http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/
П'ятниця, 03 березня 2017 12:41

ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА «Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань»

gerb Проект рішення виконавчого комітету Уманської міської ради
«Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань»

 Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 р. №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», розглянувши звернення ТОВ «Круїз-Авто» та приватних перевізників, які здійснюють перевезення на міських автобусних маршрутах, за результатами розгляду робочою групою з перевірки тарифів на житлово-комунальні, ритуальні послуги та послуги з перевезення пасажирів у міському транспорті,  з метою недопущення зупинки роботи міського пасажирського транспорту, у зв’язку з незабезпеченням відшкодування діючими тарифами собівартості послуг через значне зростання цін на паливно-мастильні матеріали та запасні частини,

виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

  1. Перевізникам, з якими укладено договори на перевезення пасажирів у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань, встановити тариф на перевезення одного пасажира в розмірі 4,50 грн.
  2. Вартість проїзду учнів початкових (1-4) класів загальноосвітніх шкіл в навчальний період залишити в розмірі 1 грн. 50 коп. (відповідно до рішення міської ради від 29.12.2011 р. №3.6-18/6 «Про встановлення тарифу на проїзд учнів початкових класів у міському пасажирському транспорті м. Умань»).
  3. Відділу економічного розвитку Уманської міської ради (Чантурія І.В.) оприлюднити рішення в газеті «Уманська зоря» та на веб-сайті Уманської міської ради.
  4. Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  5. Після набрання чинності рішення вважати таким, що втратило силу, рішення виконавчого комітету від 28.05.2015 р. №150  «Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань».
  6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Бабич В.В. та в.о. начальника відділу економічного розвитку Уманської міської ради Чантурію І.В.

 Міський голова                                                          О. В. Цебрій

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення виконавчого комітету Уманської міської ради

«Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань»

 I. Визначення проблеми

Проект рішення виконавчого комітету Уманської міської ради «Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань» розроблено відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 р. №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».

Діючий тариф на послуги з перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування затверджено рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради від 28.05.2015 р. №150 «Про встановлення тарифу на проїзд у міському автомобільному транспорті м. Умань» у розрахунку на перевезення одного пасажира встановлено у розмірі 3,50 грн.

Вартість паливно-мастильних матеріалів (газу-метану), що врахована в діючих тарифах на послуги з перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування, становить 10,30 грн., що на 16% менше ніж у 2017 р. (11,95 грн.), рівень мінімальної зарплати що діє з 01.01.2017 року (3200 грн.) в 2,6 рази перевищує рівень мінімальної зарплати 2015 року (1218 грн.).

Стрімке підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів, зростання витрат на оплату праці призводить до збільшення фактичних витрат перевізників м. Умань, їх збитковій діяльності. За даними ТОВ «Круїз-Авто» за результатами роботи за 9 місяців 2016 р., у наслідок непрогнозованого підвищення цін, підприємство понесло збитки з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в розмірі 173,3 тис. грн. Збитки від надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Умань несуть і фізичні особи-підприємці, які обслуговують відповідні маршрути.

Рівень тарифу на фоні підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, збільшення витрат на оплату праці унеможливлює отримання прибутку перевізниками м. Умань, що забезпечують перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування, призводить до їх збиткової діяльності.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
+
Держава
+
Суб’єкти господарювання, 
+
у тому числі суб’єкти малого підприємництва
+

Врегулювання зазначених питань не може бути здійснено за допомогою:

-       ринкових механізмів, оскільки відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон) до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать повноваження щодо встановлення в порядку і межах, визначених законом, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

-       діючих регуляторних актів (рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 28.05.2015 р. №150 «Про встановлення тарифу на проїзд у міському автомобільному транспорті м. Умань»), оскільки для реалізації заявленого необхідне внесення змін до їх редакції.

II. Цілі державного регулювання

Метою прийняття рішення виконавчого комітету Уманської міської ради «Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань» є встановлення економічно обґрунтованого рівня тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань з метою забезпечення доступності послуг для всіх верств населення та стабільного функціонування суб’єктів господарювання – перевізників.

 ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишити тарифи на проїзд, затверджені рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 28.05.2015 р. №150 «Про встановлення тарифу на проїзд у міському автомобільному транспорті м. Умань», без змін. Це призведе до погіршення фінансового стану, банкрутства та припинення господарської діяльності перевізників м. Умань, що забезпечують перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування.
Альтернатива 2 Прийняття запропонованого проекту рішення виконавчого комітету Уманської міської ради «Про встановлення тарифу на проїзд у міському автомобільному транспорті м. Умань». Це сприятиме встановленню економічно обґрунтованого рівня тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань з метою забезпечення доступності послуг для всіх верств населення та стабільного функціонування суб’єктів господарювання – перевізників.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною. Наявних витрат не передбачається
Альтернатива 2 Встановлення економічно обґрунтованого рівня тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань з метою забезпечення доступності послуг для всіх верств населення та стабільного функціонування суб’єктів господарювання – перевізників.

