Четвер, 08 жовтня 2015 14:57

ПОРЯДОК розміщення зовнішньої реклами у м. Умань

 

                                                                            І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Умані (далі - Порядок) розроблений відповідно до Законів України „Про рекламу”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про захист прав споживачів”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про дорожній рух” на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 „Про  затвердження  Типових  правил  розміщення  зовнішньої реклами”, іншими нормативно-правовими актами.

2. Порядок регламентує процедури надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та процедуру їх переоформлення, зміни й анулювання, визначає вимоги до технічного стану, художньо-естетичного вигляду та порядку розміщення рекламних засобів, умови користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності, на об’єктах благоустрою, підстави та порядок здійснення демонтажу протиправно розміщених рекламних засобів, а також порядок здійснення контролю за дотриманням положень цього Порядку.

3. Дія цього Порядку поширюється на всю територію м. Умань, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, у тому  числі  на  відкритих  майданчиках, на міських вулицях (дорогах),  площах  та інших територіях,  на територіях зелених насаджень, на елементах вуличного обладнання, на об’єктах та елементах благоустрою, інших об’єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно  від форм власності  та  відомчого підпорядкування.

Порядок є обов’язковий до виконання всіма суб’єктами, що вступають у правовідносини з питань розміщення зовнішньої реклами на території  м. Умань.

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1. В цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

- вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

- виконавчий орган ради - виконавчий комітет Уманської міської ради;

- вуличні меблі – елементи благоустрою міського середовища, що служать для поліпшення життєдіяльності мешканців та гостей міста (лави, смітники, телефонні кабіни, біологічні вбиральні, годинники, тощо )

- демонтаж – заходи із розбирання рекламного засобу, його транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання. При цьому вказані дії не передбачають переходу права власності на рекламний засіб. Демонтаж незаконно розміщених та технічно несправних рекламоносіїв підпадає під ознаки самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України;

- договір на тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Умань – двосторонній договір, укладений між розповсюджувачем зовнішньої реклами та відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради, що визначає їх взаємні права та обов’язки щодо користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності; 

- дозвіл – документ встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

- заявлене місце - територія в радіусі 10м навколо точки, позначеної заявником на топооснові, фотокартці і комп’ютерному макеті, що додаються ним до заяви, в межах якої робочим органом визначається можливість розміщення рекламного засобу.

- заявник – фізична або юридична особа, що звертається до робочого органу із заявою про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

- зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг. Види і типи рекламних засобів Додаток 1;

- інспекція з благоустрою м. Умань – спеціальний уповноважений орган, який здійснює контроль за виконанням розповсюджувачами реклами та рекламодавцями вимог даного Порядку, організовує відповідно до рішень виконавчого   органу  ради  демонтаж  самовільно  встановлених  рекламних засобів (далі Інспекція);

- містобудівні умови та обмеження – документ,  який  містить  комплекс  містобудівних  і архітектурних  вимог та особливих умов на опрацювання проектно-технічної документації  для  розташування  складних  рекламних  засобів;

- місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будівлі, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

- пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

- робочий орган – орган, уповноважений Уманською міською радою виконувати покладені на нього функції, передбачені цим Порядком, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067;

- розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами рекламними засобами, що належать такій особі на праві власності або передані їй у користування;

- рекламна площина – зовнішня сторона рекламного засобу, що використовується для розміщення зовнішньої реклами;

- самовільно  встановлений  рекламний  засіб –  рекламний  засіб,  що розміщений: без виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття виконавчим органом рішення про відмову у продовженні дозволу або його скасування; у місці, яке не відповідає місцю, визначеному дозволом.

- складний рекламний засіб – наземна конструкція, загальна площа якої більше ніж 24 кв.м або форму якої виготовлена за індивідуальним проектом (нетипова, нестандартна конструкція). До складних рекламних засобів відносяться також дахові установки;

- соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

- спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, флагштоки тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами;

- спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури – управління містобудування та архітектури Уманської міської ради;

- тимчасові рекламні засоби - нетрадиційні види реклами і спеціальних конструкцій (тенти, повітряні кулі, аеростати, короби, тощо), як правило є тимчасовим оформленням, що розміщується на період проведення різного роду культурно-масових заходів (виставки, шоу, рекламні компанії тощо).

- центр надання адміністративних послуг міста Умані — це постійно діючий робочий орган Уманської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. Терміни, не визначені цими Правилами, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу", Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Законі України "Про благоустрій населених пунктів", Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актах.

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ В СФЕРІ РЕКЛАМИ

1. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами Уманською міською радою уповноважено управління містобудування та архітектури Уманської міської ради (далі – Робочий орган).

2. Робочий орган:

1) розробляє в межах компетенції проекти нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання діяльності у сфері розміщення об’єктів зовнішньої реклами, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни та/або доповнення до цього Порядку;

2) у межах своєї компетенції здійснює нагляд за дотриманням установленого нормативними актами порядку експлуатації та утримання рекламних засобів (далі – РЗ)  фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності;

3)реєструє та розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами щодо надання дозволу, внесення змін, переоформлення та продовження строку його дії;

4) приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ, продовження його строку дії або про відмову в установленні такого пріоритету та його скасування, на підставі заяви заявника;

5) готує та подає проекти рішень виконавчому органу ради про надання (відмову у наданні) дозволів, про скасування дії дозволів, для прийняття в установленому порядку;

6) на підставі відповідного рішення виконавчого органу ради, підписує та видає дозволи;

7) здійснює  ведення інформаційного банку даних місць розташування РЗ;

8) подає територіальному органу у сфері захисту прав споживачів та іншим установам і організаціям, згідно з їх повноваженнями, матеріали про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами;

9) здійснює інші функції, передбачені цим Порядком відповідно до законодавства;

 У процесі регулювання діяльності з розміщення об’єктів зовнішньої реклами Робочим органом залучаються на громадських засадах представники підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність у рекламній сфері.

Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

3.  Відділ житлово-комунального господарства:

1) розробляє та подає на затвердження в установленому порядку економічно обґрунтовані диференційовані тарифи на користування міськими об’єктами і територіями під розміщення зовнішньої реклами і інформації (далі – Тарифи);

2) організовує інвентаризацію РЗ та, в разі необхідності, надає пропозиції щодо демонтажу РЗ у встановленому порядку;

3) організовує розміщення соціальної реклами серед розповсюджувачів зовнішньої реклами відповідно до  визначеного Порядку;

4) укладає з розповсюджувачами зовнішньої реклами договори на право тимчасового користування місцями (для розміщення РЗ), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Умань;

5) веде реєстрацію і облік укладених договорів;

6)здійснює операторські функції зі справляння плати за укладеними договорами та  здійснює контроль за своєчасним надходженням оплати;

7) організовує, провадить власними силами та/або на його замовлення – з відповідною організацією демонтаж самовільно розміщених РЗ, із подальшим стягненням затрачених коштів за виконані  роботи.

4. Інспекція з благоустрою міста Умань:

1) здійснює обстеження РЗ та місць їх розміщення відповідно до виданих у встановленому порядку дозволів;

2) здійснює контроль за утриманням рекламного засобу, прилеглої до рекламного засобу території танадає порушникам приписи з вимогою усунення порушень законодавства в сфері реклами, в установлений приписом термін.

3) складає протоколи про адміністративні правопорушення;

4) готує подання до робочого органу про скасування дозволу в разі порушення розповсюджувачем реклами Правил благоустрою територій  м. Умань та інших чинних правил та норм благоустрою;

5) не пізніше, ніж за 3 робочих дні на запит робочого органу надає довідки щодо фактів притягнення розповсюджувача зовнішньої реклами до відповідальності за порушення Правил благоустрою територій м. Умань при розміщенні та експлуатації рекламного засобу;

6) подає юридичному відділу матеріали для підготовки позовів до суду про відшкодування збитків, завданих об’єктам благоустрою міста, виявлені порушення законодавства у сфері благоустрою та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері;

IV. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ

ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

1. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (далі – заявник) подає державному адміністратору в приміщенні Центру надання адміністративних послуг заяву за формою згідно із додатком 2 до цих Правил, до якої додаються у двох примірниках:

- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;

- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Перелік документів, що додаються до заяви для надання дозволу, є вичерпним.

2. Заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

3. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

4. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

5. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі: продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації; письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

6. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

7. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. У встановленні пріоритету може бути відмовлено, якщо:

1) оформлення поданих заявником документів не відповідає встановленим вимогам;

2)  на вказаному місці відсутня технічна можливість установки конструкції;

3) за наявності даних, відповідно до бази даних, про перенасиченість указаної ділянки елементами зовнішньої реклами (РЗ);

4) у заявника існує заборгованість по оплаті за тимчасове користування місцями за існуючим договором, по несплаті штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями за існуючим договором,по несплаті штрафних санкцій за самовільне встановлення конструкцій зовнішньої реклами;

5) у заявника існують невиконані зобов’язання щодо компенсації витрат, здійснених ним по примусовому демонтажу та зберіганню рекламних засобів заявника;

6) у заявника зафіксовані згідно цих Правил самовільно встановлені конструкції зовнішньої реклами.

8. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету Робочий орган визначає зацікавлені органи (особи), з якими необхідно погодити дозвіл та направляє державному адміністратору для подальшого оформлення заявником два примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

9. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету Робочий орган протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення, передає вмотивовану відповідь із зазначенням причини відмови: дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету про надання дозволу на заявлене місце іншій особі або іншої причини, перерахованої у пункті 7 розділі IV цього Порядку, державному адміністратору, а останній не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від робочого органу письмової відмови, повідомляє заявника про час та місце видачі письмової відмови у встановленні пріоритету, та повертає всі подані заявником документи.

10. У разі прийняття Робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів з дати прийняття Робочим органом рішення укладає договір на тимчасове користування цим місцем. Протягом строку, передбаченого п. 5 цього Порядку заявник щомісяця сплачує плату за право тимчасового користування місцем (для розміщення рекламного засобу), яке перебуває у комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої Тарифами.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до п. 6 цього Порядку щомісячна плата за тимчасове користування місцем (для розміщення рекламного засобу), яке перебуває у комунальній власності, справляється у розмірі 100 відсотків плати, встановленої відповідно до встановленої Тарифами.

11. При розміщенні рекламних засобів на місцях, що належать до державної чи приватної (колективної) власності, заявник в 5-ти денний термін з дати прийняття Робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу подає Робочому органу згоду на розміщення рекламного засобу на об’єкті державної чи приватної (колективної) власності від власника місця або уповноваженого ним органу (особи), і копію договору на тимчасове користування цим місцем, укладеного з власником або уповноваженим ним органом (особою) та документи про підтвердження права власності.

12. Протягом строку, зазначеного у пунктах 4, 5 розділу IV цього Порядку, заявник оформляє обидва примірники дозволу та подає їх Робочому органу. До розгляду приймаються документи, в яких термін погодження відповідного органу не перевищує 6 місяців та на яких присутній вихідний реєстраційний номер, дата реєстрації, прізвище і підпис відповідальної особи та печатка відповідного органу.

