http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
Четвер, 15 липня 2010 10:41

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту


Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту


 

1.    Вид та назва регуляторного акта

Рішення сесії Уманської міської ради від 27.02.2008р. №2.8-29/5 «Про затвердження Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності»


 

2.    Виконавець заходів відстеження

відділ комунального майна

 

3.    Цілі прийняття акта

Затвердження Методики сприятиме наближенню розміру плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Умань до ринкової, що забезпечить збільшення надходжень до міського бюджету.

 

4.    Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з відстеження -  травень 2009 року

Період для відстеження 2006-2009 роки

 

5.    Тип відстеження

Періодичне відстеження

 

6.    Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод

 

7.   Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність,

а також способи    одержання даних

 

       Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

-         сума надходжень орендної плати до міського  бюджету та на рахунки бюджетних установ та комунальних підприємств;

-         кількість договорів оренди укладених з суб’єктами підприємницької діяльності;

-         загальна площа об'єктів оренди

      Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності  використовувалась обробка та аналіз офіційної інформації, що надавалась  підприємствами, установами та організаціями міської комунальної власності.  Спосіб одержання інформації: усний; щомісячно по телефону.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

по роках

2006

2007

2008

2009

Надходження до міського бюджету плати за оренду майна

1592,6

1952,1

  2437,6

2 190,0

Загальна площа кв.м.

25543

23807

17442

16346

Кількість діючих договорів

201

183

137

137

 

   Аналізуючи  фінансові результати від передання в оренду майна міської комунальної власності  можна стверджувати, що у попередні роки при стійкому зменшенню діючих на  початок періоду договорів оренди : у 2006 році – 201; у 2007 році – 183; у 2008  році – 137, у 2009 році – 137 надходження орендної плати зростали, а саме:  у 2006 році – 1 592,6 тис. грн.;  у 2007 році – 1 952,1 тис. грн.; у 2008 році  – 2 437,6 тис.; у 2009 році – 2190 тис.грн. Стійкий ріст надходжень від  плати за оренду майна комунальної власності у попередніх періодах був  пов′язаний з поступовим зростанням розміру орендної плати, який напряму залежав  від росту у 2007-2008 роках ринкової вартості нерухомості. Проте, у 2009 році  спостерігається зменшення надходжень від оренди. Це пояснюється зменшенням  загальна площа орендованого майна зниженням ринкової привабливості об'єктів  оренди.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення  визначених цілей

В результаті проведеного відстеження результативності регуляторного  акта доведено, що Рішення сесії Уманської міської ради від 27.02.2008р. №2.8-29/5 «Про затвердження Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності» надало змогу привести розміри у відповідність до ринкових та забезпечило збільшення надходжень до міського бюджету.

 

 

Начальник відділу комунального майна                                     Н.В.Коломієць

 

 

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту

 

1.    Вид та назва регуляторного акта

Рішення сесії Уманської міської ради від 27.02.2008р. №2.7-29/5 «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності »

 

2.    Виконавець заходів відстеження

відділ комунального майна

 

3.    Цілі прийняття акта

Затвердження Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності сприятиме удосконаленню процедури передачі майна міської комунальної власності  в оренду суб’єктам господарювання – фізичним та юридичним особам та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства в сфері оренди комунального майна.

 

4.    Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з відстеження -  травень 2009 року

Період для відстеження 2006-2009 роки

 

5.    Тип відстеження

Періодичне відстеження

 

6.    Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод

 

7.   Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність,

а також способи    одержання даних

       Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

-         сума надходжень орендної плати до міського  бюджету та на рахунки бюджетних установ та комунальних підприємств;

-         кількість договорів оренди укладених з суб’єктами підприємницької діяльності;

-         загальна площа об'єктів оренди

      Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності  використовувалась обробка та аналіз офіційної інформації, що надавалась  підприємствами, установами та організаціями міської комунальної власності.  Спосіб одержання інформації: усний; щомісячно по телефону.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

по роках

2006

2007

2008

2009

Надходження до міського бюджету плати за оренду майна

1592,6

 1952,1

2437,6

  2 190,0

Загальна площа кв.м.