Витрати часу та матеріальних ресурсів для:

- підготовки регуляторного акта та забезпечення виконання його вимог;

- проведення процедур з відстеження результативності його дії.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Тариф на послуги з перевезення пасажирів не підвищуватиметься. Погіршення технічного стану транспортних засобів, зменшення кількості рейсів на маршруті, тим самим погіршення якості надання послуг для громади міста.
Альтернатива 2

- забезпечення пасажирських перевезень відповідно до потреб мешканців міста;

- підвищення якості пасажирських перевезень у місті, безпеки руху за рахунок оновлення рухомого складу.

Збільшення витрат за послуги перевезення.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник Підприємства-автоперевізники
Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць (суб’єкти господарювання – автоперевізники) 1 - 1 8 10
Питома вага групи в загальній кількості, відсотків 10% - 10% 80% 100%

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого, середнього, малого й мікропідприємства, що виникають внаслідок дії регуляторного акта, буде однаковою за альтернативами, у зв’язку зі специфікою галузі.


Вид альтернативи
Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Вигоди відсутні

- зростання збитків перевізників від економічно необґрунтованих тарифів;

- втрата кваліфікованих працівників внаслідок недоотримання належного рівня оплати праці.

Альтернатива 2

- отримання доходу від провадження діяльності з надання транспортних послуг на міських пасажирських маршрутах загального користування;

- можливість оновлення рухомого складу;

- гідна оплата праці найманого персоналу.

Витрати пов’язані із впровадженням нового тарифу.

Витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер Витрати За перший рік За п'ять років
1. Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 40 40
2. РАЗОМ, гривень 40 40
3. Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 1 1
4. Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання), гривень 40 40

 

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п'ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) 40 0 40

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми будуть усунуті);

2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті. Діяльність суб’єктів господарювання буде збитковою, що призведе до банкрутства та припинення господарської діяльності перевізниками.
Альтернатива 2 4 Забезпечує повне досягнення цілей ухвалення регуляторного акта. При упровадженні зазначеної альтернативи будуть створені умови для реалізації вимог статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», а саме: «…тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів»

  


Рейтинг результативності
Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу
Альтернатива 1 Ціна на послуги з перевезення пасажирів не підвищуватиметься й залишатиметься на рівні 2015 року Призведе до втрати кваліфікованих працівників унаслідок недоотримання належного рівня оплати праці, погіршення надання послуг автомобільним транспортом або зупинка роботи автобусних маршрутів, банкрутства та припинення господарської діяльності перевізниками. Цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті взагалі. Діяльність суб’єктів господарювання буде збитковою, що призведе до банкрутства та припинення господарської діяльності перевізниками.
Альтернатива 2

Для суб’єктів господарювання:

- отримання вигоди від провадження діяльності з надання транспортних послуг на міських пасажирських маршрутах загального користування;

- можливість оновлення парку рухомого складу;

- гідна оплата праці найманого персоналу

Для пасажирів захист від необґрунтованого підвищення вартості проїзду;

- підвищення якості пасажирських перевезень у місті, безпеки руху за рахунок оновлення рухомого складу;

- недопущення погіршення роботи міського пасажирського транспорту через нерентабельність діяльності автопідприємств.

Витрати часу та матеріальних ресурсів для:

- підготовки регуляторного акта та забезпечення виконання його вимог;

- проведення процедур з відстеження результативності його дії.

Для пасажирів оплата вартості послуг з перевезення  громадським транспортом згідно з тарифом, виконаним відповідно до Методики.

Для суб’єктів господарювання витрати на провадження діяльності із забезпечення надання послуг у транспортній сфері.

Забезпечує повне досягнення цілей ухвалення регуляторного акта з встановленням економічно обґрунтованого рівня тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань з метою забезпечення доступності послуг для всіх верств населення та стабільного функціонування суб’єктів господарювання – перевізників При впровадженні зазначеної альтернативи будуть створені умови для реалізації вимог статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», а саме: «…тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів».

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

Призведе до поглиблення проблеми. При цьому, діяльність суб’єктів господарювання буде збитковою, що призведе до погіршення технічного стану рухомого складу, втрати кваліфікованих працівників унаслідок недоотримання належного рівня оплати праці, банкрутства та припинення господарської діяльності перевізниками.

Не виконуватиметься норма Методики щодо перегляду рівня тарифів у зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізника, у тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%

Х
Альтернатива 2

При упровадженні зазначеної альтернативи будуть створені умови для реалізації вимог статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», а саме: «…тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій  перевезень, застосування  сучасних типів транспортних засобів».

Обраний спосіб має наступні переваги: забезпечує розв’язання існуючої проблеми; забезпечує досягнення поставлених цілей; забезпечує принципи регуляторної політики.

