banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Понеділок, 21 вересня 2015 16:32

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 21.09.2015 року

 

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 9 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за вересень Профінансовано за останній тиждень(з 14.09.15 по 18.09.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 5 374 039,00 4 238 411,00 4 741 805,49 243 630,12 21 908,49
2111 Заробітна плата 2 647 585,00 2 053 400,00 1 960 724,28 105 000,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 937 575,00 730 415,00 667 269,50 42 360,61 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 208 506,00 163 506,00 167 515,84 4 355,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 388 417,00 345 408,00 450 787,29 7 682,25 5 722,25
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 11 500,00 9 570,86 542,12 542,12
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 192 700,00 186 055,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 706,00 4 455,00 3 443,15 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 250,00 84 268,00 74 315,57 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 000,00 3 059,00 3 058,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 238 100,00 211 800,00 396 152,00 34 773,70 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561 400,00 430 200,00 821 592,46 48 916,44 15 644,12
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 7 700,00 1 320,62 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 118 855 017,00 96 915 825,00 147 415 880,53 8 455 885,54 4 711 688,49
2111 Заробітна плата 63 563 530,00 54 050 890,00 83 566 471,97 3 362 934,82 1 103 200,00
2120 Нарахування на оплату праці 22 867 891,00 19 449 324,00 29 899 283,61 1 210 641,80 387 985,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 487 181,00 362 577,00 521 569,50 12 594,19 2 702,04
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 11 111,00 579,78 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 371 115,00 4 487 561,00 6 946 604,84 765 652,93 343 786,07
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 278 088,00 981 108,00 1 317 920,90 142 953,66 10 777,81
2250 Видатки на відрядження 320 195,00 195 761,00 313 614,05 24 165,51 23 495,00
2271 Оплата теплопостачання 12 160 435,00 8 113 900,00 11 557 183,80 1 541 280,00 1 453 185,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 657 136,00 907 109,94 96 045,96 94 643,06
2273 Оплата електроенергії 4 276 485,00 3 579 807,00 5 075 960,30 770 512,23 765 108,79
2274 Оплата природного газу 4 905 208,00 3 603 134,00 5 914 805,38 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 102 815,00 776 406,00 403 984,12 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 52 400,00 84 168,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 905,00 172 985,00 267 110,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 421 925,00 421 725,00 639 514,34 529 104,44 526 805,72
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 78 941 018,00 64 293 921,00 117 554 601,41 6 309 662,17 2 432 607,66
2111 Заробітна плата 43 229 915,00 36 788 509,00 68 147 711,46 3 001 688,63 641 331,31
2120 Нарахування на оплату праці 14 771 492,00 12 575 135,00 23 250 926,39 985 561,37 191 057,93
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 768 056,00 559 235,00 1 110 406,04 66 102,00 66 102,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 355 832,00 1 638 793,00 2 674 239,80 129 515,97 45 852,91
2230 Продукти харчування 1 364 359,00 1 037 786,00 1 921 951,86 243 941,00 39 546,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 930 696,00 1 289 438,00 1 369 617,10 32 832,37 32 192,68
2250 Видатки на відрядження 199 191,00 199 191,00 387 138,34 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 933 720,00 1 828 132,00 3 369 079,32 19 300,00 6 800,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 809 013,00 484 374,00 917 401,30 54 473,85 50 673,85
2273 Оплата електроенергії 2 685 307,00 1 640 599,00 3 263 178,00 215 943,00 106 722,00
2274 Оплата природного газу 7 815 434,00 5 464 260,00 9 772 395,90 1 213 125,18 969 150,18
2275 Оплата інших енергоносіїв 121 575,00 105 077,00 102 854,00 4 500,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 504 080,00 343 582,00 654 001,72 75 763,06 32 263,06
2730 Інші виплати населенню 275 000,00 170 562,00 304 411,78 17 700,26 1 700,26
2800 Інші поточні видатки 177 348,00 169 248,00 309 288,40 249 215,48 249 215,48
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 190 037 693,00 117 280 940,88 217 186 327,89 6 655 663,06 150 746,03
2111 Заробітна плата 9 216 438,00 7 949 540,00 12 338 493,93 351 967,67 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 3 090 457,00 2 633 793,00 4 110 281,46 129 912,46 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352 649,00 327 048,00 509 630,77 5 215,22 3 365,22
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 466,00 17 550,00 32 985,04 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 664 615,00 592 640,00 756 888,30 18 129,83 16 191,10
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 209 208,94 179 880,90 275 373,46 8 477,52 4 311,89
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 17 700,00 23 611,43 819,38 819,38
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 216 407,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 49 178,00 73 052,85 4 380,46 4 380,46
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 876 925,00 1 301 034,86 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 419 386,00 325 911,00 535 893,59 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 540,00 49 726,00 68 931,14 3 331,48 3 331,48
