Четвер, 17 березня 2016 16:23

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року № 2-3/7 „Про міський бюджет на 2016 рік”

 a gerb

УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІ СКЛИКАННЯ

_ С Е С І Я

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                     

____________№____________     

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 25.12.2015 року

№ 2-3/7 „Про   міський  бюджет

на 2016 рік”

           

          Відповідно до підпункту 23  частини першої статті 26, статті 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини  восьмої   статті 78    Бюджетного кодексу України зі змінами, 

міська  рада  ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни  до рішення міської ради від 25.12.2015 року № 2-3/7 „Про міський бюджет на 2016 рік” зі змінами, внесеними рішеннями  від 21.01.2016 року № 2-4/7 та від 29.01.2016 року  № 1-5/7, такі зміни:  

   1) Абзаци перший та другий пункту 1 викласти у такій редакції:

        „1 . Визначити на 2016 рік:

         1) доходи міського бюджету у сумі  549 005,9  тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 530 471,9 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 18 534,0 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  4 000,0  тис.грн.  згідно з додатком  1;

         2) видатки міського бюджету у сумі 550 762,3 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  516 440,7 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету   34 321,6  тис.грн.”

    2) Абзаци п’ятий та шостий пункту 1 викласти у новій редакції :

         „5) профіцит   загального   фонду   міського   бюджету   у  сумі  15 100,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 15 100,0 тис.грн. згідно з додатком 2 до рішення;

           6)  дефіцит міського бюджету у сумі  17 337,7 тис.грн., в тому числі:

загального фонду у сумі 1 550,1 тис.грн., джерелом покриття якого визначити частину вільного залишку бюджетних коштів станом на   01.01.2016 року;

спеціального фонду у сумі 15 787,6 тис.грн., джерелом покриття якого визначити залучення частини залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2016 року у сумі 687,6 тис.грн. та передачу коштів із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 15 100,0 тис.грн. згідно з додатком 2 до рішення”.

  3)  Пункт 2 викласти у такій редакції :

„2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  міського  бюджету  на  2016 рік,  у  тому  числі  загального фонду  516 440,7 тис.грн. та спеціального фонду  34 321,6 тис.грн. згідно з додатками  3, 3.1 та 3.2.”

  4)   Пункт 6 викласти у новій редакції :

            „6. Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі  3 660,0  тис.грн.”

   5)  У   пункті   8  цифри     „15 903,3 тис.грн.”   замінити     цифрами „16037,0 тис.грн.”.

2.  Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 5, 6 до рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на фінансове управління Уманської міської ради (Петриченко А.В.) та постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів (Зайченко О.В.).

 Міський голова                                                                         О.В.Цебрій 

                                     


Пояснювальна записка

          до проекту рішення міської ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 р. № 2-3/7  „Про        міський      бюджет на 2016 рік”, зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 21.01.2016 року № 2-4/7 та 29.01.2016 року № 1-5/7.

          Винесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік  викликано:

  -       змінами обсягів трансфертів з районного бюджету;

  -     залученням на видатки частини вільного залишку бюджетних коштів загального фонду, що утворився станом на 01.01.2016 року (в тому числі залишків освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету);

  -   перерозподілом деяких видатків міського бюджету в межах річного розпису;

  -      залученням на видатки частини вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду, що утворився станом на 01.01.2016 року (в тому числі бюджету розвитку та цільового фонду міської ради).

                                                      Загальний фонд

 1. Зміни в обсягах трансфертів з Уманського районного бюджету

    Відповідно до  рішення Уманської  районної   ради   від  22.01.2016  №5-10/7, місту Умань надається субвенція на утримання об’єктів спільного користування в галузі охорони здоров’я в сумі 150 000 грн. та соціального захисту населення в сумі 5 000 грн.

