Понеділок, 31 серпня 2015 11:28

21 серпня 2015 року № 4-73/6 - Про утворення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Уманській міській раді

 

a gerb

У М А Н С Ь К А    М І С Ь К А   Р А Д А

VIскликання

73 сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

21 серпня 2015 року № 4-73/6

Про утворення Державної

надзвичайної протиепізоотичної

комісії при Уманській міській раді
 

Відповідно статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 41 Закону України «Про ветеринарну медицину», Постанови від 21.11.2007 р. № 1350 «Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та Типових положень про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії», з метою здійснення оперативного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності щодо попередження спалахів особливо небезпечних хвороб і масових отруєнь тварин та їх ліквідації,

міська рада ВИРІШИЛА :


       1. Утворити та затвердити склад Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Уманській міській раді (далі – Комісія)  згідно з додатком 1.
       2. Затвердити Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Уманській міській раді згідно з додатком 2.
       3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кирилюк Л.М., в.о. начальника управління ветеринарної медицини в м.Умані Оленович О.О. та  постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища Подольський А.І.

В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                                    О.В. Цебрій

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови                                                  Л.М.Кирилюк

Начальник загального відділу                                             Т.В. Лапіна

Начальник юридичного відділу                                          А.М. Гришак

В.о. начальника управління

ветеринарної медицини в м.Умані                                       О.О.Оленович

Голова постійної комісії міської ради

з питань регулювання земельних

відносин і охорони навколишнього

природного середовища                                                      А.І.Подольський

ПІДГОТОВЛЕНО

В.о. начальника управління

ветеринарної медицини в м.Умані                                       О.О.Оленович

 

 

 

 

 

                                                    

                

Додаток   1
                                                                        до  рішення  Уманської  міської   ради
                                                                        21 серпня 2015 року №4-73/6

 

СКЛАД
Державної  надзвичайної  протиепізоотичної
комісії  при  Уманській  міській  раді          

1.

Кирилюк 

Людмила  Миколаївна

- заступник  міського голови,  голова Комісії;
2.

Оленович

Оксана      Олексіївна                               

-

в.о. начальника управління ветеринарної медицини  в

 м. Умані  , заступник голови                                                                 Комісії ( за  згодою) ;

3. Фадєєва Галина Максимівна -

начальник Уманської міської державної лікарні  ветеринарної  медицини , секретар Комісії

(за  згодою) ;                                                    

 

Члени  Комісії :

 

   
1.

Бабій 

Віталій   Дмитрович

-

інженер-мисливствознавець громадської  організації«Уманське товариство мисливців  та  рибалок»

(за  згодою) ;                         

 

2. Качанова Лариса  Петрівна -

начальник  Уманського міськрайонного управління

Головного управління
Держсанепідемслужби у Черкаській області, депутат  міської ради (за  згодою);                                                                                          

                                                                  

3. Клименко  Іван     Михайлович                                       -  в.о. начальника  відділу  охорони  здоров’я   Уманської  міської  ради   (за  згодою);
4.

Корман

Володимир Станіславович          

- директор комунального підприємства «Уманське виробниче житлове ремонтно-                                                                 експлуатаційне управління № 2)                                                           (за згодою);
5.

Лебідь 

Олександр Миколайович                  

-

начальник  Уманського   РВ  УДСНС в  Черкаській  області

(за  згодою) ;

6.

Назаров 

Станіслав Володимирович                

-

начальник  відділу житлово-комунального господарства Уманської  міської  ради                                                                (за  згодою)  ;  

 

7.

Осауленко 

Володимир  Кіндратович

-

Директор УКП  «КОМУНАЛЬНИК»

(за  згодою);

8.

Опришко 

Олена   Віталіївн

-

в.о.начальника  відділу з питань цивільного захисту  та  оборонної  роботи  Уманської  міської  ради  (за  згодою);

 

9.

Попов 

Олександр Сергійович                  

- депутат Уманської міської ради  (за згодою);
10.

Швець 

Григорій   Леонтійович                  

-

директор   Уманського   комунального «Виробничо -житлове   ремонтно - експлуатаційне управління  №  1» 

 (  за  згодою);                   

11.

Школенко

 Віталій Анатолійович

-  начальник  Уманського МВ УМВС України в Черкаській області ( за згодою);
12.

Цар

Андрій  Сергійович                  

-

директор комунального підприємства   « Уманське  ремонтно- експлуатаційне  управління » № 3 (за  згодою).                             

