banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Понеділок, 25 травня 2015 14:04

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 25.05.2015 року


КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 5 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за травень Профінансовано за останній тиждень(з18.05.15 по 25.05.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 5 324 039,00 2 401 595,00 1 972 884,21 207 642,02 31 375,87
2111 Заробітна плата 2 647 585,00 1 055 500,00 857 430,80 87 140,50 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 937 575,00 372 570,00 295 132,45 31 640,70 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 204 942,00 95 923,00 70 389,94 8 396,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 342 881,00 252 860,00 209 575,12 7 146,41 2 767,52
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 8 200,00 8 195,63 1 991,56 1 631,56
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 192 420,00 182 313,54 15 194,61 181,29
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 740,00 2 621,00 2 315,27 450,00 450,00
2273 Оплата електроенергії 105 216,00 47 171,00 47 003,23 11 693,70 11 488,58
2274 Оплата природного газу 5 000,00 3 059,00 3 058,13 403,54 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 237 200,00 130 671,00 110 374,88 18 892,44 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561 400,00 236 800,00 185 847,68 24 022,66 14 856,92
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 3 800,00 1 247,54 669,90 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 109 460 317,00 52 639 815,00 46 498 355,69 6 690 546,52 246 707,97
2111 Заробітна плата 57 206 000,00 27 196 870,00 23 766 187,95 4 164 431,80 158,00
2120 Нарахування на оплату праці 20 585 430,00 9 716 731,00 8 568 847,39 1 517 794,81 4806,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 484 391,00 260 287,00 200 794,83 32 373,59 24 673,59
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 5 111,00 110,78 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 353 475,00 2 543 307,00 1 974 975,83 224 228,24 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 247 358,00 592 453,00 502 039,14 135 504,66 17 371,42
2250 Видатки на відрядження 317 515,00 152 731,00 116 841,53 3 797,99 3 797,99
2271 Оплата теплопостачання 11 715 436,00 6 544 966,00 6 086 591,23 21 401,87 800,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 382 635,00 370 432,43 72 902,56 36 196,13
2273 Оплата електроенергії 4 276 485,00 2 097 074,00 2 025 495,44 362 165,10 158 904,84
2274 Оплата природного газу 4 905 208,00 2 592 525,00 2 535 860,99 78 833,90 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 102 815,00 200 735,00 170 132,06 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 905,00 208 155,00 118 725,00 77 112,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 166 055,00 143 835,00 61 321,09 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 65 367 215,00 31 176 325,00 28 316 749,32 3 845 730,67 30 123,35
2111 Заробітна плата 34 463 967,00 16 652 986,00 14 947 165,12 2 213 717,97 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 11 771 800,00 5 663 361,00 5 101 202,95 769 097,56 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 773 736,00 227 693,00 225 915,19 1 500,65 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 124 009,00 874 210,00 656 856,99 11 392,68 0,00
2230 Продукти харчування 1 364 359,00 416 094,00 391 302,02 36 010,50 30 123,35
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 526 823,00 513 326,00 403 581,58 2 659,70 0,00
2250 Видатки на відрядження 166 167,00 163 667,00 141 165,37 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 930 800,00 1 749 412,00 1 607 221,33 805 258,61 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 808 991,00 281 442,00 273 885,82 1 000,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 684 386,00 975 562,00 955 552,00 2 303,00 0,00
2274 Оплата природного газу 6 865 350,00 3 395 089,00 3 391 613,04 790,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 71 905,00 35 307,00 34 107,00 2 000,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 487 000,00 125 992,00 119 854,88 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 275 000,00 68 962,00 48 959,96 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 52 922,00 33 222,00 18 366,07 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 189 638 178,00 66 136 674,00 60 603 107,10 6 827 422,36 210 489,54
2111 Заробітна плата 8 753 638,00 3 967 480,00 3 362 360,02 330 882,25 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 855 257,00 1 315 297,00 1 132 360,46 120 175,09 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 447 649,00 197 338,00 173 264,91 72 057,72 3 333,60
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 38 466,00 11 550,00 10 662,90 3 116,40 0,00
2230 Продукти харчування 1 150 440,00 433 085,00 302 935,35 57 151,10 500,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 209 783,00 129 793,84 94 223,49 5 309,82 777,63
2250 Видатки на відрядження 28 972,00 14 880,00 9 513,98 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 28 250,00 19 839,09 3 261,53 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 619 600,00 529 363,69 76 638,18 0,00
2274 Оплата природного газу 419 386,00 325 911,00 304 996,81 25 861,64 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 540,00 40 762,00 17 626,97 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 1 141 220,00 706 105,55 83 831,31 0,00
2730 Інші виплати населенню 171 958 229,00 57 798 560,16 53 829 250,18 6 049 115,60 205 878,31