13. У разі несплати заявником за пріоритет або не додержання ним строку, зазначеного в пунктах 4, 5 розділу IVцього Порядку, та/або у разі не надання заявником у встановлений строк документів, зазначених у пунктах 10,11,12 розділу IV цього Порядку, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу скасовується, документи протягом 3-денного терміну повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис у журналі реєстрації. Кошти, сплачені розповсюджувачем до дати скасування пріоритету поверненню не підлягають.

14. Інформація про подані заяви та встановлені Робочим органом пріоритети є відкритою і надається будь-якій особі за її письмовою заявою.

15. Дозвіл погоджується з:

1) власником місця або уповноваженим ним органом (особою);

2) спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури – управління містобудування та архітектури Уманської міської ради, щодо можливості розташування рекламного засобу на пропонованому місці.

16. На вимогу Робочого органу дозвіл погоджується з:

1) управлінням охорони історичного середовища - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах зони історичного ареалу щодо дотримання вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”;

2) міською Державтоінспекцією - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

3) управлінням екології – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон природно-заповідного фонду;

4) утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Зазначені вище органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення заявника та здійснюють реєстрацію погоджених ними дозволів. Погодження органів, перелічених у пунктах 1), 2) дійсні протягом строку дії дозволу та протягом строку, на який його продовжено. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації. Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

17. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

18. Виконавчий комітет міської ради на першому засіданні після одержання зазначених пропозицій, з врахуванням вимог закону України «Про доступ до публічної інформації», приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

19. У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник Робочого органу протягом 5 робочих підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою. Перший примірник дозволу з оригіналом проекту видається заявникові, а другий залишається Робочому органу для обліку та надання органам державної податкової служби інформації про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

20. Повідомлення про відмову у наданні дозволу Робочим органом надсилається заявникові протягом п'яти днів з дати відмови у наданні дозволу виконавчим комітетом.

21. Дозвіл надається строком на 5 років, якщо менший строк не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами.

22. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення конструкцій зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

23. Підставою для проведення робіт, пов’язаних з :

1) розриттям грунту (земляних робіт) при встановленні наземних спеціальних рекламних конструкцій є ордер відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради;

2) встановленням зовнішньої реклами на фасаді чи даху будинку (будівлі) або споруди є дозвіл відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради.

Ордери та дозволи видаються згаданим відділом у триденний термін з дати звернення заявників при наявності дозволів на встановлення рекламоносіїв.

24. У наданні дозволу може бути відмовлено, якщо:

1) оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

2) у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

25. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

26. При видачі дозволів на розміщення конструкцій зовнішньої реклами забороняється втручання у форму та зміст зовнішньої реклами.

27. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати Робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

28. У випадку виявлення невідповідності місця встановлення або форми рекламного засобу погодженій проектній документації, Робочий орган готує проект рішення виконавчого комітету про скасування дозволу розповсюджувачу.

29. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні типу або вигляду рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до Робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін, а саме зміна зовнішнього вигляду (конструктивних елементів) без зміни місця розташування рекламного засобу. До заяви додається:

1) технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу, погоджена з робочим органом;

2) фотокартка рекламного засобу та ескіз з конструктивним рішенням;

30. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні типу або вигляду рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

31. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, Робочий орган у семиденний строк до часу проведення робіт письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган за пропозицією Робочого органу надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл. У разі недосягнення згоди дія дозволу тимчасово припиняється.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання Робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється.

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці при умові звільнення місця тимчасового розташування рекламного засобу.

32. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається Робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі з примірником дозволу не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу при відсутності заперечень з боку власника місця розташування спеціальної конструкції.

33. Якщо дозвіл, термін дії якого закінчується, потребує зміни типу або вигляду рекламного засобу, Робочий орган за два місяці до закінчення терміну дії цього дозволу направляє рекламорозповсюджувачу рекомендованим листом перелік вимог, у відповідність до яких необхідно привести дозвіл і проектно-технічну документацію протягом одного місяця з дати отримання.

34. У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами оформляє новий дозвіл згідно вимог Порядку. У продовженні дії дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника є заборгованість по оплаті за тимчасове користування місцями за існуючим договором, по несплаті штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями за існуючим договором, по несплаті штрафних санкцій за самовільне встановлення конструкцій зовнішньої реклами, по податку з реклами та за самовільно встановлені конструкції зовнішньої реклами.

35. Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати одержання заяви розповсюджувача розглядає та приймає відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або, за наявності підстав, викладених у Порядку, про відмову у його продовженні.

36. Після прийняття відповідного рішення, Робочий орган протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття направляє заявнику лист про продовження строку дії дозволу з примірником дозволу або про відмову у його продовженні із зазначенням дати та номеру відповідного рішення. Продовження строку дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл, які підписуються керівником Робочого органу та скріплюються його печаткою. Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається у Робочого органу для обліку та контролю.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

37. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

38. Особа, яка набула право власності на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення права власності рекламним засобом звертається Робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу, до якої додається:

1) документ, який засвідчує право власності на рекламний засіб;

2) оригінал діючого дозволу;

3) письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

4) копію чинного договору на тимчасове користування місцем з вказаними банківськими реквізитами, ідентифікаційним кодом юридичної особи або ідентифікаційним номером фізичної особи платника податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

5) документ (акт звірки), який підтверджує відсутність заборгованості з плати за місце(я) розташування рекламних засобів у нового та попереднього власника рекламного засобу;

39. У переоформленні дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника або попереднього власника рекламного засобу:

1) існує заборгованість по оплаті за тимчасове користування місцями за існуючим договором, по несплаті штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями за існуючим договором, по несплаті штрафних санкцій за самовільне встановлення конструкцій зовнішньої реклами та за самовільно встановлені конструкції зовнішньої реклами;

2) існують невиконані зобов’язання по компенсації витрат, здійснених по примусовому демонтажу та зберіганню рекламних засобів заявника;

40. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл та фіксує переоформлення дозволу в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Порядок надання тимчасового дозволу

1.  Проведення рекламних акцій (виставок, шоу, тощо, що мають рекламний характер) розглядається як реклама і потребує одержання дозволу, який видає Робочий орган з метою забезпечення дотримання вимог законодавства.