На клопотання головного розпорядника «Відділ охорони здоров’я Уманської міської ради», пропонується спрямувати кошти субвенції за КТКВ 080101 «Лікарні» таким чином:

 КП «Уманська міська лікарня» – 95337 грн., а саме:

за КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                             - 48991 грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»                          - 10778 грн.,

КЕКВ 2220 «Медикаменти  та перев’язувальні матеріали» - 22622 грн.,

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»                                        - 1247 грн.,

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»                 - 1750 грн.,

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання»                                      - 468 грн.,

КЕКВ 2273 «Оплата енергопостачання »                                - 2926 грн.,

КЕКВ 2274 «Оплата газопостачання»                                     - 6555 грн.

     Лікарня № 3 – 54663 грн. , а саме:

за КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                           - 20000 грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»                         - 4400 грн.,

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 30263 грн.

         На клопотання головного розпорядника – «Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради», кошти субвенції з Уманського району в сумі 5000 грн. пропонується спрямувати за КТКВ 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів…» таким чином:

за КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                                        - 4100 грн.,

за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»                 -  900  грн.

2. Залучення на видатки вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2016 року

         За даними звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік, обсяг залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2016 року, за вирахуванням оборотної касової готівки становить 1550408,53 грн., в тому числі: кошти міського бюджету – 1487765,35 грн., кошти медичної субвенції з державного бюджету – 58514,13  грн., кошти освітньої субвенції – 4129,05 грн.

         Всього на видатки пропонується залучити залишок коштів загального фонду в сумі 1550100 грн. та розподілити їх таким чином.

         В зв’язку з наявністю дефіциту коштів по оплаті праці в галузях «Освіти» та «Охорони здоров’я», пропонується спрямувати вільні залишки за такими напрямами:

2.1. Головному розпоряднику коштів – «Відділ освіти Уманської міської ради» збільшити видатки на оплату праці за КТКВ 070201 «Загальноосвітні навчальні заклади» на загальну суму 800,1 тис.грн. таким чином:

-    за рахунок залишку освітньої субвенції на суму 4129,05 грн., в тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -   4129,05 грн., 

-    за рахунок залишку коштів міського бюджету на суму 795970,95 грн., в тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -    620900,95  грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 175070 грн.;

2.2. Головному розпоряднику коштів – «Відділ охорони здоров’я Уманської міської ради» збільшити видатки на оплату праці на загальну суму 700,0 тис.грн. таким чином:

- за рахунок залишку медичної субвенції на суму 58514,13 грн., в тому числі за КТКВ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я»(Автогосподарство):

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»   - 58514,13 грн.

-        за рахунок залишку коштів міського бюджету на суму 641485,87 грн., в тому числі:

за КТКВ 080101 «Лікарні» (КП «Уманська міська лікарня»):

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -                        147485,87 грн.,

за КТКВ 080203 «Перинатальні центри, пологові будинки»:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -                        315000  грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -   25000 грн.;

за КТКВ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я» (Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики):

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -                        14000  грн.,

за КТКВ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я»(Автогосподарство):

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»   -                     140000 грн.

2.3. Головному розпоряднику коштів «Фінансове управління Уманської міської ради» за КТКВ 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» пропонується спрямувати 50,0 тис.грн. на виконання Програми забезпечення пожежної, техногенної та природної безпеки міста на 2016-2020 роки Уманським районним відділом управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області.

         В результаті залучення на видатки частини вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2016 року збільшиться дефіцит по загальному фонду міського бюджету на суму цих залишків 1550100 грн., що відповідає чинному бюджетному законодавству.

3. Перерозподіл деяких видатків загального фонду міського бюджету

Зважаючи на звернення головних розпорядників коштів, необхідно перерозподілити кошти, які були зарезервовані у  резервному фонді міського бюджету.

