Версія для друку
П'ятниця, 14 січня 2011 15:15

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності

Проблемою, яку пропонується вирішити шляхом приймання рішення про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Уманської міської ради від 27.02.2008 року №2.9-29/5, є удосконалення нормативно-правової бази, при передаванні в оренду майна міської комунальної власності державним та комунальним закладам охорони здоров'я, освіти, культури, що утримуються за рахунок державного та місцевого бюджету, іншим суб'єктам господарювання, уточнення цільового призначення об'єктів оренди та орендних ставок для суб'єктів господарювання, які надають побутові послуги, більш повне врахування норм державного регулювання питань оренди державного та комунального майна.
Визначена проблема не може бути розв′язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. Діюча Методика не в повній мірі відповідає на сьогодні вимогам законодавства та потребам територіальної громади і тому вимагає внесення змін.
Механізми і заходи для розв'язання проблеми:

встановлення фіксованого розміру річної орендної плати за оренду державними та комунальними закладами охорони здоров'я, освіти, культури, що утримуються за рахунок державного та місцевого бюджету, деякими іншим суб'єктам господарювання (п.11);

уточнення цільового призначення та орендних ставок суб'єктів господарювання, що надають побутові послуги населенню (Додаток 2 до Методики);Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження передбачених заходів:
Запропоновані зміни та доповнення до Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності матиме наслідком підвищення ефективності надання державних освітніх послуг, послуг охорони здоров'я, культури закладами державної та комунальної власності, а також встановлення єдиної ставки для розрахунку орендної плати за використання майна для надання побутових послуг населенню.
Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
Для внесення змін та доповнень до Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності немає перешкод правового чи економічного характеру.
Вигоди: У випадку недоцільності проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності, зменшується час, який йде на підготовку укладення договору оренди.
Додаткові витрати не очікуються
Очікувані результати прийняття акта:
Позитивні результати: встановлення єдиної ставки для розрахунку орендної плати за використання майна для надання побутових послуг населенню матиме наслідком розширення асортименту побутових послуг, які надаватимуться населенню суб'єктами господарювання у орендованих приміщенням комунальної власності..
Негативні результати: застосування діючої Методики не в повній мірі відповідатиме потребам громади і тому не може використовуватися без певних змін та доповнень.
Термін дії запропонованого регуляторного акту довгостроковий і буде діяти до прийняття змін або до його скасування.
Показниками результативності запропонованої редакції Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності будуть:

збільшення кількості укладених договорів оренди майна міської комунальної власності з суб'єктами малого підприємництва, які надають побутові та інші послуги населенню;

збільшення надходжень від орендної плати до міського бюджету у зв'язку зі збільшенням кількості переданих в оренду об'єктів;Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом відстеження кількості договорів, оренди укладених шляхом конкурсу. Базове відстеження результативності внесення змін та доповнень до Методики здійснюється до дня набрання чинності шляхом обробки результатів. Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності регуляторного акту з використанням показників результативності.

Термін, протягом якого від фізичних і юридичних осіб, їх об′єднань приймаються зауваження та пропозиції, - один календарний місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного регуляторного впливу.
Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом одного місяця, підлягають розгляду. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта приймаються за адресою: Виконком Уманської міської ради
20300, м. Умань, пл. Леніна,1
електронна: www.uman-rada.qov.ua
телефон: 3 24 13
контактна особа: Коломієць Ніна Василівна


Прочитано 2543 разів