banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Вівторок, 02 червня 2015 16:19

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 29.05.2015 року


КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 5 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за травень Профінансовано за останній тиждень(з 25.05.15 по 29.05.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 5 324 039,00 2401725,00 2178407,08 413164,89 205 522,87
2111 Заробітна плата 2 647 585,00 1055500,00 1000394,92 230104,62 142 964,12
2120 Нарахування на оплату праці 937 575,00 372570,00 342994,02 79502,27 47 861,57
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 204 942,00 95923,00 72339,94 10346,00 1950,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 342 881,00 252860,00 222147,55 19718,84 12572,43
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 8300,00 8197,53 1993,46 1,90
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 192420,00 182313,54 15194,61 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 740,00 2621,00 2315,27 450,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 216,00 47201,00 47176,08 11866,55 172,85
2274 Оплата природного газу 5 000,00 3059,00 3058,13 403,54 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 237 200,00 130671,00 110374,88 18892,44 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561 400,00 236800,00 185847,68 24022,66 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 3800,00 1247,54 669,90 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 109 460 317,00 54369065,00 53227517,71 13419708,54 6 729 162,02
2111 Заробітна плата 57 206 000,00 28421970,00 28340117,45 8738361,30 4 573 929,50
2120 Нарахування на оплату праці 20 585 430,00 10220881,00 10180169,31 3129116,73 1 611 321,92
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 484 391,00 260287,00 201724,33 33303,09 929,50
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 5111,00 110,78 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 353 475,00 2543307,00 2507516,93 756769,34 532 541,10
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 247 358,00 597453,00 511479,14 144944,66 9 440,00
2250 Видатки на відрядження 317 515,00 152731,00 116841,53 3797,99 0,00
2271 Оплата теплопостачання 11 715 436,00 6544966,00 6086591,23 21401,87 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 382635,00 370432,43 72902,56 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 276 485,00 2097074,00 2025495,44 362165,10 0,00
2274 Оплата природного газу 4 905 208,00 2592525,00 2535860,99 78833,90 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 102 815,00 200735,00 170132,06 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 2400,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 905,00 203155,00 119725,00 78112,00 1000,00
2800 Інші поточні видатки 166 055,00 143835,00 61321,09 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 65 367 215,00 31197625,00 30694136,43 6223117,78 2 376 387,11
2111 Заробітна плата 34 463 967,00 16652986,00 16594693,02 3861245,87 1 647 527,90
2120 Нарахування на оплату праці 11 771 800,00 5663361,00 5644939,47 1312834,08 543 736,52
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 773 736,00 227693,00 227407,19 2992,65 1 492,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 124 009,00 874210,00 769448,08 123983,77 112591,09
2230 Продукти харчування 1 364 359,00 416094,00 398852,02 43560,50 7 550,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 526 823,00 513326,00 404933,68 4011,80 1352,10
2250 Видатки на відрядження 166 167,00 163667,00 141165,37 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 930 800,00 1749412,00 1607221,33 805258,61 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 808 991,00 281442,00 275959,51 3073,69 1 073,69
2273 Оплата електроенергії 2 684 386,00 996862,00 981752,00 28503,00 26200,00
2274 Оплата природного газу 6 865 350,00 3395089,00 3391613,04 790,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 71 905,00 35307,00 35307,00 3200,00 1200,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 487 000,00 125992,00 123986,00 4131,12 4131,12
2730 Інші виплати населенню 275 000,00 68962,00 68959,96 20000,00 20000,00
2800 Інші поточні видатки 52 922,00 33222,00 27898,76 9532,69 9532,69
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 189 638 178,00 70485035,41 69460420,54 15684735,80 8 853 679,50
2111 Заробітна плата 8 753 638,00 4059980,00 3905205,23 873727,46 542845,21
2120 Нарахування на оплату праці 2 855 257,00 1348797,00 1298685,61 286500,24 166 325,15
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 447 649,00 197338,00 179532,91 78325,72 6268,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 38 466,00 11550,00 10662,90 3116,40 0,00
2230 Продукти харчування 1 150 440,00 433085,00 325785,77 80001,52 22850,42
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 209 783,00 133953,84 113806,69 24893,02 19583,20
2250 Видатки на відрядження 28 972,00 13780,00 9513,98 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108204,00 108203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 28250,00 23360,89 6783,33 3521,80
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 619600,00 569941,91 117216,40 40578,22
2274 Оплата природного газу 419 386,00 325911,00 308630,75 29495,58 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 540,00 40762,00 19292,71 1665,74 1665,74
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 1141220,00 777476,55 155202,31 71371,00
2730 Інші виплати населенню 171 958 229,00 62017861,57 61807764,06 14027629,48 7 978 513,88
