banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Понеділок, 28 грудня 2015 14:12

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 28.12.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 12 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за грудень Профінансовано за останній тиждень(з 21.12.15 по 25.12.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 729 629,00 6 729 629,00 6 572 597,55 663 804,94 344 326,68
2111 Заробітна плата 2 990 585,00 2 990 585,00 2 990 584,68 345 568,15 236 360,44
2120 Нарахування на оплату праці 1 010 235,00 1 010 235,00 1 010 235,00 120 049,38 80 317,39
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 196 119,00 196 119,00 196 059,91 21 669,91 1 926,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 367 336,00 367 336,00 358 283,51 29 208,99 4 340,90
2250 Видатки на відрядження 11 500,00 11 500,00 11 308,62 849,34 30,00
2271 Оплата теплопостачання 274 635,00 274 635,00 255 734,08 50 598,02 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 126,00 5 126,00 4 935,14 230,68 0,00
2273 Оплата електроенергії 115 315,00 115 315,00 103 561,83 734,58 0,00
2274 Оплата природного газу 5 295,00 5 295,00 5 295,00 947,75 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 178 700,00 1 178 700,00 1 061 819,96 55 065,96 19 764,63
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 572 000,00 572 000,00 571 997,60 38 882,18 1 587,32
2800 Інші поточні видатки 2 783,00 2 783,00 2 782,22 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 136 237 898,00 136 237 898,00 134 942 456,59 16 208 443,35 7 745 830,45
2111 Заробітна плата 74 520 420,00 74 520 420,00 74 520 419,47 7 629 196,24 4 723 570,80
2120 Нарахування на оплату праці 26 685 616,00 26 685 616,00 26 680 358,70 2 711 358,37 1 689 641,37
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 589 125,78 589 125,78 589 124,72 69 390,12 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 222,00 11 222,00 11 221,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 569 834,00 6 569 834,00 6 558 542,90 524 159,63 17 156,42
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 110 668,76 1 110 668,76 1 101 995,58 93 901,51 -0,70
2250 Видатки на відрядження 317 546,68 317 546,68 317 450,94 62 118,70 19 327,54
2271 Оплата теплопостачання 14 583 707,00 14 583 707,00 13 767 142,55 3 871 692,85 839 990,63
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 928 296,66 928 296,66 864 220,77 112 602,68 110 718,30
2273 Оплата електроенергії 4 635 129,63 4 635 129,63 4 245 753,88 162 495,55 146 340,50
2274 Оплата природного газу 4 854 068,00 4 854 068,00 4 854 066,25 712 825,70 199 085,59
2275 Оплата інших енергоносіїв 842 742,00 842 742,00 842 740,73 199 750,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 47 584,00 47 584,00 47 584,00 1 000,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 196 995,00 196 995,00 196 895,00 57 952,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 344 942,49 344 942,49 344 940,10 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 91 226 246,00 91 226 246,00 88 760 583,75 9 852 705,45 2 996 351,24
2111 Заробітна плата 50 758 854,72 50 758 854,72 49 139 167,98 2 945 063,84 1 317 533,66
2120 Нарахування на оплату праці 17 251 634,27 17 251 634,27 16 717 911,91 1 009 328,83 475 002,56
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 959 472,00 959 472,00 949 454,21 244 376,69 129 486,71
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 787 326,36 2 787 326,36 2 708 795,86 850 242,25 346 472,36
2230 Продукти харчування 1 450 136,00 1 450 136,00 1 447 552,97 133 688,08 2 502,86
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 004 023,64 2 004 023,64 1 890 564,31 772 466,05 377 095,29
2250 Видатки на відрядження 274 163,00 274 163,00 269 455,39 75 166,22 49 994,22
2271 Оплата теплопостачання 3 353 342,36 3 353 342,36 3 252 237,77 1 496 698,11 196 602,57
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 656 385,11 656 385,11 656 382,91 69 153,85 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 148 405,10 3 148 405,10 3 148 404,76 645 881,76 0,00
2274 Оплата природного газу 7 169 843,00 7 169 843,00 7 169 802,75 1 356 049,76 0,78
2275 Оплата інших енергоносіїв 166 810,00 166 810,00 166 810,00 54 133,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 440 437,44 440 437,44 440 436,44 40 986,68 0,00
2730 Інші виплати населенню 320 933,00 320 933,00 320 691,29 116 367,72 61 721,12
2800 Інші поточні видатки 483 580,00 483 580,00 482 015,20 42 202,61 39 939,11
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 201 215 982,00 201 215 982,00 171 777 956,79 14 655 462,65 6 283 144,66
2111 Заробітна плата 11 198 449,00 11 198 449,00 11 193 589,39 1 135 667,79 744 906,81
2120 Нарахування на оплату праці 3 719 341,00 3 719 341,00 3 719 316,54 382 320,26 239 680,70
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 362 959,00 362 959,00 349 060,97 24 343,71 2 568,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 16 506,00 16 506,00 16 492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 615 475,00 615 475,00 614 764,54 159 754,29 142 727,59
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 221 313,48 221 313,48 213 305,78 19 605,56 1 430,86
2250 Видатки на відрядження 20 836,00 20 836,00 20 073,60 480,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 51 803,00 51 803,00 51 800,67 4 134,31 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 020 668,00 1 020 668,00 983 924,12 154 128,53 0,00
2274 Оплата природного газу 444 276,00 444 276,00 444 268,25 63 032,37 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 62 500,00 62 500,00 60 738,22 13 988,79 749,98
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 688 230,00 2 688 230,00 2 214 435,27 145 029,23 2 436,17
2730 Інші виплати населенню 180 682 353,52 180 682 353,52 151 784 950,12 12 552 640,01 5 148 644,55