Зміни в законодавчій базі України з питань діяльності транспортних підприємств, ліцензійних умов, нормативних документів Державної служби України з безпеки на транспорті, збільшення вартості палива та запасних частин, необхідних для ремонту рухомого складу, соціально-економічна напруга, інше

 V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним механізмом, який забезпечить розв'язання визначеної проблеми є затвердження економічно обґрунтованого тарифу на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами, шляхом його підвищення до 4,50 грн., що дозволить забезпечити:

-       прибутковість роботи автотранспортних підприємств та перевізників, задоволення підприємницького інтересу сприятимуть вирішенню завдань по підвищенню можливостей усіх суб’єктів підприємницької діяльності в забезпеченні потреб споживачів у послугах, залученню інвестицій у його розвиток на досягнення сталих економічних умов роботи;

-       соціальний захист населення від необґрунтованого підвищення вартості проїзду.

Реалізація зазначеного механізму досягається шляхом прийняття регуляторного акта рішення виконавчого комітету Уманської міської ради «Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань».

Дія регуляторного акту поширюється на суб’єктів господарювання, які виконують перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування та з якими виконавчим комітетом Уманської міської ради укладено договори на перевезення пасажирів.

 VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: виконавчий комітет Уманської міської ради

Додаткові витрати на адміністрування регулювання для виконавчого комітету Уманської міської ради відсутні.

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання:

 Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період листопад-лютий 2016 р.

 

Порядковий номер Вид консультації Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Засідання робочої групи з перевірки тарифів на житлово-комунальні, ритуальні послуги та послуги з перевезення пасажирів у міському транспорті 11 23.11.2016 р. – відбулася нарада, під час якої обговорювалися надані перевізниками розрахунки щодо тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань
2. Засідання робочої групи з перевірки тарифів на житлово-комунальні, ритуальні послуги та послуги з перевезення пасажирів у міському транспорті 15 20.01.2017 р. – відбулася нарада, під час якої було оголошено зауваження до перевізників щодо наданих розрахунків тарифів на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Умань
3. Телефонна розмова з іншими містами України 1 Проведено моніторингу щодо тарифів (ціни) на транспортні послуги в Україні, у тому числі Черкаській області

 2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 9 одиниць, у тому числі: малого підприємництва – 1, мікропідприємництва – 8;

питома вага суб'єктів малого підприємництва (у тому числі суб’єктів мікропідприємництва) у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 90% (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік провадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п'ять років
1. Інші процедури (витрати на оновлення інформації, що розміщується автоперевізником у салоні рухомого складу) 1 0 1
2. Разом, гривень 1 0 1
3. Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць (кількість транспортних засобів на маршрутах загального користування) 9 (23)   23
4. Сумарно, гривень 23 0 23

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів малого підприємництва

Додаткові витрати на адміністрування регулювання для виконавчого комітету Уманської міської ради відсутні.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: виконавчий комітет Уманської міської ради.

 4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання За п’ять років
1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 23 23
2. Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування - -
3. Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 23 23
4. Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва - -
5. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 23 23

 5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

За результатами оцінки сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) запровадження компенсаторних механізмів не потребується.

Дія регуляторного акту поширюється виключно на суб’єктів господарювання, які виконують перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування в м. Умань та з якими виконавчим комітетом Уманської міської ради укладено договори на перевезення пасажирів. При цьому, коригуючим (пом’якшувальним) заходом є те, що суб’єкти підприємництва матимуть можливість отримувати прибутки від господарської діяльності пов’язаної з наданням послуг перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування.

 VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акту постійний із можливістю внесення до нього змін та визнання таким, що втратив чинність, у разі зміни нормативно-правових актів, які регулюють дане питання.

Регуляторний акт набирає чинності з дня його оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.

Строк чинності для запропонованого регуляторного акту не обмежений конкретним терміном дії та триватиме до скасування державного регулювання цін та тарифів.

Доповнення до рішення будуть вноситись за підсумками аналізу відстеження його результативності, внесення змін до чинного законодавства України тощо.

На скорочення строку чинності регуляторного акту можуть вплинути значні зміни в оплаті праці працівників галузі, ріст цін на паливо, запчастини, тощо.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності запровадження цього регуляторного акта:

-       зростання обсягів прибутку суб’єктів господарювання, які виконують перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування в м. Умань;

-       збільшення розмірів надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

-       показники оновлення транспортних засобів за рахунок отриманого прибутку;

-       рівень вартості паливно-мастильних матеріалів;

-       обсяги міських пасажирських перевезень.

 IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії рішення здійснюватиметься на етапі розробки.

Повторне відстеження проводитиметься через рік, після набрання чинності актом.

Періодичні відстеження проводитимуться раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за його розробку підрозділом – відділом економічного розвитку Уманської міської ради статистичним методом проведення відстеження результативності на основі статистичних даних.

Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб'єкти господарювання, які виконують перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування в м. Умань.».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитано 2300 раз
http://www.zoofirma.ru/

president    Кабінет Міністрів України   Черкаська обласна державна адміністрація  Fond Min2  dsvv.gov.ua  cnap  soc zahist   urad gar linia energosvit admin_poslugy_ck

 

http://www.zoofirma.ru/