Вівторок, 23 серпня 2011 17:01

Про затвердження тарифів на ритуальні послуги

Аналіз регулярного впливу проекту рішення виконавчої міської ради м. Умань, про  затвердження тарифів на ритуальні послуги

 

Аналіз
регулярного впливу
проекту рішення виконавчої міської ради м. Умань,
про  затвердження тарифів на ритуальні послуги.

 

I. Визначання та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

 Опис проблеми.
На даний момент розрахунок вартості ритуальних послуг  м. Умані, регулюється:
- Галузевою угодою між Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2011-2013 рр.
В зв’язку з цим виникла необхідність розробити документ, в якому б детально був вказаний порядок розрахунку тарифів на ритуальні послуги та виготовлення ритуальної атрибутики
Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта.
Метою державного регулювання тарифів на ритуальні послуги є забезпечення відповідності їх рівня розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відкритості, доступності та прозорості структури тарифів для споживачів, відповідності оплати наявності, кількості та якості ритуальних послуг.

 

II. Цілі державного регулювання.

Метою державного регулювання тарифів на ритуальні послуги є забезпечення відповідності їх рівня розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відкритості, доступності та прозорості структури тарифів для населення м. Умані, відповідності оплати наявності, кількості та якості ритуальних послуг.

 

III. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий „статус-кво” тобто залишення усього без змін. Це призведе лише до заглиблювання існуючої проблеми і жодним шляхом не сприятиме її вирішенню. У разі здійснення виробниками/виконавцями господарчої діяльності за діючими тарифами значно збільшаться збитки підприємства і, як наслідок, погіршиться якість надання послуг споживачам. Перевагами обраного способу регулювання є встановлення економічно обґрунтованих тарифів на ритуальні послуги, як беззбиткового функціонування виробників/виконавців з ритуальних послуг.

 

IV. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

В разі прийняття регуляторного акта органами місцевого самоврядування будуть реалізовані повноваження, наданні їм Законом України „Про поховання”, щодо затвердження тарифів на житлово – комунальні послуги в похоронній сфері в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво та пред’явлення послуг.
Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта.
- підвищення цін і тарифів на складові собівартості надання послуг, які не підлягають державному регулюванню;
Позитивними факторами можуть бути:
- збільшення обсягів послуг;
- поліпшення умов їх виконання.
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.
- Акт забезпечує дотримання типових норм на виготовлення ритуальної атрибутики, наданням ритуальних послуг. Умови, що до комунальних підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності, в похоронній сфері, для всіх однакові.

 

V. Вимоги та витрати.

Очікувані результати прийняття регуляторного акту визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
В результаті прийняття регуляторного акту очікуються такі негативні фактори, як:
- обмеженість розмірів тарифів на послуги і неможливість підприємств, що надають ритуальні послуги, самостійного збільшення їх рівнів в разі значного зростання собівартості послуг і як наслідок, одержання збитків, або перекладання цих збитків на інші види діяльності;
- необхідність проходження тривалої і складної процедури затвердження тарифів на нові види послуг
Позитивні фактори:
- стабільність тарифів та цін на ритуальну атрибутику та послуги, призупинення їх необґрунтованого зростання;
- відповідність тарифів економічно обґрунтованим витратам з надання послуг

 

VI. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Строки проведення відстеження:
Базове відстеження – до набранням актом чинності.
Повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності.
Періодичне відстеження – здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження.

 

VII. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта не обмежено, тарифи будуть переглядатися лише у разі виникнення об’єктивних причин для зміни собівартості надання ритуальних послуг.

 

Директор  КП «Комунальник»                                                     А.Г.Пишнюк

 

 

ТАРИФИ
на ритуальні послуги КП „Комунальник”, розроблені
згідно Закону України ”Про поховання та похоронну справу.”

 

Види послуг

Діючий тариф

Прогнозуючий тариф грн.

1.Послуги авто катафалка, супроводження автобусом ПАЗ

94,57

134,77

2.Послуги по доставці атрибутів автобусом ПАЗ

79,70

105,65

3.Послуги по доставці покійника автобусом ПАЗ

119,55

119,55

4.Автобус супроводження з доставкою до місця проведення поминального обіду автобусом ПАЗ

128,65

134,77

5.Послуги авто катафалка ГАЗ 32213

101,67

126,42

6.Послуги по доставці атрибутів автобусом ГАЗ 32213

79,65

100,84

7.Послуги по доставці покійника автобусом ГАЗ 32213

119,47

119,47

8.Копання могили механізованим методом з ручними завершуючими роботами

95,35

126,36

8.Копання могили механізованим методом з ручними завершуючими роботами в зимовий період

-

179,41

9.Копання могили ручним методом

-

353,68

10.Вартість траурної стрічки з оздобленого паперу

7,78

18,50

11.Оформлення свідоцтва та довідки про смерть

21,20

21,20

12.Закупка атрибутів для поховання

21,20

21,20

13.Організація та проведення поховання

27,67

27,67

14.Замовлення обідів

27,67

27,67

 У вартості  послуг не  врахована  вартість  матеріалів та пального.

Директор КП”Комунальник”                                                       А.Г.Пишнюк

Прочитано 4301 разів