Середа, 30 грудня 2015 06:43

25 грудня 2015 року № 6.3-3/7 - Про міську програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016 - 2020 роках

 

a gerb

 

УМАНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

VІІ СКЛИКАННЯ

3 СЕСІЯ

 Р І Ш Е Н Н Я

25 грудня 2015 року № 6.3-3/7

Про міську програму забезпечення

учасників АТО та членів їх сімей житлом

у 2016 - 2020 роках

Відповідно до підпунктів 22, 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 70 Бюджетного Кодексу України, рішення Черкаської обласної ради від 28.08.2015 р. № 42-1/ VI «Про Обласну програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2015 - 2020 роках», доручення голови Черкаської облдержадміністрації від 25.11.2015 р. № 51-Д, з метою забезпечення житлом учасників антитеро-ристичної операції  та членів їх сімей у спосіб пільгового житлового кредитування,

міська рада ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити міську програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016 - 2020 роках (далі - Програма) (додається).
  2. Затвердити Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво та придбання житла (додається).
  3. Фінансовому управлінню Уманської міської ради (Петриченко А.В.) при формуванні міського бюджету передбачати кошти на покриття витрат, пов’язаних з виконанням заходів Програми.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради (Кучер Г.М.) та постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Омелянчук І.М.).

Міський голова                                                           О.В.Цебрій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Уманської міської ради

 25 грудня 2015 року № 6.3-3/7

Міська програма

забезпеченняучасників АТО та членів їх сімей житлом

у 2016 - 2020 роках

I.Загальні положення

1. Міська програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016 - 2020 роках (далі - Програма) спрямована на поступове, соціально ефективне та виважене розв’язання гострої проблеми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у спосіб пільгового житлового кредитування.

2. Програму сформовано за принципом спільної суспільної відповідальності органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», а також безпосередньо учасників АТО та членів їх сімей.

3.  Основні умови Програми передбачають таке:

1) відсоткова ставка за користування пільговим кредитом у національній валюті становить орієнтовно 3 відсотки річних від суми зобов’язань за кредитом;

       2)  індекс інфляції на суму зобов’язань за кредитом не нараховується;

       3) комісійні збори з позичальника за оформлення і супроводження кредитного договору не збираються;

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Для адаптації громадян, демобілізованих із зони АТО, та членів їх сімей, більшість з яких не мають можливості самостійно забезпечити себе та свої сім'ї житлом, питання забезпечення учасників АТО та їх сімей житлом є актуальним.

Останніми роками значно скоротились обсяги надання житла військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів. За обставинами, які склались в державі у зв’язку з проведенням антитерористичної операції, військовослужбовці та працівники правоохоронних органів набули статусу учасників АТО. Переважна більшість учасників АТО не мають власного житла або потребують поліпшення житлових умов.

Важливе значення у забезпеченні житлом громадян відіграють цільові державні програми, однак, вони не в змозі в повному обсязі вирішити житлові проблеми учасників АТО та членів їх сімей. Питання потребує підтримки шляхом залучення бюджетних коштів на місцевому рівні.

III. Визначення мети Програми

Метою Програми є сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО та членів їх сімей в м. Умань.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

1.Вирішення проблеми забезпечення учасників АТО та їх сімей можливе за умови підтримки на місцевому рівні реалізації цієї Програми та співпраці між Черкаською обласною державною адміністрацією, Черкаською обласною радою, Уманською міською радою і Черкаським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

2.Виконавцем і координатором Програми виступає Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

3.Механізм кредитування учасників АТО та членам їх сімей відповідно до Програми визначається Положенням про порядок надання пільгових довготермінових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво і придбання житла на території міста Умань, які надаються за рахунок коштів міського бюджету (далі – Положення). Кредити також можуть надаватися за рахунок державного або обласного бюджету та інших, не заборонених законодавством, джерел, в тому числі за умовами співфінансування.

4.Кредит за цією Програмою надається на будівництво або на придбання житла учасникам АТО та членам їх сімей, які зареєстровані і проживають на території міста Умань.

5.На підставі укладеної угоди між головним розпорядником бюджетних коштів і головним виконавцем Програми, кошти, передбачені у міському бюджеті на реалізацію Програми, перераховуються Черкаському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для надання кредиту відповідно порядку, визначеного Положенням.

