Версія для друку
Середа, 20 січня 2016 16:02

24 грудня 2015р. № 354 - Про впровадження інноваційної форми соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми

 

a gerb


УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

24 грудня 2015р. № 354

Про впровадження інноваційної
форми соціальної послуги
тимчасового патронату над дітьми

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини 1, підпункту 2 пункту «б» частини 2 статті 34, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 22.10.2012 року №609/2012 «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року», Законів України «Про соціальні послуги», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», постанов Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної з захистом прав дитини» із змінами, від 15.05.2013 року №341 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року», договору між Уманською міською радою та Міжнародною благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині» від 22.09.2015 року в частині співпраці із запровадження кращих практик альтернативного догляду дітей, які тимчасово залишилися без батьківського піклування, з метою комплексного підходу до подолання складних життєвих обставин сімей з дітьми та забезпечення права кожної дитини на сімейне виховання,

виконавчий комітет Уманської міської ради ВИРІШИВ:

1. Запровадити в м. Умань з грудня 2015 року інноваційну форму соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми.
2. Затвердити Порядок запровадження в м. Умань інноваційної форми соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми (додається).
3. Службі у справах дітей Уманської міської ради здійснювати контроль, координацію та забезпечення соціально-правового захисту дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, запобігання бездоглядності та правопорушень серед них. В разі необхідності вжити заходи для соціального захисту дітей шляхом застосування такої форми влаштування дітей, як тимчасовий патронат.
4. Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради узгоджує із службою у справах дітей Уманської міської ради заходи щодо догляду, виховання та реабілітації дитини, соціального супроводу біологічної сім’ї дитини, які мають спільну мету – захист дитини та забезпечення її прав на виховання у сприятливому сімейному середовищі.
5. Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради координує процес запровадження інноваційної соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми та забезпечує використання коштів Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині» на соціальну послугу тимчасового патронату над дітьми.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Клочка С.Л.

Міський голова                                                                       О. В. Цебрій

Cекретар виконавчого комітету                                               Л. П. Плотнікова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
24 грудня 2015р. № 354


Порядок
запровадження в м. Умань інноваційної форми
соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми

I. Загальні положення
1.Порядок запровадження в м. Умань інноваційної форми соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми (далі - Порядок) визначає організаційні засади впровадження соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми в м. Умань, алгоритму надання послуги та діяльності патронатного вихователя, процесу влаштування й перебування дитини в цій сім’ї та фінансового забезпечення послуги.
2.Впровадження в м. Умань інноваційної соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми здійснюється на підставі Договору між Уманською міською радою та Міжнародною благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині» (далі – МБО «Партнерство «Кожній дитині»), який визначає взяті сторонами зобов’язання щодо розвитку в громаді соціальних послуг для вразливих сімей з дітьми.
3.Тимчасовий патронат над дітьми – комплексна послуга, яка передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.
Метою патронату є забезпечення права на сімейне виховання дитини, яка за певних причин не може проживати разом зі своїми біологічними батьками, або іншими законними представниками, надання комплексу послуг у відповідності до найкращих інтересів дитини в період подолання її сім’єю складних життєвих обставин або пошуку найбільш оптимальної форми влаштування дитини та захист її прав.
Міждисциплінарна команда з ведення випадку дитини, влаштованої до патронатного вихователя (далі – міждисциплінарна команда) – об’єднання різних спеціалістів (служби у справах дітей Уманської міської ради, Центру соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, відділу освіти Уманської міської ради, відділу охорони здоров’я Уманської міської ради, патронатних вихователів, фахівців, причетних до конкретного випадку) для ведення випадку щодо вирішення долі дитини з урахуванням найкращих її інтересів.
В міждисциплінарній команді також може бути представлена біологічна родина в якості батьків або родичі.
Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї. Помічник патронатного вихователя – чоловік/дружина патронатного вихователя.
Сім’я патронатного вихователя – сім’я, в якій, за згоди всіх її членів, повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.
4.Впровадження в м. Умань соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми має забезпечити:
1) невідкладний захист дитини та комплекс соціальних послуг з підтримки її біологічної сім’ї;
2) задоволення першочергових (базових) потреб дитини, індивідуальний догляд, виховання та її реабілітація в безпечному сімейному середовищі;
3) попередження інституалізації дитини, сприяння її поверненню до біологічної сім’ї, а в разі неможливості — пошук сімейної форми виховання.
5.Послуга тимчасового патронату над дітьми надається дітям, які через складні життєві обставини потребують тимчасового влаштування до сім’ї патронатного вихователя, зокрема:
1) новонароджені діти, від яких відмовились батьки в пологовому будинку, чи іншому медичному закладі;
2) підкинуті, безпритульні діти;
3) діти з сімей, в яких існує загроза їхньому життю та здоров’ю;
4) діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;
5) діти, батьки яких або особи, що їх заміняють, померли, або пропали безвісті;
6) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
7) діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім’ї, в т.ч. у зв’язку з тим, що їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватись про власну чи влаштовану дитину.
6.До процесу захисту влаштованої під патронат дитини, надання їй та її сім’ї соціальних послуг та прийняття рішень щодо подальшої долі дитини залучається служба у справах дітей Уманської міської ради та Центр соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, за потреби, інші структурні підрозділи Уманської міської ради, заклади, установи та організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.

