Інформація про земельні ділянки для учасників АТО

Уманська міська рада прийняла рішення  від 17 вересня 2015 року №  4.34-74/6 «Про резервування земельної ділянки –масиву для учасників АТО», яким зарезервовано земельну ділянку в районі масиву «Східний» орієнтовною площею 5,85 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд із земель запасу комунальної власності Уманської міської ради для військовослужбовців, на яких розповсюджується дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які брали  безпосередньо участь в антитерористичній операції.  

 

         На зарезервовану  площу земельної ділянки припадає 64 земельні ділянки, які можна  надати для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

      Уманська міська рада прийняла рішення  від 16 жовтня 2015 року                № 2.10-77/6 «Про затвердження Правил регулювання земельних відносин, пов’язаних з наданням громадянам у користування або у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд, ведення садівництва, індивідуального дачного будівництва у м. Умань.

         Правилами визначено порядок постановки на облік громадян, мешканців міста Умані, які бажають отримати  земельні ділянки; затверджено перелік документів, які слід подати до заяви та коло осіб, які підпадають під пільгову категорію населення. 

       Право на подачу заяви  мають  фізичні особи, які зареєстровані для проживання у м. Умань (підтверджується відміткою про реєстрацію в паспорті).  Для включення до  списку громадян на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення садівництва, індивідуального дачного будівництва громадяни подають заяву до міської ради  згідно затвердженого зразка.(рішення  Уманської міської ради від 16 жовтня 2015 року  № 2.10-77/6)

В заяві може вказуватись бажане місце розташування та площа земельної ділянки, інформація про бажання отримати земельну ділянку у власність чи у користування на умовах оренди.

 До заяви додаються:

1) копія документа, що посвідчує особу  та місце її реєстрації;

2) копія реєстраційної облікової  картки платника податків (ідентифікаційний код)

3) довідка (витяг) про наявність чи відсутність права на безоплатну приватизацію в межах норм безоплатної приватизації  за відповідним цільовим призначенням (при подачі заяви щодо постановки на облік для отримання земельної ділянки в приватну власність);

4) документи, що посвідчують право громадян бути визнаними такими, які мають пільгове  право на отримання земельної ділянки. (Для учасників АТО - посвідчення учасника бойових дій). Крім того, для учасників антитерористичної операції, копію документу, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. Для членів сім’ї загиблого військовослужбовця, який брав безпосередньо участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, копію документу, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та копії документів, що підтверджують родинні стосунки  із  загиблим військовослужбовцем.