2. У разі необхідності встановлення термінової короткострокової, гастрольної, святкової зовнішньої реклами та реклами товарів та послуг і тому подібне терміном до семи днів, дозвіл на її розміщення надається Робочим органом за згодою заступника міського голови, після сплати всіх необхідних платежів та погоджень усіх зацікавлених служб.

Скасування дозволу

1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету Уманської міської ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

2. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається Робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами поштою листом із повідомленням про вручення.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

V. ВИМОГИ ДО ОБ`ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Вимоги щодо розміщення об`єктів зовнішньої реклами.

Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами у м. Умань здійснюється за наступними принципами:

1. На територіях м. Умань, із найбільшим скупченням рекламних засобів, розміщення наземних спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється за схемами комплексного розміщення рекламоносіїв, які затверджуються виконавчим комітетом Уманської міської ради.

Конструкції, існуючі на ділянці (території), на яку затверджена схема, при можливості зберігаються, або видозмінюються та переустановлюються власником відповідно до затвердженої схеми. Пріоритет у розміщенні конструкцій за результатами розробки схем надається особам, чиї конструкції уже встановлені на даній території. Дотримується відсоткова участь у схемі розміщення серед рекламорозповсюджувачів, що працюють на даній території. При збільшенні кількості площин заявка на розміщення приймається від будь-якого заявника відповідно до цього Порядку. При зменшенні кількості конструкцій власникам надається інше рівноцінне місце.

Розміщення інших типів спеціальних конструкцій зовнішньої реклами у м. Умань, окрім наземних, здійснюється на підставі вимог, визначених цим Порядком.

За межами територій, не охоплених схемами комплексного розміщення рекламоносіїв, встановлення наземних спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється на підставі вимог, визначених цим Порядком. Дозволи на конструкції, що встановлені на територіях, не охоплених схемами, вважаються дійсними до закінчення терміну їх дії. Продовження терміну дії згаданих дозволів вирішується у кожному конкретному випадку з урахуванням вимог цього Порядку.

2. Розміщення нових спеціальних конструкцій із погіршенням сприйняття існуючих рекламоносіїв заборонено. З метою недопущення перевантаження окремих ділянок та територій рекламними конструкціями, при розгляді питання видачі нових дозволів враховуються всі розташовані поблизу об'єкти зовнішньої реклами. При перереєстрації рекламоносіїв Робочий орган здійснює моніторинг розміщення вже встановлених конструкцій і приводить їх розташування відповідно до цієї вимоги.

3. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами повинно здійснюватись з врахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів міського середовища м. Умань. Обов’язковою вимогою встановлення рекламоносіїв є збереження умов цілісного візуального сприйняття архітектурних ансамблів та домінант, культових споруд, міських перспектив, цінних видових картин, ландшафтів та інших містоутворюючих факторів.

Забороняється розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони цих пам’яток та в межах об’єктів природнозаповідного фонду.

4. Спеціальні конструкції не повинні створювати перешкод для проходу пішоходів, прибирання вулиць і тротуарів, а також візуальному сприйняттю окремих архітектурних пам'яток та їх ансамблів.

5. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами повинно здійснюватись з дотриманням вимог уніфікації рекламоосіїв в межах однієї вулиці за типом конструкцій, розмірів, висотою від поверхні землі, кутом нахилу площини конструкцій до дороги, віддаллю місця розташування конструкції від дорожнього полотна.

6. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами повинно здійснюватись з дотриманням вимог техніки безпеки.

7. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків.

Забороняється розташовувати рекламні засоби на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів. Достатньою для пересування пішоходів прийняти ширину тротуару не менш ѕ тротуару або 1,5 метра, що відповідає вимогам ДБН 360-92 „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” для вулиць відповідної категорії за межами пішохідної зони.

На тротуарах можливе розміщення лише спеціальних конструкцій на опорах при їх орієнтації у бік тротуару з висотою 3,0 м від поверхні землі до нижнього краю конструкції. Раніше встановлені спеціальні конструкції зовнішньої реклами, які не відповідають цим вимогам, при можливості переносяться на інше рівноцінне місце з подальшим внесенням змін до дозволу або демонтуються.

8. При розміщенні спеціальних конструкцій зовнішньої реклами по обидва боки вздовж дорожнього полотна, лінії вулиці повинно забезпечуватись дотримання наступних вимог щодо відстаней між рекламними засобами:

-для щитових рекламних конструкцій – не менше 100м.;

-для конструкцій типу „сіті-лайт” – не менше 50м.

9. Нижній край спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, що розміщуються над проїзною частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах, на опорах електромереж та освітлення, на окремих стійках тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття. Не допускається розміщення на одній опорі більше одного рекламного засобу.

10. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на фасадах будівель і споруд повинно здійснюватись з дотриманням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури. Спеціальні конструкції типу банерів та брендмауерів на фасадах дозволяється розміщувати за умови обов’язкового ремонту торців фасадів будівель до і після встановлення рекламного засобу, що підтверджується договором з власником місця. Рекламний засіб повинен забезпечувати покриття торця фасаду не менше ніж 80 відсотків загальної площини торця. Банерні конструкції повинні кріпитись до будівель і споруд із найменшим пошкодження їх стін та не створювати вібрації, яка видавала б шумові ефекти. У місцях, де проїзна частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

11. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами на дахах будівель можуть розміщуватись за умови проведення заявником ремонту покрівлі до встановлення конструкції та ремонтом окремих частин покрівлі після демонтажу конструкції, що підтверджується договором з власником місця.

