Вівторок, 08 травня 2012 15:29

Звіт про результати базового відстеження результативності регуляторного акта: рішення Уманської міської ради від 16.03.2011р № 2-6/6 "Про правила паркування транспортних засобів у місті Умань»

Назва регуляторного акта: "Про затвердження правил  паркування  транспортних  засобів   в м. Умань» затверджено рішенням міської ради від  16.03.2011р. № 2-6/6.

Виконавець заходів з відстеження: Економічний відділ Уманської міської ради.

Цілі прийняття акта: Існуючі  законодавчі   акти   не  забезпечують  належний   контроль з боку  органів  місцевого самоврядування  за  дотриманням  Правил  паркування. Даним  нормативно-правовим  актом  передбачено  порядок  паркування  транспортних   засобів  на  території  міста, підвищення  безпеки  дорожнього  руху  автотранспорту, пропускної  спроможності  проїжджих  частин  вулиць  міста, паркування  в  місцях, не  визначених  для  цього, обмежений  проїзд  громадського  транспорту, постійне  ігнорування  водіями   розмітки, дорожніх  знаків, паркування  в зоні   пішохідних  доріжок  і  площ  міста, що  заважає  вільному  пересуванню  пішоходів. Все  це  викликає  незадоволення  громади.

Тип відстеження: Базове.

Строк виконання заходів з відстеження:  Базове  відстеження  проводилось в березні 2012 року.

Методи одержання результатів відстеження: Базове  відстеження  проводилось  на  основі  аналізу  регуляторного  впливу.

 Кількісні та якісні  значення  показників результативності регуляторного акту:

    - правила забезпечать   регулювання  у  сфері  паркування  транспортних  засобів  у м. Умань  та  вжиття  відповідних  заходів   реагування  до  порушників  відповідно  до  посадових  обов'язків;
    - прийняття  даного  положення   сприятиме   наведенню  порядку  розміщення  і  відстою   транспортних  засобів  на  вулично - дорожній  мережі  міста  Умань  та  не  передбачає   додаткових  коштів   міського  бюджету. 

Кількісні та якісні значення показників результативності акту

Показник

2010 р.

(тис.грн)

2011р. (тис.грн.)

Ікв.2012р. (тис.грн)

Надходження до міського бюджету збору за місця для паркування транспортних засобів:

ТОВ «Парксервіс-Умань»

(створено у 2011році)

-

200,5

19,9

Підприємство «Чорнобилець»

-

-

10,0

УМО «Союз Чорнобиль України»

22,3

11,6

-

Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного  акта  та  ступеня  досягнення    визначених  цілей: Забезпечення  належного  благоустрою, в тому  числі   автомобільних  доріг,  збільшення  пропускної    спроможності   проїжджих  частин  вулиць  міста, підвищення  безпеки   дорожнього  руху  та  дисципліну  водіїв, впорядкування   паркування   транспортних  засобів  на  вулицях  та  майданах  міста, посилення  контролю  та  притягнення  до  адміністративної   відповідальності   власників   транспортних   засобів, які  порушують   правила  паркування, підвищення  культури  паркування.  

За результатами базового відстеження регуляторного акта: рішення  Уманської  міської  ради від  16.03.2011р № 2-6/6
"Про  правила  паркування  транспортних  засобів у м. Умань» підлягає перегляду відповідно до внесених змін у законодавстві.

Прочитано 2539 разів