banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Понеділок, 28 вересня 2015 15:43

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 28.09.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 9 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за вересень Профінансовано за останній тиждень(з 21.09.15 по 25.09.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 5 374 039,00 4 238 411,00 3 905 715,63 259 574,21 15 944,09
2111 Заробітна плата 2 647 585,00 2 053 400,00 1 925 676,13 105 000,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 937 575,00 730 415,00 654 408,03 42 360,61 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 208 506,00 163 506,00 127 717,14 6 233,00 1 878,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 388 417,00 345 408,00 306 016,01 14 646,92 6 964,67
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 11 500,00 9 660,86 632,12 90,00
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 192 700,00 182 565,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 706,00 4 455,00 4 089,14 754,44 754,44
2273 Оплата електроенергії 105 250,00 84 268,00 80 381,55 6 256,98 6 256,98
2274 Оплата природного газу 5 000,00 3 059,00 3 058,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 238 100,00 211 800,00 200 026,00 34 773,70 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561 400,00 430 200,00 410 796,23 48 916,44 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 7 700,00 1 320,62 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 118 855 017,00 96 915 825,00 89 542 339,40 8 986 959,39 531 073,85
2111 Заробітна плата 63 563 530,00 54 050 890,00 49 323 637,40 3 362 934,82 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 22 867 891,00 19 449 324,00 17 673 057,54 1 210 641,80 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 494 181,00 362 577,00 335 908,44 33 932,90 21 338,71
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 11 111,00 469,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 371 115,00 4 487 561,00 4 473 292,32 839 338,83 73 685,90
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 271 088,00 981 108,00 839 205,75 173 083,14 30 129,48
2250 Видатки на відрядження 320 195,00 195 761,00 160 685,80 24 165,51 0,00
2271 Оплата теплопостачання 12 153 535,00 8 113 900,00 8 078 118,40 1 541 280,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 657 136,00 636 248,67 98 168,33 2 122,37
2273 Оплата електроенергії 4 276 485,00 3 579 807,00 3 363 193,12 770 809,62 297,39
2274 Оплата природного газу 4 905 208,00 3 603 134,00 3 545 256,12 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 109 715,00 776 406,00 605 492,06 403 500,00 403 500,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 52 400,00 42 084,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 905,00 172 985,00 133 555,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 421 925,00 421 725,00 332 135,78 529 104,44 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 78 941 018,00 64 293 921,00 59 003 794,74 6 517 492,57 207 830,40
2111 Заробітна плата 43 229 915,00 36 788 509,00 34 090 824,15 3 001 688,63 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 14 771 492,00 12 575 135,00 11 627 158,41 985 561,37 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 768 056,00 559 235,00 555 568,85 66 467,83 365,83
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 355 832,00 1 638 793,00 1 416 955,54 209 351,61 79 835,64
2230 Продукти харчування 1 364 359,00 1 037 786,00 1 030 573,29 313 538,36 69 597,36
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 930 696,00 1 289 438,00 737 480,46 85 504,28 52 671,91
2250 Видатки на відрядження 199 191,00 199 191,00 193 569,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 933 720,00 1 828 132,00 1 684 539,66 19 300,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 809 013,00 484 374,00 458 700,65 54 473,85 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 685 307,00 1 640 599,00 1 631 589,00 215 943,00 0,00
2274 Оплата природного газу 7 815 434,00 5 464 260,00 4 886 197,95 1 213 125,18 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 121 575,00 105 077,00 51 427,00 4 500,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 504 080,00 343 582,00 330 533,52 79 295,72 3 532,66
2730 Інші виплати населенню 275 000,00 170 562,00 152 205,89 17 700,26 0,00
2800 Інші поточні видатки 177 348,00 169 248,00 156 471,20 251 042,48 1 827,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 190 037 693,00 117 280 940,88 110 815 025,50 7 139 237,70 483 574,64
2111 Заробітна плата 9 216 438,00 7 949 540,00 7 368 579,10 351 967,67 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 3 090 457,00 2 633 793,00 2 451 467,66 129 912,46 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352 649,00 327 048,00 289 758,34 10 228,22 5 013,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 466,00 17 550,00 16 492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 664 615,00 592 640,00 385 382,10 25 067,78 6 937,95
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 210 308,94 179 880,90 168 216,87 12 924,18 4 446,66
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 17 700,00 17 663,69 2 440,56 1 621,18
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 49 178,00 39 979,52 4 872,27 491,81
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 876 925,00 729 841,39 41 306,94 41 306,94
2274 Оплата природного газу 419 386,00 325 911,00 309 159,76 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 340,00 49 726,00 34 465,57 3 331,48 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 1 952 536,00 1 358 749,67 95 136,17 2 436,17