2800 Інші поточні видатки 4 743,00 4 743,00 2 399,94 21,72 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10 680 791,00 5 386 807,00 4 520 925,72 309 709,64 32 604,08
2111 Заробітна плата 6 369 580,00 2 903 252,00 2 411 927,37 186 168,85 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 271 299,00 1 033 561,00 861 748,56 67 579,28 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112 434,00 92 784,00 38 735,70 21 778,44 2 618,69
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280 659,00 187 654,00 110 494,24 11 073,89 10 544,84
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 8 421,00 2 147,70 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 034 874,00 964 372,00 937 347,90 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 649,00 4 623,00 4 292,24 858,19 858,19
2273 Оплата електроенергії 206 507,00 132 222,00 131 287,88 18 578,50 18 578,50
2274 Оплата природного газу 8 000,00 2 500,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 279 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69 495,00 32 515,00 15 515,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 429,13 3 672,49 3,86
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 8 072 287,00 3 643 536,00 1 927 622,36 257 585,79 90 882,93
2111 Заробітна плата 428 000,00 164 030,00 106 705,84 8 490,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 155 400,00 59 554,00 39 490,46 3 081,87 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 025 787,00 2 350 817,00 957 074,64 215 214,62 60 083,63
2250 Видатки на відрядження 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 68 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 486,00 303,12 58,79 58,79
2273 Оплата електроенергії 864 000,00 345 650,00 234 952,22 30 740,51 30 740,51
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 650 000,00 520 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123 200,00 61 129,00 40 561,42 3 582,40 174,90
2111 Заробітна плата 74 400,00 31 500,00 26 238,52 2 500,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 27 010,00 11 435,00 9 524,59 907,50 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 11 315,00 1 308,76 153,76 153,76
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 495,00 2 395,00 2 395,00 21,14 21,14
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 93,00 78,75 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 142,00 831,00 673,30 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 17,33 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113 400,00 53 931,00 46 547,81 4 709,10 198,02
2111 Заробітна плата 74 300,00 33 000,00 27 939,30 3 309,67 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 26 976,00 11 982,00 10 141,96 1 201,41 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 1 760,00 1 559,56 198,02 198,02
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 7 159,00 6 906,99 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 30,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 473 900,00 1 370 392,00 477 750,64 11 770,48 2 590,94
2111 Заробітна плата 150 800,00 75 740,00 62 858,63 6 734,80 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 53 424,00 28 046,00 23 056,83 2 444,74 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 1 358,00 1 358,00 170,00 170,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 210,00 30,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 135,00 135,00 31,52 31,52
2273 Оплата електроенергії 3 773,00 2 503,00 2 323,93 659,07 659,07
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11 100,00 11 098,15 1 730,35 1 730,35
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 250 000,00 1 250 000,00 375 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 158 517,00 94 818,39 1 235,53 1 235,53
2111 Заробітна плата 170 532,00 61 050,00 35 488,14 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 22 162,00 11 935,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 1 500,00 723,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 18 854,00 7 751,88 243,31 243,31
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 1 190,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 3 287,00 2 518,15 992,22 992,22
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 50 348,00 35 955,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 66,00 13,34 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 062 900,00 492 839,00 412 976,17 58 763,78 1 938,10
2111 Заробітна плата 760 000,00 342 178,00 289 101,73 41 300,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 241 540,00 111 591,00 95 758,60 14 000,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 000,00 3 300,00 2 206,15 228,40 228,40
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 7 000,00 5 456,99 1 591,43 65,75
2271 Оплата теплопостачання 30 000,00 22 100,00 15 943,52 883,13 883,13
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 710,00 568,54 120,17 120,17
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 5 900,00 3 925,61 640,65 640,65
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 15,03 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 518 522,00 155 000,00 18 570,20 10 903,20 10 903,20
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 210 000,00 155 000,00 18 570,20 10 903,20 10 903,20
9000 Нерозподілені видатки 308 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього  392 229 649,00 163 676 560,00 144 930 869,03 18 229 601,49 659 224,43
Прочитано 933 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80