banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

Понеділок, 29 лютого 2016 15:42

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 29.02.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на лютий 2016 року Профінансовано з початку року Профінансовано за лютий Профінансовано за останній тиждень(з 22.02.2016 по 26.02.2016 р)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 797 100,00 1 592 906,00 1 008 695,49 643 920,63 289 805,60
2111 Заробітна плата 3 462 000,00 580 000,00 577 421,26 317 137,89 203 467,89
2120 Нарахування на оплату праці 761 650,00 127 600,00 127 033,28 72 599,50 48 044,50
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 271 929,00 37 825,00 33 699,34 23 884,34 4 412,60
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 918 645,00 531 845,00 30 568,12 19 608,28 2 334,72
2250 Видатки на відрядження 11 000,00 1 600,00 796,98 796,98 0,00
2271 Оплата теплопостачання 253 280,00 112 400,00 109 473,87 108 861,35 933,02
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 840,00 1 040,00 462,72 168,48 168,48
2273 Оплата електроенергії 124 336,00 29 056,00 27 633,41 27 192,30 27 095,63
2274 Оплата природного газу 37 220,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 284 900,00 46 332,00 15 924,03 15 924,03 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644 600,00 102 608,00 84 014,88 56 079,88 1 681,16
2800 Інші поточні видатки 21 700,00 15 400,00 1 667,60 1 667,60 1 667,60
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 139 813 919,00 28 437 552,00 19 775 644,45 11 004 642,71 1 419 398,75
2111 Заробітна плата 87 656 460,00 14 778 480,00 10 810 019,97 4 153 198,29 465 048,17
2120 Нарахування на оплату праці 17 737 010,00 2 928 075,00 2 355 835,29 869 301,70 80 674,44
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 680 725,00 72 863,00 52 075,00 42 301,60 32 712,10
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 81 760,00 70 036,00 65 612,04 -125,00 0,00
2230 Продукти харчування 7 406 142,00 1 227 036,00 1 031 157,23 692 578,99 216 478,98
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 026 165,00 188 115,00 33 516,48 26 646,33 3 115,40
2250 Видатки на відрядження 242 750,00 49 000,00 21 416,99 21 416,99 0,00
2271 Оплата теплопостачання 13 789 490,00 4 742 120,00 4 182 065,63 4 122 279,04 249 813,82
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 762 280,00 170 970,00 55 410,90 53 723,94 37 726,85
2273 Оплата електроенергії 3 845 170,00 897 995,00 736 776,89 591 562,80 204 516,85
2274 Оплата природного газу 3 153 570,00 1 788 830,00 252 215,27 252 215,27 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 972 240,00 665 960,00 163 460,00 163 460,00 128 200,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2720 Стипендії 1 097 000,00 768 000,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 077,00 3 592,00 3 592,00 3 592,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 126 480,00 86 480,00 12 490,76 12 490,76 1 112,14
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 85 533 714,00 17 916 676,00 14 502 798,37 7 565 300,45 3 784 678,76
2111 Заробітна плата 55 944 449,00 10 201 684,00 9 278 489,61 4 635 796,19 2 918 513,19
2120 Нарахування на оплату праці 12 308 475,00 2 155 472,00 1 929 248,02 952 388,48 580 038,48
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 855 814,00 297 914,00 284 881,00 2 800,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 798 043,00 490 143,00 315 958,47 175 948,75 75 446,91
2230 Продукти харчування 1 650 000,00 779 300,00 655 542,70 61 203,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 701 483,00 772 291,00 97 995,11 34 196,45 10 757,88
2271 Оплата теплопостачання 2 353 396,00 1 143 396,00 855 906,54 810 204,49 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 578 300,00 116 100,00 86 990,40 58 939,84 42 128,86
2273 Оплата електроенергії 2 252 000,00 447 600,00 268 762,17 180 562,17 139 347,96
2274 Оплата природного газу 5 259 703,00 1 350 000,00 617 267,73 601 384,62 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 90 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 437 600,00 86 125,00 80 186,20 35 306,04 11 553,74
2730 Інші виплати населенню 267 800,00 45 000,00 22 419,48 7 419,48 6 891,74
2800 Інші поточні видатки 36 651,00 11 651,00 9 150,94 9 150,94 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 249 064 419,00 44 516 533,00 39 024 631,99 23 797 085,54 11 356 350,06
2111 Заробітна плата 12 826 200,00 2 150 000,00 2 058 089,61 1 027 720,44 613 074,37
2120 Нарахування на оплату праці 2 821 920,00 473 000,00 422 946,90 211 408,62 118 748,30
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 591 349,00 148 137,00 129 895,00 45 042,75 563,19
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 57 342,00 46 342,00 45 984,88 4 629,05 3 566,30
2230 Продукти харчування 1 269 730,00 210 900,00 134 048,62 85 176,37 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 730 842,00 548 313,75 33 748,17 25 027,11 11 778,92
2250 Видатки на відрядження 26 900,00 4 640,00 360,00 360,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 68 700,00 11 400,00 7 339,14 4 049,04 3 452,35
2273 Оплата електроенергії 1 254 200,00 343 450,00 328 803,34 174 227,98 158 713,99
2274 Оплата природного газу 430 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 841,00 3 770,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 49 500,00 4 874,00 4 668,94 2 334,47 2 334,47
2730 Інші виплати населенню 228 858 995,00 40 406 406,25 35 853 801,75 22 212 164,07 10 439 224,00
2800 Інші поточні видатки 5 900,00 5 300,00 4 945,64 4 945,64 4 894,17