6.У межах реалізації Програми основними функціями Черкаського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» передбачено:

7.Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» формує потребу в коштах для виконання Програми, та подає фінансові розрахунки головному розпоряднику коштів міського бюджету з визначенням обсягів та термінів їх фінансування, за наявності коштів з інших, не заборонених законодавством, джерел залучає їх для виконання Програми.

8. Черкаська обласна  та Уманська міська ради:

10. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та міського бюджетів на умовах співфінансування, де частка обласного бюджету становить до 10 відсотків.

11. Фінансування здійснюється в межах асигнувань, затверджених в обласному та міському бюджеті на відповідний рік.

  1. V.Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом учасників АТО та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

1.Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним, подає головному розпоряднику бюджетних коштів інформацію про використання коштів, виділених на виконання Програми.

2.Головний розпорядник бюджетних коштів щорічно звітує про хід виконання Програми та публікує основні результати реалізації Програми за підсумками року у засобах масової інформації.

Секретар міської ради                                                         Л.М.Кирилюк  

Вик. Побережна

ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рішення

Уманської міської ради

   ________№ __________

  

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання пільгових довготермінових кредитів

учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво

та придбання житла в м. Умань

 

       1. Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів учасникам  АТО  та  членам  їх  сімей  на  будівництво  та  придбання  житла   в м.Умань (далі – Положення) визначає механізм надання пільгових довготермінових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво та придбання житла.

       2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

       Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» (далі – Регіональне управління Фонду), що є юридичною особою та діє відповідно до положення про нього, яке використовує коштиобласного і міського бюджетів та інших, не заборонених законодавством, джерел, виділених для надання пільгових довготермінових кредитів учасникам антитерористичної операції (далі – АТО) та членам їх сімей на будівництво та придбання житла;

       кредит – кошти, матеріальні ресурси, що надаються відповідно до діючого законодавства та цього Положення учасникам АТО та членам їх сімей з цільовим призначенням на будівництво та придбання житла у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором, і підлягають поверненню в порядку і терміни, визначенні зазначеним договором;

       банк-агент – банк України, який за договором, укладеним відповідно до законодавства з Регіональним управлінням Фонду, здійснює операції з обслуговування кредитів;

       кандидат - учасник АТО або член сім'ї учасника АТО, який має право  на  отримання  кредиту і подав відповідні документи;

       кредитні ресурси – кошти, передбачені у обласному та міському бюджетах та інших не заборонених законодавством джерел, в тому числі за умовами співфінансування для надання кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво або придбання житла; кошти, що надходять від погашення кредитів та сплати відсотків за користування ними; інші надходження, не заборонені законодавством, що спрямовуються Регіональним управлінням Фонду на кредитування будівництва або придбання житла учасниками АТО та членами їх сімей;

       кредитний договір – договір на отримання кредиту, що укладається в установленому законодавством порядку між Регіональним управлінням Фонду і кандидатом, відповідно до якого здійснюється кредитування будівництва  і придбання житла на умовах, що визначаються згідно з цим Порядком та нормами діючого законодавства;

 

       позичальник – учасник АТО або член сім'ї учасника АТО, який отримав кредит на умовах, визначених кредитним договором;

       забудовник – особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об’єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються;

       об’єкт кредитування – квартири у багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки та садиби, які будуються або продаються на вторинному ринку, за умови, що такі індивідуальні та багатоквартирні житлові будинки житлові умови в яких є придатними для проживання;

       експертна оцінка – оцінка вартості житла, що склалася на первинному чи вторинному ринку регіону, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством;

       продавець житла – юридична або фізична особа, яка є власником житла та здійснює його продаж;

       договір про придбання житла – договір, що укладається між кандидатом і відчужувачем (продавцем, управителем, замовником, забудовником);

       кошти на обслуговування – кошти, що окремо передбачаються рішеннями про обласний та міський бюджети, інші не заборонені законодавством джерела на покриття витрат, пов’язаних із виконанням Програми, які спрямовуються на поточні та капітальні видатки і на матеріально – технічне забезпечення Регіонального управління Фонду.

