http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
Середа, 03 червня 2015 09:22

Звіт про здійснення державної регуляторної політикиЗвіт про здійснення державної регуляторної політики
Уманською міською радою та її виконавчим комітетом
 за період з червня 2014 року по травень 2015 року

Державну регуляторну політику Уманська міська рада та її виконавчий комітет здійснюють відповідно до правових і організаційних засад, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», та в межах наданих повноважень.

 З метою здійснення ефективної державної регуляторної політики діяльність Уманської міської ради та виконавчого комітету протягом звітного періоду була зосереджена на забезпеченні ефективної роботи центру надання адміністративних послуг, розширенні інформаційного простору засад організації та функціонування підприємництва, поглибленні конструктивного діалогу з бізнесом у вирішенні питань створення стабільного підґрунтя розвитку економічного потенціалу міста та сприятливих умов для розвитку підприємництва, збільшення дохідної частини міського бюджету.

Усі впроваджувані заходи були спрямовані на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, у тому числі підготовки своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

         З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності розробка проектів регуляторних актів здійснювалася відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, затвердженого рішеннями міської ради від 13.12.2013 р.  № 3.1-44/6  та від 11.12.2014 р. №2 – 64/6. Протягом року вносилися доповнення до плану.

Розробка проектів регуляторних актів здійснювалась із дотриманням принципів доцільності, збалансованості, достатності, послідовності, передбачуваності регуляторної діяльності та відповідності нормативного регулювання вимогам ринкових відносин.

Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готувалися повідомлення про обговорення та аналіз регуляторного впливу. Кожен проект регуляторного акта оприлюднювався шляхом розміщення в газеті «Уманська зоря» - офіційному друкованому засобі масової інформації або/та на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет в розділі «Регуляторна політика».

При прийнятті регуляторних актів отримувалися висновки Держпідприємництва України про відсутність зауважень до проекту регуляторного акту.

       Протягом періоду з  червня 2014 року по травень 2015 року прийнято 4 регуляторні акти:

1)    «Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг  у Центрі надання адміністративних послуг  виконавчого комітету Уманської  міської ради» (рішення міської ради від 14.10.2014 р. № 2.8-60/6).

2)   «Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м.Умань» (рішення виконавчого комітету від 09.10.2014 р. №245).

3)  «Про місцеві податки і збори» (рішення міської ради від 14.10.2014 р. № 2.1 - 60/6).

4)   «Про встановлення тарифів на  платні медичні послуги, які надаються лікувально-профілактичними закладами охорони здоров’я міста» (рішення виконавчого комітету від 25.12.2014р. №331).

        Для забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності проводяться «круглі столи» та громадські слухання із залученням суб’єктів підприємницької діяльності та громадськості. До обговорення проектів регуляторних актів залучаються всі бажаючі, оскільки регуляторна процедура є офіційною і відкритою.

Відповідно до Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів протягом періоду з червня 2014 року по травень 2015 року проведено відстеження результативності 12 регуляторних актів. Звіти про відстеження розміщено на сайті міської ради.
Прочитано 1198 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/