http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
Четвер, 24 березня 2016 10:02

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник міського голови

В.В.Бабич

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

1.    Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення Уманської міської ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності у новій редакції»

2.    Виконавець заходів відстеження

Відділ комунального майна Уманської міської ради

3.    Цілі прийняття акта

-  вдосконалення процедури та передумов надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Умань;

    -  збільшення надходження коштів до місцевого бюджету та на рахунки балансоутримувачів від передачі в оренду майна міської комунальної власності;

-                визначення процедури надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна та порядок їх відшкодування;

4.    Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з відстеження січень-грудень  2015 року

Період для відстеження 2012-2015 роки

5.    Тип відстеження

Базове відстеження

6.    Методи одержання результатів відстеження

Аналіз показників результативності  регуляторного акту.

7.   Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи    одержання даних

       Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

-         сума надходжень орендної плати до міського  бюджету та на рахунки бюджетних установ та комунальних підприємств;

-         кількість договорів оренди укладених з суб’єктами підприємницької діяльності;

      Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності  використовувалась обробка та аналіз офіційної інформації, що надавалась  підприємствами, установами та організаціями міської комунальної власності.  Спосіб одержання інформації: усний - оперативно щомісячно по телефону та на паперових носіях.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

по роках

2012 2013 2014 2015
Надходження до міського бюджету плати за оренду майна 1814,5 1841,5 1998,9 2737,1
Загальна площа кв.м. 11067 11655,5 10356,5 10170
Кількість діючих договорів 121 123 121 121

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення  визначених цілей

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення мети будуть визначені при повторному дослідженні.

         Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після базового відстеження регуляторного акту.

         За результатами повторного відстеження при співставленні з результатами базового відстеження буде визначена ефективність та доцільність акту.

Начальник відділу комунального майна                                Н.В.Коломієць

Прочитано 1434 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/