Версія для друку
Вівторок, 14 січня 2020 12:58

ПРОЄКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА рішення Уманської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м.Умань»

gerb Відповідно до пункту 44 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України

Відповідно до пункту 44 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 868 «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків», спільного наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках», з метою впорядкування торгівлі на ринках м. Умань, створенні належних умов для обслуговування покупців та захисту прав споживачів, міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Правила торгівлі на ринках м. Умань (Правила торгівлі) згідно з додатком.
 2. Інспекції з благоустрою м. Умань (Васалатій А.В.) забезпечити контроль за дотриманням вимог цього рішення у межах повноважень визначених законодавством України.
 3. Відділу економічного розвитку Уманської міської ради (Бовгира С.І.), відділу інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Уманської міської ради (Ходаківська І.П.) та відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету (БардецькийР.Б.)  оприлюднити рішення в громадсько-політичному тижневику «Уманська зоря» та веб-сайті Уманської міської ради.
 4. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Малішевську Ю.Ю., начальника відділу економічного розвитку Бовгиру С.І. та на постійну комісію з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньо-економічної політики (Кисляк С.Г.).

Міський голова                                                                                  О.В. Цебрій

Правила торгівлі на ринках м. Умань

 

І. Загальні положення

     1.1. Правила регламентують загальні вимоги щодо функціонування створених в  установленому порядку ринків, організації оптового та роздрібного продажу на них сільгосппродуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг, додержання законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках, прав споживачів, інших вимог чинного законодавства. Правила обов’язкові для всіх ринків міста Умані. Внесення змін та доповнень до них є виключно компетенцією Уманської міської ради.

            1.2. Ринок - це суб'єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов'язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій (далі - ринок). Ринки повинні отримати експлуатаційні дозволи.

            1.3. Ринок, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, керується у своїй діяльності законодавством України.

            1.4. Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи -громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від форм власності (далі - продавці).

            1.5. За конструкцією ринки можуть бути криті, відкриті та комбіновані; за часом діяльності - постійно діючі або сезонні, ранкові та вечірні; за місцезнаходженням - міські; за видами економічної діяльності - з оптової торгівлі, з роздрібної торгівлі; за товарною спеціалізацією - з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, транспортних засобів, худоби та кормів, тварин і птахів, квітів тощо, а також змішані.

            1.6. Територія ринку повинна мати відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, підземні чи наземні переходи для пішоходів, стоянки для транспортних засобів, відвідувачів, безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок та під'їздів, телефонний зв'язок, електро- та водопостачання, водовідведення, туалет, облаштовані контейнерами майданчики для збирання твердих побутових та харчових відходів, достатню кількість урн у зоні торгівлі.

            Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості й негативно впливати на умови проживання населення.          Улаштування та утримання території ринків повинно відповідати вимогам Санітарних правил утримання територій населених місць та Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 N 23 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.06.96 за N 314/1339.

1.7. Адміністрація ринків узгоджує з виконавчим комітетом міської ради режим роботи ринку; з міськрайонним управлінням Держпродспоживслужби, відділом з питань цивільного захисту та оборонно-мобілізаційної роботи, відділом архітектури, містобудування та кадастру, поліцією - проектну документацію щодо функціонального планування території ринку, розміщення приміщень, торговельних місць і об'єктів, їх кількості і розміру, забезпечення їх торговельно-технологічним обладнанням, стоянкою для транспортних засобів та забезпечує утримання території ринку й організацію продажу товарів відповідно до затвердженого плану.

            Адміністрація ринків несе відповідальність за санітарний, технічний і протипожежний стан території ринку та зобов’язана забезпечити функціонування та утримання туалетів на території ринків.

            1.8. Вхід на ринки безкоштовний.  На вході до ринку розміщується вивіска із зазначенням повної назви ринку, його власника, спеціалізації ринку, режиму роботи, а також графічно виконаний план території з позначенням усіх стаціонарних об'єктів ринку (обов'язково лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи), пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів.

            На видному, доступному для огляду місці, встановлюється оформлений стенд з розміщенням на ньому копії виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, цих Правил, витягів із Закону України "Про захист прав споживачів", нормативно-правових актів щодо встановлених тарифів плати за послуги та правил їх надання. Ветеринарно-санітарних правил для ринків, інформації про адресу і номери т елефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, місце знаходження і телефон суб’єкта господарювання, інформації про місце знаходження Книги відгуків і пропозицій тощо.

            1.9. У разі планового закриття ринку, окремих його приміщень або частин території (для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання) адміністрація ринків повинна не пізніше як за чотирнадцять днів повідомити про це громадян, розмістивши біля входу до ринку інформацію про порядок роботи ринку, дату та період закриття, й оповістити про це через радіовузол ринку, засоби масової інформації.

            1.10. Для потреб і зручностей продавців і покупців на території ринку, або поруч, можуть відкриватися магазини, підприємства ресторанного господарства, побутового обслуговування, телефонного зв'язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі, тощо.

            1.11. Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птиці, кормів, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої і квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках чи на спеціально виділених рядах (секціях) змішаних ринків з обов'язковим дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.

            1.12. На території відкритого ринку, у критих ринках та павільйонах, де реалізуються продукти рослинного і тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса і битої птиці, яєць, молочних продуктів, риби, меду, олії тощо.

            Спеціалізовані зони створюються відповідно до вимог Ветеринарно-санітарних правил для ринків.

            1.13. Розташування місць для Торгівлі з землі та на центральних проходах ринків забороняється. Місце для здійснення торгівлі має відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил та безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців.

            Робоче місце продавця повинно бути належним чином обладнано (криті або відкриті столи, прилавки), мати площу для викладки і зберігання запасів товарів тощо.

            Одне торговельне місце на прилавках (столах) дорівнює одному погонному метру, при продажу продукції (товарів) з транспортного засобу, причепу, візка, у тому числі ручного, у контейнерах, у кіосках, палатках тощо – двом повним чи неповним квадратним метрам займаної площі.

            Торговельні місця позначаються номерами. Адміністрацією ринку ведеться облік торгових місць з позначенням та їх розмірів в окремих журналах. Продавцям забороняється використовувати торговельні місця не за призначенням.

            Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) та майданчики обладнуються наочними позначеннями про їх призначення.

            1.14. Місця для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються на спеціально облаштованих та розмічених майданчиках, що не створює небезпеки для покупців (пішоходів). Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих майданчиків згідно із затвердженою адміністрацією ринку схемою дислокації торговельних місць на ринку. У відведених місцях торгівлі пересування транспортних засобів дозволяється лише до початку торгівлі та після її завершення.

            Використання транспортних стоянок для продажу товарів не допускається.

            1.15. Адміністрація ринку на кожний випадок порушення цих Правил має право складати відповідні документи. 

            1.16. На торговельному місці продавця (юридичної особи) установлюється табличка із зазначенням назви, місцезнаходження і номера телефону суб'єкта підприємницької діяльності, який організував торгівлю, прізвища, імені та по батькові продавця та розміщується копія ліцензії, у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

            На торговельному місці продавця (фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) установлюється табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію, прізвища, імені, по батькові його продавця. Виписка/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія ліцензії, у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, має обов’язково пред’являтися на вимогу уповноважених представників контролюючих органів.

            Продавець повинен мати при собі: належним чином оформлену особисту медичну книжку в разі продажу продовольчих товарів (для суб'єктів підприємницької діяльності); копії документів, що підтверджують якість та безпеку продукції та товарів; у разі реалізації тропічних плодів - копії документів, що підтверджують їх походження та проходження фітосанітарного контролю;  експертний висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку в разі продажу продуктів тваринного і рослинного походження.

            Під час проведення органами контролю та адміністрацією ринку перевірок роботи суб'єктів підприємницької діяльності продавці повинні пред'явити зазначені документи.

            1.17. У разі надходження на ринок продукції в кількості, яка перевищує технічні можливості ринку щодо її розміщення, диспетчер (інша відповідальна особа) ринку зобов'язана повідомити про це адміністрацію ринку та по змозі допомогти розмістити її для продажу на інших ринках.

            1.18. Продавцям та покупцям можуть надаватися такі платні послуги:

            - бронювання торговельних місць;

            - прокат торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу та інше;

            - зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках;

            - зважування на товарних вагах;

            - розрубка м'яса (рубачами м'яса ринку);

            - утримання торговельного місця в належному стані;

            - інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру;

            - надання місць в готелях і на автостоянках, за наявності їх на ринку;

            - вантажно-розвантажувальні роботи і транспортні послуги;

            - примірка одягу;

            - перевірка електроприладів та електротоварів;

            - надання довідок про вартість сільгосппродуктів;

            - охорона каркасів, тимчасових розбірних наметів на території ринку;

            - комп’ютерні та ксерокопіювальні послуги тощо.

            Тарифи на вищезазначені послуги ринку, що пов'язані із забезпеченням діяльності ринкового господарства, установлюються адміністрацією ринку відповідно до чинного законодавства.

            Адміністрація ринку надає економічне обґрунтування розміру плати за послуги ринку обласній державній адміністрації за попереднім узгодженням з виконавчим комітетом Уманської міської ради.

            Адміністрація ринку надає Уманській міській раді економічно обґрунтуваний розміру плати за послуги ринку для встановлення/затвердження  його виконавчим комітетом Уманської міської ради

            1.19. За видані напрокат санітарний одяг, торговельний інвентар, обладнання за вимогою адміністрації ринку може вноситися заставна плата. Розмір плати встановлюється адміністрацією ринку і не повинен перевищувати вартості виданих напрокат речей у цінах на момент їхньої видачі.

            Заставна плата повертається платнику після повернення у робочому стані інвентарю, санітарного одягу та інших предметів.

            У разі втрати взятих напрокат речей або їх псування продавець відшкодовує адміністрації ринку завданий збиток з урахуванням внесеної заставної плати.

            Документальне оформлення та облік цих операцій проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

            1.20 Адміністрація ринків забезпечує створення та ведення реєстру укладених договорів оренди та суборенди торговельних місць і присвоює кожному такому місцю порядковий номер (цифрами).

            У разі укладання договору суборенди підприємець письмово повідомляє у п’ятиденний строк суб’єкт господарювання про укладення такого договору. Надання торговельного місця в суборенду не може бути підставою для збільшення суб’єктом господарювання розміру орендної плати.

 1. Продавці ринку зобов’язані

2.1. Дотримуватися вимог законодавства, у тому числі: Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами (затверджено наказом Міністерства економіки та  з питань європейської інтеграції України 11 липня 2003 р. №185), Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (затверджено наказом Міністерства економіки України 19 квітня 2007 р. № 104), Правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі (затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України 08 липня 1996 р. № 369), правил протипожежної безпеки, Правил користування засобами вимірювальної техніки, Правил торгівлі для ринків, а також цих Правил. Список зазначених нормативних документів повинен міститися біля приміщення адміністрації ринку на видному місці.

            2.2. Надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою і вагою, утримувати робоче місце в чистоті і порядку. За систематичні порушення санітарного стану на робочому місці адміністрація ринку має право позбавити порушника торгового місця.

            2.3. Суб’єкти, які здійснюють торгівлю на ринках, незалежно від форми власності, при встановленні та застосуванні цін на товари повинні дотримуватись вимог чинного законодавства у сфері ціноутворення.

            2.4. Продавцям на робочому місці забороняється: палити, розпивати спиртні напої. Особи в нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку. Допускається прийом їжі на робочому місці після вивішування таблички «Перерва».

            2.5. Продавцям (громадянам), які не є суб'єктами підприємницької діяльності) забороняється використовувати власний торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки.

            Продавці (суб'єкти підприємницької діяльності) повинні мати свій санітарний чи інший спеціалізований одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки, які занесені до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.07.2016 р. № 1161 «Деякі питання ведення Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки». та Продавці несуть персональну відповідальність за його відповідність до санітарних та технічних норм власного торговельного інвентарю та засобів вимірювальної техніки. Використання засобів вимірювальної техніки з порушеним тавром, або з вичерпаним терміном повірки та засобів вимірювальної техніки побутового призначення забороняється.

            2.6. На вимогу покупців продавці зобов’язані пред’явити їм експертний висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, ветеринарно-санітарним нормам, критеріям безпечності.