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 1 952 536,00 2 712 627,00 92 700,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 172 269 143,06 102 195 565,98 194 226 205,06 6 040 729,04 118 346,50
2800 Інші поточні видатки 4 743,00 4 743,00 4 911,48 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10 880 791,00 9 085 025,00 16 279 316,40 285 960,18 56 197,62
2111 Заробітна плата 6 369 580,00 5 309 250,00 9 891 244,58 168 571,20 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 271 299,00 1 899 129,00 3 501 838,24 61 191,36 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112 434,00 108 834,00 121 433,40 4 266,00 4 266,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280 659,00 243 828,00 316 627,04 25 391,08 25 391,08
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 10 261,00 7 688,36 512,28 512,28
2271 Оплата теплопостачання 1 308 674,00 1 063 172,00 2 036 960,28 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 849,00 8 019,00 14 941,90 1 933,48 1 933,48
2273 Оплата електроенергії 231 307,00 175 614,00 340 891,88 24 094,78 24 094,78
2274 Оплата природного газу 8 000,00 2 500,00 2 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69 495,00 56 415,00 32 830,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 12 860,72 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 7 914 287,00 6 291 586,00 9 984 102,35 479 367,92 108 926,67
2111 Заробітна плата 428 000,00 314 870,00 263 512,96 13 973,30 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 155 400,00 114 322,00 97 177,26 5 072,31 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 901,00 3 534,00 2 317,84 1 618,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 867 787,00 3 974 117,00 6 786 321,81 425 249,05 75 471,41
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 68 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 894,00 426,91 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 864 000,00 641 850,00 683 049,49 33 455,26 33 455,26
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1 170 000,00 2 080 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123 200,00 103 956,00 83 326,13 3 134,90 0,00
2111 Заробітна плата 74 400,00 62 000,00 57 100,99 2 300,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 27 010,00 22 508,00 20 727,68 834,90 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 11 935,00 1 725,57 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 2 495,00 2 468,48 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 147,00 121,11 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 1 311,00 828,49 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 28,64 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113 400,00 103 034,00 95 005,60 4 876,31 0,00
2111 Заробітна плата 74 300,00 67 410,00 62 069,81 3 577,63 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 26 976,00 24 475,00 22 531,34 1 298,68 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 2 640,00 2 199,54 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 8 459,00 8 204,91 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 50,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 469 414,00 1 401 700,00 1 007 115,94 14 143,57 0,00
2111 Заробітна плата 200 800,00 150 740,00 137 906,85 10 376,79 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 73 124,00 56 502,00 50 299,34 3 766,78 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 2 038,00 1 868,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 390,00 30,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 313,00 250,28 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 773,00 3 503,00 3 183,12 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11 100,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 175 814,00 1 175 814,00 801 180,20 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 289 676,00 270 258,20 11 800,53 7 329,89
2111 Заробітна плата 170 532,00 118 290,00 67 781,03 3 280,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 42 942,00 22 012,80 1 190,64 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 9 000,00 8 935,20 50,00 50,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 31 078,00 29 958,89 1 936,89 1 936,89
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 2 070,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 147,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 4 835,00 2 907,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 81 176,00 138 210,00 5 343,00 5 343,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 138,00 19,47 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 062 900,00 904 842,00 828 526,64 37 080,80 3 280,80
2111 Заробітна плата 760 000,00 646 178,00 596 686,85 24 800,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 241 540,00 208 569,00 195 321,64 9 000,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 000,00 5 700,00 5 041,15 1 830,00 1 830,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 13 000,00 9 368,99 767,23 767,23
2271 Оплата теплопостачання 28 000,00 22 100,00 15 943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 1 085,00 1 034,75 225,96 225,96
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 8 150,00 5 113,00 457,61 457,61
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 3 308 023,00 3 113 501,00 261 040,28 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160 000,00 160 000,00 261 040,28 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 3 148 023,00 2 953 501,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  418 474 682,00 304 022 417,88 515 707 306,86 22 501 205,10 7 492 685,65
Прочитано 793 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80