http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
Середа, 08 лютого 2017 16:33

«ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ І ЗАУВАЖЕНЬ ВІД ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

gerbКеруючись підпунктом 1 пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Уманська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про затвердження Порядку розміщення вивісок у м. Умань».

Спосіб оприлюднення: проект рішення та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено в газеті «Уманська зоря» та на офіційному сайті Уманської міської ради в мережі Інтернет за адресою: uman-rada.gov.ua в розділі «Регуляторна політика», рубрика «Оприлюднення проектів регуляторних актів».

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту рішення приймаються в письмовому вигляді протягом одного місяця з дня опублікування регуляторного акта за адресою: uman-rada.gov.ua, телефон (04744) 3-40-28.

Більш детальну інформацію щодо рішення можливо отримати у відділі архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради.

Проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення вивісок у м. Умань» (додається).

Аналіз регуляторного впливу (додається).

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ВИВІСОК У м. УМАНЬ»

З метою удосконалення порядку розміщення вивісок та забезпечення комплексного підходу до розміщення конструкцій на фасадах будівель у м. Умань, недопущення можливих пошкоджень пам’яток архітектури та історичного ареалу міста, керуючись ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про рекламу», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Уманська міська рада вирішила:

  1. Затвердити «Порядок розміщення вивісок у м. Умань» з додатками.

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства (Харченко В,П.) та постійні депутатські комісії: з питань архітектури,  регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього  природного середовища (Семененко С.І.); з питань депутатської діяльності, інформаційної політики, захисту прав громадян, законності та правопорядку (Плетньова І.Г.).

 

З повним текстом проекту рішення Уманської міської ради «Про затвердження Порядку вивісок у м. Умань» можна ознайомитися на офіційному сайті Уманської міської ради (електронна адреса: uman-rada.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика», рубрика «Оприлюднення проектів регуляторних актів».

Зауваження та пропозиції від зацікавлених осіб, підприємств, організацій та установ приймаються до розгляду на протязі місяця з моменту опублікування проектів регуляторних актів.

Більш детальну інформацію щодо рішень можливо отримати у відділі архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань надаються до Уманської міської ради для відділу архітектури, містобудування та кадастру виключно у письмовому вигляді.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Відповідно до закону України «Про рекламу» від 11.07.03 р., № 1121 – ІV.

Назва регуляторного акта: Про затвердження Порядку розміщення вивісок у м. Умань.

Регуляторний орган: Уманська міська рада.

Розробник документа: відділ архітектури, містобудування та кадастру

Відповідальна особа: 

Контактний телефон: 

1. Визначення проблеми

Необхідність розробки та прийняття проекту рішення Уманської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення вивісок у м. Умань» зумовлене відсутністю правового регулювання зазначеного питання на місцевому рівні. До теперішнього часу немає нормативно-правового акта, яким регулюється вплив органів місцевого самоврядування на порядок розміщення вивісок; не визначено виконавчий орган, відповідальний за вказану сферу. На теперішній час у місті відсутня будь-яка інформаційна база вивісок.

Існуюча правова невизначеність у сфері розміщення вивісок призвела до негативних наслідків:

- спотворення цілісних архітектурних ансамблів міста, в першу чергу, центральних вулиць міста, що призводить до поступового втрачання індивідуальності забудови через безконтрольну, самовільну зміну фасадів будинків і споруд міста, що в окремих випадках не відповідає архітектурним та естетичним вимогам;

- розповсюдження по місту вивісок, які не відповідають сучасним вимогам містобудування щодо формування безпечного та комфортного міського середовища й чинним нормативним актам у галузі будівництва, стандартизації;

- створення прецедентів вибіркового права через відсутність юридичного розмежування понять «реклама» та «вивіска», коли в одному випадку конструкція розглядається як вивіска і встановлюється лише за погодженням, а в іншому випадку – як зовнішня реклама, і її розміщують тільки згідно з дозволом, що призводить до виникнення конфліктів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з суб’єктами господарювання.

Суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив – жителі та гості міста, для яких:

- небезпечні за технічним станом вивіски можуть становити загрозу для життя чи здоров’я;

- низький естетичний вигляд насичених вивісками фасадів.

На підставі аналізу обставин, які склалися у зазначеній галузі, запропоновано зазначений регуляторний акт. 

2. Цілі державного регулювання

Метою правового регулювання, є:

1. Створення  сучасного правового простору щодо розміщення вивісок, що буде відповідати проблемам як суб’єктів господарювання, так і територіальної громади міста, шляхом прийняття місцевого нормативно - правого акта, який врегулює процедуру розміщення вивісок та запобігатиме самовільному використанню комунальної власності при їх встановленні.