            Суб’єкти підприємницької діяльності, які організовують торгівлю на ринку через реалізаторів, повинні проводити заходи з вивчення ними відповідних регламентуючих нормативних документів стосовно правил торгівлі та періодичне інформування їх про зміни чинного законодавства у сфері торговельної діяльності.

            2.7. Розрахунки з покупцями за товари, придбані на ринку, здійснюються відповідно до встановленого законодавством порядку.

            На вимогу покупця продавець (суб'єкт  підприємницької діяльності, який відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок) повинен видати товарний чек, що засвідчує факт купівлі, у якому зазначаються: найменування суб'єкта господарювання та ринку, ряд та номер торговельного місця, найменування товару, ціна товару, дата продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис.

            2.8. Якщо покупцю продано неякісний товар, він має право вимагати від продавця (суб'єкта підприємницької діяльності) задоволення своїх вимог, передбачених Законом України "Про захист прав споживачів".

            2.9. Працівники, які безпосередньо продають або надають послуги з продажу продовольчих товарів (продавці, рубачі м'яса та інші), підлягають обов'язковому медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки встановленого зразка. Особи, які не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються.

 1. Адміністрація ринку зобов’язана

            3.1. Дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку, підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної техніки.

            3.2. Забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями за профілем торгівлі, спеціальним одягом залежно від виду харчової продукції, що реалізується, засобами вимірювальної техніки і торговельним інвентарем (що знаходиться в справному стані), можливістю зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку відповідно до санітарних норм і правил.

            3.3. Усі працівники ринку повинні бути одягнуті в одяг, що відповідає санітарним вимогам, а контролери повинні мати нагрудну табличку або спеціальну пов'язку на рукаві. 

            3.4. Забезпечувати безпечний та безперешкодний рух людей та транспортних засобів, здійснювати контроль за додержанням вимог щодо паркування транспортних засобів.

            3.5. Узгоджувати свою роботу з установами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку та  іншими органами з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил, законодавств.

            Надавати в користування лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи пристосовані службові приміщення.

            3.6. Не допускати до продажу товарів, що заборонені, створювати належні умови для додержання продавцями правил торгівлі, санітарного і протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці.

            Надавати продавцям і покупцям інформацію щодо вимог цих Правил, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, рівня цін тощо (стенди, місцеві газети, радіо, листівки).

            3.7. Установити на доступному місці достатню кількість контрольних ваг з відповідними інформаційними табличками та обов'язково зазначити їх місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку.

            3.8. Здійснювати контроль за використанням продавцями торговельних місць за призначенням.

            Забезпечувати дотримання продавцями вимог правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами.

            За поданням контролюючих органів за порушення правил торгівлі позбавляти суб’єкта підприємницької діяльності торгового місця.

            3.9. Мати зареєстрований санітарний журнал установленої форми, Книгу відгуків і пропозицій, яка має міститися у приміщенні адміністрації ринку на видному і доступному місці, а також Журнал реєстрації перевірок установленого зразка. 

            3.10. Забезпечити постійне вивезення відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення (з вологим прибиранням) та дезінфекцію всіх приміщень, торгових об'єктів і торговельних місць ринку.

            Інформація про санітарні дні з прибирання території, приміщень, вивішується на видному місці при вході на ринок та в приміщенні адміністрації.

            Забезпечити регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація).

            3.11. Створити на ринку необхідні умови для здійснення правоохоронними і контрольними органами діяльності згідно з їх повноваженнями.

            3.12. Створювати умови для продажу продовольчих товарів, а саме: забезпечити реалізацію м’яса, м’ясопродуктів, молока, молочної продукції, курячих яєць, отриманих від власних чи фермерських господарства, та продукції промислового виробництва, тваринницького походження  риби у критих павільйонах або в окремих рядах.

            3.13. Забезпечити достатню кількість на продовольчих та змішаних ринках місць для здійснення торгівлі сільськогосподарською продукцією, вирощеною на присадибних ділянках.

            3.14. Забезпечувати централізоване прання санітарного та спеціального одягу, миття та дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям.

            3.15. За угоду купівлі-продажу, укладену на ринку між продавцем і покупцем, адміністрація ринку відповідальності не несе.

            3.16. Адміністрація ринку має право самостійно розробляти та затверджувати внутрішні правила роботи ринку, враховуючи його специфіку.

            Для взаємодії адміністрації ринку з підприємцями (продавцями) на ринку можуть створюватись ініціативні групи, які діють на підставі відповідної угоди.

 1. Особливості торгівлі продовольчими товарами

            4.1. Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з додержанням Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів.

            4.2. Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (експертний висновок, етикетка) щодо якості та безпеки продукції є підставою для зайняття продавцем місця на ринку за профілем торгівлі.

            Лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, в межах повнова-жень, визначених Положенням про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, затвердженим наказом Мінагрополітики 15.04.2002 р. № 16, несе відповідальність за правильність проведення експертизи продуктів рослинного та тваринного походження та зобов’язана в повному обсязі забезпечити проведення експертизи всієї продукції рослинного та тваринного походження, яка реалізується на ринку, а також здійснює дієвий контроль з дотримання ветеринарно-санітарних правил при їх продажу.

