http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
Понеділок, 18 квітня 2016 12:12

Аналіз регуляторного впливу («Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Умань»)

Назва регуляторного акту: рішення Уманської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Умань»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Уманської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 03.06. 2009 № 3.7-47/5 «Про затвердження «Правил розміщення зовнішньої реклами на території міста Умань» як регуляторного акту.      

1.Визначення проблеми:

На цей час у місті Умані діє рішення міської ради 03.06. 2009 № 3.7-47/5 «Про затвердження «Правил розміщення зовнішньої реклами на території міста Умань», яким були затверджені «Правила розміщення зовнішньої реклами на території міста Умань» (далі - Правила). Водночас у сфері реклами діють такі нормативно-правові акти:

- Закон України «Про рекламу»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-  Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;  - Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03. № 2067; 

-Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.09 № 251 «Про заходи щодо упорядкування надання державних платних послуг».

 Нагальна потреба у приведенні «Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Умань» у відповідність чинному законодавству виникла у зв'язку з введенням в дію наступних нормативно-правових актів: 

- рішення Уманської міської ради від 25 грудня 2015 року № 6.10-3/7 «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради у новій редакції та внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг; 

- постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 21.05.2009 №526; 

- постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 09.09.2009 №968. Невідповідність та неврегульованість на місцевому рівні може призвести до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законо- давства, створення невизначених ситуації щодо правового статусу чинних Правил. Суб'єктами, на яких проблема справляє негативний вплив, є розповсюджувачі реклами та виконавчі органи міської ради, які застосовують норми чинного законодавства з питань зовнішньої реклами. Прийняття рішення з урахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами створить ще більш прозору систему у наданні (або у відмові) дозволів на розміщення зовнішньої реклами, вдосконалить умови щодо усунення надмірного та неефективного регулювання господарської діяльності і діяльності у сфері зовнішньої реклами малого та середнього бізнесу. 

2. Визначення груп на які проблема має найбільший вплив:

Суб’єкти господарювання, міська  рада, громадськість.

3. Чому проблема не вирішується ринком і потребує державного втручання.

Проблема не вирішується ринковим механізмом, оскільки розробка порядку про розміщення зовнішньої реклами та визначення розміру плати за розміщення зовнішньої реклами затверджують, згідно діючого законодавства, органи місцевого самоврядування. 

4. Визначення цілей регулювання:

-  дотримання вимог чинного законодавства щодо впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним та естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території міста;

- встановлення порядку та  умов надання, внесення змін, погодження, переоформлення таскасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

- встановлення розміру плати за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Умань.

5.Алтернативні способи досягнення встановлених цілей

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:

1) Залишення ситуації без змінпризведе до порушення вимог чинного законодавства пов’язаного з розповсюдження и реклами.

2) Прийняття регуляторного актузабезпечить вирішення проблеми. Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевага обраного способу досягнення цілей полягає в тому, що даним регуляторним актом визначено Порядок, яким будуть керуватись при розміщенні зовнішньої реклами в м. Умань.

6.   Механізми досягнення цілей.

Задекларовані цілі досягаються усім змістом документа, оскільки він у сукупності формує Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті, а саме:

- встановлює єдині вимоги до розміщення зовнішньої реклами;

- розробляє порядок надання, погодження, переоформлення та скасування дозволів на розміщення реклами;

-  визначає органи, які будуть вести контроль за розміщенням зовнішньої реклами та виконанням рішень виконавчого комітету щодо розміщення зовнішньої реклами на території м. Умань. 

7. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

Прийняття даного рішення дозволить встановити Порядок розміщення зовнішньої реклами відповідно до вимог діючого законодавства, контролювати розміщення зовнішньої реклами на території міста. 

Аналіз вигод і витрат

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування

1. Контроль за розміщенням зовнішньої реклами на території міста.

2. Забезпечення вчасного надходження плати за розміщення зовнішньої реклами.

Витрати на оприлюднення регуляторного акту.
Суб’єкти підприємницької діяльності

1. Встановлення чіткого порядку отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

2.Безоплатне отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Плата за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади 
Населення

1. Розширення доступу до рекламної інформації.

2. Покращення освітленості території міста в темну пору за рахунок світлових вивісок і пристроїв, що освітлюють рекламні конструкції.

Відсутні

8. Обґрунтуваннятерміну дії регуляторного акта. 

Регуляторний акт запроваджується на невизначений термін дії до змін у законодавстві.

9.Визначення показників результативності регуляторного акту.

Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:

- кількість заяв на розміщення зовнішньої реклами;

- кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, кількість переоформлених дозволів, кількість скасованих дозволів;

- кількість порушень Порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста;

- кількість укладених договорів між суб’єктами господарювання та виконавчим комітетом міської ради на тимчасове користування місцем розташування  рекламного засобу, яке  перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Умань;

- розмір надходжень плати за право розташування  реклами на місцях, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Умань.

10. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

У зв’язку з тим, що для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності буде здійснюватись після набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення до регуляторного акта відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня виконання заходів повторного відстеження.

Прочитано 3597 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/