         За рахунок зменшення обсягу нерозподілених видатків резервного фонду міського бюджету в сумі 4 899 119 тис.грн. (за головним розпорядником «Фінансове управління Уманської міської ради» КТКВ 250102 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки») пропонується збільшити видатки головних розпорядників коштів міського бюджету, а саме:

3.1. З  метою зменшення дефіциту по оплаті праці пропонується частину коштів спрямувати на його покриття, а саме:

- за головним розпорядником «Відділ освіти Уманської міської ради»

         збільшити видатки міського бюджету за КТКВ 070201 «Загальноосвітні навчальні заклади» на загальну суму 417,0 тис.грн. таким чином:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»                         -     372 590 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -       44 410 грн.;

          - за головним розпорядником «Відділ охорони здоров’я Уманської міської ради»

         збільшити видатки на суму 300,0 тис.грн. за КТКВ 080203 «Перинатальні центри, пологові будинки», а саме:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -                        225000  грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -   75000 грн.;

          3.2. Крім того, на виконання рішення господарського суду Черкаської області по справах № 925/2059/15 та № 925/70/16 від 21.01.2016 р. та 12.02.2016 р., щодо стягнення заборгованості за поставлену теплову енергію перед КП «Уманьтеплокомуненерго»,  пропонується збільшити видатки КП «Уманська міська лікарня» за КТКВ 080101 «Лікарні» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 564550 грн. та КЕКВ 2800 «Інші видатки» - на суму 8469  грн. для сплати судового збору.

        3.3. На клопотання головного розпорядника - „Управління праці та соціального захисту населення міської ради” та на виконання міської програми соціальної допомоги «Турбота»  на 2014-2020 роки, пропонується передбачити надання  стомованим хворим, які проживають в м.Умань, мають інвалідність внаслідок захворювання внутрішніх органів та потребують забезпечення калоприймачами – щомісячної допомоги для їх придбання.

         Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 року № 1301 передбачено, що забезпечення інвалідів такими засобами реабілітації здійснюється на підставі медичного висновку за рахунок бюджетних коштів, передбачених на цю мету.

         В зв’язку з цим пропонується збільшити видатки за КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 54 000 грн.

         3.4. Крім того, на виконання програми організації та фінансування громадських робіт у 2016 році, що носять тимчасовий характер, головному розпоряднику бюджетних коштів – «Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради»  пропонується виділити 100 000 грн. для оплати громадських робіт по догляду за пенсіонерами, лежачими хворими у стаціонарних відділеннях, з обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, допомоги в оформленні документів на отримання житлових субсидій, тощо.

         В зв’язку з цим збільшуються видатки за КТКВ 090501 «Організація та проведення громадських робіт» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 81967 грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 18033 грн.

         3.5. В зв’язку із створенням Відділу державного архітектурно- будівельного контролю Уманської міської ради, головному розпоряднику – «Виконавчий комітет Уманської міської ради» пропонується збільшити видатки загального фонду міського бюджету  на суму 378000 грн.  на утримання новоствореного відділу за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» а саме:

КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 201500 грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 44330 грн.,

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 37180 грн.,

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 40000 грн.,

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3000 грн.,

КЕКВ 2272 «Оплата теплопостачання» - 1000 грн.,

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1000 грн.,

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 12270 грн.,

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 29720 грн.,

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» - 9000 грн.

      3.6. Крім того, на утримання новоствореного Відділу державної реєстрації Уманської міської ради, головному розпоряднику – «Виконавчий комітет Уманської міської ради» пропонується збільшити видатки загального фонду міського бюджету  на суму 322100 грн.  за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» а саме:

КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 165000 грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 36300 грн.,

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 45780 грн.,

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 48300 грн.,

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3000 грн.,

КЕКВ 2272 «Оплата теплопостачання» - 800 грн.,

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 13000 грн.,

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» - 9000 грн.

        3.7. В зв’язку з тим, що на початку березня в м.Умань, в рамках цільової міської програми протимінної діяльності, проведено обстеження та знешкодження вибухонебезпечного предмету на суму 5051 грн., при передбачених в бюджеті 4000 грн., пропонуємо збільшити призначення головному розпоряднику - Відділу з питань цивільного захисту та оборонної роботи міської ради на суму 5000 грн. для проведення у повному обсязі розрахунків за виконані роботи аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а також для фінансового забезпечення програми до кінця поточного року.

         Видатки передбачити за КТКВ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм».

