http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
П'ятниця, 11 січня 2019 08:25

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на право оренди

gerbУмови конкурсу на право оренди об’єктів міської комунальної власності.

 

І. Обʼєкти майна міської комунальної власності, на право оренди яких орендодавцем – відділом з питань комунальної власності та земельних відносин Уманської міської ради – оголошується конкурс. Право власності на ці обʼєкти належить територіальній громаді міста Умань в особі Уманської міської ради, обʼєкти перебувають в господарському віданні комунального підприємства «Уманське ремонтно-експлуатаційне управління №3», віднесеного до сфери управління відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради.

  1. Назва об'єкта: нежитлова будівля (картоплесховище), загальною площею приміщень 2 202,7кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Умань, вул. М. Залізняка, 6 Д.

Ринкова вартість об'єкта: станом на 26 листопада 2018 року згідно з висновком про вартість об’єкта оцінки ринкова вартість обʼєкта складає без ПДВ 1 147 300 (один мільйон сто сорок сім тисяч триста) гривень.

Стартова орендна плата визначена відповідно до Методики і становить за базовий місяць оренди листопад 2018 року 14 341,25 гривень без ПДВ.

Умови конкурсу для цього обʼєкта.

Цільове призначення: використання для виробничих потреб та/або в якості складу.

Інші критерії: створення не менше 2 нових робочих місць.

  1. Назва об'єкта: нежитлова будівля (консервно-засолочний цех), загальною площею приміщень 2 523,7кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Умань, вул. М. Залізняка, 6 З.

Ринкова вартість об'єкта: станом на 26 листопада 2018 року згідно з висновком про вартість об’єкта оцінки ринкова вартість обʼєкта складає без ПДВ 1 364 800 (один мільйон триста шістдесят чотири тисячі вісімсот) гривень.

Стартова орендна плата визначена відповідно до Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності, затвердженої рішенням Уманської міської ради від 27.02.2008 №2.8–29/5 (із змінами) (далі – Методика), і становить за базовий місяць оренди листопад 2018 року 17 060,00 гривень без ПДВ.

Умови конкурсу для цього обʼєкта.

Цільове призначення: використання для виробничих потреб та/або в якості складу.

Інші критерії: створення не менше 4 нових робочих місць.

  1. Назва об'єкта: нежитлова будівля з навісом (ваги автомобільні), загальною площею приміщень будівлі 19,4кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Умань, вул. М. Залізняка, 6 Є.

Ринкова вартість об'єкта: станом на 26 листопада 2018 року згідно з висновком про вартість об’єкта оцінки ринкова вартість обʼєкта складає без ПДВ 25 600 (двадцять пʼять тисяч шістсот) гривень.

Стартова орендна плата визначена відповідно до Методики і становить за базовий місяць оренди листопад 2018 року 320,00 гривень без ПДВ.

Умови конкурсу для цього обʼєкта.

Цільове призначення: використання для виробничих потреб.

  1. Назва об'єкта: нежитлова будівля (сховище підвального типу), загальною площею приміщень 656,4кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Умань, вул. М. Залізняка, 6 Ж.

Ринкова вартість об'єкта: станом на 26 листопада 2018 року згідно з висновком про вартість об’єкта оцінки ринкова вартість обʼєкта складає без ПДВ 518 500 (пʼятсот вісімнадцять тисяч пʼятсот) гривень.

Стартова орендна плата визначена відповідно до Методики і становить за базовий місяць оренди листопад 2018 року 6 481,25 гривень без ПДВ.

Умови конкурсу для цього обʼєкта.

Цільове призначення: використання для виробничих потреб та/або в якості складу.

  1. Назва об'єкта: нежитлова будівля (котельня), загальною площею приміщень 248,4кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Умань, вул. М. Залізняка, 6 З.

Ринкова вартість об'єкта: станом на 26 листопада 2018 року згідно з висновком про вартість об’єкта оцінки ринкова вартість обʼєкта складає без ПДВ 239 600 (двісті тридцять девʼять тисяч шістсот) гривень.

