banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Понеділок, 14 грудня 2015 16:24

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 14.12.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 12 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за грудень Профінансовано за останній тиждень(з 07.12.15 по 11.12.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 729 629,00 6 729 629,00 6 193 772,60 284 979,99 177 143,65
2111 Заробітна плата 2 958 585,00 2 958 585,00 2 754 224,24 109 207,71 106 455,00
2120 Нарахування на оплату праці 1 042 235,00 1 042 235,00 929 917,61 39 731,99 38 655,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 192 496,00 192 496,00 189 000,03 14 610,03 5 038,63
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 374 642,00 374 642,00 338 758,99 9 684,47 7 660,47
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 13 000,00 10 459,28 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 255 735,00 255 735,00 254 535,47 49 399,41 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 126,00 5 126,00 4 704,46 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 315,00 105 315,00 102 827,25 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 295,00 5 295,00 4 347,25 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 197 200,00 1 197 200,00 1 042 055,33 35 301,33 8 750,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 572 000,00 572 000,00 560 160,47 27 045,05 10 584,55
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 8 000,00 2 782,22 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 136 537 898,00 136 537 898,00 124 818 451,42 6 084 438,18 5 461 234,60
2111 Заробітна плата 73 729 240,00 73 729 240,00 69 796 848,67 2 905 625,44 2 905 402,33
2120 Нарахування на оплату праці 26 519 928,00 26 519 928,00 24 990 717,33 1 021 717,00 1 021 636,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 035 067,78 1 035 067,78 560 737,78 41 003,18 22 563,98
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 11 422,00 11 221,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 435 553,00 6 435 553,00 6 402 526,73 368 143,46 33 210,46
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 227 498,76 1 227 498,76 1 052 263,55 44 169,48 5 485,80
2250 Видатки на відрядження 308 752,68 308 752,68 295 180,82 39 848,58 2 094,78
2271 Оплата теплопостачання 14 595 719,00 14 595 719,00 11 095 203,83 1 199 754,13 1 199 754,13
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 873 157,66 873 157,66 753 002,47 1 384,38 1 384,38
2273 Оплата електроенергії 4 600 113,63 4 600 113,63 4 088 117,05 4 858,72 4 858,72
2274 Оплата природного газу 5 766 172,00 5 766 172,00 4 369 448,36 228 207,81 60 488,02
2275 Оплата інших енергоносіїв 842 742,00 842 742,00 842 740,73 199 750,00 199 750,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 47 584,00 47 584,00 47 584,00 1 000,00 1 000,00
2730 Інші виплати населенню 200 005,00 200 005,00 167 919,00 28 976,00 3 606,00
2800 Інші поточні видатки 344 942,49 344 942,49 344 940,10 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 91 186 456,00 91 186 456,00 82 087 208,03 3 179 329,73 2 814 872,00
2111 Заробітна плата 50 765 165,00 50 765 165,00 47 821 634,32 1 627 530,18 1 627 530,18
2120 Нарахування на оплату праці 17 315 761,00 17 315 761,00 16 242 909,35 534 326,27 534 326,27
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 801 563,00 801 563,00 729 733,10 24 655,58 970,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 377 770,00 2 377 770,00 2 016 727,65 158 174,04 55 047,53
2230 Продукти харчування 1 425 069,00 1 425 069,00 1 382 259,16 68 394,27 41 940,27
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 052 995,00 2 052 995,00 1 189 194,80 71 096,54 10 793,40
2250 Видатки на відрядження 199 191,00 199 191,00 194 289,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 224 220,00 3 224 220,00 1 755 539,66 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 713 036,00 713 036,00 587 229,06 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 072 387,00 3 072 387,00 2 643 938,09 141 415,09 0,00
2274 Оплата природного газу 7 884 334,00 7 884 334,00 6 292 924,93 479 171,94 479 171,94
2275 Оплата інших енергоносіїв 119 875,00 119 875,00 113 327,00 650,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 484 080,00 484 080,00 439 180,32 39 730,56 39 730,56
2730 Інші виплати населенню 271 000,00 271 000,00 235 346,53 31 022,96 23 099,55
2800 Інші поточні видатки 479 110,00 479 110,00 442 074,89 2 262,30 2 262,30
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 202 899 852,00 202 899 852,00 165 152 809,29 8 030 315,15 7 839 655,39
2111 Заробітна плата 11 070 462,00 11 070 462,00 10 448 682,58 390 760,98 390 760,98
2120 Нарахування на оплату праці 3 687 433,00 3 687 433,00 3 479 635,84 142 639,56 142 639,56
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352 399,00 352 399,00 332 657,41 7 940,15 7 626,25
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 366,00 18 366,00 16 492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 619 615,00 619 615,00 456 358,60 1 348,35 1 348,35
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 222 549,80 222 549,80 205 464,93 11 764,71 11 705,91
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 20 972,00 20 013,60 420,00 420,00
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 63 668,00 48 559,08 892,72 892,72
2273 Оплата електроенергії 1 126 640,00 1 126 640,00 880 737,01 50 941,42 50 100,62
2274 Оплата природного газу 489 386,00 489 386,00 381 235,88 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 68 000,00 68 000,00 57 288,24 10 538,81 1 884,55
