http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
Середа, 21 грудня 2016 07:59

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

gerbЗвіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

1.    Вид та назва регуляторного акта

Рішення Уманської міської ради від 10.06.2011р. №4.20-8/6 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою»

2.    Виконавець заходів відстеження

Відділ з управління комунальним майномУманської міської ради

3.    Цілі прийняття акта

Затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустроює запровадження конкурентних засад щодо визначення суб'єктів господарювання, які можуть залучатися до проведення незалежної оцінки майна комунальної власності та виконання робіт з землеустрою а також забезпечення відкритості та прозорості проведення конкурсі.

4.    Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з відстеження 01.11 – 14.12.2016 р.

5.    Тип відстеження

Періодичне відстеження

6.    Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод

7.   Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи    одержання даних

кількість проведених конкурсівз відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою;

      Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності  використовувалась обробка та аналіз статистичної інформації, що яка знаходиться у відділі з управління комунальним майном Уманської міської ради. Спосіб одержання інформації: усний, на паперових носіях.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Показники результативності

по роках

2012 2013 2014 2015 2016*
Кількість проведених конкурсів 2 3 5 7 4

 

** – статистичні дані за січень-жовтень 2016 року.

Введення в дію даного регуляторного акту забезпечує прозорість і відкритість процедури відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки  вартостінерухомого майна, на територіїм.Умань.Вся інформація щодо конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності і публікується у місцевих ЗМІ. До участі у конкурсах допускаються всі  суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення  визначених цілей

В результаті проведеного відстеження результативності регуляторним актом реалізовано цілі  його прийняття: запровадження конкурентних засад щодо визначення суб'єктів господарюванняякі залучаються до виконання робіт з оцінки об'єктів міської комунальної власності та проведення землевпорядних робіт під такими об'єктами. Проте, регуляторний акт потребує перегляду з метою  врахування вимог Закону України «Про оцінку земель».

Начальник відділу з управління комунальним

майном Уманської міської  ради                                                               Н.В.Коломієць

Прочитано 693 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/