banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Понеділок, 28 вересня 2015 15:44

Інформація про стан використання бюджетних коштів спеціального фонду Уманського міського бюджету станом на 25.09.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 9 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за вересень Профінансовано за останній тиждень (з 21.09.15 по 25.09.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 2 201 917,00 1 606 097,00 894 873,55 173 402,18 7 850,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 325 553,00 302 283,00 51 948,51 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 4 617,00 4 617,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 399 391,00 91 891,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 10 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 750,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 46 650,00 46 650,00 38 340,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 879 706,00 693 906,00 635 724,04 156 581,18 7 850,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 267 350,00 267 350,00 157 211,00 16 821,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 11 650,00 11 650,00 11 650,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 250 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 7 398 127,00 6 109 063,50 2 332 270,12 487 881,46 1 476,80
2111 Заробітна плата 322 710,00 242 032,50 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 116 050,00 87 037,50 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 333 650,00 250 237,50 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 3 238 500,00 2 428 875,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25 600,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 18 000,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 970,00 1 477,50 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6 800,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 81 710,00 61 282,50 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 29 500,00 22 125,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 000,00 750,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 91 900,00 68 925,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 546 256,00 546 256,00 538 256,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 297 913,00 297 913,00 227 498,32 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2 286 568,00 2 064 352,00 1 566 515,80 487 881,46 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 2 109 104,00 1 616 604,00 47 303,50 47 303,50 0,00
2111 Заробітна плата 858 000,00 643 500,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 309 000,00 231 750,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 68 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 287 000,00 215 250,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 12 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 60 500,00 45 375,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 58 000,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 15 000,00 11 250,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 19 500,00 14 625,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 32 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 20 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 22 000,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 000,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 151 000,00 113 250,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 178 578,00 164 828,00 31 778,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 15 526,00 15 526,00 15 525,50 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 720 000,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 15 000,00 11 250,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 5 500,00 4 125,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139 500,00 104 625,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 134 500,00 100 875,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 56 500,00 42 375,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 000,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 16 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 340 000,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 785 480,00 589 110,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 481 640,00 361 230,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 173 749,00 130 311,75 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 946,00 16 459,50 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 36 765,00 27 573,75 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 300,00 1 725,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 34 045,00 25 533,75 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 420,00 1 065,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 155,00 4 616,25 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 500,00 375,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 2 400,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 020,00 1 515,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 22 540,00 16 905,00 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 9 809 326,00 9 230 505,79 6 780 127,13 431 467,84 97 268,71
2111 Заробітна плата 115 400,00 75 300,00 68 802,99 8 489,28 5 787,94
2120 Нарахування на оплату праці 38 690,00 24 397,00 19 067,58 2 326,64 1 555,22
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 49 800,00 36 852,00 28 586,93 2 346,30 360,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 191 499,00 181 176,00 121 045,62 729,91 729,91
2271 Оплата теплопостачання 21 000,00 17 250,00 3 483,01 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 200,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 7 500,00 5 499,00 1 305,90 162,22 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 500,00 1 125,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 60 880,00 60 880,00 0,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 158 000,00 158 000,00 2 109 964,53 0,00 0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 906 574,00 2 411 593,79 3 216 164,61 175 273,10 84 905,64
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 4 046 233,00 4 046 233,00 627 705,96 242 140,39 3 930,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 1 128 050,00 1 128 050,00 454 000,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 954 000,00 954 000,00 0,00 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 9 474 485,00 8 608 887,00 7 600 851,27 1 089 330,16 936 718,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 1 411 260,00 1 482 369,00 1 077 135,62 116 038,00 90 000,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 5 640 954,00 4 756 964,00 4 493 515,22 802 067,16 675 493,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 2 422 271,00 2 369 554,00 2 030 200,43 171 225,00 171 225,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 19 998,00 19 998,00 19 998,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 19 998,00 19 998,00 19 998,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 33 310,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 33 310,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 17 094 411,00 17 094 411,00 15 316 341,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 16 986 161,00 16 986 161,00 15 241 341,00 0,00 0,00
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 108 250,00 108 250,00 75 000,00 0,00 0,00
  Усього  49 692 850,00 45 494 678,29 33 065 074,57 2 202 079,64 1 061 834,71
Прочитано 796 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80