banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Понеділок, 22 лютого 2016 10:51

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 22.02.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на лютий 2016 року Профінансовано з початку року Профінансовано за лютий Профінансовано за останній тиждень(з 15.02.2016 по 19.02.2016 р)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 797 100,00 543 103,00 718 889,89 354 115,03 147 890,87
2111 Заробітна плата 3 462 000,00 265 000,00 373 953,37 113 670,00 2 520,00
2120 Нарахування на оплату праці 761 650,00 58 300,00 78 988,78 24 555,00 555,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 271 929,00 16 500,00 29 286,74 19 471,74 6 346,25
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 918 645,00 37 500,00 28 233,40 17 273,56 5 526,85
2250 Видатки на відрядження 11 000,00 800,00 796,98 796,98 736,98
2271 Оплата теплопостачання 253 280,00 69 400,00 108 540,85 107 928,33 107 928,33
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 840,00 520,00 294,24 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 124 336,00 14 028,00 537,78 96,67 0,00
2274 Оплата природного газу 37 220,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 284 900,00 23 166,00 15 924,03 15 924,03 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644 600,00 51 289,00 82 333,72 54 398,72 24 277,46
2800 Інші поточні видатки 21 700,00 500,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 139 813 919,00 15 047 537,00 18 356 245,70 9 585 243,96 2 205 538,35
2111 Заробітна плата 87 656 460,00 7 266 330,00 10 344 971,80 3 688 150,12 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 17 737 010,00 1 245 540,00 2 275 160,85 788 627,26 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 680 725,00 35 725,00 19 362,90 9 589,50 421,86
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 81 760,00 4 250,00 65 612,04 -125,00 0,00
2230 Продукти харчування 7 406 142,00 540 586,00 814 678,25 476 100,01 92 277,10
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 026 165,00 80 545,00 30 401,08 23 530,93 16 189,40
2250 Видатки на відрядження 242 750,00 49 000,00 21 416,99 21 416,99 21 416,99
2271 Оплата теплопостачання 13 789 490,00 3 099 470,00 3 932 251,81 3 872 465,22 1 954 622,16
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 762 280,00 84 910,00 17 684,05 15 997,09 14 688,67
2273 Оплата електроенергії 3 845 170,00 426 245,00 532 260,04 387 045,95 67 070,17
2274 Оплата природного газу 3 153 570,00 1 248 830,00 252 215,27 252 215,27 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 972 240,00 565 960,00 35 260,00 35 260,00 35 260,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2720 Стипендії 1 097 000,00 383 000,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 077,00 1 796,00 3 592,00 3 592,00 3 592,00
2800 Інші поточні видатки 126 480,00 15 350,00 11 378,62 11 378,62 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 85 533 714,00 8 438 713,00 10 718 119,61 3 780 621,69 983 821,80
2111 Заробітна плата 55 944 449,00 5 055 128,00 6 359 976,42 1 717 283,00 93 723,00
2120 Нарахування на оплату праці 12 308 475,00 1 067 305,00 1 349 209,54 372 350,00 24 157,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 855 814,00 11 500,00 284 881,00 2 800,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 798 043,00 123 050,00 240 511,56 100 501,84 0,00
2230 Продукти харчування 1 650 000,00 74 500,00 655 542,70 61 203,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 701 483,00 274 483,00 87 237,23 23 438,57 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 353 396,00 793 396,00 855 906,54 810 204,49 366 808,54
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 578 300,00 58 050,00 44 861,54 16 810,98 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 252 000,00 223 800,00 129 414,21 41 214,21 0,00
2274 Оплата природного газу 5 259 703,00 675 000,00 617 267,73 601 384,62 499 133,26
2275 Оплата інших енергоносіїв 90 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 437 600,00 40 850,00 68 632,46 23 752,30 0,00
2730 Інші виплати населенню 267 800,00 22 500,00 15 527,74 527,74 0,00
2800 Інші поточні видатки 36 651,00 9 151,00 9 150,94 9 150,94 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 249 064 419,00 22 398 914,00 27 668 281,93 12 440 735,48 51 080,85
2111 Заробітна плата 12 826 200,00 1 075 000,00 1 445 015,24 414 646,07 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 821 920,00 236 500,00 304 198,60 92 660,32 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 596 349,00 59 600,00 129 331,81 44 479,56 15 647,62
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 57 342,00 1 410,00 42 418,58 1 062,75 0,00
2230 Продукти харчування 1 269 730,00 105 400,00 134 048,62 85 176,37 15 860,88
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 730 842,00 27 098,75 21 969,25 13 248,19 7 362,97
2250 Видатки на відрядження 26 900,00 2 320,00 360,00 360,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 68 700,00 5 700,00 3 886,79 596,69 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 254 200,00 165 000,00 170 089,35 15 513,99 0,00
2274 Оплата природного газу 430 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 841,00 1 885,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 49 500,00 2 437,00 2 334,47 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 228 858 995,00 20 631 413,25 25 414 577,75 11 772 940,07 12 200,00