12. Установки у вигляді об'ємно-просторових конструкцій встановлюються у пішохідних зонах (крім алей і пішохідних доріжок), на площах, на територіях виставочних комплексів, на розподільчих смугах магістралей. Можливість розташування таких конструкцій визначається у кожному конкретному випадку на підставі попередніх висновків Робочого органу.

13. Тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендери) розміщуються тільки під час роботи підприємств (установи, організації), що рекламують свої товари (послуги) та встановлюються тільки за межею пішохідної частини тротуару. Інформаційна площина такої конструкції не повинна перевищувати 3 кв.м. для двох сторін конструкції.

14. Розміщення інформаційної вивіски (при цьому під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду) про особу на фасаді, біля входу (в'їзду) або про її продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення, здійснюється без отримання дозволу, якщо її розміщення на будівлі передбачено проектною документацією цієї будівлі (споруди), погодженою та затвердженою управлінням містобудування та архітектури Уманської міської ради. У випадку відсутності відповідної проектної документації розміщення інформаційної вивіски здійснюється на підставі паспорта інформаційної вивіски, який реєструється та видається Робочим органом. 

15. Інформаційна табличка розміщується поруч із входом у підприємство, або на дверях, або на склі вітрини. Площа інформаційної таблички повинна бути не більше 3 кв.м. Інформаційні таблички та інформація у вітрині, якщо не містить торгових марок, назв, товарних знаків і знаків обслуговування інших підприємств, не потребують реєстрації та оформлення будь-якої дозвільної документації (дозволу та паспорта).

16. Інформаційні вивіски та таблички не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких вони розташовуються, а також не перекривати існуючих проходів і переходів.

17.  Розповсюджувач зовнішньої реклами або власник інформаційної вивіски:

1) виконує роботи з розташування ОЗР чи інформаційної вивіски у відповідності до вимог розділу 12 Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Умані;

2) забезпечує відповідність спеціальної конструкції (інформаційної вивіски) проекту (дозволу, паспорту) державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;

3) відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу спеціальної конструкції (інформаційної вивіски), експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані (у разі відсутності розповсюджувача – власник місця розташування (балансоутримувач));

4) зобов’язаний, до виконання робіт з розташування ОЗР або інформаційної вивіски, укласти угоду з власником місця розташування або балансоутримувачем, в якій повинно бути передбачено сплату відновлюючої вартості за знесені зелені насадження, включаючи газони, та відшкодування витрат, пов’язаних з відновленням благоустрою (завіз чорнозему, посів трави, відновлення тротуарного покриття, демонтаж фундаментів після знесення щитів, тощо), ремонтом фасадів та дахів після демонтажу ОЗР або інформаційної вивіски.

18. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

1) на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

2) на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїзної частини;

3) дахові без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ, організацій;

4) в межах об’єктів природно – заповідного фонду (крім рекламних вивісок на об’єктах обслуговування та реклами на вуличних меблях);

5) на пам’ятках архітектури та у місцях, що перекривають їх вигляд та погіршують візуальне сприйняття ;

6) методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд, якщо інше не передбачено угодою з їх власниками;

7) реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти, у яких навчаються діти віком до 18 років відповідно до статті 21 Закону України „Про рекламу”;

8) в інших випадках відповідно до законодавства.

19.Спеціальні конструкції повинні маркуватися із зазначенням на їх каркасі найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефону, номера дозволу та терміну його дії. При цьому для розміщення зазначеної інформації має бути відведено не менш як 0,3 відсотка площі робочої поверхні спеціальної конструкції.

20.  Спеціальні конструкції зовнішньої реклами не можуть експлуатуватися без розміщення на них рекламного повідомлення, крім терміну, необхідного для їх ремонту та зміни пошкодженого рекламоносія, який становить не більше 7 робочих днів.

Вимоги до складових елементів та матеріалів спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.

1. Кожен елемент (фундамент, несучий каркас, інформаційне поле, кронштейн, елемент кріплення) повинен бути складовою цілісного естетичного виду рекламного засобу і мати високий рівень дизайнерських рішень.

2. Для забезпечення комфортності пересування людей, безпеки руху та підвищення естетичності міського середовища фундаменти наземних конструкцій повинні бути заглибленні в грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням в повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою міста. У випадку неможливості заглиблення фундаменту конструкції до рівня землі з технічних причин, потребу влаштування наземного фундаменту необхідно підтвердити висновками відповідних інженерних служб, які експлуатують комунікації, що знаходяться на ділянці встановлення спеціальної конструкції. У цьому випадку проектно-технічна документація на влаштування фундаменту має бути погоджена з Робочим органом, а частина фундаменту, що виступає над поверхнею землі, обов’язково має бути декоративно оформлена з врахуванням наступних вимог:

1) вертикальні поверхні фундаменту повинні бути оздоблені традиційними або сучасними облицювальними матеріалами (камінь, керамічна плитка, дерево);

2) на горизонтальній поверхні повинні бути влаштовані лави або квітники;

3) розділ оздоблення фундаменту повинен бути складовою частиною проекту спеціальної конструкції зовнішньої реклами.

3. Ступінь відповідності несучих елементів спеціальних конструкцій встановлюється по ГОСТ 27751-88 на рівні ІІ для тих, що розташовуються у безпосередній близькості від місць масового знаходження людей і над проїзними частинами вулиць та доріг, і на рівні ІІІ – у інших випадках.

На опори несучого каркасу зовнішньої реклами просто неба, що розміщена вздовж проїзної частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

4. Інформаційне поле, на якому тимчасово не розміщено рекламний сюжет, повинно бути заповнене фоновим покриттям.