2800 Інші поточні видатки 3 068,00 3 068,00 3 033,04 337,80 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 12 423 791,00 12 423 791,00 11 394 754,16 444 316,70 74 163,96
2111 Заробітна плата 7 621 417,00 7 621 417,00 6 989 879,71 220 658,25 14 629,15
2120 Нарахування на оплату праці 2 683 400,00 2 683 400,00 2 465 361,80 80 098,94 5 310,38
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 192 393,00 192 393,00 191 943,44 58 739,35 32 146,99
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 254 303,00 254 303,00 206 306,09 25 668,25 0,00
2250 Видатки на відрядження 6 485,00 6 485,00 6 482,25 300,00 300,00
2271 Оплата теплопостачання 1 215 850,00 1 215 850,00 1 085 414,64 35 655,05 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 9 937,00 9 937,00 9 910,14 714,55 13,73
2273 Оплата електроенергії 223 623,00 223 623,00 223 590,37 19 995,01 19 276,44
2274 Оплата природного газу 1 515,00 1 515,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 171 222,00 171 222,00 171 222,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 35 941,00 35 941,00 35 940,06 1 214,00 1 214,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 7 705,00 7 705,00 7 703,66 1 273,30 1 273,27
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 8 045 260,00 8 045 260,00 7 724 620,26 828 916,71 501 864,49
2111 Заробітна плата 406 000,00 406 000,00 396 890,19 50 555,67 43 333,85
2120 Нарахування на оплату праці 149 600,00 149 600,00 146 300,16 18 453,40 15 773,79
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 183,00 5 183,00 5 182,53 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 300 278,00 5 300 278,00 5 055 721,76 621 360,53 442 756,85
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 73 799,00 73 799,00 68 964,64 94,48 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 1 200,00 681,49 22,67 0,00
2273 Оплата електроенергії 604 000,00 604 000,00 546 253,57 69 994,96 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 4 400,00 4 400,00 4 400,00 2 200,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 66 235,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 131 200,00 131 200,00 131 095,42 17 244,84 10 539,64
2111 Заробітна плата 91 162,00 91 162,00 91 162,00 12 232,66 7 732,66
2120 Нарахування на оплату праці 33 093,00 33 093,00 33 091,88 4 440,48 2 806,98
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 155,00 2 155,00 2 130,32 131,36 0,00
2250 Видатки на відрядження 326,00 326,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 005,00 3 005,00 3 003,81 377,58 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 188,00 178,99 7,32 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 172,00 1 172,00 1 104,69 54,93 0,00
2800 Інші поточні видатки 99,00 99,00 98,56 0,51 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 140 000,00 140 000,00 139 917,90 14 343,11 7 811,05
2111 Заробітна плата 93 056,00 93 056,00 93 056,00 9 340,88 5 730,78
2120 Нарахування на оплату праці 33 786,00 33 786,00 33 779,34 3 390,74 2 080,27
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 040,00 3 040,00 3 029,93 215,08 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 053,00 10 053,00 10 052,31 1 396,09 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 65,00 0,32 0,32 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 930 276,00 930 276,00 883 968,22 212 338,44 202 022,06
2111 Заробітна плата 204 235,00 204 235,00 204 235,00 19 788,35 13 381,15
2120 Нарахування на оплату праці 74 380,00 74 380,00 74 380,00 7 186,72 4 860,91
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 2 548,00 2 548,00 170,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 460,00 460,00 459,49 55,79 0,00
2273 Оплата електроенергії 5 518,00 5 518,00 5 517,48 1 357,58 0,00
2274 Оплата природного газу 11 099,00 11 099,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 630 676,00 630 676,00 584 370,10 183 780,00 183 780,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 324 600,00 324 600,00 308 790,70 52 537,45 0,00
2111 Заробітна плата 119 632,00 119 632,00 110 671,04 16 948,70 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 40 803,00 40 803,00 37 581,88 6 152,38 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 650,00 9 650,00 9 649,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 38 900,00 38 900,00 38 265,75 2 575,67 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 251,00 2 251,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 234,00 83,72 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 7 100,00 7 100,00 7 077,58 2 007,46 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 106 000,00 106 000,00 105 007,35 24 852,35 0,00
2800 Інші поточні видатки 30,00 30,00 20,50 0,89 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 336 900,00 1 336 900,00 1 336 585,26 168 868,05 86 736,28
2111 Заробітна плата 966 880,00 966 880,00 966 880,00 115 983,99 66 483,99
2120 Нарахування на оплату праці 311 506,00 311 506,00 311 194,91 36 214,29 19 414,29
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 13 897,00 13 897,00 13 896,19 8 633,44 838,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15 170,00 15 170,00 15 169,44 3 943,11 0,00
2271 Оплата теплопостачання 20 933,00 20 933,00 20 932,63 3 524,10 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 272,00 1 272,00 1 271,34 58,20 0,00
2273 Оплата електроенергії 7 225,00 7 225,00 7 224,01 510,92 0,00
2800 Інші поточні видатки 17,00 17,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 10 348 397,00 10 348 397,00 8 205 353,14 8 074 833,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 10 210 543,00 10 210 543,00 8 074 833,00 8 074 833,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 137 854,00 137 854,00 130 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  469 090 179,00 469 090 179,00 432 178 679,74 51 193 814,69 18 252 790,51
Прочитано 946 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80