Версія для друку
Середа, 20 січня 2016 15:13

Про схвалення проекту міського бюджету на 2016 рік та прогнозу міського бюджету на 2017-2018 роки

a gerb

УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

24 грудня 2015р. № 351                                                     

Про схвалення проекту міського бюджету

на 2016 рік та прогнозу міського бюджету

на 2017-2018 роки

       Відповідно до частини першої статті 76 , частини четвертої статті 21 Бюджетного кодексу України , підпункту 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», розглянувши проект міського бюджету на 2016 рік  та прогноз на 2017-2018 роки,

виконавчий комітет Уманської міської ради ВИРІШИВ:

1.Схвалити  проект міського бюджету на 2016 рік  та прогноз міського бюджету на 2017-2018 роки  і подати  їх Уманській міській раді на затвердження  (додаються).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконавчого комітету Уманської міської ради  Плотнікову Л.П.

Міський голова                                                                 О.В.Цебрій

Секретар виконавчого

комітету                                                                                Л.П.Плотнікова

 

П Р О Г Н О З 

міського бюджету на 2017 та 2018 роки

 

  1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету на 2017 та 2018 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, а також враховано сценарій 1 основних прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2017 – 2019 роки та перспективи соціально – економічного розвитку міста.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку Черкащини та можливостями міського бюджету у середньостроковій перспективі.

Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

Прогноз, що ґрунтується на принципі збалансованості бюджету, підвищує результативність та ефективність витрачання бюджетних коштів, посилює бюджетну дисципліну, спрямовує фінансові ресурси на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку міста.

Відповідно до Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. № 558, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2017 – 2018 роки, що покладені в основу розрахунку  сценарію 1 Прогнозу, характеризуються наступним чином:

                                                                                           Таблиця 1

Показники 2017 рік 2018 рік
ВВП номінальний, у % до попереднього року 103,5 104,0
Індекс споживчих цін, у середньому до попереднього року, % 110,4 107,5
Індекс споживчих цін, грудень до грудня попереднього року, % 108,1 105,5
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень 662,1 731,7
Середньомісячна зарплата працівників номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, у % до попереднього року 103,7 104,0

У 2017 та 2018 роках передбачається здійснити такі заходи:

реалізація реформи міжбюджетних відносин, державної політики, ініціатив Президента України та Уряду щодо децентралізація фінансових ресурсів, забезпечення стабільного регіонального розвитку міста;

забезпечення визначених завдань з наповнення  міського бюджету;

забезпечення раціонального використання існуючої податкової бази для підвищення рівня власної фінансової бази територіальної громади;

раціональний підхід до використання комунального майна;

спрямування ресурсу міського бюджету на розвиток міста, формування інвестиційної привабливості м.Умань;

соціальна підтримка малозахищених верств населення.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

забезпечення зростання доходної частини міського бюджету за рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки, легалізація заробітної плати;

підвищення рівня зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні обсягу надходжень та підвищення рівня власної фінансової бази територіальної громади;

пошук додаткових шляхів наповнення міського бюджету, зокрема, шляхом ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати у господарському комплексі, руйнування існуючих схем мінімізації сплати податків, забезпечення беззбиткової діяльності підприємств та створення рівних умов для усіх суб’єктів господарювання;

забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;

збільшення обсягу фінансування соціальних програм;

забезпечення соціально – економічного розвитку м.Умань.

  1. Індикативні прогнозні показники міського бюджету

 

Назва показника 2017 рік 2018 рік
тис.грн. тис.грн.
ДОХОДИ 575679,1 607341,4
у тому числі:    
Власні надходження 202944,8 214106,8
Загальний фонд 183017,6 193083,6
Податок та збір на доходи фізичних осіб 70048,8 73901,5
Місцеві податки 60678,2 64015,5
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 45942,5 48469,3
Екологічний податок 108,1 114,0
Державне мито 2313,3 2440,5
Плата за надання інших адміністративних послуг 3080,9 3250,3
Надходження від орендної плати за користування майном комунальній власності 513,5 541,7
Інші надходження 332,3 350,8
Спеціальний фонд 19927,2 21023,2
Власні надходження бюджетних установ 12792,6 13496,2
Субвенції з державного бюджету 372734,3 393234,6
Освітня субвенція 65003,8 68579,0
Медична субвенція 62558,8 65999,5
 Субвенції з державного бюджету на виконання загальнодержавних програм соціального захисту 245171,7 258656,1
ВИДАТКИ 575157,9 606791,5
у тому числі:    
Державне управління 17551,9 18517,2
Освіта 149556,4 157781,9
Охорона здоров’я 88472,0 93337,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 264012,4 278533,1
Культура і мистецтво 16549,0 17459,2
Житлово-комунальне господарство 11955,9 12613,4
Засоби масової інформації 940,5 992,2
Фізична культура і спорт 3305,7 3487,5
Будівництво 6875,9 7254,1
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 1567,4 1653,7
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 5945,5 6272,5
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 1081 1140,5
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 136,2 143,7
Цільові фонди 3630,9 3830,7
Видатки, не віднесені до основних груп 3566,4 3762,6
Трансферти іншим бюджетам, що здійснюються за рахунок власних та закріплених надходжень обласного бюджету та дотацій 10,8 11,4
Фінансування 0 0
Кредитування 521,2 549,9