25543

23807

17442

16346

Кількість діючих договорів

201

183

137

137

Кількість договорів оренди, укладених за результатами конкурсу

-

1

5

18

 

   Аналізуючи  фінансові результати від передання в оренду майна міської комунальної власності  можна стверджувати, що у попередні роки при стійкому зменшенню діючих на  початок періоду договорів оренди : у 2006 році – 201; у 2007 році – 183; у 2008  році – 137, у 2009 році – 137 надходження орендної плати зростали, а саме:  у 2006 році – 1 592,6 тис. грн.;  у 2007 році – 1 952,1 тис. грн.; у 2008 році  – 2 437,6 тис.грн.; у 2009 році – 2190 тис.грн. Стійкий ріст надходжень  від плати за оренду майна комунальної власності у попередніх періодах став наслідком  росту розміру орендної плати, якому сприяло   проведення конкурсів на право оренди. Проте, у 2009 році спостерігається  зменшення попиту на об'єкти оренди комунальної власності. За результатами  конкурсів на право оренди на участь у конкурсі на право оренди на 4 об'єкти не  було подано жодної заяви, а на 13 об'єктів лише по 1 заяві, що може бути  пов'язане із проявами кризових явищ та  зниженням  ринкової привабливості об'єктів оренди.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення  визначених цілей

В результаті проведеного відстеження результативності регуляторного  акта доведено, що Рішення сесії Уманської міської ради від 27.02.2008р. №2.7-29/5 «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності » надало змогу привести процедуру передачі в оренду у відповідність до діючих нормативних актів у сфері оренди комунального майна та сприяло удосконаленню процедури передачі майна міської комунальної власності  в оренду суб’єктам господарювання – фізичним та юридичним особам .

 

 

Начальник відділу комунального майна                                     Н.В.Коломієць

 

 

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту

 

1.    Вид та назва регуляторного акта

Рішення сесії Уманської міської ради від 24.03.2009р. №3.10-44/5 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності у новій редакції»

 

2.    Виконавець заходів відстеження

відділ комунального майна

 

3.    Цілі прийняття акта

Затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності у новій редакції сприятиме удосконалення процедури проведення конкурсів на право оренди майна міської комунальної власності і прийняття рішення про оренду за результатами цього конкурсу.

 

4.    Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з відстеження -  квітень 2010 року

Період для відстеження 2007-2009 роки, І кв. 2010 року

 

5.    Тип відстеження

Періодичне відстеження

 

6.    Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод

 

7.   Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність,

а також способи    одержання даних

 

       Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

-         сума надходжень орендної плати до міського  бюджету та на рахунки бюджетних установ та комунальних підприємств;

-         кількість договорів оренди укладених з суб’єктами підприємницької діяльності;

-         загальна площа об'єктів оренди

      Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності  використовувалась обробка та аналіз офіційної інформації, що надавалась  підприємствами, установами та організаціями міської комунальної власності.  Спосіб одержання інформації: усний; щомісячно по телефону, за результатами конкурсів.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

по роках

2007

2008

2009

І кв. 2010

Надходження до міського бюджету плати за оренду майна

1952,1

2437,6

2 190,0

  413,5

Загальна площа кв.м.

23807

17442

16346

15596

Кількість діючих договорів

183

137

137

143

Кількість договорів оренди, укладених за результатами конкурсу

1

5

18

12

 

     Аналізуючи  фінансові результати від передання в оренду майна міської комунальної власності  можна стверджувати, що у попередні роки при стійкому зменшенню діючих на  початок періоду договорів оренди : у 2006 році – 201; у 2007 році – 183; у 2008  році – 137, у 2009 році – 137 надходження орендної плати зростали, а саме:  у 2006 році – 1 592,6 тис. грн.;  у 2007 році – 1 952,1 тис. грн.; у 2008 році  – 2 437,6 тис.; у 2009 році – 2190 тис.грн. Стійкий ріст надходжень від  плати за оренду майна комунальної власності у попередніх періодах став наслідком  росту розміру орендної плати, якому сприяло   проведення конкурсів на право оренди. Проте, у 2009 році спостерігається  зменшення попиту на об'єкти оренди комунальної власності. За результатами  конкурсів на право оренди на участь у конкурсі на право оренди на 4 об'єкти не  було подано жодної заяви, а на 13 об'єктів лише по 1 заяві, що може бути  пов'язане із проявами кризових явищ та  зниженням  ринкової привабливості об'єктів оренди.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення  визначених цілей

В результаті проведеного відстеження результативності регуляторного  акта доведено, що Рішення сесії Уманської міської ради від 24.03.2009р. №3.10-44/5 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності у новій редакції » надало змогу:

-                збільшити кількість проведених конкурсів на право оренди майна міської комунальної власності;

-                збільшити надходження від орендної плати до міського бюджету у зв'язку зі збільшенням кількості проведених конкурсів;

-                 зменшити час, який йде на проведення конкурсу від моменту отримання заяви до моменту проведення конкурсу.

 

 

Начальник відділу комунального майна                                     Н.В.Коломієць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитано 3922 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/