            4.3. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не заборонені для реалізації. Такі харчові продукти можна продавати тільки за умови:

            готові м'ясні вироби і м'ясні напівфабрикати, молоко і молочні продукти, консерви, курячі яйця тощо промислового виробництва при наявності документів, що підтверджують їх якість і безпеку (товаро-транспортні накладні з супровідними документами, посвідчення про якість, декларація виробника, тощо);

             м'ясо, отримане від забою худоби у власних чи фермерських господарствах, за наявності ветеринарної довідки про передзабійний клінічний стан тварин або ветеринарного свідоцтва (довідки), виданих місцевою установою державної ветеринарної медицини, та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

            молоко і молочну продукцію, отриману від власних чи фермерських господарств, за наявності довідки про клінічний огляд тварини і епізоотичний стан місцевості, виданої установою державної ветеринарної медицини за місцем вироблення продукції, особистої медичної книжки продавця, виданої в установленому порядку, та  за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

            курячі яйця, отримані від власних чи фермерських господарств, за наявності ветеринарних свідоцтв або довідок про клінічний огляд птиці  та епізоотичний стан місцевості, виданих місцевою установою державної ветеринарної медицини та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

            мед, отриманий від власних чи фермерських господарств, при продажу в межах району проживання власника - за наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини, за межами району за наявності ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

            рибу і рибопродукти, інші гідробіонти промислового виробництва за наявності копії документа виробника, що підтверджує належну якість та копії міжнародного сертифікату або експортних висновків, а також відповідних ветеринарних документів;

            картоплю, овочі, фрукти, у тому числі тропічні, ягоди, баштанні культури, сухофрукти, горіхи, сушені гриби окремо від солінь, квашеної та маринованої плодоовочевої продукції за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, імпортні- сертифікати здоров′я;

            продукцію рослинного походження, яка доставлена для реалізації від власних чи фермерських тепличних господарств і має експертний висновок державної лабораторії ветеринарної медицини за місцем виходу продукції щодо якості та безпеки, при умові ветеринарного контролю (огляду), а за необхідності й лабораторного дослідження;

            олію (крім промислової розфасовки), дикорослі плоди, ягоди та свіжі гриби - за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, посвідчення про якість , декларації виробника;

            солоно-квашені, мариновані овочі та фрукти - за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку та дотримання чинних ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі;

            зернові, круп'яні продукти, борошно в чистих мішках або іншій тарі, розміщеній на підставках, стелажах або піддонах- за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку,  товаро-транспортні накладні ,посвідчення про якість , декларації виробника;.

            4.4. Інформацію про норми відбору продукції для експертизи вивішують на доступному місці біля входу до лабораторії.

            4.5. Продукція тваринного і рослинного походження, що не реалізована протягом робочого дня і яка не зберігалася в холодильних камерах ринків, наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, а за потреби – і додатковим лабораторним дослідженням.

            4.6.У разі використання торговельного місця на умовах оренди в продавця повинна бути копія угоди з адміністрацією ринку про оренду, а на умовах суборенди - копія такої угоди із суб'єктом підприємницької діяльності (орендодавцем).

            4.7. За право займання торговельного місця на ринку справляється ринковий збір у порядку, визначеному законодавством.

            4.8. Адміністрація ринків при наданні продавцям торговельних місць на визначений термін укладає з ними письмовий договір. Текст договору повинен містити термін дії договору, розташування торгового місця та його номер, права та обов’язки сторін, розмір та порядок розрахунків орендної плати та інше.

 1. Особливості торгівлі непродовольчими товарами

            5.1. На ринках дозволяється реалізовувати як нові непродовольчі товари, так і ті, що були в користуванні, крім заборонених для продажу.

            Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України 19 квітня 2007 р. № 104, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових актів, які регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів.

            5.2. Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови:

            нові товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, за наявності копій сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності, виданих в установленому порядку;

            предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для немовлят - лише в індивідуальній споживчій тарі із зазначенням на ній необхідної для споживача інформації відповідно до чинного законодавства. На кожній іграшці або індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, достовірна інформація, відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів". Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;

            косметично-парфумерні вироби - з додержанням температурних режимів у місцях, не доступних попаданню прямих сонячних променів;

            газові плити – за наявності документів, що підтверджують їх придатність до подальшої експлуатації і які видані відповідними службами газового господарства;

            транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи, мотоколяски і номерні агрегати до них) - спеціально виділеного для них місця або створення спеціального ринку, відповідно до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року №1200;

            меблі, одяг та головні убори з натурального хутра, електропобутові та телерадіотовари - розміщення в приміщеннях, пристосованих для торгівлі цими товарами. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, етикетці, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавцем обов'язково робиться відмітка про продаж;

            шкури цінних порід звірів, одяг та головні убори з них - за умови відповідного їх маркування та наявності документів, що підтверджують законність їх придбання;

            примірники аудіовізуальних творів і фонограм - через спеціалізовані підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом товарів;

            ювелірні та інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння – через спеціалізовані підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи підприємств з універсальним асортиментом товарів відповідно до Правил роздрібної торгівлі ювелірними і іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення на напівдорогоцінного каміння;

            пестициди та агрохімікати – через підприємства торгівлі відповідно до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами;

            ліки, лікарські рослини – через аптеки та їх структурні підрозділи відповідно до Закону України «Про лікарські засоби».

            5.3. Адміністрація ринку при розробці проекту планування ринку повинна передбачити спеціальні зони і обладнати їх необхідним устаткуванням для примірки покупцями одягу і взуття. Користування примірочними є безкоштовним. 

            Для продажу товарів, що були в користуванні, відводяться спеціальні зони.

            5.4. На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами з додержанням вимог законодавства та Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11 липня 2003 р. № 185.

 1. Заборона продажу товарів на ринках

            6.1. Забороняється продаж продовольчих товарів:

            фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

            кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м'яса і риби (фарш, котлети, кров'яні та домашні ковбаси, зельць, холодець, ікра рибна тощо), а також консервованих продуктів (овочі, м'ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених у домашніх умовах;

            готових продуктів тваринного походження промислового виробництва - масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відповідних ветеринарних документів);

            тварин, риб, що знаходяться під загрозою знищення, а також рослин ранньоквіткових, рідкісних, що знаходяться під загрозою знищення, а також занесених до Червоної книги України, дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів;

            тропічних фруктів та овочів без документів,  що підтверджують джерело їх придбання та проходження фітосанітарного контролю;

            зернових, круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур'янів.

            6.2. Непродовольчих товарів:

            вогнепальної, газової, пневматичної, холодної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів самооборони;

            готового армійського спорядження, а також тканин, які використовуються для його виробництва, інших товарів військового асортименту, форменого обмундирування;

            білизни зі штампом організацій і підприємств;

            наркотичних засобів;

            пального для транспортних засобів, гасу, мазуту;

            балонів із скрапленим газом;

            піротехнічних побутових виробів та вибухових засобів;

            порнографічних видань;

            заборонених знарядь лову риби, диких птахів та мисливських тварин, електровудок, колючих знарядь лову, самоловів, отруйних принад для риб, а також усіх готових знарядь лову зі сіткоснастевих матеріалів.

