Вівторок, 02 жовтня 2012 15:08

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Уманської міської ради від 12.04.2011р. №3.19-7/6 «Про внесення змін до Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності»

Назва виконавця заходів з відстеження:
Відділ комунального майна Уманської міської ради

Цілі прийняття акта:
Затвердження Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності сприятиме удосконаленню процедури передачі майна міської комунальної власності  в оренду суб’єктам господарювання – фізичним та юридичним особам та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства в сфері оренди комунального майна.

Строк виконання заходів з відстеження
Строк виконання заходів з відстеження -  травень 2012 року
Період для відстеження 2009-2012 роки

Тип відстеження:
Базове.


Методи одержання результатів відстеження:
Спостереження, опитування.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект рішення Уманської міської ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності», аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення було розміщено на офіційному веб-сайті Умансьокї міської ради в мережі Інтернет (www.uman-rada.gov.ua), та у газеті «Уманська зоря», аналізувалася громадська думка, пропозиції та зауваження з приводу результативності запроваджених актом заходів.
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Надходження до міського бюджету плати за оренду майна, загальна площа переданих в оренду приміщень, кількість укладених договорів оренди за результатами конкурсів на право оренди.
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття рішення Уманської міської ради «Про внесення змін до Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності» сприятиме удосконаленню процедури передачі майна міської комунальної власності в оренду та приведенню орендних відносин до норм чинного законодавства України і як наслідок збільшенню до міського бюджету надходжень від плати за оренду майна міської комунальної власності. 
Прочитано 1758 разів