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 13 340 300,00 2 388 977,00 1 619 642,41 626 582,25 337 851,30
2111 Заробітна плата 8 857 600,00 1 402 000,00 872 204,57 215 270,09 8 066,87
2120 Нарахування на оплату праці 1 948 672,00 308 440,00 188 691,05 48 599,74 1 774,70
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 177 330,00 9 020,00 2 602,80 2 602,80 1 092,80
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 314 358,00 51 767,00 21 263,43 21 263,43 799,08
2250 Видатки на відрядження 13 170,00 2 970,00 1 045,92 1 045,92 1 045,92
2271 Оплата теплопостачання 1 480 330,00 557 760,00 490 087,77 315 084,08 305 514,54
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14 260,00 2 820,00 1 794,41 1 794,41 758,45
2273 Оплата електроенергії 251 420,00 49 200,00 39 829,62 18 798,94 18 798,94
2274 Оплата природного газу 5 100,00 1 700,00 850,00 850,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 204 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 66 960,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 3 600,00 2 300,00 1 272,84 1 272,84 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 133 954,00 1 791 494,00 854 661,34 696 414,01 31 230,55
2111 Заробітна плата 444 000,00 73 200,00 65 798,58 34 401,05 24 546,05
2120 Нарахування на оплату праці 104 000,00 17 140,00 13 333,88 6 130,45 3 962,35
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 600,00 4 600,00 1 825,40 1 022,40 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 685 600,00 892 600,00 320 539,44 285 029,25 275,00
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 102 400,00 30 000,00 23 922,93 23 922,93 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 400,00 400,00 179,67 179,67 70,33
2273 Оплата електроенергії 747 800,00 154 400,00 146 958,05 80 578,90 2 376,46
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 016 954,00 616 954,00 282 103,00 265 149,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 200,00 200,00 0,39 0,36 0,36
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 164 700,00 58 392,00 22 498,58 12 738,58 8 772,40
2111 Заробітна плата 103 900,00 22 200,00 18 190,49 10 190,49 7 190,49
2120 Нарахування на оплату праці 22 858,00 4 884,00 4 001,91 2 241,91 1 581,91
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27 862,00 25 362,00 291,78 291,78 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 140,00 760,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 494,00 900,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 156,00 26,00 13,63 13,63 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 290,00 260,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 000,00 2 000,00 0,77 0,77 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 160 300,00 38 930,00 22 299,35 13 149,35 6 931,64
2111 Заробітна плата 112 150,00 16 300,00 16 300,00 8 800,00 4 900,00
2120 Нарахування на оплату праці 24 680,00 3 590,00 3 586,00 1 936,00 1 078,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 610,00 16 530,00 459,66 459,66 0,00
2273 Оплата електроенергії 5 800,00 2 500,00 1 953,06 1 953,06 953,64
2800 Інші поточні видатки 60,00 10,00 0,63 0,63 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 798 600,00 536 680,00 52 156,22 27 510,44 12 939,88
2111 Заробітна плата 232 000,00 36 000,00 35 957,29 19 597,72 10 917,32
2120 Нарахування на оплату праці 51 040,00 8 970,00 8 936,04 3 932,25 2 022,56
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 614,00 1 114,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 576,00 33 576,00 400,00 200,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 720,00 120,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 600,00 100,00 98,07 56,23 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 550,00 800,00 797,64 403,44 0,00
2274 Оплата природного газу 17 500,00 6 000,00 5 967,18 3 320,80 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 326 500,00 75 669,00 43 083,14 28 529,55 18 548,55
2111 Заробітна плата 147 200,00 21 620,00 18 303,70 10 500,00 7 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 32 384,00 4 756,00 4 026,81 2 310,00 1 562,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 55 426,00 24 138,00 477,17 197,03 197,03
2250 Видатки на відрядження 1 500,00 299,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 13 110,00 8 610,00 8 609,46 3 856,52 3 856,52
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 74 000,00 15 666,00 11 666,00 11 666,00 5 833,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 20,00 0,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 569 000,00 403 010,00 240 858,74 137 804,04 82 578,09
2111 Заробітна плата 1 106 000,00 202 000,00 190 201,91 104 948,41 60 048,41
2120 Нарахування на оплату праці 243 320,00 44 400,00 37 628,59 20 797,71 11 297,71
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 161 530,00 138 130,00 1 739,83 878,99 53,04
2271 Оплата теплопостачання 31 000,00 11 200,00 8 598,46 8 598,46 8 598,46
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 500,00 250,00 202,13 92,65 92,65
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 3 000,00 2 487,82 2 487,82 2 487,82
2800 Інші поточні видатки 150,00 30,00 0,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 8 733 113,00 2 888 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 164 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 8 559 113,00 2 860 000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  517 435 619,00 100 644 819,00 77 166 970,08 44 553 677,55 17 349 085,58
Прочитано 762 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80