 1. Контроль за дотриманням та відповідальність за порушення Правил

            7.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у межах своєї компетенції.

            За згодою контролюючих органів проведення перевірок роботи суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території ринку, відбувається в присутності представників адміністрації ринку.

            7.2. Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

Секретар міської ради                                                             Л.М. Кирилюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту регуляторного акта - рішення Уманської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Умань»

І. Визначення проблеми

         Проєкт регуляторного акта – рішення Уманської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Умань» (далі - Правила торгівлі) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Законів  України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 р №771-97 ВР, «Про державний контроль за дотриманням  законодавства про харчові продукти,корми, побічні продукти тваринного походження, здоров′я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 №2042-VIII, «Про ветеринарну медицину « від 25.06.1992 р №2498 ХІІ, «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV (зі змінами), Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 (зі змінами), відповідно до пункту 44 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 868 «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків», спільного наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках», «Про ветеринарну медицину « від 25.06.1992 №2498 ХІІ, наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України від 04.06.1996 р. № 23, «Про затвердження  ветеринарно-санітарних правил для ринків» згідно з якими органи місцевого самоврядування встановлюють правила торгівлі на ринках з урахуванням положень вищевказаних Правил.

Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям Правил торгівлі, полягає у проведенні подальших заходів щодо впорядкування торгівлі на ринках м. Умань, дотримання вимог законодавства  в сфері безпечності харчових продуктів, вирішенні назрілих проблемних питань у діяльності ринків усіх форм власності та організаційно-правових форм, а також здійснення ефективного контролю за роботою ринків, створенні належних умов для  обслуговування покупців та захисту прав споживачів.

За результатами проведеного аналізу комісійних обстежень Уманського колгоспного ринку, приватного ринку «Центральний базарок», «Міні-ринку» ПП Ревук О.В., ПП Мельник М.М., приватного ринку «Вечірній», стихійного ринку, за участю спеціалістів відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Уманського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області та представників відділу економічного розвитку Уманської міської ради в період з 21 травня по 11 червня 2019 року під час яких було обстежено 90 суб’єктів підприємницької діяльності виявлено, що продавцями порушуються правила торгівлі продовольчими товарами: не відповідає вимогам температурний режим в холодильниках для зберігання м′ясних молочних продуктів, гастрономічних видів харчових продуктів та води у реалізаторів живої риби; зернові та круп’яні продукти, борошно реалізується в немаркованих вторинного використання мішках, на макулатурі, зберігаються в складі стан якого незадовільний (стіни, стеля потребують ремонту, підтоварники відсутні, в складі брудно, совків недостатньо, вони не марковані, неочищені від залишків); не на всю продукцію, є товарно-транспортні накладні з супровідними документами (посвідчення про якість, декларація виробника на хлібобулочні, ковбасні вироби, тверді сири, олію, молокопродукти, кондитерські вироби, рибу та рибопродукти, соуси. Відсутні експертні висновки на частину овочевої продукції, відсутні експертні висновки в реалізаторів, продукція реалізується з брудних ящиків та з вичерпаними термінами; сир м’який не у всіх продавців реалізується із закритих контейнерів; недотримання «товарного сусідства» продуктів харчування; відсутні стікери на тортах, немає дати виготовлення і кінцевої дати реалізації; невпорядковано зберігання  притирального інвентарю; не  своєчасно та не в повному обсязі пройдені медогляди , гігієнічне навчання .

За даними лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи протягом 2019 року на ринку не відповідали вимогам: 15% проб - овочевої продукції внаслідок перевищення вмісту нітратів, 0,01% проб - внаслідок перевищення вмісту радіонуклідів, 0,9% проб- молокопродуктів внаслідок підвищення кислотності, 0,3% невідповідності бактеріологічного забруднення, 5,4% проб - риби (сумнівна якість, 1,5%  проб - печінки свинної (виявлено ехінококоз).

До реалізації щорічно не допускається в межах 2-3 тон. харчових продуктів.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

-

Держава, у т.ч.: орган місцевого самоврядування

так

-

Суб’єкти господарювання, ринки

так

-

Суб’єкти господарювання що здійснюють торгівлю на ринках

так

 

 

 1. Цілі державного регулювання

Даний проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Основними цілями його прийняття є:

- приведення у відповідність Правил торгівлі на ринках м. Умань до норм законодавства України;

- упорядкування відносин між органами місцевого самоврядування, ринками (суб’єктами господарювання, які здійснюють організацію ринкової торгівлі в місті) та суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю на ринках та споживачами;

- упорядкування відносин між ринками та суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями), які здійснюють торгівельну діяльність на ринках міста;

- встановлення єдиних і прозорих правил торгівлі на ринках для всіх учасників риночної торгівлі;

- створення сприятливих умов для споживачів при придбанні  якісних та безпечних товарів на ринках;

- визначення основних прав та обов’язків ринків, суб’єктів господарювання, продавців;

- впровадження ефективного контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринках;

- забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування  покупців на ринках,

- підвищення ефективності функціонування кожного ринку, як важливого структурного елементу ринкової економіки, поступове перетворення ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси;

- забезпечення виділення на ринках міста пріоритетних торговельних місць та створення необхідних умов для реалізації сільськогосподарської продукції безпосередньо виробниками;

- забезпечення законності здійснення господарської діяльності ринків та підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, які торгують на ринках.

        - впровадження ефективного контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринку.

III. Визначення та оцінка

альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей державного регулювання доцільно розглянути наступні прийнятні альтернативи:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1  

 

Прийняття запропонованих Правил торгівлі є найбільш прийнятним та ефективним і дозволить досягти мети державного регулювання та визначить основні організаційні засади діяльності ринкового господарства міста, відповідає потребам у розв’язанні ринкових проблем, упорядковує відносини з питань організації торгівлі на ринках.