2800 Інші поточні видатки 4 743,00 4743,00 2556,82 178,60 156,88
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10 680 791,00 5434287,00 5200604,40 989388,32 679 678,68
2111 Заробітна плата 6 369 580,00 2935702,00 2914161,99 688403,47 502234,62
2120 Нарахування на оплату праці 2 271 299,00 1048591,00 1037257,62 243088,34 175509,06
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112 434,00 92784,00 40670,70 23713,44 1935,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280 659,00 187654,00 110494,24 11073,89 0,00
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 8421,00 2147,70 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 034 874,00 964372,00 937347,90 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 649,00 4623,00 4292,24 858,19 0,00
2273 Оплата електроенергії 206 507,00 132222,00 131287,88 18578,50 0,00
2274 Оплата природного газу 8 000,00 2500,00 1000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 279 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 16 800,00 16800,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69 495,00 32515,00 15515,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8103,00 6429,13 3672,49 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 8 072 287,00 3643536,00 2453430,63 783394,06 525 808,27
2111 Заробітна плата 428 000,00 164030,00 130385,28 32169,44 23679,44
2120 Нарахування на оплату праці 155 400,00 59554,00 48200,73 11792,14 8710,27
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 025 787,00 2350817,00 1320493,20 578633,18 363418,56
2250 Видатки на відрядження 1 000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 68999,00 68870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 486,00 303,12 58,79 0,00
2273 Оплата електроенергії 864 000,00 345650,00 234952,22 30740,51 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2200,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 650000,00 650000,00 130000,00 130000,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123 200,00 61129,00 45916,28 8937,26 5 354,86
2111 Заробітна плата 74 400,00 31500,00 30106,35 6367,83 3867,83
2120 Нарахування на оплату праці 27 010,00 11435,00 10928,61 2311,52 1404,02
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 11315,00 1308,76 153,76 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 495,00 2395,00 2395,00 21,14 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 93,00 92,87 14,12 14,12
2273 Оплата електроенергії 2 142,00 831,00 742,19 68,89 68,89
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2510,00 17,33 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113 400,00 53931,00 51304,87 9466,16 4 757,06
2111 Заробітна плата 74 300,00 33000,00 31248,97 6619,34 3309,67
2120 Нарахування на оплату праці 26 976,00 11982,00 11343,37 2402,82 1201,41
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 1760,00 1559,56 198,02 0,00
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 7159,00 7152,97 245,98 245,98
2800 Інші поточні видатки 65,00 30,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 473 900,00 1370392,00 488413,29 22433,13 10 662,65
2111 Заробітна плата 150 800,00 75740,00 70681,56 14557,73 7 822,93
2120 Нарахування на оплату праці 53 424,00 28046,00 25896,55 5284,46 2839,72
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 1358,00 1358,00 170,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 210,00 30,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 135,00 135,00 31,52 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 773,00 2503,00 2323,93 659,07 0,00
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11100,00 11098,15 1730,35 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 250 000,00 1250000,00 375590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1300,00 1300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 158517,00 98573,24 4990,38 3 754,85
2111 Заробітна плата 170 532,00 61050,00 39241,99 3753,85 3753,85
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 22162,00 11936,00 1,00 1,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 1500,00 723,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 18854,00 7751,88 243,31 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 1190,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 3287,00 2518,15 992,22 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 50348,00 35955,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 66,00 13,34 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 062 900,00 492839,00 473329,09 119116,70 60 352,92
2111 Заробітна плата 760 000,00 342178,00 335799,96 87998,23 46 698,23
2120 Нарахування на оплату праці 241 540,00 111591,00 109413,29 27654,69 13654,69
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 000,00 3300,00 2206,15 228,40 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 7000,00 5456,99 1591,43 0,00
2271 Оплата теплопостачання 30 000,00 22100,00 15943,52 883,13 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 710,00 568,54 120,17 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 5900,00 3925,61 640,65 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 15,03 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 518 522,00 155000,00 18570,20 10903,20 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 210 000,00 155000,00 18570,20 10903,20 0,00
9000 Нерозподілені видатки 308 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього  392 229 649,00 169823081,41 164390623,76 37689356,22 19 455 120,79
Прочитано 868 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80