       3. Право на отримання кредиту мають учасники АТО та члени їх сімей, які проживають в місті Умань та згідно із законодавством визнані такими, які потребують поліпшення житлових умов.

        4. Кредитування будівництва і придбання житла для учасників АТО та членів їх сімей, передбачене цим Положенням, є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів.

       5. Умови надання кредиту, визначені у цьому Положенні, не поширюються на учасників АТО та членів їх сімей, які згідно із законодавством отримують на пільгових умовах інші кредити або безповоротну допомогу за рахунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

       6. Кредит надається учасникам АТО та членам їх сімей лише один раз. Право на отримання кредиту вважається використаним з моменту отримання позичальником  акта приймання – передачі збудованого чи придбаного за кошти кредиту житла або оформлення права власності.

       7. Регіональне управління Фонду під час формування показників обласного та міського бюджетів на відповідний рік на підставі узагальненої інформації проводить розрахунки необхідного обсягу коштів для надання кредитів та на витрати, пов’язані з їх обслуговуванням, за рахунок коштів обласного та міського бюджету. Зазначені розрахунки, в установленому порядку, Регіональне управління Фонду подає головному розпоряднику коштів або відповідним радам для врахування їх під час складання проектів обласного та міського бюджетів.

 

       8. Бюджетні призначення на надання пільгових довготермінових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво та придбання житла встановлюються рішеннями Черкаської обласної та Уманської міської радами  про бюджет.

 

       9. Кредитні договори укладаються Регіональним управлінням Фонду з кандидатами у позичальники в межах обсягів кредитних ресурсів та після фактичного перерахування коштів на відповідний рахунок Регіонального управління Фонду.

       10. У період виконання зобов’язання за кредитом збудоване або придбане житло підлягає страхуванню позичальником в установленому порядку, також підлягає страхуванню життя та здоров’я позичальника.

       11. Кредит, відповідно до цього Положення, надається учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво та придбання житла терміном до 30 років. Термін надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.
12. На перший внесок позичальнику за рахунок бюджетних джерел надається безповоротна фінансова допомога на оплату першого внеску у розмірі 20% вартості житла.
       13. Кредит, відповідно до цього Положення, надається учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво або придбання житла за таких умов: 
1) перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності. 

14. Для отримання кредиту кандидат подає до Регіонального управління Фонду такі документи:

1) заяву про надання кредиту;

2) довідку про участь в АТО;

3) документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов;

4) довідку про склад сім’ї;

5) копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

6) копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

7) документи, що підтверджують доходи позичальника та членів сім’ї;

8) звіт про незалежну оцінку об’єкта купівлі – продажу;

9) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

У разі подання кандидатом або позичальником документів, що містять неправдиві відомості, він несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством.

       15. Рішення про надання кредиту приймається Регіональним управлінням Фонду протягом місяця з дня подання документів за умови фактичного надходження кредитних ресурсів на його рахунки. 

 

У разі відмови в наданні кредиту Регіональне управління Фонду повідомляє про це кандидата в місячний термін. Це рішення може бути оскаржене кандидатом в установленому законодавством порядку.

       16. Розмір кредиту на будівництво та придбання житла визначається Регіональним управління Фонду, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва або придбання житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра загальної площі житла визначається найменшою між експертною оцінкою та ціною забудовника (продавця).

       У разі перевищення нормативної площі житла, що будується або буде придбано, кандидат за власний рахунок сплачує вартість понаднормативної площі житла шляхом внесення власних коштів на рахунок у банку – агенті у терміни, визначені кредитним договором.

       17. Кредитний договір укладається після прийняття Регіональним управлінням Фонду рішення про надання кредиту. Після підписання сторонами кредитного договору кандидат набуває статусу позичальника, на якого оформляється кредитна справа позичальника.

       Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться шляхом оформлення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
кредитного  договору.

       18. Кредит надається на підставі кредитного договору, до якого додається розрахунок розміру кредиту.

       19. За розпорядженням Регіонального управління Фонду органи Державного казначейства перераховують кошти з відповідного рахунку Регіонального управління Фонду на особистий рахунок позичальника у банку-агенті та повідомляють про це Регіональне управління Фонду.