Стартова орендна плата визначена відповідно до Методики і становить за базовий місяць оренди листопад 2018 року 2 995,00 гривень без ПДВ.

Умови конкурсу для цього обʼєкта.

Цільове призначення: використання для виробничих потреб та/або в якості складу.

ІІ. Умови конкурсу загальні для всіх обʼєктів.

Основний критерій для визначення переможця конкурсу – найбільший, порівняно з початковим, запропонований розмір місячної орендної плати з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

Інші критерії:

найбільш ефективне використання об'єкта за цільовим призначенням;

строк дії договору оренди 2 роки 360 днів;

дотримання вимог експлуатації об'єкта;

страхування орендованого майна протягом 1-го місяця з дати укладення договору;

внесення завдатку в розмірі не меншому, ніж 3 орендні платежі за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 3 місяці оренди;

проведення капітального ремонту обʼєкта у строк, що не перевищує 1 рік з дати укладення договору оренди і підписання акта приймання-передання обʼєкта, при цьому дана умова конкурсу не розцінюється як надання згоди на здійснення невідʼємних поліпшень;

протягом місяця з дати підписання договору оренди укласти угоди з підприємствами, що надають комунальні послуги та (або) з балансоутримувачем про відшкодування витрат на технічне обслуговування орендованого обʼєкта, комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, постачання електроенергії тощо), у разі наявності таких послуг, плати за користування земельною ділянкою під обʼєктом оренди;

компенсація (сплата) до моменту укладення договору оренди переможцем конкурсу витрат орендодавця, балансоутримувача або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди (в т. ч. виготовлення технічної документації, проведення експертизи тощо) та витрат на публікації оголошення у ЗМІ з наданням орендодавцю підтвердних документів;

повернення переможцем конкурсу орендодавцю протягом 5 робочих днів після отримання підписаного проекта договору оренди.

ІІІ. Особи (юридичні або фізичні), яка бажають брати участь у конкурсі на право оренди, подають на розгляд конкурсної комісії такі матеріали окремо на кожен обʼєкт:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс; якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

2) зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, гарантії щодо забезпечення сплати орендної плати, тощо;

3) інформацію про засоби звʼязку з ним;

4) відомості про претендента:

а) для юридичної особи:

– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

– посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

– завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік, з відміткою органу ДФС;

– довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

б) для фізичної особи:

– копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

– завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців;

– завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи-платника єдиного податку з відміткою органу ДФС.

5) документ, що підтверджує внесення завдатку в розмірі не меншому, ніж 3 орендні платежі за базовий місяць оренди; учаснику який не порушив зазначені умови конкурсу та вимоги Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 29.03.2016 №3.22–8/7, але, при цьому, не став переможцем конкурсу, завдаток повертається протягом 5-ти робочих днів від дати проведення конкурсу (зокрема дати підписання договору).

Завдаток вноситься на розподільчий рахунок 26034490346493 в АТ «Ощадбанк», МФО 354507, одержувач коштів: КП «Уманське РЕУ №3», ідентифікаційний код 05457129, призначення платежу: внесення завдатку в розмірі не меншому, ніж 3 орендні платежі за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 3 місяці оренди.

Конкурсні пропозиції (крім пропозиції розміру орендної плати) та інші документи учасників конкурсу подаються у запечатаних конвертах з написом «На конкурс», скріплених печаткою (за наявності) або підписом учасника конкурсу, до відділу діловодства, організаційного забезпечення та контролю виконавчого комітету Уманської міської ради за адресою: Черкаська обл., м. Умань, пл. Соборності, 1, кабінет №319 (для юридичних осіб), кабінет №322 (для фізичних осіб) протягом робочого часу.

Кінцевий термін приймання заяв 22 січня 2019 року до 15:00.

Конкурс буде проведено 29 січня 2019 року о 15:00 годині за адресою: м. Умань, пл. Соборності, 1, ІІ поверх, зала засідань. Реєстрація учасників починається о 14:00.

Прочитано 226 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/