Альтернатива 2

 

Не прийняття регуляторного акта не може бути прийнятним, оскільки  невідповідність Правил торгівлі нормам чинного законодавства може спричинити правову колізію. Також не буде визначено механізм функціонування ринкового господарства, не здійснюватиметься належний контроль за організацією роботи ринків, якістю та безпекою товарів, що реалізуються на ринках. Така ситуація матиме негативні наслідки як для органів місцевого самоврядування, тому що це може привести до збільшення сектору тіньової економіки, порушень законодавства з питань захисту прав споживачів, так і для суб’єктів господарювання, які здійснюють торгову діяльність на ринках у зв’язку з неврегульованістю правових відносин з адміністрацією ринків, контролюючими та правоохоронними органами, неузгодженістю зі статтями Адміністративного Кодексу України, санітарними нормами, вимогами у сфері безпечності харчових продуктівта іншими законодавчими актами.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Нижче наведено опис вигод та витрати за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1  

 

Ведення в дію запропонованого акта забезпечить:

- дотримання суб’єктами правових відносин Правил торгівлі, що сприятиме зменшенню кількості порушень при здійсненні торгівлі на ринках;

- позитивний вплив  на якість обслуговування покупців на ринках;

- посилення контролю за організацією роботи ринків, якістю та безпекою товарів, що реалізуються;

- реалізацію споживачам якісних та безпечних харчових продуктів;

- реалізацію державної політики у сфері підприємницької діяльності, пов’язаної з організацією ринкової торгівлі.

Реалізація проєкту  регуляторного акта потребує витрат, які пов’язані з адмініструванням даного акта

Альтернатива 2

 

У разі неприйняття запропонованого нормативно-правового акта вигоди відсутні.

Можливі витрати суб’єктів господарювання ринкових відносин можуть бути пов’язані з порушенням норм чинного законно-давства. Відсутність правил торгівлі на ринках міста не сприятиме отриманню пов-ноцінних якісних та своєчасних послуг покуп-цям, не  забезпечить належну якість і безпеку продукції, яка реалізується на ринках.

Відсутність чітких правил для фізичних та юридичних осіб підприємців несе  загрозу накладання штрафів від контролюючих органів при порушенні законодавства щодо організації та функціонуванню ринків.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1  

 

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є:

- захист прав інтересів споживачів; поліпшення їх  обслуговування, споживачів (впевненість, що буде придбано товар належної якості та безпеки);

- соціальне задово-лення населення;

- зростання надходьжень до місцевого бюджету (у вигляді податків від ринків), що дає можливість вирішувати соціальні програми.

Витрати відсутні

Альтернатива 2

 

Вигоди відсутні.

Безконтрольність за якістю та безпечністю товарів, відсутність повіреної техніки – порушує права споживача, що призводить до можливих витрат  при придбані неякісних товарів, при неправильній вазі товару.

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1  

 

- визначення порядку і норм організації та функціонування ринків;

- захист власних інтересів через договірні відносини.

Вигодами введення в дію регуляторного акта є:

- для фізичних та юридичних осіб підприємців:

- стабільна робота, можливість подальшого розвитку підприєм-ницької діяльності;

- застосування рівних умов для ведення бізнесу всіма суб'єктами господарювання та громадянами на засадах дотримання вимог законодавства;

- зменшення порушень законо-давства у сфері безпечності харчових продуктів санітарного законодавства

 

 

-

У разі прийняття регуляторного акта передбачаються наступні витрати:

- на виділення додаткових коштів на створення належних умов для торгівлі та обслуговування споживачів на високому рівні;

- на забезпечення умов для ветеринарно-санітарної експертизи на продовольчих ринках,  виготовлення інформаційних стендів, табличок;

- на сплату обгрунтованих податків та платежів;

- на можливі штрафні санкції в разі порушення нормативних актів.

Альтернатива 2

 

Суб’єкти господарювання не несуть вигоди 

Можливі витрати суб’єктів господарювання ринкових відносин можуть бути пов’язані з порушенням норм чинного законодавства - втрата виручки через відсутність покупців на ринках, з причини незабезпечення контролю за якістю товарів, недотриманням санітарних норм, тощо (покупці перейдуть до здійснення закупок у супермаркетах)

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1  

 

4

Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акта надають можливість:

- приведення у відповідність Правил торгівлі на ринках м. Умань до норм законодавства України;

- упорядкування відносин між органами місцевого самоврядування, ринками (суб’єктами господарювання, які здійснюють організацію ринкової торгівлі в місті) та суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю на ринках та споживачами;

- встановлення єдиних і прозорих правил торгівлі на ринках для всіх учасників риночної торгівлі;

- створення сприятливих умов для споживачів при придбанні якісних та безпечних товарів на ринках;

- визначення основних прав та обов’язків ринків, суб’єктів господарювання, продавців;

- впровадження ефективного контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринках;

- забезпечення виділення на ринках міста пріоритетних торговельних місць та створення необхідних умов для реалізації сільськогосподарської продукції безпосередньо виробниками;

- впровадження ефективного контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринку.

Альтернатива 2

 

1

Не вирішує проблеми, не сприяє якісному обслуговуванню покупців, не  забезпечить належну якість і безпеку продукції, яка реалізується на ринках.

Відсутність чітких правил для фізичних та юридичних осіб підприємців несе  загрозу накладання штрафів від контролюючих органів при порушенні законодавства по організації та функціонуванню ринків.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Приведення нормативно-правової бази по функціонуванню ринків у відповідність до вимог чинного законодавства України.

 

Витрати суб’єктів господарювання які працюють на ринках полягають у ство-ренні належних умов для торгівлі та обслуговування споживачів на високому рівні;

 у створенні лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на продовольчих ринках, відповідно до вимог виготовлення інформаційних стендів, табличок;

у витратах на сплату обґрунтованих податків та платежів;

у витратах на можливі штрафні санкції в разі порушення норм законодавства.

Прийняття цього регуляторного акту створить належні умови для торгівлі та обслуговування споживачів на високому рівні, будуть встановлені чіткі вимоги відповідно до змін чинного законодавства щодо організації роботи ринків, у сфері безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів

Альтернатива 2

Вигоди відсутні

Вигоди відсутні.