        3.8.  В  зв’язку  з тим,  що  рішенням  міської  ради  від  19.02.2016 р.     №2.19-7/7, на баланс Управління праці та соціального захисту населення передані об’єкти, які перебувають у складі структурного підрозділу Центру соціальних послуг як додаткове відділення оздоровлення та відпочинку змішаного типу «Буг», на клопотання головного розпорядника – «Управління праці та соціального захисту населення» пропонується виділити з резервного фонду 50000 грн. для забезпечення його діяльності, а саме: збільшити видатки за КТКВ 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 15000 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 35000 грн.

         3.9. Крім того, за рахунок коштів резервного фонду пропонується здійснити передачу видатків із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 2700,0 тис.грн. та спрямувати їх на ремонт і утримання доріг та капітальний ремонт об’єктів благоустрою міста.

         Внаслідок зазначеного перерозподілу коштів резервного фонду, його обсяг зменшиться з 8 559 113 грн. до 3 659 994 грн.

         Крім того, в міжсесійний період з резервного фонду міського бюджету кошти були перерозподілені за рішеннями виконавчого комітету, а саме:

         - на клопотання відділу охорони здоров’я міської ради (рішення виконавчого комітету від 10.02.2016 р. №34) для КП «Уманська міська лікарня» в сумі 140,0 тис.грн. за КТКВ «Лікрні» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на проведення ремонту рентгенівського діагностичного апарату РДК-50/16 та на сервісне і технічне обслуговування рентгенівської діагностичної системи «FLEXAVISION»;

         -  на клопотання головного розпорядника – «Виконавчий комітет Уманської міської ради» (рішення виконавчого комітету від 28.01.2014 р. №21), збільшено видатки за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 10000 грн. для придбання дезінфекційних та антисептичних засобів, засобів особистої гігієни та індивідуального захисту.

          Крім того, на клопотання головного розпорядника – «Відділ освіти Уманської міської ради», пропонується перерозподілити видатки за КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи…» між кодами економічної класифікації в межах річних призначень на оплату праці, а саме:

зменшити кошторисні призначення за КЕКВ 2111 «Заробітна плата»:

за рахунок коштів міського бюджету - на суму 435480 грн.,

за рахунок коштів освітньої субвенції - на суму 848400 грн.,

збільшити кошторисні призначення за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»:

за рахунок коштів міського бюджету - на суму 435480 грн.,

за рахунок коштів освітньої субвенції - на суму 848400 грн.,

         Враховуючи зміни, внесені до  бюджетної   класифікації   видатків,     пропонується видатки головного розпорядника – «Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради», передбачені  на оплату громадських робіт:

- зменшити за КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 44000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 16000 грн.);

-   збільшити за новим КТКВ 090501 «Організація та проведення громадських робіт» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 49000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 11000 грн.).

5. Бюджет розвитку

Відповідно до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 24.02.2016 №38 необхідно внести зміни до розпису спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) на 2016 рік таким чином:

1) зменшити видатки головного розпорядника коштів «Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради» за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» на суму 250 000,00 грн. («Реконструкція житлового будинку за адресою: вул. Радянська,5»);

2) збільшити видатки головних розпорядників бюджетних коштів:

– «Відділ освіти Уманської міської ради» за КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми » КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 16 100,00 грн. для проведення експертизи проекту капітального ремонту покрівлі і фасаду загальноосвітньої школи №3;

– «Відділ капітального будівництва Уманської міської ради» за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 223 900,00 грн. та спрямувати їх на об’єкти:

«Капітальний ремонт системи опалення нежитлової адміністративної будівлі за адресою вул. Коломенська,3-А та нежитлових приміщень виробничого призначення за адресою: вул. Коломенська,3» – 208900,00 грн.;

«Капітальний ремонт підпірної стінки по вул. Радянській – проектні роботи» – 5000,00 грн.;

«Капітальний ремонт підпірної стінки по вул. Жовтневої революції, 57 – проектні роботи» – 5000,00 грн.;

«Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Жовтневої революції, 57 – проектні роботи» – 5000,00 грн.;

та КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» на суму 10 000,00 грн. та спрямувати їх на об’єкти:

«Встановлення приладів комерційного вузла обліку теплової енергії в котельні за адресою: вул. Леніна,57 в м. Умань - технічне переоснащення» – 5000,00 грн.;

«Встановлення приладів комерційного вузла обліку теплової енергії в котельні за адресою: вул. Енергетична,14 в м. Умань - технічне переоснащення» – 5000,00 грн.;

3) в межах призначень за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» здійснити перерозподіл коштів за головним розпорядником коштів «Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради», а саме:

зменшити призначення

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» на суму 70 000,00 грн. («Реконструкція житлового будинку за адресою: вул. Радянська,5»);

та збільшити призначення

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 15 000,00 грн. («Капітальний ремонт площі Перемоги»);

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» на суму 55 000,00 грн. («Реконструкція скверу імені Черняховського»);

4) в межах призначень за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» здійснити перерозподіл коштів за головним розпорядником коштів «Відділ капітального будівництва Уманської міської ради», а саме:

зменшити призначення

за КЕКВ 3122 на суму 310000,00 грн., що передбачені на об’єкти :

«Будівництво газової блочно-модульної котельної установки потужністю 2,3 МВт за адресою: вул. Жовтневої революції, 69 – проектні роботи» на суму 100000,00 грн.;

«Будівництво теплогенераторної за адресою пров. Садовий,16 - проектні роботи» на суму 100000,00 грн.;

«Будівництво газової блочно-модульної котельної установки потужністю 0,8 МВт з одним резервним твердопаливним котлом (0,25 МВт) за адресою: вул. Енергетична, 9 – проектні роботи» на суму 60000,00 грн.;

«Будівництво транспортабельної модульної котельної установки потужністю 270 кВт за адресою: вул. Коломенська, 5 – проектні роботи» на суму 50000,00 грн.;

за КЕКВ 3142 на суму 270000,00 грн., що передбачені на об’єкти :

«Реконструкція приміщення за адресою: Тищика,12-А під пункт диспетчеризації роботи квартальних котелень – проектні роботи» на суму 70000,00 грн.;

«Реконструкція центрального теплового пункту з встановленням газових котлів загальною потужністю 2,8  МВт для потреб опалення житлового мікрорайону за адресою: вул. Гонти, 41а – проектні роботи» на суму 100000,00 грн.;

«Реконструкція центрального теплового пункту з встановленням газових котлів загальною потужністю 2,8  МВт для потреб опалення житлового мікрорайону за адресою: вул. Петровського,9а – проектні роботи» на суму 100000,00 грн.;

та збільшити призначення

за КЕКВ 3122  в сумі 501000,00 грн. на об’єкти:

«Будівництво котельні на біопаливі Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 за адресою: вул. Інтернаціональна, 77»   в сумі 94000,00 грн.;

«Будівництво котельні на   біопаливі Уманської   спеціалізованої школи І-ІІІ  ступенів № 12 з поглибленим  вивченням англійської мови за адресою: вул. С.Лазо, 17 » в сумі 353000,00 грн.;

«Будівництво котельні на біопаливі дошкільного навчального закладу ясла-садок комбінованого типу №21 за адресою: вул. Інтернаціональна, 133»   в сумі 54000,00 грн.;

за КЕКВ 3142  в сумі 79000,00 грн. на об’єкти :

«Реконструкція ліній вуличного освітлення міста Умань – 1 черга (проектні роботи)» в сумі 10400,00 грн.;

«Реконструкція ліній вуличного освітлення міста Умань – 2 черга (проектні роботи)» в сумі  9800,00 грн.;

«Реконструкція ліній вуличного освітлення міста Умань – 3 черга (проектні роботи)» в сумі 9800,00 грн.;

«Реконструкція ліній вуличного освітлення міста Умань – 4 черга (проектні роботи)» в сумі 9800,00 грн.;

«Реконструкція ліній вуличного освітлення міста Умань – 5 черга (проектні роботи)» в сумі 9800,00 грн.

