Понеділок, 07 грудня 2015 14:56

03 грудня 2015 року № 2.2-2/7 - Про затвердження плану діяльності Уманської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

 

a gerb

У М А Н С Ь К А    М І С Ь К А   Р А Д А

2 сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

VIIскликання

03 грудня 2015 року № 2.2-2/7

Про затвердження плану діяльності

Уманської міської ради

з підготовки проектів регуляторних

актів на 2016 рік

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, на пропозицію управлінь, служб і відділів міської ради та виконавчого комітету,  з метою планування діяльності міської ради та виконавчого комітету з прийняття рішень, направлених на регулювання господарських відносин на території міста Умань, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання,

міська рада    ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити  план діяльності Уманської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік  (додається).
  2. Економічному відділу міської ради та відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету оприлюднити рішення в газеті “Уманська зоря” та на веб-сайті міської ради протягом 10 днів після затвердження.
  3. Керівникам структурних підрозділів  міської ради та виконавчого комітету при розробці регуляторного акта, не передбаченого Планом, затвердженим пунктом 1 рішення, вносити відповідні зміни не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки такого проекту відповідно до вимог статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
  4. Постійній комісії міської ради з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики (Кисляк С.Г.) забезпечити підготовку експертних висновків щодо регуляторного впливу проектів регуляторних актів, про відповідність  вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з напрямами їх діяльності та постійну комісію міської ради з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики (Кисляк С.Г.).     

Міський голова

О. В. Цебрій

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

03 грудня 2015 року № 2.2-2/7

План діяльності Уманської міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Вид і назва проекту Мета прийняття Строки підготовки проектів Відповідальні за розробку
  Рішення міської ради “Про затвердження нової редакції Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності” Удосконалення нормативно-правової бази, при розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності І квартал 2016 року Відділ комунального майна міської ради
  Рішення міської ради “Про затвердження нової редакції Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності” Удосконалення нормативно-правової бази визначення об’єктів оренди та механізму надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна міської комунальної власності І квартал 2016 року Відділ комунального майна міської ради
  Рішення міської ради “Про затвердження нової редакції Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності” Удосконалення проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності, за принципом аукціону І квартал 2016 року Відділ комунального майна міської ради
  Рішення виконавчого комітету “Про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів” Забезпечення організації поводження з побутовими відходами у місті та підвищення якості надання житлово-комунальних послуг І квартал 2016 року Відділ житлово-комунального господарства та економічний відділ міської ради
  Рішення міської ради “Правила благоустрою території міста Умань” Якісне покращення санітарного стану і комплексного благоустрою міста І квартал 2016 року Відділ житлово-комунального господарства міської ради
  Рішення міської ради “Про місцеві податки і збори на 2017 рік” Забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 267, 268, 2681, 269 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України шляхом встановлення місцевих податків і зборів, та затвердження їх ставок, які будуть діяти на території м. Умань у 2017 році ІІ квартал 2016 року Фінансове управління міської ради
  Рішення міської ради “Про затвердження Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення  законодавства у сфері благоустрою” Встановлення процедури та порядку обрахування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою І півріччя 2016 року Відділ житлово-комунального господарства міської ради
  Рішення міської ради “Про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених споруд на території м. Умань” Покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міста; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон, інженерних мереж  міста; встановлення єдиного порядку демонтажу тимчасових споруд на території  міста Умань І півріччя 2016 року Відділ житлово-комунального господарства міської ради
  Рішення виконавчого комітету “Правила приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації м. Умань” Контроль якості скинутих підприємствами, організаціями та установами стічних вод у систему каналізації м. Умань І півріччя 2016 року Відділ житлово-комунального господарства міської ради та КП “Уманьводоканал”

Секретар міської ради

Л. М. Кирилюк

Чантурія

Прочитано 916 разів