http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
П'ятниця, 10 лютого 2017 08:41

«ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ І ЗАУВАЖЕНЬ ВІД ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

gerbКеруючись підпунктом 1 пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Уманська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Умань».

Спосіб оприлюднення: проект рішення та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено в газеті «Уманська зоря» та на офіційному сайті Уманської міської ради в мережі Інтернет за адресою: uman-rada.gov.ua в розділі «Регуляторна політика», рубрика «Оприлюднення проектів регуляторних актів».

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту рішення приймаються в письмовому вигляді протягом одного місяця з дня опублікування регуляторного акта за адресою: uman-rada.gov.ua, телефон (04744) 3-40-28.

Більш детальну інформацію щодо рішення можливо отримати у відділі архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради.

Проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Умань» (додається).

Аналіз регуляторного впливу (додається)».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИСВОЄННЯ ТА ЗМІНИ ПОШТОВИХ

АДРЕС ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОГО МАЙНА В МІСТІ УМАНЬ»

 

Відповідно до статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою впорядкування містобудівного кадастру, беручи до уваги пропозиції постійної депутатської комісії  з  питань архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам

нерухомого майна в місті Умань (додається).

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови С.Л.Клочка, начальника відділу архітектури, містобудування та кадастру О.Б.Вербовську та постійну комісію з питань архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Семененко С.І.).  

З повним текстом проекту рішення Уманської міської ради «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Умань» можна ознайомитися на офіційному сайті Уманської міської ради (електронна адреса: uman-rada.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика», рубрика «Оприлюднення проектів регуляторних актів».

Зауваження та пропозиції від зацікавлених осіб, підприємств, організацій та установ приймаються до розгляду на протязі місяця з моменту опублікування проектів регуляторних актів.

Більш детальну інформацію щодо рішень можливо отримати у відділі архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань надаються до Уманської міської ради для відділу архітектури, містобудування та кадастру виключно у письмовому вигляді.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту  рішення  Уманської міської ради

«Про затвердження

 Порядку присвоєння та зміни поштових адрес

 об’єктам нерухомого майна в місті Умань»

 

Назва регуляторного акта: проект рішення Уманської міської ради «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Умань».

Регуляторний орган: Уманська міська рада.

Розробник документа: відділ архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Уманської міської ради «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Умань» (далі Аналіз) підготовлений з метою одержання зауважень та пропозицій відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 № 308.

 1.Визначення проблеми

Даний проект рішення спрямований на впорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна в м. Умань, уніфікації назв вулиць, створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками, що стало наслідком таких проблем як:

- відсутність єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна. Не розроблена та не затверджена в установленому порядку система, за якою власник нерухомого майна міг би отримати чи змінити адресу будинку тощо може призводити до невизначеності у кількості та якості документації, що подається для присвоєння адреси;

- відсутність або не збереженість містобудівного кадастру, що має наслідком присвоєння однакових поштових адрес різним об’єктам нерухомості.

Відсутність чіткої нумерації об’єктів нерухомого майна справляє негативний вплив на фізичних та юридичних осіб, органи державної влади та місцевого самоврядування.

2.Цілі державного регулювання

Основною метою даного регулювання є забезпечення володіння об’єктами нерухомого майна у відповідності до логічного та порядкового їх розташування, встановлення порядку оформлення при присвоєнні та зміні адрес об’єктів нерухомості, правовстановлюючих документів на майно, досягнення відсутності однакових номерів, прогалин в нумерації та інше.

Зазначений проект покращує умови використання, утримання та розпорядження будинками, нежитловими будівлями та спорудами.

3. Опис механізмів і заходів для розв'язання проблеми

Основним принципом запропонованого проекту рішення є дотримання прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпечення найбільш ефективних умов для користування об’єктами нерухомості.

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:

- приведення у відповідність адрес проводиться у відповідності до архітектурних норм, норм логіки та послідовності;

- регламентується порядок надання та зміни адрес;

- встановлення чіткого переліку документів, необхідних для зміни та присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна.

Для впровадження даного регуляторного акту будуть здійснені наступні організаційні заходи:

- розгляд та обговорення проекту рішення «Про  затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Умань» на засіданні виконавчого комітету міської ради;

- оприлюднення регуляторного акту в засобах масової інформації і на офіційному сайті міської  ради;

- прийняття та врахування зауважень (за наявності);

- затвердження проекту рішення на засіданні міської ради.

4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей Оцінка способу Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу
Бездіяльність Не забезпечує виконання основних положень державної регуляторної політики Виникають значні труднощі при перереєстрації, оформленні спадщини, купівлі-продажу та інших діях з нерухомістю
Надання права державним та приватним нотаріусам, бюро технічної інвентаризації та ін. присвоювати адреси при оформленні документів на спадщину, при купівлі-продажу та ін. дій знерухомістю, вносити зміни до існуючих адрес Виникнення адрес, що повторюються, розміщені не в порядку зростання, з непослідовною нумерацією Невідповідність принципам регуляторної політики; відсутність уніфікованої системи у наданні та зміни адрес; проблема не розв’язується
Обраний спосіб Чіткий та уніфікований спосіб присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна Забезпечує принципи державної регуляторної політики; досягнення відсутності однакових номерів, помилок в назвах вулиць

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Поширення дії регуляторного акта забезпечує  компетентне вирішення питань щодо:

- досягнення відсутності однакових номерів, виправлення орфографічних помилок в назвах вулиць;

- забезпечення безперешкодної реєстрації, перереєстрації, купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна, оформлення спадщини та інших дій з об’єктами нерухомості.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Таблиця вигод та витрат:

Базові групи інтересів Вигоди Витрати
Орган місцевого самоврядування

- уніфікація та створення реєстру об’єктів нерухомості;

- забезпечення співвідношення місця розташування об’єкта нерухомості його адресі;

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та прийняттям регуляторного акту, актів індивідуального використання
Фізичні та юридичні особи Безперешкодна реєстрація, перереєстрація, купівля-продаж та інші дії з об’єктами нерухомого майна Витрати власного робочого часу при зміні або присвоєнні поштової адреси
Територіальна громада міста

- ведення містобудівного кадастру;

- уніфікація та впорядкування нумерації об’єктів нерухомості

-

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Оскільки необхідність присвоєння та зміни адрес носить перманентний характер, термін дії регуляторного акту встановлюється на необмежений термін або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби за підсумками аналізу відстеження результативності до Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Умань, вноситимуться зміни.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого проекту рішення є:

- інформація щодо кількості об’єктів нерухомості, яким надано, чи змінено адреси;

- оцінка кількості скарг щодо неналежної зміни чи присвоєння поштових адрес.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитись виконавчим комітетом Уманської міської ради, відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2004 №308, у межах строків, визначених ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом використання статистичних даних відділу архітектури, містобудування та кадастру  Уманської міської ради.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності. Періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності даного регуляторного акта.

 

 

Начальник відділу                                                                          О.Б. Вербовська

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитано 1075 раз
http://www.zoofirma.ru/

president  Кабінет Міністрів України Черкаська обласна державна адміністрація AMUFond Min2 dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit centr zayn admin_poslugy_ck kab elektron service bud just

 

http://www.zoofirma.ru/