banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Вівторок, 12 листопада 2019 16:43

Інформація відділу з питань комунальної власності та земельних відносин Уманської міської ради про проведення конкурсу на право укладання договору оренди нерухомого майна міської комунальної власності

І. Обʼєкт майна міської комунальної власності, належний територіальній громаді міста Умань в особі Уманської міської ради, на право оренди якого орендодавцем – відділом з питань комунальної власності та земельних відносин Уманської міської ради – оголошується конкурс.

Назва обʼєкта: тимчасова споруда (автобусна зупинка), площею 4,0 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Умань, вул. Незалежності, 44а.

Балансоутримувач: УКП «Комунальник».

Ринкова вартість обʼєкта: згідно з висновком про вартість об’єкта оцінки, ринкова вартість обʼєкта станом на 31 жовтня 2019 року складає без ПДВ 29 000 (двадцять девʼять тисяч) гривень.

ІІ. Умови конкурсу.

  1. Стартова орендна плата визначена відповідно до Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності, затвердженої рішенням Уманської міської ради від 27.02.2008 №2.8-29/5, і становить за базовий місяць оренди жовтень 2019 року 435,00 гривень без ПДВ (сума ПДВ нараховується відповідно до чинного законодавства).
  2. Цільове призначення: здійснення торгівлі сувенірною та буфетною продукцією (крім товарів підакцизної групи).
  3. Найбільш ефективне використання обʼєкта за цільовим призначенням.
  4. Дотримання вимог експлуатації об'єкта.
  5. Компенсація (сплата) до моменту укладення договору оренди переможцем конкурсу витрат орендодавця, балансоутримувача або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди (в т. ч. виготовлення технічної документації, проведення експертизи тощо) та витрат на публікації оголошення у ЗМІ з наданням орендодавцю підтвердних документів.
  6. Інші умови:

– максимальний строк дії договору оренди 1 рік;

– страхування орендованого майна протягом 1-го місяця з дати укладення договору;

– внесення завдатку в розмірі не меншому, ніж 3 орендні платежі за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 3 місяці оренди (з урахуванням ПДВ);

– дотримання вимог Правил благоустрою території міста Умань, правил пожежної безпеки та санітарних норм;

– протягом місяця з дати підписання договору оренди укласти угоди з підприємствами, що надають комунальні послуги та (або) з балансоутримувачем про відшкодування витрат на технічне обслуговування орендованого об'єкта, комунальних послуг (постачання електроенергії, вивіз сміття, тощо), плати за користування земельною ділянкою під об'єктом оренди;

– переможець конкурсу протягом 5 робочих днів після отримання проекту повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

Основний критерій для визначення переможця конкурсу – найбільший, порівняно з початковим, запропонований розмір місячної орендної плати з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

ІІІ. Особи (юридичні або фізичні), яка бажають брати участь у конкурсі на право оренди, подають на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс; якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

2) зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, гарантії щодо забезпечення сплати орендної плати, тощо;

3) інформацію про засоби звʼязку з ним;

4) відомості про претендента:

а) для юридичної особи:

– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

– завірені в установленому порядку копії установчих документів (зареєстровані до 2016 посвідчуються нотаріально);

– завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік, з відміткою органу ДФС;

– довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

б) для фізичної особи:

– копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

– завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи-платника єдиного податку з відміткою органу ДФС.

5) документ, що підтверджує внесення завдатку в розмірі не меншому, ніж 3 орендні платежі за базовий місяць оренди; учаснику який не порушив зазначені умови конкурсу та вимоги Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 29.03.2016 №3.22-8/7, але, при цьому, не став переможцем конкурсу, завдаток повертається протягом 5-ти робочих днів від дати проведення конкурсу (дати підписання договору).

Завдаток вноситься на розподільчий рахунок 26003500067571, банківська установа: ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, одержувач коштів: УКП «Комунальник», ідентифікаційний код 03366285, призначення платежу: внесення завдатку в розмірі не меншому, ніж 3 орендні платежі за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 3 місяці оренди.

Конкурсні пропозиції (крім пропозиції розміру орендної плати) та інші документи учасників конкурсу подаються у запечатаних конвертах з написом «На конкурс», скріплених печаткою (за наявності) або підписом учасника конкурсу, до відділу діловодства, організаційного забезпечення та контролю виконавчого комітету Уманської міської ради за адресою: Черкаська обл., м. Умань, пл. Соборності, 1, кабінет №319 (для юридичних осіб), кабінет №322 (для фізичних осіб) протягом робочого часу.

Кінцевий термін приймання заяв 22 листопада 2019 року до 16:00.

Конкурс відбудеться 03 грудня 2019 року за адресою: м. Умань, пл. Соборності, 1, ІІ поверх, зала засідань, початок о 10:00 годині. Реєстрацію учасників буде проведено з 09:30 до 09:50.

Прочитано 419 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80