Версія для друку

Подяка міського голови

 podyaka mg

ПОЛОЖЕННЯ

про Подяку міського голови м. Умань

 

 1. Подяка міського голови м. Умань (далі - Подяка) є відзнакою міського голови за зразкове виконання службових обов'язків, високі виробничі та наукові досягнення, особистий внесок у забезпечення розвитку економічної, науково-технічної, 

соціально-культурної, військової, громадської та інших сфер діяльності, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу і благодійну діяльність та інші заслуги перед територіальною громадою міста Умані.

2. Подяка може бути оголошена трудовому колективу підприємства, установи, організації, окремій особі.

3. Як виключення, Подяка може бути оголошена громадянам інших регіонів України та інших держав на відзначення їх заслуг перед Уманською міською територіальною громадою.

4. Подяка оголошується, як правило, особі, яка має трудовий стаж роботи в колективі не менше 1 року.

5.Особи, які відзначені Подякою, можуть бути представлені до нагородження повторно не раніше як через два роки.

6. Оголошення Подяки проводиться за ініціативою міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, депутатів Уманської міської ради, членів виконавчого комітету  міської ради, керівників управлінь та відділів  міської ради,  інших виконавчих органів міської ради, об’єднань громадян, керівників підприємств, установ та організацій міста всіх форм власності.

7. Подання про оголошення Подяки вноситься на ім'я міського голови не пізніше, ніж за 10 днів до дати вручення. В поданні зазначаються конкретні заслуги особи або трудового колективу підприємства, установи чи організації, подія, з нагоди якої оголошується Подяка.

9. Відділ кадрової роботи та з питань нагород виконавчого комітету міської ради вносить у бланк Подяки відповідний текст і передає його на підпис міському голові.

10. Підпис міського голови  засвідчується печаткою міста, в нижній частині бланку зазначається номер і дата розпорядження міського голови про нагородження.

11.Відзначення Подякою здійснюється міським головою, або, за його дорученням, секретарем міської ради, заступниками міського голови в обстановці урочистості та широкої гласності.

13. Загальний облік осіб і колективів, підприємств, установ та організацій, відзначених Подякою, здійснює відділ кадрової роботи та з питань нагород виконавчого комітету міської ради.

 

ОПИС

бланка Подяки міського голови м. Умань

Подяка міського голови м. Умань виготовляється на папері формату А (210х297).

Колір паперу на титульному аркуші: верхня частина – блакитного кольору,  нижня  - жовтого кольору, по периметру – рамка із дубового листя.

Угорі на титульному листі в центрі  бланка  розміщується Герб міста, нижче напис  «Уманська   міська рада», нижче «Міський голова», ще нижче великими літерами слово «ПОДЯКА».

В центрі бланка друкується прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, якій вручається Подяка і далі текст щодо відзначення.

Зліва, у нижній частині бланка, друкується напис «Міський голова», справа - прізвище, ім’я та по батькові,  нижче рік оголошення Подяки, дата і номер розпорядження міського голови.