banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Понеділок, 12 жовтня 2015 13:42

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 12.10.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 10 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за жовтень Профінансовано за останній тиждень(з 05.10.15 по 09.10.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 206 896,00 5 398 490,00 4 840 774,75 803 180,67 766 796,49
2111 Заробітна плата 2 647 585,00 2 252 500,00 2 028 701,91 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 937 575,00 799 915,00 683 260,70 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 212 906,00 189 906,00 142 223,14 14 506,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 388 417,00 367 411,00 306 096,01 80,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 12 300,00 9 660,86 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 218 300,00 182 565,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 706,00 4 872,00 4 089,14 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 250,00 94 272,00 80 381,55 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 000,00 3 759,00 3 058,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 066 557,00 970 555,00 958 691,00 758 665,00 758 665,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561 400,00 476 900,00 440 725,90 29 929,67 8 131,49
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 7 800,00 1 320,62 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 122 517 517,00 108 529 853,00 95 138 392,58 233 585,00 233 264,05
2111 Заробітна плата 66 258 180,00 61 427 190,00 53 311 031,73 3 364,20 3 128,73
2120 Нарахування на оплату праці 23 835 741,00 22 100 084,00 19 106 430,71 1 221,21 1 135,73
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 498 581,00 422 577,00 386 265,84 23 361,88 23 361,88
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 11 111,00 469,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 371 115,00 5 069 359,00 4 822 680,86 182 637,40 182 637,40
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 266 688,00 1 099 388,00 855 022,48 15 362,10 15 362,10
2250 Видатки на відрядження 320 195,00 213 471,00 162 013,81 1 328,01 1 328,01
2271 Оплата теплопостачання 12 153 535,00 8 292 920,00 8 078 118,40 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 727 746,00 637 651,57 1 402,90 1 402,90
2273 Оплата електроенергії 4 276 485,00 3 855 317,00 3 368 100,42 4 907,30 4 907,30
2274 Оплата природного газу 4 905 208,00 3 712 644,00 3 545 256,12 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 109 715,00 950 736,00 357 576,86 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 52 400,00 42 084,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 905,00 172 985,00 133 555,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 421 925,00 421 925,00 332 135,78 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 83 208 418,00 72 858 588,00 63 752 689,91 562 749,86 562 749,86
2111 Заробітна плата 46 411 915,00 42 215 399,00 37 044 981,48 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 15 856 892,00 14 425 432,00 12 603 350,17 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 770 056,00 630 690,00 561 155,85 21,00 21,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 355 832,00 1 821 618,00 1 512 234,16 95 278,62 95 278,62
2230 Продукти харчування 1 381 069,00 1 179 396,00 1 129 449,49 80 695,20 80 695,20
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 933 986,00 1 327 050,00 744 348,39 6 446,71 6 446,71
2250 Видатки на відрядження 199 191,00 199 191,00 193 569,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 933 720,00 1 852 632,00 1 684 539,66 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 809 013,00 550 230,00 458 700,65 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 688 707,00 2 026 742,00 1 920 868,00 93 621,00 93 621,00
2274 Оплата природного газу 7 542 284,00 5 501 072,00 4 886 197,95 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 118 175,00 107 177,00 85 897,00 4 500,00 4 500,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 484 080,00 384 161,00 330 533,52 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 275 000,00 201 962,00 165 416,76 7 210,87 7 210,87
2800 Інші поточні видатки 448 498,00 435 836,00 431 447,66 274 976,46 274 976,46
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 198 124 596,00 134 431 299,78 121 212 285,70 7 834 652,46 7 368 044,63
2111 Заробітна плата 9 216 438,00 8 728 280,00 7 868 529,75 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 3 090 457,00 2 899 492,00 2 616 127,40 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352 649,00 340 278,00 304 087,66 10 106,32 10 106,32
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 466,00 17 700,00 16 492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 664 615,00 616 660,00 392 832,30 1 734,55 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 212 558,94 189 131,19 175 581,37 7 356,15 3 864,03
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 19 720,00 17 813,69 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 54 178,00 39 979,52 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 921 925,00 729 841,39 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 419 386,00 364 511,00 309 159,76 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 340,00 66 792,00 36 131,31 1 665,74 1 665,74
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 2 143 233,00 1 513 446,67 98 774,00 98 774,00
2730 Інші виплати населенню 180 353 796,06 117 957 352,59 107 081 369,58 7 715 015,70 7 253 634,54
2800 Інші поточні видатки 3 843,00 3 843,00 2 689,02 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10 880 791,00 10 148 201,00 8 857 031,14 31 145,05 31 145,05
2111 Заробітна плата 6 369 580,00 5 903 310,00 5 447 766,41 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 271 299,00 2 103 899,00 1 925 190,01 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 114 777,00 112 277,00 80 626,69 16 533,99 16 533,99
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280 659,00 258 785,00 158 684,99 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 10 491,00 6 182,25 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 308 674,00 1 262 036,00 1 021 750,64 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 849,00 9 144,00 7 553,79 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 231 307,00 212 684,00 170 819,94 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 8 000,00 3 500,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69 495,00 66 415,00 31 026,06 14 611,06 14 611,06
2730 Інші виплати населенню 557,00 557,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 7 911 033,00 6 885 913,00 5 402 551,65 170 724,19 0,00
2111 Заробітна плата 428 000,00 352 580,00 270 827,25 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 155 400,00 128 014,00 100 132,65 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 901,00 3 901,00 3 505,41 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 963 533,00 4 411 523,00 3 568 950,54 170 724,19 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 68 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 996,00 449,58 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 765 000,00 616 900,00 347 390,14 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1 300 000,00 1 040 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123 200,00 113 112,00 89 828,59 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 74 400,00 68 200,00 61 833,57 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 27 010,00 24 759,00 22 444,89 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 12 085,00 1 729,03 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 2 795,00 2 468,48 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 161,00 121,11 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 1 552,00 877,70 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 28,64 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113 400,00 108 252,00 100 330,44 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 74 300,00 71 000,00 65 647,43 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 26 976,00 25 778,00 23 830,02 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 2 860,00 2 399,34 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 8 559,00 8 453,65 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 55,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 469 414,00 1 419 420,00 618 381,30 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 200 800,00 163 740,00 146 196,39 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 73 124,00 60 712,00 53 308,44 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 2 208,00 2 038,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 450,00 60,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 343,00 292,12 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 773,00 3 753,00 3 498,10 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11 100,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 175 814,00 1 175 814,00 400 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 320 656,00 209 535,63 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 170 532,00 132 600,00 73 620,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 48 137,00 24 132,35 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 9 000,00 8 935,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 34 134,00 30 269,10 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 2 290,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 5 222,00 3 020,69 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 88 883,00 69 105,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 156,00 19,61 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 062 900,00 1 001 864,00 882 069,78 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 760 000,00 716 178,00 637 725,42 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 241 540,00 230 816,00 207 604,61 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 000,00 5 800,00 5 262,75 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 14 000,00 9 368,99 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 28 000,00 25 100,00 15 943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 1 160,00 1 034,75 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 8 750,00 5 113,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 3 308 023,00 3 158 749,00 130 520,14 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160 000,00 160 000,00 130 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 3 148 023,00 2 998 749,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  435 321 088,00 344 374 397,78 301 234 391,61 9 636 037,23 8 962 000,08
Прочитано 859 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80