5. Спеціальні конструкції слід розраховувати на навантаження і дії та їх комбінації у відповідності з вимогами будівельних норм і правил. При визначенні вітрового навантаження на дахові установки і на окремо стоячі щитові установки у відповідності з будівельними нормами і правилами слід враховувати можливі зміни вітрового тиску по висоті та значення аеродинамічного коефіцієнта.

6. Спеціальні конструкції не повинні мати видимих елементів з’єднання різних частин конструкції (торцеві поверхні конструкцій, кріплення освітлювальних приладів, з’єднання з основою). Вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них. Всі вузли повинні бути оформлені декоративними елементами.

7. Монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями з дотриманням вимог техніки безпеки без відхилень від затвердженої проектної документації.

8. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій, повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.

9. Щитові установки кругового огляду мають бути виконані у двосторонньому варіанті. Встановлення односторонніх щитових конструкцій допускається тільки у певних містобудівних ситуаціях і на одній вулиці, як правило, використовуються однотипні конструкції. У випадках, коли спеціальні конструкції мають одну рекламну площину, їх зворотна сторона має бути декоративно оформлена.

10. Дахові конструкції виготовляються із застосуванням газоосвітлювальних і волоконно-оптичних елементів або із внутрішнім підсвічуванням, у вигляді електронних табло тощо.

11. Касетони на кронштейнах, що встановлюються на фасадах будівель, на опорах освітлення і ліній електротранспорту та на окремих стійках, повинні мати підсвітку у вечірній час.

12. Транспоранти-перетяжки (троли) через вулиці виконуються з використанням сучасних матеріалів, на м’якій основі у жорсткому каркасі (тривке полотно, вініл, плівка тощо).

13. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами повинні мати освітлення у темний час доби. Підсвітка повинна забезпечувати рівномірне освітлення рекламної площини та читабельність інформації у вечірній та нічний час. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків. Для підсвічування спеціальних конструкцій повинні використовуватись світлові прилади промислового виготовлення, що забезпечують виконання вимог електро- та пожежобезпеки. Кріплення світлового приладу повинно забезпечувати його надійне з’єднання з конструкцією і витримувати снігове і вітрове навантаження, вібраційні і ударні впливи. Всі конструктивні елементи кріплення світлового приладу повинні бути закриті декоративними елементами. Під’єднання рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, норм і правил експлуатації електрообладнання та технічних умов.

Вимоги щодо дизайну, проектної документації для виготовлення спеціальних конструкцій.

1. Проектування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється спеціалізованими проектними організаціями.

2. Проектно-технічна документація повинна визначати основні характеристики спеціальної конструкції та її взаємозв’язок з оточуючим середовищем, містити розрахунки на надійність та стійкість навантаженням (вітровим, сніговим). Для розміщення дахових установок слід виконати попередню експертизу конструкцій даху, а при необхідності – несучих конструкцій будинку.

3. Проекти спеціальних конструкцій зовнішньої реклами виконуються в наступному обсязі:

1) схема розміщення спеціальної конструкції на топопідоснові М 1:500 для реклами просто неба з нанесеними усіма існуючими рекламоносіями у радіусі 100,0 м та при необхідності з нанесенням червоних ліній;

2) фотофіксація припустимого місця розташування рекламоносія у 2-х примірниках;

3) креслення спеціальної конструкції або рекламоносія з основними габаритними розмірами, кресленнями фундаментів та вузлів кріплення, даними про застосовувані матеріали, про під’єднання до електропостачання, іншими технічними характеристиками, обов’язковим підписом проектанта щодо дотримання нормативних конструктивних та технічних вимог.

4) розрахунок міцності та стійкості конструкції ;

            4. На поданих проектних матеріалах необхідно чітко вказати:

1) назву організації замовника;

2) назву проектної організації, прізвище та ім’я автора проекту (членів авторського колективу);

3) дату виконання проекту.

5. Погодження проектів зовнішньої реклами здійснюється Робочим органом у 10-ти денний термін.

6. Проектну документацію на погодження подає замовник або автор проекту в двох примірниках, один з яких зберігається в архівній справі з видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Вимоги щодо змісту та мови зовнішньої реклами.

1. Реклама, яка розміщується на спеціальних конструкціях, повинна відповідати вимогам Законів України “Про рекламу“ та «Про мови». Відповідальність за порушення Закону України “Про рекламу“, в тому числі недотримання вимог до змісту та достовірності реклами, несуть особи, зазначені в частині другій статті 27 зазначеного Закону.

VІ. ПЛАТЕЖІ В ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

1. Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій здійснюється на підставі укладеного договору між відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради та розповсюджувачем,  а місцями, що перебувають у державній або приватній власності - на договірних засадах з їх власником або уповноваженим ним органом (особою).

2. Плата за видачу дозволів не справляється.

3. Плата за тимчасове користування місцем справляється з дня видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Відсутність спеціальної конструкції на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем.

4. За несвоєчасне внесення плати за тимчасове користування місцями рекламорозповсюджувач сплачує пеню в розмірі встановленому договором на право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій згідно із діючим на цей час законодавством.

5. За несвоєчасний демонтаж, самовільне встановлення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами розповсюджувач сплачує штрафні санкції за кожен день самовільного встановлення незалежно від форми власності місця розташування рекламного засобу, де зафіксоване порушення.

6. Тарифи плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій перераховуються щорічно в січні поточного року на кожен наступний рік шляхом коригування базового тарифу попереднього року на рівень інфляції за цей ж рік.

7. Розмір плати за користування міською територією під час проведення масових заходів, рекламних кампаній, виставок, шоу тощо визначається виконавчим комітетом Уманської  міської ради.