«Реконструкція ліній вуличного освітлення міста Умань – 6 черга (проектні роботи)» в сумі 9800,00 грн.

«Реконструкція ліній вуличного освітлення міста Умань – 7 черга (проектні роботи)» в сумі 9800,00 грн.

«Реконструкція ліній вуличного освітлення міста Умань – 8 черга (проектні роботи)» в сумі 9800,00 грн.;

На клопотання головного розпорядника коштів відділу житлово-комунального господарства, в зв’язку із потребою в виконанні робіт з капітального ремонту міських доріг, будівництва стерилізаційно-реабілітаційного центру для безпритульних тварин та на благоустрій міських кладовищ, пропонується залучити кошти передані з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку міського бюджету в сумі 2 700 000,00 грн., а саме:

Відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради збільшити призначення на суму 2 700 000,0 грн. за:

КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» на суму 200 000,00 грн. (Будівництво стерилізаційно-реабілітаційного центру для безпритульних тварин по вул. Енергетичній, 14Б, м. Умань), КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 1 000 000,00 грн. («Капітальний ремонт кладовища «Софіївська Слобідка» по вул. Київській в м.  Умань» – 300 000,00 грн.; «Капітальний ремонт кладовища «Олександрівка» в м. Умань» – 300 000,00 грн.; «Капітальний ремонт кладовища «Нова Умань» по вул. Визволителів в м. Умань» – 100 000,00 грн.; «Капітальний ремонт кладовища «Сухий Яр» по вул. Городецькій   в м. Умань» – 300 000,00 грн.),

КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 1 500 000,00 грн.

Станом на 01.01.2016 року, по бюджету розвитку обліковувався залишок коштів у сумі 464 771,78 грн., на клопотання виконавчого комітету, відділу освіти, відділу охорони здоров’я та управління праці та соціального захисту населення міської ради, пропонується залучити на видатки 462 600,00 грн. і спрямувати їх:

– виконавчому комітету Уманської міської ради міської ради збільшити призначення за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 141 600,00 грн. (на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для відділу державної реєстрації Уманської міської ради та відділу державного архітектурно-будівельного контролю Уманської міської ради);

– відділу освіти Уманської міської ради збільшити призначення за КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 16 000,00 грн. (на придбання двох матричних принтерів для зняття показників комп’ютерних газових лічильників) та за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» на суму 14 000,00 грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва фінішної вишки ДЮСШ на Осташівському ставі);

– відділу охорони здоров’я Уманської міської ради збільшити призначення за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 8 000,00 грн. (капітальний ремонт приміщення міської дитячої лікарні, вул. Шевченка, 46 з впровадженням енергозберігаючих технологій в м. Умань Черкаської області);

– управлінню праці та соціального захисту населення Уманської міської ради збільшити призначення за КТКВ 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 283 000,00 грн. (на придбання ємкості для рідкого азоту та кафедри (гідротерапія – душ Шарко, висхідний, циркулярний))

В результаті залучення на видатки залишку коштів на початок року , на суму 462 600,00 грн. збільшується дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету.

6. Цільові фонди міської ради

 Станом на 01.01.2016 року, по цим фондам обліковувався залишок коштів у сумі 577 419,41 грн., на клопотання відділу житлово-комунального господарства міської ради, пропонується залучити на видатки 225 000,00 грн. і спрямувати їх за КТКВ 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 30 000,00 грн. та 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 195 000,00 грн. на благоустрій міста з метою придбання матеріалів, обладнання та предметів довгострокового використання для вирішення завдань якісного забезпечення населення міста послугами на об’єктах благоустрою.

В результаті залучення на видатки залишку коштів на початок року , на суму 225 000,00 грн. збільшується дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету.

           Зважаючи на наведене, відповідно до частини 8 статті 78 та  статті 52 Бюджетного кодексу України,   пропонується  міській раді затвердити   зміни до міського бюджету на 2016 рік.

 

Начальник фінуправління                                                     А.В.Петриченко                      

 

Додатки

Прочитано 1837 разів