banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Понеділок, 14 вересня 2015 12:28

Інформація про стан використання бюджетних коштів спеціального фонду Уманського міського бюджету станом на 14.09.2015 року

 

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 9 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за вересень Профінансовано за останній тиждень (з07.09.15 по 11.09.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 1 597 917,00 1 336 097,00 866 978,41 145 507,04 46 980,84
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 115 553,00 92 283,00 51 948,51 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 4 617,00 4 617,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 99 391,00 91 891,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 10 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 750,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 46 650,00 46 650,00 38 340,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 785 706,00 633 906,00 607 828,90 128 686,04 30 159,84
2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 267 350,00 267 350,00 157 211,00 16 821,00 16 821,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 11 650,00 11 650,00 11 650,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 250 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 7 278 127,00 5 989 063,50 2 331 531,72 486 404,66 7 312,66
2111 Заробітна плата 322 710,00 242 032,50 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 116 050,00 87 037,50 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 333 650,00 250 237,50 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 3 238 500,00 2 428 875,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25 600,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 18 000,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 970,00 1 477,50 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6 800,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 81 710,00 61 282,50 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 29 500,00 22 125,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 000,00 750,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 91 900,00 68 925,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 546 256,00 546 256,00 538 256,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 227 913,00 227 913,00 227 498,32 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2 236 568,00 2 014 352,00 1 565 777,40 486 404,66 7 312,66
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 2 017 304,00 1 524 804,00 47 303,50 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 858 000,00 643 500,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 309 000,00 231 750,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 68 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 287 000,00 215 250,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 12 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 60 500,00 45 375,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 58 000,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 15 000,00 11 250,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 19 500,00 14 625,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 32 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 20 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 22 000,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 000,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 151 000,00 113 250,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 86 778,00 73 028,00 31 778,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 15 526,00 15 526,00 15 525,50 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 720 000,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 15 000,00 11 250,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 5 500,00 4 125,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139 500,00 104 625,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 134 500,00 100 875,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 56 500,00 42 375,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 000,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 16 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 340 000,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 785 480,00 589 110,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 481 640,00 361 230,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 173 749,00 130 311,75 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 946,00 16 459,50 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 36 765,00 27 573,75 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 300,00 1 725,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 34 045,00 25 533,75 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 420,00 1 065,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 155,00 4 616,25 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 500,00 375,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 2 400,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 020,00 1 515,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 22 540,00 16 905,00 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 9 512 556,00 8 963 233,79 6 579 280,74 230 621,45 11 195,91
2111 Заробітна плата 80 400,00 67 300,00 63 015,05 2 701,34 2 701,34
2120 Нарахування на оплату праці 29 190,00 21 897,00 17 512,36 771,42 771,42
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 84 800,00 67 350,00 27 776,93 1 536,30 599,95
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 200 999,00 190 676,00 120 315,71 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 21 000,00 17 250,00 3 483,01 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 200,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 7 500,00 5 499,00 1 143,68 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 500,00 1 125,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 60 880,00 60 880,00 0,00 0,00 0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 906 574,00 2 411 593,79 1 947 010,23 12 318,80 4 658,80
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 4 046 233,00 4 046 233,00 3 187 317,81 213 293,59 2 464,40
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 989 280,00 989 280,00 627 705,96 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 954 000,00 954 000,00 454 000,00 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 9 022 305,00 8 291 666,00 6 586 706,27 75 185,16 75 185,16
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 1 721 260,00 1 543 453,00 987 135,62 26 038,00 26 038,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 4 698 004,00 4 264 014,00 3 740 595,22 49 147,16 49 147,16
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 2 603 041,00 2 484 199,00 1 858 975,43 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 33 310,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 33 310,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 17 061 161,00 17 061 161,00 15 316 341,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 16 986 161,00 16 986 161,00 15 241 341,00 0,00 0,00
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00
  Усього  48 074 850,00 44 375 135,29 31 801 451,64 937 718,31 140 674,57
Прочитано 825 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80