Вівторок, 02 жовтня 2012 15:03

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Уманської міської ради від 12.04.2011р. №3.14-7/6 «Про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності»

Назва виконавця заходів з відстеження:
відділ комунального майна

Цілі прийняття акта:

Удосконалення нормативно-правової бази при передаванні в оренду майна міської комунальної власності суб'єктам господарювання, орендних ставок для деяких суб'єктів господарювання, більш повне врахування норм державного регулювання питань оренди державного та комунального майна

Строк виконання заходів з відстеження
Строк виконання заходів з відстеження -  квітень 2012 року
Період для відстеження 2009-2012 роки

Тип відстеження:
Базове.

Методи одержання результатів відстеження:
Спостереження, опитування.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект рішення Уманської міської ради «Про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності», аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення було розміщено на офіційному веб-сайті Умансьокї міської ради в мережі Інтернет (www.uman-rada.gov.ua), та у газеті «Уманська зоря», аналізувалася громадська думка, пропозиції та зауваження з приводу результативності запроваджених актом заходів.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Надходження до міського бюджету плати за оренду майна, загальна площа переданих в оренду приміщень, кількість діючих договорів оренди.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Прийняття Рішення Уманської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності» сприятиме зростанню надходжень до міського бюджету від оренди майна, приведенню методології розрахунку орендної плати у відповідність до законодавства України у сфері оренди комунального майна.
Прочитано 1818 разів