Версія для друку
П'ятниця, 14 січня 2011 16:20

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення

“Про тарифи на перевезення пасажирів
у міському пасажирському транспорті міста Умань”


1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Відповідно із змінами ,внесеними до статті 28 згідно із Законом України від 09.07.2010 року № 2479-VI “Про місцеве самоврядування в Україні”, до повноважень міських рад належить встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті – автобусі, який працює в звичайному режимі руху.
На сьогодні тарифи на перевезення в міському пасажирському транспорті в місті діють на рівні 1,75 грн. за одну поїздку відповідно з 15 грудня 2009 року згідно з розпорядженням голови Черкаської облдержадміністрації від 11.12. 2009 року № 365.

2. Обгрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

Впродовж дії зазначеного тарифу основні складові собівартості послуг неодноразово змінювалися:
- збільшення мінімальної заробітної плати від 605 грн. до 963,08 грн. (на 59,2 %), вартості паливно-мастильних матеріалів (бензину) – від 5,05 грн. до 8,1 грн. за 1 л (на 60,0 %); газу на 20,6%, запасних частин та автомобільних шин – майже у 1,5 рази;
- відсутність достатнього фінансування з державного бюджету на відшкодування збитків від перевезення пільгових категорій громадян.
Собівартість перевезення одного пасажира складає 2,50 грн.

3. Визначення результативності регуляторного акта.

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити дотримання основних принципів державної регуляторної політики, покращення фінансового стану підприємства.

4. Визначення цілей регулювання.
Метою прийняття регуляторного акта є надання своєчасних і якісних послуг з перевезення пасажирів ТОВ «Круїз-Авто» міським пасажирським транспортом, своєчасне проведення ремонту рухомого складу для забезпечення безпеки дорожнього руху.
5. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлеих цілей, в тому числі таких, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.
Обраний шлях перегляду тарифів вимушений внаслідок причин, що не залежать від підприємств і є єдино можливим у забезпеченні перевезення пасажирів.
6. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей.
Діючий на сьогодні тариф на послуги з перевезення пасажирів в міському пасажирському транспорті –автобусі, який працює в звичайному режимі руху, в межах м. Умань не забезпечує автотранспортному підприємству ТОВ «Круїз-Авто» повного відшкодування витрат та призводить до поточної збитковості суб’єкта господарювання.Здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог даного регуляторного акту провадитиметься згідно із вимогами Закону України “Про автомобільний транспорт”.
7. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат.
Господарським кодексом України визначено, що господарська діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва здійснюється з метою одержання прибутку, економічних і соціальних результатів.
Проектний рівень тарифу забезпечуватиме надавачу послуг відшкодування фактичних витрат, а також його фінансову самодостатність на умовах самофінансування, забезпечення рівних можливостей доступу до отримання відповідних послуг для споживачів незалежно від соціального та майнового стану.
Аналіз вигод та витрат: 

пп.

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

1.
Забезпечення соціальної спрямованості державної політики у сфері пасажирських перевезень
Збільшення видатків бюджетних коштів на відшкодування перевезень пасажирів пільгової категорії
Суб’єкти господарювання
1.
Забезпечення роботи на ринку пасажирських перевезень в умовах прозорої конкуренції; можливість працювати беззбитково; можливість надання якісних та безпечних послуг
Можливе зменшення пасажиропотоку внаслідок збільшення тарифу
Населення
1.
Запобігання необґрунтованому підвищенню тарифів; задоволення потреб у якісному та безпечному перевезенні
Збільшення витрат на проїзд у міському пасажирському транспорті-автобусі, який працює у звичайному режимі руху8. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту
Термін дії запропонованого регуляторного акту постійний із можливістю внесення до нього змін та визнання таким, що втратив чинність у разі зміни нормативно-правових актів, які регулюють дане питання.
9. Визначення показників результативності регуляторного акту.
Показником результативності регуляторного акту є забезпечення беззбиткової діяльності надавача послуг при одночасному недопущенню різкого безпідставного зростання рівня тарифу, оновлення автобусного парку, підвищення комфортності, безпечності та якості послуг.
10. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом вивчення громадської думки щодо вирішення встановлених цілей, проведення аналітичних досліджень фінансових показників надавача зазначеного виду послуг у місті..У відповідності до Закону України Закону України від 11.09.03 №1160- ІУ „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” будуть проводитися базові, повторні та періодичні відстеження результативності даного регуляторного акту.
Начальник економічного відділу
міської ради Т. Є. Подзерей

Прочитано 3170 разів