banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Понеділок, 07 грудня 2015 14:59

Інформація про стан використання бюджетних коштів спеціального фонду Уманського міського бюджету станом на 07.12.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 12 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за грудень Профінансовано за останній тиждень (з 01.12.15 по 04.12.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 1 857 837,00 1 857 837,00 1 310 467,72 30 889,63 30 889,63
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 518 725,00 518 725,00 227 266,88 24 299,70 24 299,70
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 66 650,00 66 650,00 38 340,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 853 706,00 853 706,00 749 483,84 6 589,93 6 589,93
2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 360 106,00 360 106,00 283 727,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 11 650,00 11 650,00 11 650,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 7 485 027,00 7 485 027,00 2 769 342,09 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 322 710,00 322 710,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 116 050,00 116 050,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 333 650,00 333 650,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 3 238 500,00 3 238 500,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25 600,00 25 600,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 970,00 1 970,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 81 710,00 81 710,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 29 500,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 91 900,00 91 900,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 649 156,00 649 156,00 559 226,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 297 913,00 297 913,00 242 498,32 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2 265 568,00 2 265 568,00 1 967 617,77 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 2 114 104,00 2 114 104,00 139 103,50 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 858 000,00 858 000,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 309 000,00 309 000,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 287 000,00 287 000,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 60 500,00 60 500,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 151 000,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 178 578,00 178 578,00 123 578,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 15 526,00 15 526,00 15 525,50 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 762 000,00 762 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00
2111 Заробітна плата 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139 500,00 139 500,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 134 500,00 134 500,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 56 500,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 382 000,00 382 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 795 480,00 795 480,00 10 000,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 481 640,00 481 640,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 173 749,00 173 749,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 946,00 21 946,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 36 765,00 36 765,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 34 045,00 34 045,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 420,00 1 420,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 155,00 6 155,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 020,00 2 020,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 32 540,00 32 540,00 10 000,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 264 460,00 10 264 460,00 8 930 780,59 4 059,73 4 059,73
2111 Заробітна плата 115 400,00 115 400,00 90 597,79 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 38 690,00 38 690,00 24 684,07 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 49 800,00 49 800,00 32 433,00 299,88 299,88
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 371 499,00 371 499,00 207 039,18 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 21 000,00 21 000,00 3 878,36 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 7 500,00 7 500,00 1 634,39 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 474 080,00 474 080,00 466 880,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 222 134,00 222 134,00 171 286,40 0,00 0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 906 574,00 2 906 574,00 2 584 862,78 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 4 374 033,00 4 374 033,00 4 092 837,73 3 759,85 3 759,85
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 1 128 050,00 1 128 050,00 800 646,89 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 554 000,00 554 000,00 454 000,00 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 10 381 185,00 10 381 185,00 9 843 609,77 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 1 619 660,00 1 619 660,00 1 223 547,22 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 6 323 957,00 6 323 957,00 6 249 650,22 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 2 437 568,00 2 437 568,00 2 370 412,33 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 20 000,00 20 000,00 19 998,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 20 000,00 20 000,00 19 998,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 33 310,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 33 310,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 17 094 411,00 17 094 411,00 15 349 591,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 16 986 161,00 16 986 161,00 15 241 341,00 0,00 0,00
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 108 250,00 108 250,00 108 250,00 0,00 0,00
  Усього  50 854 504,00 50 854 504,00 38 488 202,67 76 949,36 76 949,36
Прочитано 747 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80