banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Четвер, 11 квітня 2013 10:43

28 березня 2013 № 68 - Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території м. Умань

Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території м. Умань

Згідно підпункту 7 пункту «б» статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. №1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», з метою приведення регуляторного акта у відповідність з вимогами Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. №2806-IV, постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009р. №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», 
виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:


УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я


28 березня 2013 №
68


Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території м. Умань

Згідно підпункту 7 пункту «б» статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. №1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», з метою приведення регуляторного акта у відповідність з вимогами Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. №2806-IV, постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009р. №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,
виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про порядок видачі дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території м. Умань згідно з додатком.
2. Відділам з питань внутрішньої політики (Сухина О.В.) та інформаційного забезпечення (Без’язиченко Р.П.) оприлюднити рішення в міських засобах масової інформації та розмістити його на веб-сторінці міської ради в мережі Інтернет у 10-ти денний термін з дня прийняття.
3. Рішення набирає чинності з дня опублікування в міській газеті «Уманська Зоря».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Віблого В.М.


Міській голова         Ю.І. Бодров

Секретар виконкому  В.В. Новак

 Додаток до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради
28 березня 2013 № 68
 


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок видачі дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території м. УманьІ. Загальні положення

1. Положення про порядок видачі дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території м. Умань (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. №1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009р. №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
Це Положення визначає процедуру отримання суб'єктами господарської діяльності дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території м. Умань (надалі - дозвіл).
Вимоги цього Положення поширюються на всіх суб'єктів господарської діяльності, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, у власності або у користуванні яких є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними відходами, розташований на території м. Умань.
Дозвіл видається протягом 10 (десяти) днів з дати одержання заяви та наданого пакета документів, згідно Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. №2806-IV зі змінами та доповненнями.
Прийом заяв та документів для отримання дозволу здійснюється державним адміністратором дозвільного центру виконкому Уманської міської ради. Для розгляду на міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - комісії з питань ТЕБ та НС) документи подаються спеціально призначеним представником.
Видача дозволу або письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу здійснює державний адміністратор після одержання рішення комісії з питань ТЕБ та НС, про що робить відповідний запис в журналі обліку та реєстрації заяв та документів.
2. Строк дії дозволу – 1 рік.
ІІ. Визначення термінів.
Терміни, що використовуються в цьому Положенні, мають таке значення:
небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;
об'єкти поводження з відходами - місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів;
зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення);
спеціально відведені місця чи об'єкти - місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами;
поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;
утилізація відходів - використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;
розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах.
ІІІ. Порядок отримання дозволів.
1. Суб'єкт господарювання, який має намір отримати дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами, згідно з пунктом 4 статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» надає адміністратору реєстраційно-дозвільного центру:
- заяву на ім’я міського голови або першого заступника міського голови за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру» від 07.12.2005р. №1176 (зі змінами);
- копії таких документів:
довідки про наявність спеціально відведених у встановленому законодавством порядку місць чи об'єктів розміщення відходів;
довідки про нормативно допустимі обсяги утворення відходів;
договору (контракту) на передачу відходів іншим власникам;
висновків санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;
наказу про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами;
перспективного плану заходів у сфері поводження з відходами, спрямованого на запобігання або зменшення обсягів утворення відходів і запобігання їх негативному впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.
Всі копії документів повинні бути засвідчені у встановленому порядку (підписом керівника та печаткою).
За достовірність відомостей, наданих в документах, несе відповідальність заявник.
2. Порядок видачі дозволів.
Після отримання заяви та доданих до неї документів питання розглядається у 10-ти денний термін на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС. Рішення комісії надається через спеціально призначеного представника державному адміністратору дозвільного центру, який оформлює вищевказаний дозвіл. Видачу дозволу здійснює державний адміністратор дозвільного центру.
3. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, неповних або недостовірних відомостей;
негативний висновок за результатами обстеження місця знаходження об'єкта поводження з небезпечними відходами.
Відмова у видачі дозволу за підставами, не передбаченими законами та Положенням не допускається.
4. Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу готується спеціально призначеним представником міської комісії з питань ТЕБ та НС і надається державному адміністратору дозвільного центру для видачі суб'єкту господарювання.
5. У разі усунення суб'єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб'єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу. При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі дозволу з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

 

Секретар виконкому міської ради                       В.В. Новак

Прочитано 2142 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80