II. Умови запровадження тимчасового патронату над дитиною
1.Служба у справах дітей Уманської міської ради, враховуючи особливості та специфіку соціальних проблем громади, визначає потребу у запровадженні в м. Умань соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми та ініціює залучення МБО «Партнерство «Кожній дитині» на підтримку цього процесу.
2.Центр соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради:
1) проводить інформаційну роботу з пошуку сімей - кандидатів у патронатні вихователі, забезпечує консультування та їх первинний відбір, здійснює прийом та аналіз поданих ними документів та спільно з службою у справах дітей Уманської міської ради вивчає житлово-побутові умови кандидатів у патронатні вихователі та можливість влаштування дитини за місцем проживання цієї сім’ї;
2) закріплює фахівця із соціальної роботи Центру соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, який спільно з сім’єю кандидатів проходить навчання за спеціальною Програмою підготовки патронатних вихователів, проведення якої забезпечує МБО «Партнерство «Кожній дитині».
3.Кандидатами у патронатні вихователі може бути подружжя громадян України:
1) віком від 35 до 60 років (для жінки) і від 35 до 65 років (для чоловіка), які перебувають у зареєстрованому шлюбі та проживають на спільній житловій площі(власній або орендованій);
2) які мають позитивний досвід виховання власних дітей, вже дорослих, або таких, які досягли підліткового віку;
3) не мають судимості;
4) стан здоров’я яких та членів сім’ї, які проживають у цьому ж помешканні, дозволяє забезпечувати догляд та виховання тимчасово влаштованих дітей;
5) мають достатній рівень матеріального забезпечення;
6) які успішно пройшли навчання за спеціальною Програмою підготовки сімей - кандидатів у патронатні вихователі та отримали відповідну довідку з рекомендацією;
7) один з членів якого має вищу освіту соціально-гуманітарного спрямування і готовий до виконання обов’язків основного патронатного вихователя не поєднуючи з іншою трудовою діяльністю.
Вище зазначені критерії підтверджуються наявністю таких документів:
1) заява патронатного вихователя;
2) довідка про склад сім'ї;
3) копія свідоцтва про шлюб;
4) довідка про стан здоров'я кожного з подружжя та інших членів сім'ї, які проживають разом з ним;
5) довідка про доходи повнолітніх членів сім’ї;
6) довідка про наявність чи відсутність судимості обох кандидатів;
7) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
8) документи про проходження курсу підготовки кандидатів у патронатні вихователі, видані МБО «Партнерство «Кожній дитині», сертифіковані за Програмою підготовки сімей-кандидатів у патронатні вихователі.
4.Надання соціальної послуги тимчасового патронату над дитиною (або дітьми з однієї сім’ї) здійснюється патронатним вихователем на підставі трудового договору цілодобово та помічником патронатного вихователя на підставі цивільно-правового договору у вечірні години та вихідні дні.
5.Влаштування дитини здійснюється на житлову площу патронатних вихователів, за згодою всіх членів сім’ї (дорослих та дітей), що живуть в цьому помешканні.
6.Сім'я патронатних вихователів зобов'язана:
1) нести відповідальність за збереження життя та здоров'я дитини, влаштованої в сім'ю;
2) забезпечити дитині належні умови для проживання, навчання, фізичного та духовного розвитку відповідно до віку та особливостей розвитку;
3) захищати дитину, її права та інтереси;
4) забезпечити виконання завдань, визначених для них індивідуальним планом захисту дитини;
5) сприяти спілкуванню дитини з її батьками, родичами, якщо це не суперечить інтересам дитини і не заборонено рішенням суду;
6) сприяти встановленню контакту дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, з потенційними опікунами (піклувальниками), усиновлювачами, прийомними батьками та батьками-вихователями;
7) виконувати інші обов'язки щодо дитини, передбачені Договором про її влаштування;
8) в інтересах дитини співпрацювати зі профільними галузевими спеціалістами;
9) дотримуватись принципу конфіденційності інформації щодо дитини та її батьків;
10) підготувати на момент вибуття дитини рекомендації щодо особливостей догляду та виховання дитини в подальшому;
11) проходити курси з підвищення кваліфікації;
12) готувати документи про стан здоров'я дитини, її фізичний та розумовий розвиток.
7.Сім'я патронатного вихователя має право:
1) отримувати інформацію про стан здоров'я, психічний та фізичний розвиток дитини, яка влаштовується в їх сім'ю;
2) підбирати форми, методи виховання дитини відповідно до рекомендацій, визначених спеціалістами;
3) представляти інтереси дитини на засіданнях міждисциплінарної команди, а також в інших установах та організаціях, якщо інше не передбачено законодавством.
8.Свої дії щодо влаштованої під тимчасовий патронат дитини патронатні вихователі узгоджують з фахівцем із соціальної роботи Центру соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради в контексті виконання індивідуального плану захисту дитини та підтримки її сім’ї.
9.До сім’ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї (зведені брати та/чи сестри, прийомні діти, вихованці дитячих будинків сімейного типу, діти під опікою чи піклуванням).