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 688 230,00 2 688 230,00 2 211 999,10 142 593,06 0,00
2730 Інші виплати населенню 182 359 734,20 182 359 734,20 146 502 452,21 7 270 142,10 7 231 943,16
2800 Інші поточні видатки 4 193,00 4 193,00 3 028,53 333,29 333,29
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 12 526 791,00 12 526 791,00 11 271 591,60 321 154,14 321 154,14
2111 Заробітна плата 7 585 480,00 7 585 480,00 6 975 250,56 206 029,10 206 029,10
2120 Нарахування на оплату праці 2 701 399,00 2 701 399,00 2 460 051,42 74 788,56 74 788,56
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 169 501,00 169 501,00 137 253,69 4 049,60 4 049,60
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 259 846,00 259 846,00 202 852,30 22 214,46 22 214,46
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 10 491,00 6 182,25 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 308 674,00 1 308 674,00 1 063 831,98 14 072,39 14 072,39
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 849,00 10 849,00 9 195,59 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 231 307,00 231 307,00 203 595,36 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 8 000,00 8 000,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 171 222,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 36 141,00 36 141,00 34 726,06 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,39 0,03 0,03
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 8 131 033,00 8 131 033,00 7 149 697,97 253 994,42 146 542,71
2111 Заробітна плата 395 000,00 395 000,00 353 556,34 7 221,82 7 221,82
2120 Нарахування на оплату праці 143 400,00 143 400,00 130 526,37 2 679,61 2 679,61
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 183,00 5 183,00 5 182,53 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 225 051,00 5 225 051,00 4 612 219,22 177 857,99 70 406,28
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 90 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 1 200,00 658,82 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 765 000,00 765 000,00 476 258,61 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 4 400,00 4 400,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 66 235,00 66 235,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 131 200,00 131 200,00 119 984,08 6 133,50 6 133,50
2111 Заробітна плата 87 606,00 87 606,00 83 429,34 4 500,00 4 500,00
2120 Нарахування на оплату праці 31 804,00 31 804,00 30 284,90 1 633,50 1 633,50
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 405,00 2 405,00 1 998,96 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 3 585,00 2 626,23 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 188,00 171,67 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 2 052,00 1 049,76 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 98,05 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 140 000,00 140 000,00 130 495,36 4 920,57 4 920,57
2111 Заробітна плата 91 908,00 91 908,00 87 325,22 3 610,10 3 610,10
2120 Нарахування на оплату праці 33 368,00 33 368,00 31 699,07 1 310,47 1 310,47
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 3 300,00 2 814,85 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 11 359,00 11 359,00 8 656,22 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 930 276,00 930 276,00 680 362,79 8 733,01 8 733,01
2111 Заробітна плата 200 800,00 200 800,00 190 853,85 6 407,20 6 407,20
2120 Нарахування на оплату праці 73 124,00 73 124,00 69 519,09 2 325,81 2 325,81
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 2 548,00 2 378,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 405,00 405,00 403,70 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 163,00 4 163,00 4 159,90 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 17 200,00 17 200,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 630 676,00 630 676,00 400 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 324 600,00 324 600,00 306 578,21 50 324,96 35 920,51
2111 Заробітна плата 119 632,00 119 632,00 110 671,04 16 948,70 7 805,89
2120 Нарахування на оплату праці 40 803,00 40 803,00 37 581,88 6 152,38 2 833,54
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 650,00 9 650,00 9 649,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 38 900,00 38 900,00 38 061,23 2 371,15 2 371,15
2250 Видатки на відрядження 2 251,00 2 251,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 234,00 83,72 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 7 100,00 7 100,00 5 070,12 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 106 000,00 106 000,00 105 007,35 24 852,35 22 909,55
2800 Інші поточні видатки 30,00 30,00 19,99 0,38 0,38
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 336 900,00 1 336 900,00 1 240 744,49 73 027,28 73 027,28
2111 Заробітна плата 940 000,00 940 000,00 900 396,01 49 500,00 49 500,00
2120 Нарахування на оплату праці 326 540,00 326 540,00 291 780,62 16 800,00 16 800,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 13 067,00 13 067,00 9 227,43 3 964,68 3 964,68
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 16 000,00 13 988,93 2 762,60 2 762,60
2271 Оплата теплопостачання 20 933,00 20 933,00 17 408,53 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 1 300,00 1 213,14 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 19 000,00 19 000,00 6 713,09 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 137 854,00 137 854,00 130 520,14 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 137 854,00 137 854,00 130 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  461 012 489,00 461 012 489,00 399 282 215,98 18 297 350,93 16 889 337,36
Прочитано 763 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80