http://www.zoofirma.ru/
Вівторок, 09 червня 2015 16:25

Аналіз регуляторного впливу


Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Уманської міської ради «Про  затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради у новій редакції та внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг»

 
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 №1160-IV.

1.     Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано  шляхом державного регулювання.

Рішенням Уманської міської ради від 31.01.2014  № 3.10-48/6 «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради у новій редакції" перейменовано Центр надання  адміністративних послуг міської ради у Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради (далі - Центр), затверджено Положення та Регламент роботи Центру  та перелік адміністративних послуг та документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, які надаються через Центр.

За своїми ознаками рішення належить до числа регуляторних актів.

         У січні 2015 року було проведено базове відстеження результативності рішення та зроблено висновок, що даний регуляторний акт потребує змін та доповнень для досягнення більш високої його результативності.

         Положення та Регламент роботи Центру розроблені на основі Примірного положення про центр надання адміністративних послуг та Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 118 та від 01.08.2013 р. № 588 відповідно. Постановою КМУ № 494 від 01.10.2014 року внесено зміни до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг. Також в процесі роботи Центру відбулися напрацювання в удосконаленні надання адміністративних послуг, зокрема виникла необхідність внесення змін до Опису та Журналу реєстрації вхідного пакету документів, Листа про проходження справи, що затверджені як додатки до Регламенту. Крім того, з метою приведення у відповідність до законодавства Положення Центру, необхідно внести зміни до деяких його пунктів, зокрема в частині часу прийому суб'єктів звернень  у Центрі, відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги".

         Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр затверджений міською радою і включає також послуги органів виконавчої влади, які затверджені Кабінетом Міністрів України, і які в обов'язковому порядку мають надаватися в Центрі.  В процесі роботи виявлено ряд послуг, які за своєю правовою природою не є адміністративними послугами та на них не поширюються вимоги Закону України "Про адміністративні послуги". Так, відповідно до роз'яснень Міністерства юстиції України, надання архівної довідки, витягу, копії на запити фізичних та юридичних осіб не надають, змінюють чи припиняють права та обов'язки таких осіб, тобто не містять ознак адміністративної послуги. Також в переліку містяться ще декілька послуг, які не мають чітко визначених підстав вважати їх адміністративними та які на сьогоднішній день втратили свою актуальність, або за отриманням яких протягом всієї роботи Центру не було жодного звернення. Це такі послуги, як надання другої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам, надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, дозволу на проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій.

Таким чином, виникає необхідність приведення Положення та Регламенту Центру до вимог законодавства та затвердження їх у новій редакції. Крім того, необхідно внести зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр, виключивши з нього послуги, які не містять правових ознак адміністративних послуг.

         2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта.

Підготовка проекту регуляторного акта обумовлена необхідністю приведення окремих пунктів рішення міської ради у відповідність до законодавства, впорядкування і поліпшення якості надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, підвищення ефективності роботи Центру, забезпечення відкритості та доступності інформації про послуги для споживачів цих послуг.

3.     Визначення цілей державного регулювання.

  Затвердження Уманською міською радою Положення та Регламенту Центру, вдосконалення переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр  врегулює нормативно-правовий простір у сфері надання адміністративних послуг у місті Умань, а саме:
      -  чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру: управлінь та відділів міської ради, його виконавчого комітету, адміністраторів  та державних адміністраторів Центру, територіальних (місцевих) органів та підрозділів  центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі;
      - забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна" у чітко визначені строки, в комфортних умовах, з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністраторами, державними адміністраторами;
      - забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг;
      - надасть можливість отримувати фахові консультації від експертів-консультантів суб’єктів надання адміністративних послуг в приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час;
       - мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
       - запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;
      -  удосконалить взаємодію виконавчих органів міської ради, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом "організаційної єдності".

4.     Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації, але дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.
           Прийняття регуляторного акта дозволить встановити чіткі вимоги до порядку надання адміністративних послуг, їх якості, що сприятиме ефективності роботи Центру у сфері надання адміністративних послуг, підвищення якості цих послуг, наближення їх до споживачів та ефективної взаємодії влади і громади міста.

5.     Аргументування переваги обраного способу досягнення цілей.

Відкритість, доступність та зручність. Належні умови для працівників та відвідувачів. Орієнтація на найбільш затребувані послуги та реальні можливості Центру до забезпечення належної якості їх надання. Чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги. Отримання адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом організаційної єдності. Мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги. Можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги. Отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання. Наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

6.     Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

        Для розв’язання проблеми, зазначеної у розділі І цього Аналізу, пропонується прийняття Уманською міською радою рішення «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради у новій редакції та внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг» (далі–Рішення).

 7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
П
рийняття  Рішення  забезпечить приведення у відповідність до законів України "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та інших нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг та дозвільних (погоджувальних) процедур, суспільних відносин, пов’язаних з наданням найбільш поширених адміністративних послуг, які надаються територіальними органами та підрозділами центральних органів  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування жителям міста Умань.

8.Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

За результатами прийняття Рішення Уманської міської ради мають бути досягнуті цілі, зазначені у п.3 цього Аналізу, що забезпечать наступне:

 

Вигоди

Витрати

Органи влади

-       відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-         дотримання принципу організаційної єдності;

-         чітко визначений перелік послуг;

-         раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-         мінімізація черг суб’єктів звернень в адміністративних органах;

-         мінімізація корупційної складової;

-         оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-         налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб’єктів звернень;

-         формування в суспільстві позитивного іміджу влади

На утримання Центру надання адміністративних послуг

Суб'єкти господарювання

-         доступність та зручність;

-         відкритість та поінформованість;

-         можливість якісного отримання популярних (базових) послуг;

-         скорочення часу на отримання послуги;

-         належні умови для очікування та заповнення необхідних документів

Додаткові витрати не очікуються

Населення

-         чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-         отримання адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

-         зручні години прийому;

-         мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-         отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-         наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг

Спрощення процедури отримання адміністративних послуг

  
     9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта.
Немає.

 10. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта.

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до  нього  змін.

 11. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

кількість послуг, які можна отримати через Центр;
         кількість наданих результатів адміністративних послуг;
кількість відмов у наданні адміністративних послуг;
         середній термін розгляду звернення;
          кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.
         Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб.
Розмір надходжень до місцевого бюджету збільшиться (у разі надання платних послуг).
Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.
        Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому даних, можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

         12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.

Базове, повторне та періодичні відстеження будуть здійснені у визначені законодавством терміни.


Начальник відділу адміністративних
та дозвільних процедур                                                    Л.С.Лірник

 

       

Прочитано 1101 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/