Не вирішує проблеми, не сприяє якісному обслуго-вуванню покупців, не  забезпечить належну якість і безпеку продукції, яка реалізується на ринках. Відсутність чітких правил для фізичних та юридичних осіб підприємців несе  загрозу накладання штрафів від контролюючих органів при порушенні законодавства по організації та функціонуванню ринків.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

 

Перевагами обраної альтернативи є:

- упорядкування ринкових відносин;

- контроль за організацією роботи ринків;

- створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками (підтримка товаровиробників);

- посилення контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринках;

- соціальне задоволення населення;

- зростання надходжень до місцевого бюджету (у вигляді податків від ринків), що дає можливість вирішувати соціальні програми.

 

Альтернатива 2

 

Не прийняття регуляторного акта не забезпечить досягнення поставленої цілі. Отже, така альтернатива є неприйнятною.

Х

 

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана альтернативі 1.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення передбачених цілей є високим, оскільки і органам місцевого самоврядування, і суб’єктам господарювання, і громаді важливо мати чіткі актуалізовані Правила торгівлі на ринках міста та вимагання їх дотримання при обслуговуванні на ринках, а також для зменшення випадків із застосування штрафних санкцій з боку контролюючих та наглядових органів. Всі сторони впливу зацікавлені у прозорості та наявності чітких правил роботи ринків та обслуговування на ринках (учасники ринку).

Цей регуляторний акт мотивує продавців на ринку (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, громадян) виконувати встановлені вимоги щодо правил торгівлі та надавати якісні послуги, реалізували безпечні товари покупцям, збільшуючи кількість потенційних покупців, що забезпечить приріст товарообороту та покращення фінансового стану продавця та самого ринку (збільшення кількості торгуючих призводить до збільшення виручки від сплати за торгове місце).

Реалізація запроваджень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з бюджету міста.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання даного питання.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання визначеної проблеми пропонується прийняти актуалізовані у відповідності до чинного законодавства України – Правила торгівлі на ринках м. Умань, в яких чітко визначено вимоги до організації роботи ринків, порядку торгівлі на ринках, обов’язки адміністрації ринку щодо організації ринкової торгівлі, обов’язки торгуючих, при здійсненні діяльності на ринках, облаштування їх робочих місць та уточнено вимоги до реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, необхідних документів (план території, затверджений відповідно до чинного законодавства, необхідних документів, згідно норм чинного законодавства),  лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи для агропродовольчих ринків. Упровадження даних норм створить умови для покращення обслуговування споживачів за рахунок приведення діяльності ринків Правилам торгівлі на ринках  до  норм  чинного законодавства. Реалізація даного регуляторного акта сприятиме зменшенню кількості порушень правил торгівлі, що в свою чергу позитивно вплине на якість та безпечність  торгівельного процесу на ринках. Правилами також визначено надання торгівельних місць для торгівлі безпосередньо товаровиробниками у кількості 25% від загальної кількості торгівельних місць, що сприятиме розвитку конкуренції та стабілізації цінової ситуації.

Механізм дії запропонованого регуляторного акта вже визначений чинним законодавством, зазначеним в розділі І аналізу регуляторного впливу.

 

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

- провести навчання відповідального персоналу щодо виконання вимог регулювання (підготовка, надання пакету документів, своєчасна оплата по договору);

- передбачити під час планування діяльності необхідні матеріальні та фінансові ресурси, в залежності від потреб суб’єкта господарювання на виконання вимог регулювання.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

        Прийняття цього регуляторного акта забезпечить достатні умови для реалізації прав та виконання обов’язків суб'єктами у сфері ринкової торгівлі. На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни вимог чинного законодавства у сферах торгівлі, безпечності та якості харчових продуктів, благоустрою, санітарно-епідеміологічного благополуччя, містобудівної діяльності, землекористування.

Можливість досягнення визначених цілей регуляторного акту забезпечується у разі виконання суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування та місцевих дозвільних органів вимог Положень запропонованого проекту регуляторного акта. Уповільнення темпів економічного зростання або значні темпи інфляції можуть мати негативний вплив на дію цього акта. Ці фактори можуть знизити платоспроможність покупців, продавців. В разі фінансової кризи ринки повинні переглянути та знизити цінову політику по оренді торгових місць та приміщень. Введення жорсткого регулювання порядку організації та функціонування ринків може вплинути на формування тіньового ринку малого бізнесу, що негативно вплине на рівень соціального захисту і безпеки населення.

Раціональне та обґрунтоване регулювання з цих питань, дозволить забезпечити виконання всіма суб’єктами господарювання (торгуючих на ринках), вимог запропонованих правил. Позитивний вплив від виконання зазначених вимог будуть відчувати як органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, так і мешканці міста в частині забезпечення недопущення правопорушень з питань захисту прав споживача. Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути добросовісна конкуренція серед суб’єктів господарювання (торгуючих на ринках), що сприятиме підвищенню якості та безпеки товарів.

Розрахунок витрат суб’єктів великого та середнього підприємництва не проводився, оскільки даний проект не впливає на цей сегмент бізнесу.

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (Тест малого підприємництва М-тест) до Методики проведення аналізу регуляторного акта (додається).

Розрахунок витрат на виконання вимог акта з боку виконавчих органів Уманської міської ради не проводився, оскільки реалізація запроваджень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з бюджету міста (без створення нових структурних підрозділів),  адміністрування регуляторного акту буде здійснюватись в межах повноважень відповідних органів влади, повноважень правоохоронних та контролюючих організацій.

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання (прямі та адміністративні витрати) складе на рік 7700,00 грн., за п’ять років – 38500,00 грн.  Всі інші обов’язкові платежі здійснюватимуться в рамках установленого чинним законодавством та не стосуються додаткових витрат, пов’язаних з цим регуляторним актом. Але навіть всі перераховані плати не можна вважати витратою для бізнеса, оскільки вони є обов’язковими для підприємницької діяльності.

Оцінка вигод та витрат здійснена в рамках Розділу III (Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей).

 

VII. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений

Термін набрання чинності регуляторного акта (відповідно до законодавства) після його офіційного оприлюднення.

Зазначений регуляторний акт може бути змінений за підсумками аналізу відстеження його результативності, ефективності його дії або у зв’язку зі змінами законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Кількісні показники будуть зазначатися розробником при здійснені повторного відстеження результативності дії регуляторного акта.

Кількість ринків (суб’єктів господарювання) на території міста- 7.