       20. Фінансування будівництва та придбання житла здійснюється відповідно до кредитного договору та договору з забудовником (продавцем) у безготівковій формі за письмовим розпорядженням Регіонального управління Фонду банком-агентом шляхом перерахування  коштів з рахунку  позичальника.

       21. Контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснює Регіональне управління Фонду.

       22. Термін використання кредитних коштів на будівництво житла обумовлюється у кредитному договорі.

       23. Погашення кредиту, наданого на будівництво та придбання житла, і сплата відсотків за користування ним здійснюється позичальником щомісяця починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті в разі придбання житла, а в разі будівництва з моменту введення в експлуатацію збудованого житла. Платежі з погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним вносяться в порядку, визначеному кредитним договором.

 

       24. Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотка річних від суми зобов'язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; крім звільнення від сплати відсотків за користування кредитом позичальник, який має двох дітей за рахунок бюджетних коштів погашається 10 відсотків суми зобов'язань за кредитом, а позичальник, який має трьох і більше дітей 15 відсотків суми зобов'язань за кредитом.

       Якщо у складі сім'ї позичальника сталися зміни, які дають йому право на отримання зазначених пільг, він протягом одного місяця подає Регіональному управлінню Фонду відповідну заяву та документи встановленого зразка, що підтверджують такі зміни. На підставі цих документів та відповідно до цього Положення до кредитного договору вносяться зміни із зазначенням обсягів щомісячних платежів за кредитом і відсотків за користування ним.

       Після отримання зазначених в абзаці першому цього пункту пільг позичальник не може бути їх позбавлений, крім випадків, коли пільги були отримані на підставі документів, що містять неправдиві відомості, позичальника позбавлено батьківських прав або надання пільг у судовому порядку визнано неправомірним.

       Відсотки за користування кредитом, а також пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту не нараховуються військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду або воєнного стану.

       25. У разі загибелі (смерті) позичальника (одного з членів сім'ї позичальника) - військовослужбовця, на якого поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", що настала під час проходження ним військової служби у період проведення антитерористичної операції, за рахунок бюджетних коштів погашається вся сума зобов'язань за кредитом, що існувала на момент його загибелі (смерті).

       26. Щороку на фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, Черкаському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з відповідних бюджетів спрямовується 3% від загального обсягу кредитних ресурсів, які перебувають на обслуговуванні в регіональному управлінні. Кошти на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитних ресурсів, отриманих з обласного, міського бюджетів, за окремими розрахунками, перераховуються в установленому порядку на відповідні рахунки Регіонального управління Фонду.

       27. За прострочені платежі з позичальника стягується пеня у розмірі, встановленому кредитним договором. При внесенні щомісячних платежів першочергово стягується нарахована пеня, потім прострочені платежі, відсотки за користування кредитом та основний платіж з погашення кредиту.

       28. Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з обласного   та   міського  бюджетів,  відсотки  за  користування  ними  і  пеня

зараховуються до надходжень спеціального фонду відповідних бюджетів в установленому порядку і спрямовуються на подальше надання кредитів.

       Кредитні ресурси минулих років, що повертаються за результатами   проведення остаточних розрахунків як зайво перераховані з урахуванням   фактичної площі збудованого житла, що надійшли в результаті відмови від наданих кредитів або розірвання кредитного договору, а також зайво перераховані у разі змін у складі сім’ї позичальника, зараховуються до відповідних бюджетів в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту, та використовуються на подальше надання кредитів.

       29. Наданий позичальнику кредит може бути погашений достроково, що обов’язково відображується в договорі.

       30. Регіональне управління Фонду щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає головному розпоряднику бюджетних коштів звіти про обсяги коштів:

       1) перерахованих на будівництво житла за рахунок кредитів наростаючим підсумком з наданням списку забудовників;

       2) перерахованих на придбання житла за рахунок кредитів;

       3) одержаних у рахунок погашення кредиту з наданням списків позичальників;

       4) не внесених позичальниками в установлені терміни за зобов’язаннями з наданням списків боржників;

       5) спрямованих на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитних ресурсів.

 

 

Секретар міської ради                                                         Л.М. Кирилюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитано 1061 разів