2800 Інші поточні видатки 900,00 5 150,00 51,47 51,47 9,38
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 13 340 300,00 1 176 477,00 1 281 791,11 288 730,95 22 540,83
2111 Заробітна плата 8 857 600,00 713 000,00 864 137,70 207 203,22 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 1 948 672,00 156 860,00 186 916,35 46 825,04 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 177 330,00 4 860,00 1 510,00 1 510,00 1 510,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 314 358,00 15 517,00 20 464,35 20 464,35 9 338,45
2250 Видатки на відрядження 13 170,00 810,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 480 330,00 254 160,00 184 573,23 9 569,54 9 569,54
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14 260,00 1 320,00 1 035,96 1 035,96 0,00
2273 Оплата електроенергії 251 420,00 28 100,00 21 030,68 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 100,00 850,00 850,00 850,00 850,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 204 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 66 960,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 3 600,00 0,00 1 272,84 1 272,84 1 272,84
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 133 954,00 1 043 270,00 823 430,79 665 183,46 90 826,98
2111 Заробітна плата 444 000,00 36 600,00 41 252,53 9 855,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 104 000,00 8 570,00 9 371,53 2 168,10 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 600,00 2 300,00 1 825,40 1 022,40 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 685 600,00 417 300,00 320 264,44 284 754,25 446,38
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 102 400,00 15 000,00 23 922,93 23 922,93 14 318,12
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 400,00 100,00 109,34 109,34 0,00
2273 Оплата електроенергії 747 800,00 62 300,00 144 581,59 78 202,44 76 062,48
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 016 954,00 500 000,00 282 103,00 265 149,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 200,00 100,00 0,03 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 164 700,00 18 483,00 13 726,18 3 966,18 156,94
2111 Заробітна плата 103 900,00 8 000,00 11 000,00 3 000,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 22 858,00 1 760,00 2 420,00 660,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27 862,00 5 250,00 291,78 291,78 156,17
2250 Видатки на відрядження 1 140,00 380,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 494,00 450,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 156,00 13,00 13,63 13,63 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 290,00 130,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 000,00 1 500,00 0,77 0,77 0,77
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 160 300,00 11 265,00 15 367,71 6 217,71 232,29
2111 Заробітна плата 112 150,00 7 800,00 11 400,00 3 900,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 24 680,00 1 720,00 2 508,00 858,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 610,00 240,00 459,66 459,66 231,66
2273 Оплата електроенергії 5 800,00 1 500,00 999,42 999,42 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 5,00 0,63 0,63 0,63
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 798 600,00 276 170,00 39 216,34 14 570,56 3 980,47
2111 Заробітна плата 232 000,00 18 000,00 25 039,97 8 680,40 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 51 040,00 3 960,00 6 913,48 1 909,69 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 614,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 576,00 200,00 400,00 200,00 200,00
2250 Видатки на відрядження 720,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 600,00 50,00 98,07 56,23 56,23
2273 Оплата електроенергії 4 550,00 400,00 797,64 403,44 403,44
2274 Оплата природного газу 17 500,00 3 000,00 5 967,18 3 320,80 3 320,80
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 450 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 326 500,00 27 467,00 24 534,59 9 981,00 0,00
2111 Заробітна плата 147 200,00 10 810,00 11 203,70 3 400,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 32 384,00 2 378,00 2 464,81 748,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 55 426,00 1 929,00 280,14 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 500,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 13 110,00 3 857,00 4 752,94 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 74 000,00 7 833,00 5 833,00 5 833,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 10,00 0,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 569 000,00 121 340,00 158 280,65 55 225,95 825,95
2111 Заробітна плата 1 106 000,00 90 000,00 130 153,50 44 900,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 243 320,00 19 800,00 26 330,88 9 500,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 161 530,00 2 300,00 1 686,79 825,95 825,95
2271 Оплата теплопостачання 31 000,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 500,00 125,00 109,48 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 150,00 15,00 0,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 8 733 113,00 1 874 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 164 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 8 559 113,00 1 860 000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  517 435 619,00 50 976 739,00 59 817 884,50 27 204 591,97 3 506 895,33
Прочитано 818 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80