Наявність загальної кількості торгівельних місць на ринках міста, одиниць - 4 584.

Кількість суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на ринках міста, всього осіб – 624.

Випадки з притягнення до адміністративної відповідальності суб’єктів господарювання за порушення вимог ст.159 КУпАП та санітарного законодавства на ринках відсутні (за інформацією керівників ринків).

Скарг від споживачів за недотримання суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю на ринках міста, вимог законодавства з питань захисту прав споживачів відсутні.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу впливу регуляторного акта, для відстеження результативності цього регуляторного акта, обрано такі прогнозовані показники:

Назва показника

План 2019р

План 2020р

План 2021р

Кількість ринків на території міста, одиниць

7

7

7

Наявність загальної кількості торгівельних місць на ринках міста, одиниць

4584

4584

4584

Кількість суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на ринках міста, всього осіб

624

-

-

Кількість випадків притягнення до адміністративної відповідальності суб’єктів господарювання за порушення вимог ст.159 КУпАП  санітарного законодавства на ринках,  законодавства в сфері безпечності  та якості харчових продуктів одиниць

0

0

0

Кількість скарг від споживачів за недотримання суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівлю на ринках міста, вимог законодавства з питань захисту прав споживачів, одиниць

0

0

0

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта, %

100

100

100

Стан розвитку ринків міста та інфраструктури на ринках (проведення реконструкції, наявність торгівельних місць, створення належних умов для організації торгівельного процесу)-(порівняння описовій частині)

не планується проведення реконструкції

не планується проведення реконструкції

не планується проведення реконструкції

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності даного регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності даного регуляторного акта провести через рік з дня набрання чинності регуляторного акта.

            Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки після завершення заходів із повторного відстеження з метою подальшого вдосконалення нормативної бази міста Умані з питань організації діяльності та функціонування ринків і забезпечення норм виконання інших нормативно-правових документів по ринкам.

          Після виконання відповідних заходів готуються звіти про відстеження результативності регуляторного акта, які оприлюднюються на офіційному сайті Уманської міської ради ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) в розділі «Регуляторна діяльність», рубриці  «Відстеження результативності регуляторних актів».

Для відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись аналітичні дані, отриманні від керівників ринків, ДПС України, правоохоронних органів, Держпродспоживслужби. Використовуватимуться дані про кількість скарг/звернень, що будуть надходити до органів місцевого самоврядування щодо обслуговування на ринках, стосовно розвитку ринків у місті. Запропонований регуляторний акт запроваджується до прийняття нових нормативних актів, що регламентують Правила торгівлі на ринках. У разі потреби вноситимуться зміни до них, у т.ч. за підсумками аналізу відстеження його результативності.

        

Начальник відділу економічного розвитку

Уманської міської ради                                                              С. І. Бовгира

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 Консультації з представниками малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 1. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, необхідне для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 липня 2019р. до 01 листопада 2019 року.

№ п/п

Вид консультації

Кількість

учасників

консультацій, осіб

осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Зустрічі з керівниками ринків 01.07.2019 р. та 01.11.2019 р.

14

Отримано інформацію від суб’єктів господарювання, щодо наявних витрат  ведення бізнесу, опрацьовані Правила торгівлі надано пропозиції на внесення змін. Отримано підтримку стосовно прийняття проекту.

2

Інтернет-консультації, письмові запити до суб’єктів підприємницької діяльності

16

Запропоноване регулювання підтримується суб’єктами господарювання ……

3

Проведення засідання робочої групи з питань вдосконалення діяльності у сфері торгівлі, послуг та ресторанного господарства (26.05.2020)

14

Обговорено проект Правил торгівлі на ринках в м.Умань у новій редакції з органами державного контролю та нагляду .

4

Проведення засідання робочої групи з питань вдосконалення діяльності у сфері торгівлі, послуг та ресторанного господарства (14.06.2020)

13

Опрацьовано з робочою групою та внесені доповнення стосовно вимог спецодягу продавців продтоварів, торгового інвентаря, вимог до вимірювальної техніки.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання 7, у т.ч. малого підприємництва - 0 та мікро-  підприємництва - 7

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 100 % (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання»).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва (ринків) на виконання вимог регулювання.

грн.

Пор. номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання

Х  вартість одиниці

-

-

-

2

Процедури повірки та/або державної реєстрації В Уманському міськрайонному управлінні ГУДПСС в Черкаській області чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва.

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

7

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм. Бухгалтер ознайомлюється та вивчає рішення8 роб.год, вартість часу =4173грн/167 роб.год в місяці * 8 роб.год=200,00 грн

200,00

200,00

1 000,00

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур. Опраювання з інженером/контролером  ринків з виконанням даного РА.= 3 год .1раз кожного місяця =4173грн/167робгод*3год*12 міс=900,00 грн

900,00

900,00

4 500,00

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0,0

0,0

0,0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0,0

0,0

0,0

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

1 100,00

1 100,00

5 500,00

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

7

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

7 700,00

7 700,00

38 500,00

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів

малого підприємництва

Розрахунок витрат на виконання вимог акту з боку виконавчих органів Уманської міської ради міської ради не проводився, оскільки реалізація запроваджень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з бюджету міста(без створення нових структурних підрозділів),  адміністрування регуляторного акту буде здійснюватись в межах існуючих  повноважень відповідних органів влади,  правоохоронних та контролюючих організацій

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (зарплата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості

суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністру-вання регулювання* (за рік), гривень

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання,що перебуває у сфері регулювання, у т.ч:

0

0

0

0

0

-        камеральні

-

-

-

-

-

-        виїзні

 

 

     

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7.Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання:

№/№

Показник

Перший рік регулю-вання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

7 700,00

38 500,00

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

7 700,00

38 500,00

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0,00

0,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

7 700,00

38 500,00

 1. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

Згідно розрахунку сумарних витрат виявлено, що суб'єкти малого підприємництва (7 підприємств, які утримують ринки міста Умані), при виконанні запланованого регулювання понесуть витрати на організацію роботи ринків.

 

 

Начальник відділу

економічного розвитку                                                                 С. І. Бовгира

 

 

Прочитано 1230 разів