2730 Інші виплати населенню 172 269 143,06 102 195 565,98 97 534 376,53 6 462 003,04 421 274,00
2800 Інші поточні видатки 3 843,00 4 743,00 2 689,02 46,93 46,93
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10 880 791,00 9 085 025,00 8 207 147,94 286 093,41 133,23
2111 Заробітна плата 6 369 580,00 5 309 250,00 4 991 480,71 168 571,20 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 271 299,00 1 899 129,00 1 767 568,01 61 191,36 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112 434,00 108 834,00 60 716,70 4 266,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280 659,00 243 828,00 158 684,99 25 445,63 54,55
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 10 261,00 4 727,80 512,28 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 308 674,00 1 063 172,00 1 021 750,64 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 849,00 8 019,00 7 553,79 1 951,16 17,68
2273 Оплата електроенергії 231 307,00 175 614,00 170 819,94 24 155,78 61,00
2274 Оплата природного газу 8 000,00 2 500,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69 495,00 56 415,00 16 415,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 7 914 287,00 6 291 586,00 5 211 805,52 480 807,87 1 439,95
2111 Заробітна плата 428 000,00 314 870,00 256 591,56 13 973,30 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 155 400,00 114 322,00 94 664,80 5 072,31 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 901,00 3 534,00 3 307,01 2 607,17 989,17
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 867 787,00 3 974 117,00 3 398 106,35 425 677,16 428,11
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 68 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 894,00 449,58 22,67 22,67
2273 Оплата електроенергії 864 000,00 641 850,00 347 390,14 33 455,26 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1 170 000,00 1 040 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123 200,00 103 956,00 83 326,13 3 134,90 0,00
2111 Заробітна плата 74 400,00 62 000,00 57 100,99 2 300,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 27 010,00 22 508,00 20 727,68 834,90 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 11 935,00 1 725,57 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 2 495,00 2 468,48 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 147,00 121,11 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 1 311,00 828,49 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 28,64 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113 400,00 103 034,00 95 454,14 5 324,85 448,54
2111 Заробітна плата 74 300,00 67 410,00 62 069,81 3 577,63 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 26 976,00 24 475,00 22 531,34 1 298,68 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 2 640,00 2 399,34 199,80 199,80
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 8 459,00 8 453,65 248,74 248,74
2800 Інші поточні видатки 65,00 50,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 469 414,00 1 401 700,00 607 052,66 14 670,39 526,82
2111 Заробітна плата 200 800,00 150 740,00 137 906,85 10 376,79 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 73 124,00 56 502,00 50 299,34 3 766,78 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 2 038,00 2 038,00 170,00 170,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 390,00 30,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 313,00 292,12 41,84 41,84
2273 Оплата електроенергії 3 773,00 3 503,00 3 498,10 314,98 314,98
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11 100,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 175 814,00 1 175 814,00 400 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 289 676,00 201 577,11 12 224,44 423,91
2111 Заробітна плата 170 532,00 118 290,00 67 781,03 3 280,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 42 942,00 22 012,80 1 190,64 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 9 000,00 8 935,20 50,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 31 078,00 30 269,10 2 247,10 310,21
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 2 070,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 147,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 4 835,00 3 020,69 113,56 113,56
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 81 176,00 69 105,00 5 343,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 138,00 19,61 0,14 0,14
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 062 900,00 904 842,00 828 526,64 37 080,80 0,00
2111 Заробітна плата 760 000,00 646 178,00 596 686,85 24 800,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 241 540,00 208 569,00 195 321,64 9 000,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 000,00 5 700,00 5 041,15 1 830,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 13 000,00 9 368,99 767,23 0,00
2271 Оплата теплопостачання 28 000,00 22 100,00 15 943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 1 085,00 1 034,75 225,96 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 8 150,00 5 113,00 457,61 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 3 308 023,00 3 113 501,00 130 520,14 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160 000,00 160 000,00 130 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 3 148 023,00 2 953 501,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  418 474 682,00 304 022 417,88 278 632 285,55 23 742 600,53 1 241 395,43
Прочитано 875 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80