http://www.zoofirma.ru/
Понеділок, 03 жовтня 2011 10:51

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

  • Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
  • Зміни до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради 24.03.2009 року №3.10-44/5:
  • Аналіз впливу регуляторного акта "Про внесення змін до Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності"

  • Проект регуляторного акту "Зміни до Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради 27.02.2008 року №2.9-29/5"

  • Аналіз регуляторного впливу проекту рішення про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна

 

Відділ комунального майна Уманської міської ради повідомляє про наміри щодо внесення змін до Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 27.02.2008 року №2.9-29/5 та внесення змін та доповнень до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 24.03.2009 року №3.10-44/5
Проекти регуляторних актів разом із відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюднені у відповідності із статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Зауваження та пропозиції щодо проектів регуляторних актів надсилати за поштовою адресою: 20300, м.Умань, пл..Леніна,1, відділ комунального майна Уманської міської ради, електронною адресою: www.uman-rada.qov.ua; за телефоном: 3 24 13
Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного акта: на сторінках газети «Уманська зоря»; на офіційній сторінці виконавчого комітету міської ради в мережі Інтернет: www.uman-rada.qov.ua.
Термін приймання зауважень від фізичних і юридичних осіб, їх об′єднань - один календарний місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 

 

Проект регуляторного акту

 

Зміни до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради 24.03.2009 року №3.10-44/5:

Пункт 4 доповнити такими словами:

Всі особи, які подали заяви про оренду в установленому порядку до оголошення конкурсу, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до умов конкурсу.

Пункт 9.1. доповнити підпунктом 9.1.1:
9.1.1. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу.

Пункт 9.6. виключити.

Пункт 12 викласти в такій редакції:
12. Основними завданнями та функціями комісії є:
визначення умов та терміну проведення конкурсу;
розгляд  матеріалів та пропозицій учасників конкурсу та затвердження списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;
проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону протягом 7 робочих днів після затвердження списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;
складання протоколів та подання їх на затвердження Орендодавцю.

Абзац перший пункту 15 викласти в такій редакції:
15. Засідання комісії є закритими, крім засідання, під час якого проводиться конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

розділ V. викласти в такій редакції

 

V. Процедура проведення конкурсу

      17. Конкурс   проводиться   з    використанням    відкритості  пропонування  розміру  орендної  плати  за принципом  аукціону,  на   якому  визначається  переможець  згідно  з  умовами  конкурсу   та  зобов'язаннями учасника конкурсу.
18. Пропозиції  (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші  матеріали  учасників  конкурсу  подаються у  конвертах  з  написом  "На  конкурс", запечатаних печаткою учасника конкурсу та реєструються орендодавцем. Ці конверти передаються голові комісії перед черговим засіданням комісії,  на  якому  вони розпечатуються.
19. Надані учасниками конкурсу матеріали і пропозиції (крім пропозиції  щодо  розміру   орендної   плати)   розглядаються   на  засіданнях  комісії  до  проведення  конкурсу  з  метою формування списку  учасників,  допущених до подання конкурсних пропозицій орендної плати   затверджується та передається орендодавцю. Орендодавець протягом робочого дня після затвердження списку  повідомляє  учасників конкурсу тими засобами зв'язку, які вони обрали,  про їх допущення  або  недопущення  (із  зазначенням підстав)  до подання конкурсних пропозицій орендної плати.  У разі надходження однієї пропозиції,  яка відповідає умовам конкурсу,  з особою, яка її подала, укладається договір оренди.
У разі  відсутності  пропозицій,  які  б  відповідали  умовам конкурсу,  конкурс  уважається  таким,  що  не  відбувся,  про  що орендодавцем видається відповідний наказ.
20. У  разі  надходження двох або  більше  пропозицій,  які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди.  У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду  від   особи,   яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом,  комісія приймає протокольне рішення  про укладення договору оренди із зазначеним заявником відповідно до законодавства.  За наявності кількох  пропозицій  від  таких  осіб договір оренди укладається з особою, заява якої надійшла раніше.
21. На  дату  проведення  конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На  цьому  засіданні уповноважені особи учасників конкурсу  подають  свої  конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в  запечатаних  непрозорих  конвертах.  Секретар  комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну  пропозицію орендної плати, із зазначенням дати, часу та імені уповноваженої особи,  і видає їй  картку  з номером  учасника.  На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника.
22. Учасники конкурсу (їх уповноважені особи) можуть вкинути до прозорої скриньки тільки зареєстровані конверти з конкурсними пропозиціями орендної плати. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
23. Голова комісії в присутності членів комісії та зацікавлених  осіб розпечатує конверти і оголошує  зміст  пропозицій  у  порядку  послідовності реєстраційних  номерів.  Конкурсні  пропозиції,  у  яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж визначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".
24. Після  оголошення  всіх  конкурсних  пропозицій  орендної плати конкурс проводиться у вигляді  торгів  "з  голосу"  головою комісії. Початком цього етапу конкурсу уважається момент оголошення головою комісії  найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях,  яка вважається початковою платою торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового   оголошення   розміру   орендної   плати   не    буде запропоновано   більший  розмір  орендної  плати,  голова  комісії оголошує про набуття права на оренду учасником,  який запропонував найвищу орендну плату.
25. У  процесі визначення учасника,  який запропонує найвищий розмір орендної плати,  учасники  конкурсу  піднімають  картку  зі своїм  номером,  повернутим  до  голови  комісії,  називають  свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк  пропозиції,  в  якому зазначаються  реєстраційний  номер  учасника і запропонована сума. Забезпечення  учасників  зазначеними  бланками   покладається   на секретаря комісії.
26. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим за 1% початкової ціни. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню ціну,  від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує "Вирішено", називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники   підписують бланк про  відсутність пропозицій.
27. Учасник,  який  під  час конкурсу не виконує вимоги цього Порядку,  за рішенням  комісії  видаляється  з  конкурсу,  про  що робиться запис у протоколі.
28. Після  закінчення засідання комісії,  на якому визначався учасник,  який  запропонує   найвищий розмір орендної   плати, складається   протокол,   у   якому  зазначаються:  відомості  про учасників;  встановлена  на  торгах   початкова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол не пізніше наступного  робочого  дня після  проведення  засідання  підписується всіма членами комісії і переможцем конкурсу.
29. Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих  днів після  підписання його всіма членами комісії і переможцем конкурсу затверджується орендодавцем,  який  протягом  трьох  робочих  днів письмово  повідомляє  про  результати  конкурсу  всіх  учасників і публікує їх у виданнях,  в яких було  надруковано  оголошення  про конкурс.
30. Діяльність комісії припиняється: 
- у разі відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну  прийняття пропозицій  учасників  конкурсу; 
- у  разі відсутності заяв,  які б відповідали умовам конкурсу;
- з моменту підписання наказу про те, що конкурс не відбувся;
- у разі укладення договору оренди з особою, яка згідно з законодавством має право  на  отримання  відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними,  що  відповідають  умовам  конкурсу.
31. Орендодавець протягом 5 днів після дати затвердження ним результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект  договору оренди.  Переможець  конкурсу  після  отримання  проекту  договору протягом 5 робочих днів  повертає  орендодавцю  підписаний  проект договору  оренди.  До  умов  договору  оренди  включаються орендна плата,  запропонована  переможцем  конкурсу,  та  інші  пропозиції переможця конкурсу.
32. Орендодавець надсилає копії договору балансоутримувачам та відділу житлового господарства у 10-денний термін після дати отримання його від орендаря.
33. У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності.