8. У разі розміщення соціальної реклами при проведенні загальнодержавних, міських та інших соціальних заходів плата за право тимчасового використання місць (за розташування ОЗР на період розміщення соціальної реклами), що знаходяться у комунальній власності справляється плата у розмірі 25% від плати за тимчасове користування місцями.

  VІІ.  ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

1. Соціальна реклама, яка висвітлює загальнодержавні та загальноміські заходи (передбачені чинним законодавством) та розміщена виключно за погодженням першого заступника міського голови у межах 5 % площі поверхонь рекламних засобів, на розташування яких одержав дозвіл розповсюджувач зовнішньої реклами, розміщується ним безкоштовно.

2. При розміщенні соціальної реклами Замовник не менше ніж за 7 робочих днів до дати експонування подає Робочому органу лист-звернення про розміщення соціальної реклами, копію макету цієї реклами та копію заяви з погодженням першого заступника міського голови про розміщення згаданої соціальної реклами (завізоване фінансовим управлінням Уманської міської ради) з вказанням терміну експонування.

ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють в межах своїх повноважень Робочий орган, Інспекція, а також інші органи (організації) згідно законодавства у межах своєї компетенції.

2. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:

1) виконати роботи із встановлення спеціальної конструкції без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний їх відновити після встановлення спеціальної конструкції протягом п’яти днів. При неможливості відновити озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний сплатити його відновлювальну вартість протягом семи днів.

2) забезпечити відповідність спеціальної конструкції проекту, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі розміщення та експлуатації рекламних засобів.

3) після демонтажу спеціальної конструкції розповсюджувач протягом п’яти днів має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням протягом семи днів.

3. У разі порушення вимог цього Порядку, начальник відділу житлово-комунального господарства або Інспекції, звертаються до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін.

У разі невиконання цієї вимоги та в залежності від правопорушення, уповноважені відповідно до п. 2 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадові особи відділу житлово-комунального господарства або Інспекції складають протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення по виявлених порушеннях або вживають інші заходи, передбачені чинним законодавством та цим Порядком.

4. У разі порушення порядку видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, посадові особи, відповідальні за видачу дозволу, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Х. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Уманської міської ради та рішень виконавчих органів.

2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом порядку.

 

Додаток 1

ВИДИ ТА ТИПИ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ.

1. До основних видів зовнішньої реклами відносяться:

Стаціонарні рекламні засоби – рекламні засоби, які розташовуються у спосіб, що не передбачає можливості їх переміщення без відокремлення конструктивних елементів (опор, фундаментів, кронштейнів тощо), котрі забезпечують фіксацію рекламного засобу у місці його розташування.

Стаціонарні рекламні засоби поділяються на наземні, навісні та такі, що розташовуються на будинках і спорудах.

Тимчасові рекламні засоби – рекламні засоби, конструктивне рішення яких передбачає можливість їх вільного переміщення з визначеного місця розташування. До тимчасових рекламних засобів належать, зокрема, виносні щитові конструкції, рекламні засоби, що переміщуються фізичною особою в рекламних цілях чи використовуються при проведенні рекламних акцій.

2. Типи рекламних засобів:

Афішна тумба – стаціонарний вертикальний рекламний засіб циліндричної форми, призначений для розміщення, як правило, рекламних афіш;

великоформатний рекламний засіб – спеціальна конструкція, площа рекламної поверхні якої становить 12 кв.м та більше;

Брендмауери – навісні рекламоносії, які виконуються у вигляді банерів, панно, будівельних декоративно-сітчатих огороджень, плакатів гіперформату в жорсткому каркасі, розташовуються на фасадах будинків, споруд або закріплюються на будівельних конструкціях лісів та прикривають будинки, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються.

Бек-лайт – стаціонарна наземна конструкція формату 3 х 4м. Можуть бути як однобічні так і двобічні.

Виносні щитові конструкції (мимоходи, штендери) – тимчасові рекламні засоби, які розташовуються фізичними або юридичними особами, що рекламують свої товари, продукцію, послуги, виключно під час їх роботи.

Дахові конструкції – різноманітні об’ємні або плоскі установки, розташовані повністю або частково вище рівня карнизу споруди (будинку) або на даху.

Зупинковий комплекс, який містить у собі елементи зовнішньої реклами– може бути розташований у будь-якій частині міста, відповідно до схеми розташування зупинок транспорту загального користування.

Екстендери – конструктивні елементи, призначені для розміщення на стаціонарних наземних рекламних засобах з метою об’ємно-просторової візуалізації конкретного сюжету зовнішньої реклами;

Індивідуальний рекламний засіб - розроблені за індивідуальним проектним рішенням, не відносяться до жодного з перелічених рекламних засобів.

Нестандартні конструкції – встановлюються згідно з цим Порядком в залежності від кожного конкретного випадку.

Об’ємно-просторові рекламні конструкції – рекламоносії, виконані виключно за індивідуальним проектом, виходячи з містобудівних, функціонально-планувальних та естетичних особливостей оточуючого середовища.

Пілар – наземний стаціонарний рекламний засіб, що у горизонтальному розрізі є рівностороннім тригранником з вгнутими всередину чи випуклими сторонами, як правило, розміром 3 х 1,4 м.

Пілон – наземний стаціонарний рекламний засіб у вигляді плоскої або випуклої вертикальної стели з двома рекламними поверхнями розміром 2,8 х 1,4 м чи 3 х 1,5 м.

Прапорні композиції, парасолі, навіси – рекламні засоби, що складаються з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м’яких полотнищ.

Рекламна акція – захід, спрямований на збільшення об’ємів продажів, привернення уваги споживачів до продукції і зміцнення становища юридичної або фізичної особи-підприємця на ринку.