                                                            

                                                    

Секретар  міської ради                                                                       О.В.  Цебрій

 

Додаток  2

до рішення Уманської міської ради   

21 серпня 2015 року №4-73/6

         
 
ПОЛОЖЕННЯ 
про Державну надзвичайну протиепізоотичну 
комісію при Уманській  міській раді 
   1. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Уманській   міській раді  (далі - Комісія) є постійно діючим органом при міській раді, який здійснює на території міста оперативний контроль, керівництво і  координацію  діяльності органів виконавчої влади  та  місцевого  самоврядування  ,  підприємств, установ і організацій,  фізичних осіб  щодо  запобігання  спалахам особливо  небезпечних  хвороб,  що  входять до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - заразні хвороби),  і масовим  отруєннямтварин та їх ліквідації. 
    2. Комісія   в   своїй   діяльності   керуєтьсяКонституцією і законами  України,  а  також  указами  Президента України   та   постановами   Верховної  Ради  України,  прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням. 
 
     3.Основнимизавданнями Комісії є: 
 
    Здійснення контролю   через  орган  виконавчої  влади,  орган місцевого  самоврядування,  а  також  керівників  і   спеціалістів підприємств, установ і організаційза: 
     
     1) проведенням   заходів  щодо  профілактики  заразних  хвороб тварин (ящур,  чума, хвороба Ньюкасла, сибірка, сказ, туберкульоз, лейкоз  тощо),  хвороб,  спільних  для людей і тварин,  та масових отруєнь тварин; 
    
     2)  проведенням протиепізоотичних заходів з  метою  недопущення занесення  на  територію  міста збудників заразних хвороб тварин з інших держав та регіонів України; 
    
    3) додержанням     юридичними     та     фізичними     особами ветеринарно-санітарних  вимог,   спрямованих  на  захист  людей  і довкілля;
 
     Надання   практичної  допомоги   підприємствам,   установам і організаціям міста у проведенні протиепізоотичних заходів.
    
 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
 
     1) вживає  оперативних  заходів для локалізації та ліквідації спалахів заразних хвороб тварин;
     
     2) координує діяльність підприємств,  установ  і  організацій міста з питань проведення протиепізоотичних заходів; 
     3) через  систему  державної ветеринарної медицини та систему державної  санітарно-епідеміологічної  служби  організовує  захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;
 
     4) інформує   Головне   управління  ветеринарної  медицини  в Черкаській  області ,  Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію  при  Черкаській  обласній  державній  адміністрації  про  спалахи заразних хвороб і масові отруєння сільськогосподарських  та  диких тварин, а також про вжиті заходи щодо їх ліквідації; 
    
     5) запроваджує  карантинно-обмежувальні заходи або карантин у місці виникнення і розповсюдження заразних хвороб тварин;  
     
   6) заслуховує   керівників    органів    виконавчої    влади, підприємств,   установ   і   організацій  про  вжиті  заходи  щодо профілактики та ліквідації заразних хвороб тварин;
    
   
     7) оперативно   залучає    працівників    державної    служби ветеринарної медицини,  ветеринарних служб підприємств,  установ і організацій  до  проведення  протиепізоотичних  заходів,  а  також визначає відповідальних осіб;
  
     8) розглядає  матеріали щодо причин і наслідків виникнення та ліквідації спалахів заразних  хвороб  і  масових  отруєнь  тварин, визначення винних у цьому осіб; 
   
     9) вивчає   питання   про   вилучення  з  обігу  та  подальше використання небезпечної продукції тваринного походження, яка може викликати  інфекційні  захворювання і масові отруєння людей та/або тварин в процесі її переробки, реалізації або споживання; 
    
    10) визначає  кордони  інфікованої  та  буферної  зон,   зони спостереження. У разі  спалаху заразних хвороб тварин розміщує у засобах масової інформації повідомлення про кордони інфікованої та буферної зон, зони спостереження і за необхідності про застосовані в кожній з цих зон ветеринарно-санітарні заходи. 

 
     5. Комісія має право: 
 
   1)  одержувати від  органів  виконавчої  влади та   місцевого самоврядування,  підприємств, установ і організацій, фізичних осіб інформацію та матеріали,  що необхідні для з'ясування епізоотичної ситуації,  ветеринарно-санітарного  стану  підприємств,  установ і організацій  та  вжиття  невідкладних  заходів  щодо   запобігання розповсюдженню та ліквідації заразних хвороб тварин; 
 
    2)  проводити на   підприємствах,   в  установах  і  організаціях перевірку стану роботи  з  профілактики  або  ліквідації  заразних хвороб  і  масових  отруєнь  тварин  та  приймати  обов'язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень;
 