ІІІ. Влаштування дитини під тимчасовий патронат та ведення її справи
1.Виявлення дітей, які потребують влаштування під тимчасовий патронат здійснюється в установленому порядку. Ініціатором її влаштування до сім'ї патронатних вихователів можуть бути:
1) батьки або один із батьків дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах;
2) особи, які тимчасово опікуються дитиною;
3) сама дитина;
4) фахівець із соціальної роботи, який супроводжує сім’ю, яка опинилась в складних життєвих обставинах;
5) працівник служби у справах дітей;
6) вчитель, шкільний педагог або психолог, лікар, інспектор поліції, фахівець соціальної сфери;
7) будь який громадянин або установа, яким стало відомо про таку дитину.
2.Інформація про потребу у терміновому або плановому влаштуванні дитини під тимчасовий патронат письмово або усно передається службі у справах дітей Уманської міської ради.
За наявності обставин та фактів, які вказують на ймовірність загрози життю чи здоров'ю дитини, спеціалісти служби у справах дітей складають Акт проведення оцінки рівня безпеки дитини (додаток 10 до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866) та вживають негайних дій щодо її захисту в т.ч. екстреного влаштування під тимчасовий патронат.
3.В разі виявлення дитини без супроводу батьків чи законного представника, служба у справах дітей Уманської міської ради може ініціювати екстрене влаштування її до патронатних вихователів та, відповідно до чинного законодавства, вживати необхідних заходів щодо встановлення особи дитини, пошуку її батьків чи родичів, з’ясовувати обставини за яких вона залишилася без піклування батьків.
Після встановлення інформації про батьків (родичів) дитини та місця їх перебування, служба у справах дітей Уманської міської ради інформує їх про прийняття рішення щодо влаштування дитини до патронатних вихователів.
Дитина, яка досягла відповідного віку та може в якийсь спосіб висловлювати свою думку, має в обов’язковому порядку бути долучена до прийняття рішення про можливість її розміщення до патронатного вихователя та надати відповідну згоду.
4.Питання влаштування дитини до патронатних вихователів розглядається Комісією з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Уманської міської ради (далі - Комісія) на підставі:
1) акта проведення оцінки рівня безпеки дитини (складається спеціалістами служби у справах дітей Уманської міської ради) та початкової оцінки потреб дитини та її сім’ї, що підтверджує неможливість перебування дитини у біологічній сім’ї та відсутність варіантів влаштування дитини до сім’ї родичів чи знайомих (складається фахівцями із соціальної роботи Центру соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради);
2) акта закладу охорони здоров’я та Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області про дитину покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я;
3) заяви батьків чи інших законних представників дитини про надання соціальної послуги патронатними вихователями у зв’язку з складними життєвими обставинами, в яких опинилася ця сім’я;
4) інших документів, що підтверджують необхідність тимчасового влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах.
5.За результатами розгляду Комісії орган опіки та піклування Уманської міської ради приймає рішення про влаштування дитини до патронатного вихователя та, у визначений ним термін, служба у справах дітей Уманської міської ради, Центр соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та патронатний вихователь укладають договір про влаштування та перебування дитини до патронатного вихователя в установленому законодавством порядку та узгоджують план організації процесу переміщення до/від патронатних вихователів (додаток 1 до Порядку).
