Версія для друку
П'ятниця, 29 листопада 2019 16:02

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту від 10.06.2011 р. № 4.20-8/6 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою»

 

  1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Уманської міської ради від 10.06.2011 р. № 4.20-8/6 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою»

  1. Виконавець заходів відстеження

Відділ з питань комунальної власності та земельних відносин Уманської міської ради

  1. Цілі прийняття акта

Затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою є запровадження конкурентних засад щодо визначення суб’єктів господарювання, які можуть залучатися до проведення незалежної оцінки майна комунальної власності та виконання робіт з землеустрою, а також забезпечення відкритості та прозорості проведення конкурсі.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з відстеження 01.11.-28.11.2019 р.

  1. Тип відстеження

Періодичне відстеження

  1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

кількість проведених конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою;

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалась обробка та аналіз статистичної інформації, яка знаходиться у відділі з управління комунальним майном Уманської міської ради. Спосіб одержання інформації на паперових носіях.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності по роках

2015

2016

2017

2018

2019*

Кількість проведених конкурсів

7

4

5

8

15

* – статистичні дані за січень-жовтень 2019 року.

Введення в дію даного регуляторного акту забезпечує прозорість і відкритість процедури відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості нерухомого майна, на території м. Умань. Вся інформація щодо конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності доступна і публікується у місцевих ЗМІ. До участі у конкурсах допускаються всі суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

В результаті проведеного відстеження результативності регуляторним актом реалізовано цілі його прийняття: запровадження конкурентних засад щодо визначення суб’єктів господарювання які залучаються до виконання робіт з оцінки об’єктів міської комунальної власності та проведення землевпорядних робіт під такими об’єктами. Проте, регуляторний акт потребує перегляду з метою врахування вимог Закону України «Про оцінку земель».

Прочитано 430 разів