 

Внутрішні чинники, які обумовлюють необхідність фінансування

бюджету та напрями спрямування залучених коштів

 

На стадії затвердження та в ході внесення змін до міського бюджету, з метою виконання положень пункту 4 частини першої статті 7, статей 14 та 72 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті можуть виникати:

дефіцит за загальним фондом - у разі використання вільного залишку бюджетних коштів;

профіцит за загальним фондом - у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету, виконання зобов’язань за непогашеними позиками, а також для забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів;

дефіцит за спеціальним фондом - у разі залучення до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ.

У випадку виникнення тимчасових касових розривів, буде використана передбачена статтею 73 Бюджетного кодексу України можливість отримання позик на покриття тимчасових касових розривів у фінансових установах  у межах поточного бюджетного періоду.

Визначений частиною третьою статті 14 Бюджетного кодексу України оборотний залишок бюджетних коштів (частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, яка утворюється для покриття тимчасових касових розривів) прогнозується в обсязі 20,0 тис.грн.

Кредитування бюджету:

У рамках міської програми молодіжного житлового будівництва продовжуватиметься надання кредитів на довготермінове кредитування будівництва житла для молодих сімей. Реалізація кредитної програми сприятиме збільшенню обсягу житлового будівництва, активізації інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва, покращить житлові умови молодих громадян міста.

Крім того, кредитування передбачається на виконання міської програми забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016-2020 роках, на умовах співфінансування з міського та обласного бюджетів. 

Перелік програм щодо надання та повернення кредитів.

         Міська програма забезпечення молоді житлом «Молодій родині – доступне житло» на 2004-2017 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.05.2012 № 3.18-21/6.

         Міська програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016-2020 роках виноситься на розгляд та затвердження сесією міської ради 25.12.2015 року. 

  1. Виконання інвестиційних програм (проектів).

                                                                                             Таблиця 3

п/п

Назва програми та заходи Обсяг фінансування, тис.грн.
2017 рік 2018 рік
1 2

3

4
1. Програма соціально-економічного розвитку міста 17836,5 18817,5
2. Програма забезпечення молоді житлом «Молодій родині –доступне житло» на 2004-2017 роки

76,5

80,7

3.

Програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016-2020 роках

411,3

411,3

  Всього: 18324,3 19309,5

Перелік інвестиційних програм (проектів) узгоджено із заходами та завданнями, визначеними стратегією соціально-економічного розвитку міста та міськими програмами.

  1. Міжбюджетні відносини:

                                                                                     Таблиця 4

Назва показника 2016 рік 2017 рік
тис.грн. тис.грн.
Базова дотація * *
Субвенції з державного бюджету 372734,3 393234,6
Освітня субвенція 65003,8 68579,0
Медична субвенція 62558,8 65999,5
Субвенції на виконання загальнодержавних програм соціального захисту 245171,7 258656,1
Субвенції з інших бюджетів (обласна та районні) * * * *

* - в обсягах, визначених Законом України „Про Державний бюджет України” на відповідний рік.

* * - в  обсягах, визначених рішеннями сесій Черкаської обласної та районних рад на відповідний рік.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, міський бюджет матиме можливість отримувати ряд трансфертів з державного бюджету: базову дотацію, субвенції: освітню,  медичну, на здійснення державних програм соціального захисту.

З метою реалізації на належному рівні бюджетної політики на території міста, з обласного бюджету та бюджетів прилеглих районів також щороку надається ряд міжбюджетних трансфертів.

 Як і в минулі роки, пріоритетними напрямами у взаємовідносинах з іншими бюджетами будуть:

підвищення фінансової спроможності міського бюджету та рівня заінтересованості органів місцевого самоврядування у збільшенні обсягу надходжень до міського бюджету;

посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально – економічного розвитку країни та регіонів;

забезпечення виконання загальнодержавних та обласних програм, фінансування яких здійснюється шляхом надання трансфертів місцевим бюджетам;

здійснення будівництва, ремонту, реконструкції споруд, інженерних комунікацій та іншого майна, яке знаходиться як в міській комунальній власності; будівництво, ремонт, реконструкцію та придбання житла для окремих категорій громадян.

З метою реалізації перелічених напрямів, як інструменти між- бюджетного вирівнювання будуть застосовані, серед інших, такі ключові трансферти, як субвенції з обласного та районних бюджетів на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, субвенції державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів та інші субвенції.

Начальник фінансового управління                                        А.В.Петриченко

                                                                                   СХВАЛЕНО

                                                                                   Рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                     24 грудня  2015р.   №  351

Проект міського бюджету на 2016 рік 

Прочитано 1083 разів