http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
Понеділок, 10 червня 2019 08:12

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю"АтікваЕстейт"

_________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

_________________________________(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Товариство з обмеженою відповідальністю"АтікваЕстейт"
код ЄДРПОУ 38305498

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

18001, Черкаська обл., м. Черкаси, Придніпровський район, вул.Надпільна, буд. 226/1,
тел.+38 (03849) 3-02-36, +38 (067) 474-61-01

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Реконструкція автозаправної станції (АЗС)№06/4з улаштуванням газового автомобільного пункту модульного типу на ділянці площею 0,2428 га, яка перебуває у власності ТОВ «АтікваЕстейт».

Відповідно до таблиці 10.9 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» існуюча АЗС відноситься до типу А (підземні резервуари, розміщення резервуарів відносно ПРК – роздільне), до II середньої категорії (резервуарний парк загальною місткістю 75 м3). Кількість заправок на добу становить 118 автомобілів.

На ділянці АЗС розміщено наступні існуючі об’єкти: операторна АЗС, заправний острівець з одною паливо-роздавальною колонкою під навісом, підземний резервуарний парк із трьох резервуарів  по 25 м3 загальною місткістю  75 м3, очисні споруди поверхневого стоку, майданчик для сміттєзбірників, дизель-генератор, площадка пожежного інвентаря, інформаційна стела. На площадці встановлені первині засоби пожежогасіння – щити з пожежним інвентарем та ящики з піском. Зовнішнє пожежогасіння передбачено від двох існуючих пожежних гідрантів

Проектом передбачається реконструкція автозаправної станції з розміщенням газового автомобільного заправного пункту модульного типу  СЗГ-1-10-М001-П, виготовленим ТОВ «СЕРЕП», м. Маріуполь, для відпуску суміші зрідженого вуглеводневого газу пропан-бутану у складі: підземного сталевого резервуара циліндричної форми (зберігання СВГ) геометричною місткістю 9,9 м3, рами насосноарматурного блоку, насосної установки, обв’язувальних трубопроводів, контрольно-вимірювальних приладів, запірних пристроїв та клапанів та окремо розташованої газороздавальної колонки. Пропускна здатність АГЗП 100 од./добу.

Скраплений вуглеводневий газ, у порівнянні з бензином та дизпаливом, є більш економічним та екологічно чистим видом палива, як з точки зору процесу заправлення автомобілів, так і при його спалюванні в автомобільних двигунах. Тому влаштування заправного пункту СВГ буде сприяти покращанню екологічного стану довкілля за рахунок зменшення попиту на використання автотранспортом рідкого моторного палива.

Технічна альтернатива 1.Встановлення одного наземного резервуару об’ємом 9,9 м3 (наземниймодуль) для скраплених вуглеводневих газів (пропан-бутан) з ПРК СВГ та паливо-приймальним вузлом СВГ.

Технічна альтернативи 2.Встановлення на АЗС обладнання для заправлення автомобілів стиснутим природним газом (СПГ) – метан.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Влаштування АГЗП планується на території існуючої АЗС за адресою:20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 64. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Метою реконструкції є надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів. Санітарна-захисна зона згідно ДСП №173 від 19.06.1996 року для даного об’єкту витримана. Скарг від громадян в період роботи АЗС не фіксувалося.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

На АЗС передбачено: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме бензину, дизпалива, суміші пропан-бутан (СВГ); сервісне обслуговування водіїв та пасажирів. Доставка пального здійснюється автотранспортом. Злив палива з автоцистерни передбачено через герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар.

Зберігання палива передбачено в резервуарі, який виконаний з подвійною оболонкою типу "термос". Резервуар обладнаний системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкостей при зливі нафтопродуктів. Резервуар розташований окремо від колонок. Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в підземному резервуарі об’ємом 9,9 м3.

Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачається здійснювати одноюдвосторонньою паливо-роздавальною колонкою. Заправлення автомобілів скрапленим вуглеводневодневим газом передбачається здійснювати одною ПРК для СВГ.Річна реалізація палива СВГ – 1750 м3 на рік.

Загальна площа ділянки для реконструкції АЗСстановить0,2428 га. Ділянка перебуває у власності ТОВ «АтікваЕстейт» згідно Свідоцтва про право власності №7746324 від 09.08.2013 р. Кадастровий номер земельної ділянки 7110800000:03:003:0068.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.

 • по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
 • по ґрунту, поверхневим та підземним водам – відсутність на них прямого впливу;
 • по загальним санітарним нормам – санітарні розриви при забудові міських територій;
 • по акустичному впливу – допустимі рівні шуму.

Щодо технічної альтернативи 2.Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1.

 • містобудівні умови та обмеження;
 • розмір санітарно-захисної зони;
 • протипожежні розриви між будівлями та спорудами.

Щодо територіальної альтернативи 2.Не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.

Ділянка перекрита ґрунтами не придатними для рекультивації. Згідно проектного рішення на даній ділянці виконується виймання землі під резервуар. Місце вивезення зайвого ґрунту погоджена з місцевими органами самоврядування. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.

Щодо технічної альтернативи 2.Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Ділянка для розміщення АГЗП погоджена з усіма зацікавленими організаціями та знаходиться в орендному користуванні.

Щодо територіальної альтернативи 2.Не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1.

Джерелами потенційного впливу існуючої АЗС з проектуючим АГЗП на навколишнє середовище відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року №808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищенуекологічну небезпеку» є: технологічне обладнання АЗС – дихальні клапани підземнихрезервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальніколонки), технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на резервуарізберігання СВГ, заправна струбцина газових колонок, продувні свічки насосу), викиди прироботі резервного привозного дизель-генератора (на випадок відключення електроенергії),автотранспорт – заїзд та виїзд з території АЗС.

На основі результатів звіту з оцінки впливу на довкілля будуть передбачені усі необхідні додаткові захисні, компенсаційні й інші заходи для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки.

Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкту:

 • на геологічне і техногенне середовище – відсутній;
 • на повітряне середовище – викиди парів бензину, вуглеводнів фракції С1219, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів пропан-бутану;
 • на клімат та мікроклімат – відсутній;
 • на водне середовище – утворення господарських, побутових та зливних стоків;
 • на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень;
 • на рослинний та тваринний світ – відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні;
 • на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів.

Щодо технічної альтернативи 2.

Джерела та види можливих впливів на довкілля співпадають з технічною альтернативою 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення господарської діяльності за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 64.

Щодо територіальної альтернативи 2.Не розглядається.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 2 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність з реконструкції автозаправної станції з влаштуванням автогазозаправного пункту належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” ч.3 пункт 4, абзац 2.

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не має.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року, а саме: геологічне, повітряне, водне, техногенне, соціальне середовища,ґрунти, рослинний та тваринний світ.

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і відтак підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Подаючи такі зауваження і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауважень і пропозицій, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, враховати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видає Державна архітектурно-будівельна інспекція України.

 1. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

18000, м. Черкаси, вул. Венигори, 17, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел.: (0472) 63-09-78, контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля та економіки природокористуванняЛапшина Марина Фанусівна

Прочитано 163 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/