banner umvk

social fb  social youtube

 
 

B1 4 4 gbB1 4 4 mp

vidbivka

vidbivka

П'ятниця, 18 березня 2016 08:51

Положення про помічника-консультанта депутата Уманської міської ради VІІ скликання

gerb  

ПОЛОЖЕННЯ

про помічника-консультанта

депутата Уманської міської  ради VІІ скликання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

01 грудня 2015 року № 9-1/7

 

Положення

про помічника-консультанта

 депутата Уманської міської  ради VІІ скликання

I.Загальні положення

1.Це положення розроблене відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні","Про статус депутатів місцевих рад" і визначає повноваження, права та обов’язки помічника – консультанта депутата Уманської міської ради.

2. Депутат   Уманської  міської    ради    може    мати    до    п'яти
помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

3.Помічником-консультантом  депутата Уманської міської ради може бути лише  громадянин  України,  який  має  освіту, не нижче загальноїсередньої  та володіє державною мовою.

     Помічник-консультант   депутата   міської  ради  у  своїй  роботі
керується Конституцією України та законодавством України,  а  також  Положенням про помічника-консультанта депутата Уманської міської ради.

4. Персональний     підбір     кандидатур      на      посаду
помічника-консультанта  депутата  міської  ради,  організацію  їх
роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює  особисто  депутат
міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх
рішень.

5. Умови  діяльності  та  кількість  помічників-консультантів
депутата     міської    ради    визначаються    Положенням    про
помічника-консультанта депутата міської ради, яке затверджується Уманською міською радою.

6. Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата Уманської міської ради здійснюється на підставі подання депутата міської ради на ім'я міського голови, де зазначається прізвище, ім'я, по - батькові кандидата на посаду помічника-консультанта депутата міської ради. До подання додаються дві фотокартки та заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата міської ради, із зазначенням громадянства, освіти, відомостей про судимість, засобів зв’язку (телефони, електронна  та поштова адреси).

7. Помічником-консультантом депутата Уманської міської ради не може бути особа, яка має судимість, не погашенучи не зняту відповідно до вимог чинного законодавства та особи, визнані судом недієздатними.

8. Повноваження помічника-консультанта депутата міської ради припиняються у зв’язку із:

1) особистою заявою про складення повноважень;

2) за письмовим поданням депутата, який направив подання відповідно до п.1;

3) припиненням повноважень депутата ради, який направив подання відповідно до п.1;

4)  припиненням громадянства помічником-консультантом України;

5) з’ясуванням інформації про неправдиві відомості, вказані помічником-консультантом у заяві відповідно до п.2, окрім технічних описок, які підлягають негайному виправленню;

6) визнанням недієздатним помічника-консультанта;

7) вчиненням аморального вчинку, якщо за відповідне рішення про припинення повноваження помічника-консультанта проголосувало 2/3 депутатів від складу ради;

8) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду або вчинення корупційного правопорушення;

9) смерті помічника-консультанта.

II. Права помічника-консультанта

депутата Уманської міської ради

  1. Помічник-консультант депутата Уманської міської ради має право:

1) входити і перебувати в усіх приміщеннях та спорудах, що використовуються в роботі органів місцевого самоврядування, дотримуючись встановленого порядку;

2)одержувати надіслану на ім'я депутата міської ради поштову йтелеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата міськоїради.

3) За дорученням депутата міської ради брати участь в організації
вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати
про них депутата міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх
вирішення;

        4) за письмовими зверненням депутата міської ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою;

         5) використовувати посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради  у випадках, передбачених чинним законодавством.

III. Обов’язки помічника-консультанта

депутата Уманської міської ради

1. Помічник-консультант депутата міської ради зобов’язаний:

                1) дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата Уманської міської ради;

  1. при виконанні своїх обов'язків  не допускати дій,  що можутьнегативно впливати на виконання повноважень депутата міської ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата міської ради;
  2. за дорученням депутата міської ради вивчати питання, необхіднідепутату міської ради для здійснення його депутатських повноважень,готувати  щодо  них відповідні документи;
  3. допомагати депутату міської ради в організації проведення звітівізустрічей з виборцями;
  4. допомагати депутату міської ради в розгляді надісланих на його ім'япоштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв іскарг громадян та вирішенні порушених у них питань;
  5. надавати депутату міської ради організаційно-технічну та іншунеобхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

IV. Посвідчення помічника-консультанта

депутатаміської ради

         1. Помічнику-консультанту  депутата  міської  ради видається
посвідчення,  в якому має бути зазначено номер посвідчення,  назву
міської   ради,  прізвище  депутата  міської  ради,  номер  його
виборчого округу,  а також те,  що  помічник-консультант  депутата
міської  ради  працює  на громадських засадах.

2. Посвідчення помічника-консультанта депутата  міської  ради,  опис
якого  затверджується Уманською міською радою,  видається міською радою
за  письмовим  поданням  депутата   міської   ради із зазначенням особистих даних відповідно до пункту 6 розділу І цього Положення.

3. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради вважається недійсним і підлягає  поверненню  до   відповідної   ради  відповідно до пункту 8 розділу І цього Положення.

 

Додаток

до Положення про

помічника-консультанта

депутата Уманської міської ради

VII скликання

Опис

посвідчення помічника - консультанта депутата Уманської міської ради

VІІ скликання

Посвідчення має прямокутну форму у вигляді книжечки завдовжки 9 см, завширшки 6 см.

На титульній сторінці посередині у верхній частини - герб України,       під ним напис з позолотою: „Уманська міська рада".

У внутрішній частині посвідчення зліва написи такого змісту:
«Уманська міська рада VIІ скликання, Черкаська область, прізвище та ініціали депутата,  видане «__»_________201__ р.», справа - напис „Посв. №", зліва - фото, у правій частині П.І.Б., помічник-консультант депутата Уманської  міської ради на громадських засадах, підпис міського голови та печать міської ради.

posv dep

Прочитано 4229 раз

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud justbanerBPD 200x80