Реклама на елементах благоустрою – рекламні засоби, розміщені на конструкціях інженерних споруд, інших елементах благоустрою, які використовуються як рекламоносії, в тому числі на урнах, лавах, телефонних кабінах, малих архітектурних формах, нестаціонарних об’єктах торгівлі (наметах), вуличних меблях тощо.

Реклама на повітряних кулях – реклама, що розташовується у повітряному просторі, являє собою тимчасове рекламне оформлення на період проведення святкових, тематичних заходів.

Рекламний засіб, що переміщується фізичними особами – тимчасовий засіб зовнішньої реклами, у вигляді спеціального вбрання або одягнених на людину елементів зовнішньої реклами, що носяться фізичними особами з ціллю реклами товарів чи послуг.

Cіті-лайт – об’єкт зовнішньої реклами, який представляє собою стенд (короб) з розміром однієї рекламної площини 1.2х1.8м. Сіті - лайт розміщується як конструкція так і на опорі. Вказані рекламоносії можуть розміщуватися в будь-якій частині міста.

Світлодіодний екран (електронне табло) – призначений для відтворення зображення на площині екрану за рахунок випромінювання світла світлодіодів, ламп інших джерел світла.

Скроллер – динамічний окремо стоячий рекламний засіб із зміною зображень. Дозволяє послідовно демонструвати від 3-х до 12-ти зображень на одній поверхні.

Стаціонарний щит, біг борд – наземна рекламна конструкція формату 3х6м та більше. Технічно можуть бути з різними кількостями сторін. Використання цього формату в першій зоні міста – заборонено. За межами першої зони розташування проводиться відповідно до цього Порядку.

Тривіжин (призматрон) – вдосконалений варіант біг борду, з трьохгранними призмами, що повертаються та дозволяють розмістити три рекламних зображення.

Тріедр – (тригранний сіті-лайт) – розміщення даного типу здійснюється аналогічно до розміщення конструкції типу «Сіті-лайт».

Трол – навісний стаціонарний рекламний засіб у вигляді прямокутного коробу з нанесеним зовні сюжетом зовнішньої реклами, призначений для розміщення, як правило, упоперек руху транспорту та/або пішоходів над поверхнею вулиць, доріг, тротуарів тощо.

 

  Додаток 2

      Начальнику управління

              містобудування та архітектури

                       ___________________________    

                                                       

 ЗАЯВА

про надання дозволу на розміщення

зовнішньої реклами

Заявник _______________________________________________________________

                         (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача

             _______________________________________________________________

                                  зовнішньої реклами, для фізичної особи -

             _______________________________________________________________

                                           прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _______________________________________________________________

                                        (для юридичної особи - місцезнаходження,

_______________________________________________________________

                            для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи

або ідентифікаційний номер фізичної особи____________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою________________________________________________________

                                 (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на _____________________________________________________

                                                                            (літерами)

Перелік документів, що додаються ________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Заявник

або уповноважена

ним особа_________________                              _______________________

                       (підпис)                                            (ініціали та прізвище)

                     

МП

 

Додаток 3

ДОЗВІЛ

на розміщення зовнішньої реклами

Виданий _____________ р. на підставі рішення виконавчого комітету 

                 ( дата видачі )                                                                                                                                                                                                                   

Уманської міської ради ________________________________

                                                                        ( дата і номер рішення )

_____________________________________________________________

                        (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача

_____________________________________________________________

                                зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище,

_____________________________________________________________

                                                      ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________

                  (місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу),

_____________________________________________________________

                              банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу ___________________

_____________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу _________

_____________________________________________________________

                    (вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Погоджувальна частина

на розміщення конструкції рекламного щита _____________________

                                                                                                           ( вид, розміри, 

                                  площа місця розташування )

що планується розташувати за адресою: __________________________

_____________________________________________________________

терміном на __________________________________________________

1. Власник  місця розташування рекламного засобу або уповноважений ним орган (особа)______________________________________________________

                       (для юридичної особи - повне найменування, підпис керівника,

_____________________________________________________________

                                  для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові,

_____________________________________________________________

                                                             паспортні дані)

МП

2.  На вимогу Уповноваженого органу:

Державтоінспекція у   разі   розміщення   зовнішньої   реклами  на перехрестях,  біля дорожніх  знаків,  світлофорів,  біля  дорожніх переходів та зупинок транспорту загального користування ___________

_____________________________________________________________

___________________________     ________________________________

 МП   (підпис уповноваженої особи)                                   (ініціали та прізвище)

місцевий  орган  виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду у  разі розміщення  зовнішньої  реклами на пам'ятках історії і архітектури та в  межах  зон  охорони  пам'яток  національного  або  місцевого значення, у межах об'єктів природно-заповідного фонду______________________________________

________________________________________________________________________________

 МП    (підпис уповноваженої особи)                                 (ініціали та прізвище)

утримувач інженерних  комунікацій  у  разі  розміщення  зовнішньої реклами в межах охоронних зон зазначених комунікацій

_____________________________________________________________

________________________           ________________________________

 МП          (підпис уповноваженої особи)                                   (ініціали та прізвище)

Строк дії дозволу з ______________           до _______________________

Керівник Уповноваженого Органу_____________________         _________________________

                                                                                              (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)

Продовжено з ____________________           до _____________________

Керівник Робочого органу___________________________          _________________________

                                                     (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)

Продовжено з ____________________           до ______________________

Керівник Робочого органу__________________________           _________________________

                                  (підпис)                                                        (ініціали та прізвище)

МП

Фотокартка місця (розміром не менш як 10  х  15  сантиметрів)  після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник Робочого органу__________  _______________________

                                                                (підпис)        (ініціали та прізвище)

МП

Прочитано 7141 разів