2. Впровадження єдиної прозорої системи в цій сфері, що дасть право:

- організовувати взаємодію між суб’єктами господарювання, які розміщують вивіски з органами місцевого самоврядування;

-запровадити єдину форму документа, відповідно до якого повинна розміщуватись вивіска, та порядок його погодження та реєстрації;

-створити систему контролю за процесом розміщення вивісок, їх технічним станом .

3. Найбільш повне задоволення потреб мешканців та гостей міста в естетичному використанні міського інформаційного простору, спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян та безпечне для життя та здоров’я довкілля.  

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Основною метою «Про затвердження Порядку розміщення вивісок у м. Умань» є приведення міського середовища у відповідність до архітектурно-художніх, будівельних та санітарних вимог на підставі всебічного аналізу шляхом затвердження відповідних заходів.

1. Залишення існуючої ситуації без змін та неприйняття запропонованого проекту.

Враховуючи усі негативні наслідки відсутності нормативно-правового регулювання збереження та відновлення архітектурних розміщення вивісок, розглядати цю альтернативу недоцільно.

2. Регулювання відносин у зазначеній сфері за Порядком, що аналізується.

Лише у такий спосіб можна вирішити зазначені проблеми найкращим чином, ураховуючи інтереси громадян, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування. 

4. Механізм розв’язання проблеми

У багатьох випадках зі зміною власників або орендарів виникає необхідність у заміні існуючих вивісок, опоряджені фасадів та встановленні підсвітлювального обладнання.

Зазначена вище проблема не може бути вирішена шляхом залучення ринкових механізмів. Відділ архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради пропонує вирішити проблему створення якісного розміщення вивісок шляхом затвердження Порядку розміщення вивісок у м. Умань. 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Упровадження регуляторного акта забезпечить створення комфортного міського середовища, що, у свою чергу, підвищить рівень довіри громадян до влади.

Проектом регуляторного акта визначено:

- структура та принципи формування якісного міського середовища;

- чіткого механізму порядку та умов встановлення на території міста вивісок;

- етапи та засоби виконання заходів зазначеного Порядку.

- економії часу суб’єктів господарювання при підготовці відповідних документів на встановлення та заміну вивісок. 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат

Застосування норм та правил, які запропоновано у проекті рішення, надасть можливість:

- запобігти самочинній зміні архітектурного вигляду об’єктів архітектури на території міста

- координувати розміщення вивісок формуючих міське середовище

Програма спрямована на:

- збереження та утримання будинків на території міста в належному технічному, санітарному та естетичному стані;

- запобігання самовільній зміні вивісок;

Програмою окреслено напрямки реалізації зазначеної мети та визначено заходи з її поетапної реалізації.

Сфера впливу регуляторного акта вигоди витрати
Органи місцевого самоврядування

- досягнення цілей, передбачених у пункті 2 аналізу;

- виключення ситуацій, пов’язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами

витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

 

- досягнення цілей, передбачених у пункті 2 аналізу

- виключення ситуацій, пов’язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами суб’єктів господарювання в процесі розміщення вивіски

- додаткове забезпечення можливості оскарження незаконних дій з боку органів та осіб, які мають компетенцію на втручання в процес розташування вивісок

витрати пов’язані з виготовленням ескізного проекту вивіски, як складової технічного паспорта

Населення

 

- посилення рівня безпеки та комфорту міського середовища через скорочення кількості вивісок у незадовільному технічному стані витрати відсутні

            7. Строк дії акта

Термін дії запропонованого акта необмежений.

У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акта.

8. Показники результативності регуляторного акта

Рішення сесії «Про Порядок розміщення вивісок у м. Умань» є загальнообов’язковим для використання на території міста Умані для усіх суб’єктів господарювання. 

Прогнозовані показники результативності дії рішення сесії Уманської міської ради «Про Порядок розміщення вивісок у м. Умань»

Статистичні показники:

-           кількість  паспортів на вивіски, що надійшли на погодження та реєстрацію;

-           кількість зареєстрованих  паспортів на вивіски;

-           терміни погодження та реєстрації  паспортів на вивіски;

-           кількість встановлених у місті вивісок;

-           кількість демонтованих вивісок добровільно, примусово.

 9. Заходи відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься на підставі даних за статистичними показниками.

Оскільки для визначення показників результативності регуляторного акта виключно статистичні дані, базове відстеження буде проведено через три місяці після прийняття даного регуляторного акта..

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено  через рік. За результатами  буде встановлена повнота та ефективність введення в дію порядку розміщення вивісок на території міста Умані.

Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюється один раз в три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитано 938 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/