 

Підготовлено:
Начальник відділу комунального майна                                     Н.В.Коломієць

Погоджено:
Заступник міського голови                                                  М.А.Поляков

 

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Про внесення змін до Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності

Метою, приймання рішення про внесення змін до Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 27.02.2008 року №2.9-29/5, є більш повне врахування вимог законодавства України при передачі в оренду майна міської комунальної власності.
Визначена мета не може бути досягнута за допомогою діючого Порядку і тому вимагає внесення змін.
Механізми і заходи для розв'язання проблеми:

 

  1. конкретизація ініціаторів щодо оренди майна міської комунальної власності  (розділ.2.)
  2. уточнення порядку розгляду заяв про оренду майна міської комунальної власності для конкретних заявників (п.п. 3.1 ;3.2).

 

Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження передбачених заходів:
Запропоновані зміни до Порядку спростить процедуру подання суб'єктами господарювання  заяв про оренду майна комунальної власності, та їх розгляду, що сприятиме збільшенню кон'юнктури на ринку оренди що загалом вплине на доходи міського бюджету.
Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
Для приймання змін до Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності немає перешкод правового чи економічного характеру.
Очікувані результати прийняття акта:
Внесення змін до Порядку матиме наслідком економію робочого часу та матеріальних ресурсів орендодавців та суб'єктів господарювання – ініціаторів оренди, збільшення надходжень від орендної плати за рахунок спрощення доступу до інформації про об'єкти оренди, збільшення конкуренції.
Термін дії запропонованого регуляторного акту довгостроковий і буде діяти до прийняття змін або до його скасування.
Показниками результативності запропонованих змін до Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності будуть:

 

  1. збільшення надходжень від орендної плати до міського бюджету;
  2. скорочення у окремих випадках процедури передачі в оренду та укладення договору.

 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом відстеження кількості договорів, оренди укладених шляхом конкурсу. Базове відстеження результативності внесення змін до Порядку здійснюється до дня набрання чинності шляхом обробки результатів. Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності регуляторного акту з використанням показників результативності.
Термін, протягом якого від фізичних і юридичних осіб, їх об′єднань приймаються зауваження та пропозиції, - один календарний місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного регуляторного впливу.
Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом одного місяця, підлягають розгляду. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта приймаються за адресою: Виконком Уманської міської ради 20300, м. Умань, пл. Леніна,1
електронна: www.uman-rada.qov.ua телефон: 3 24 13
контактна особа: Коломієць Ніна Василівна

 

 

Проект регуляторного акту

 

Зміни до Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради 27.02.2008 року №2.9-29/5:

Розділ 2 викласти у такій редакцій редакції:
2. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна.
2.1. Майно може передаватися в оренду за ініціативою орендодавця чи балансоутримувачів зазначених у цьому Порядку або за наявності заяви про оренду майна від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до статті 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та цього Порядку.
Відділ комунального майна міської ради, формує щороку на підставі інформації балансоутримувачів, за погодженням відповідних відділів та управлінь міської ради, переліки цілісних майнових комплексів
підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що
може бути передано в оренду.
Зазначені переліки оприлюднюються в засобах масової
інформації та на офіційному веб-сайті міської ради.
Нерухоме майно виконавчого комітету, відділів та управлінь міської ради, що тимчасово не використовується останніми для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.
2.2 Створене членами трудового колективу господарське товариство, у статутному (складеному) капіталі якого частка внесків членів трудового колективу становитиме відповідно до статуту товариства більш як 50 відсотків, має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, де створене це товариство. Заява господарського товариства про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди подається орендодавцю до проведення конкурсу на право оренди цього майна.
За наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу орендодавець у триденний термін повинен повідомити про це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.
2.3. Трудовий колектив протягом п’ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.

2.4. У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої - про оренду частини цього об'єкта, орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об'єкта.

частину 3.1. розділу 3 викласти у такій редакції:
«3.1.Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють на ім′я міського голови заяву, а також інші зазначені документи, згідно з переліком, що визначається Фондом державного майна України. (Додаток)
частину 3.2. розділу 3 викласти у такій редакції:
3.2. У п'ятиденний термін з дати надходження заяви про оренду майна міської комунальної власності, орендодавець направляє копії поданих матеріалів балансоутримувачу, відділу житлового господарства (за умови оренди нежитлових приміщень житлового фонду) та, за необхідності: СЕС, органів пожежного нагляду, відділу з надзвичайних ситуацій, уповноваженому органу з охорони пам'яток культурної спадщини, управління архітектури і містобудування тощо, щодо згоди на передачу майна в оренду та погодження умов договору оренди.
Орендодавець протягом п'яти днів після погодження умов договору оренди, а в разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого), протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.
Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.
Оголошення про намір передати майно в оренду повинно містити такі відомості:
- інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, площа);
- кінцевий термін прийняття заяв про оренду.
Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди згідно Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності, затвердженому відповідним рішенням міської ради, на підставі виданого наказу.
У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.
Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою затверджується Кабінетом Міністрів України.
Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.
Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі, якщо:
прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об'єктів;
об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням міської ради;
виконавчий орган міської ради або балансоутримувач не дає згоди на укладення договору оренди;
орендодавець, прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;
є інші підстави, передбачені законом.
частину 3.7. розділу 3 викласти у такій редакції:
3.7. Договір оренди комунального майна укладається відділом комунального майна міської ради на підставі відповідного наказу у встановленому законом порядку.

 

Підготовлено:
Начальник відділу комунального майна Н.В.Коломієць

Погоджено:
Заступник міського голови М.А.Поляков

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна
 
 

Метою приймання рішення про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 24.03.2009 року №3.10-44/5, є більш повне врахування вимог законодавства України та удосконалення процедури проведення конкурсу за принципом аукціону.


Визначена мета не може бути досягнута діючим Порядком, що не в повній мірі відповідає на сьогодні вимогам та потребам територіальної громади і тому вимагає внесення змін та доповнень.

Механізми і заходи для розв'язання проблеми:
- внесення доповнень до положень щодо подання заяв учасниками конкурсу (п.п.4; 9.1)
- удосконалення процедури проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності в частині конкретизації окремих функціональних дій конкурсної комісії в процесі проведення відкритого засідання конкурсної комісії, на якому безпосередньо проводить конкурс (п.П.12; 15; розділ V.).

 

Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження передбачених заходів:
Запропоновані зміни до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності матиме наслідком можливість суб'єктів господарювання відкрито пропонувати розмір орендної плати за принципом аукціону, що сприятиме збільшенню кон'юнктури на ринку оренди комунального майна та загалом позитивно вплине на економічну ситуацію, збільшення надходжень до міського бюджету.

 

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
Для приймання змін та доповнень до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності немає перешкод правового чи економічного характеру.

 

Очікувані результати прийняття акта:
ріст кон'юнктури на ринку оренди нерухомості, збільшення надходжень до міського бюджету.
Термін дії запропонованого регуляторного акту довгостроковий і буде діяти до прийняття змін або до його скасування.

 

Показниками результативності запропонованих змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності будуть:
- збільшення надходжень від орендної плати до міського бюджету;
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом відстеження кількості договорів, оренди укладених шляхом конкурсу. Базове відстеження результативності внесення змін до Порядку здійснюється до дня набрання чинності шляхом обробки результатів. Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності регуляторного акту з використанням показників результативності.
Термін, протягом якого від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, - один календарний місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного регуляторного впливу.
Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом одного місяця, підлягають розгляду. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

 

Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта приймаються за адресою: Виконком Уманської міської ради, 20300, м. Умань, пл. Леніна,1
електронна: www.uman-rada.qov.ua телефон: 3 24 13, контактна особа: Коломієць Ніна Василівна

Прочитано 2948 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/