    3)  вирішувати питання про забій і знищення тварин,  птиці у разі виявлення   заразних  хвороб,  а  також  про  вилучення  з  обігу, знезараження, переробку або інше використання продуктів і сировини тваринного  та  рослинного походження,  визнаних не придатними для використання;
 
  4)  забороняти , у разі виявлення заразних хвороб тварин , вивезення (у  тому  числі  за  кордон) з окремих підприємств тварин,  птиці, кормів,  продукції і сировини тваринного походження  всіма  видами транспорту та пересилання в посилках,  а також їх ввезення (у тому числі з-за кордону); 
  
 5)  забороняти експлуатацію підприємств з переробки та зберігання продукції  і  сировини  тваринного  походження у разі виявлення на таких підприємствах  заразних  хвороб  тварин  або  незадовільного ветеринарно-санітарного стану; 

 
   6)  приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи, карантинно-обмежувальних заходів або карантину на підприємствах  з метою запобігання розповсюдженню заразних хвороб тварин; 
 
   7)  визначати , на  договірних  умовах , на  період  карантину режим роботи  працівників  підприємств  з   виробництва   та   переробки продукції і сировини тваринного походження залежно від конкретного захворювання тварин і наявних умов підприємства;
   
 8) ставити перед відповідними органами питання про звільнення  з роботи,  притягнення  до   адміністративної   або   кримінальної відповідальності посадових осіб,  з вини яких  допущено  занесення збудників   інфекції   на  територію  міста,  виникнення  спалахів заразних хвороб і масових отруєнь тварин. 
 
     6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, її членів та секретаря.
 
     Комісію очолює  заступник міського   голови  .  Заступником голови  Комісії  є  головний  державний   інспектор   ветеринарної медицини міста.
 
 7. До  складу  Комісії входять представники міських управлінь ветеринарної медицини,  охорони здоров'я,  з  питань  надзвичайних ситуацій, транспорту і зв'язку, житлово-комунального господарства, органів  внутрішніх  справ,  підприємств,  установ  і  організацій міста, визначені міською радою. 
 
     Членам Комісії  видаються  підписані  головою  та  секретарем Комісії службові посвідчення. 
 
    Під час виконання службових  обов'язків  їм  надається  право позачергового   користування   міжміським   телефонним   зв'язком, використання  спеціалізованих  транспортних  засобів  ветеринарної медицини. 
 
    Спеціалістам ветеринарної  медицини,  які  входять  до  складу Комісії, надаються повноваження державних інспекторів ветеринарної медицини. 
 
     8.ГоловаКомісії: 
 
    1)  керує роботою Комісії;
  
    2)  визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії; 
  
    3)  веде засідання Комісії; 
   
    4) затверджує щорічний план її роботи;
   
    5) скликає в разі потреби позачергові засідання Комісії; 
   
    6) вносить пропозиції ,у разі потреби, щодо  зміни  складу  Комісії; 

 
    7) здійснює контроль за виконанням прийнятих Комісією рішень. 

 
     У разі  відсутності  голови  Комісії  його  обов'язки виконує заступник. 
   
      9. Роботу з підготовки засідань Комісії виконує її секретар.
 
   10. Пропозиції  до  розгляду  питань  на  засіданні   Комісії вносять голова та   члени Комісії.
 
     11. Засідання  Комісії є правоможним,  якщо на ньому присутня більш як половина її членів. 
 
     На засідання  Комісії  запрошуються  залежно  від   характеру питань, що розглядаються, керівники або представники  органів виконавчої  влади та  місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій,  наукові працівники та громадяни. 
 
     12. Рішення  Комісії  вважається  прийнятим,  якщо  за  нього проголосувала більшість її членів,  присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. 
     Член Комісії, який  не  підтримує   прийняте рішення,  може у письмовій  формі  викласти  окрему  думку, що додається до рішення Комісії. 
 Рішення Комісії,  прийнятіу  межах її повноважень, є обов'язкові  для виконання  органами  виконавчої влади  та  місцевого   самоврядування,   підприємствами,    установами  і організаціями, громадянами.
 
 13. Засідання  Комісії  оформляється протоколом,  зміст якого або його частина доводиться до відома заінтересованих  центральних і   місцевих   органів   виконавчої   влади,   органів   місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і  організацій,  а  у  разі потреби - до засобів масової інформації.
     Протокол підписується   головою   та   секретарем  Комісії  і може скріплюватись  печаткою міської  ради. 
     Робочим  органом Комісії є управління ветеринарної медицини в місті.  
 
     

       Секретар  міської  ради                                                           О.В.  Цебрій

Прочитано 1128 разів