У разі відсутності батьків або інших законних представників договір про тимчасовий патронат над дитиною може бути укладений без їх участі.
Факт передачі дитини для надання соціальної послуги до патронатного вихователя засвідчується відповідним актом (додаток 2 до Порядку), кількість примірників якого визначається за кількістю сторін договору.
6. За необхідності екстреного влаштування служба у справах дітей Уманської міської ради має право ініціювати терміновий збір міждисциплінарної команди для передачі дитини до патронатного вихователя відповідно до Протоколу засідання міждисциплінарної команди з ведення випадку (додаток 3 до Порядку), акта про факт передачі дитини, та протягом одного дня винести на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини.
У разі влаштування дитини за заявою її біологічних батьків, осіб, які їх замінюють, або її родичів, вони можуть виступати однією зі сторін договору.
Орган опіки та піклування Уманської міської ради протягом 7 днів приймає рішення про влаштування цієї дитини до патронатного вихователя.
7. Тимчасовий патронат над дітьми здійснюється за принципом родинності, або спільного попереднього проживання дітей. Кількість одночасно влаштованих дітей не може перевищувати 4 –х осіб, за виключенням, якщо діти є рідними братами чи сестрами.
8. Надання освітніх послуг, стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги дитині, влаштованої тимчасово до патронатних вихователів, забезпечується закладами освіти та охорони здоров'я за місцем проживання патронатного вихователя або за місцем попереднього проживання дитини.
За необхідності медичного обстеження дитини з метою встановлення стану її здоров’я, виявлення наявності/відсутності інфекційних захворювань, проведення відповідних аналізів, стаціонарного чи амбулаторного лікування дитини, вона може бути тимчасово поміщена до закладу охорони здоров'я з подальшим влаштуванням до патронатного вихователя.
9. На кожну влаштовану дитину патронатному вихователю передається наявний пакет документів службою у справах дітей Уманської міської ради:
1) примірник акта, що підтверджує факт передачі дитини;
2) копія свідоцтво про народження дитини (за наявності);
3) медична картка дитини, або довідка з висновком про стан її здоров'я на момент влаштування під патронат, в т.ч. наявність особливих потреб;
4) документи, що підтверджують освітній рівень дитини (в разі наявності);
5) картка первинного (психологічного) спостереження за станом дитини на момент її виявлення/влаштування до патронатного вихователя (додаток 4 до Порядку);
6) анкета про дитину, яка потребує влаштування до патронатного вихователя заповнена дитиною, її батьками або законними представниками (додаток 5 до Порядку форма 1 та форма 2);
7) копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
8) короткий опис життєвої історії дитини з вказаними причинами, які спонукали до розміщення в сім’ю патронатних вихователів, складений фахівцем із соціальної роботи Центру соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради.
Від спеціалістів, які передають дитину патронатним вихователям можуть бути надані письмові рекомендації про особливості виховання, догляду, лікування чи реабілітації дитини, підтримки її контактів із батьками, особами, які їх замінюють, родичами та, за потреби, інші рекомендації відповідних фахівців.
Відсутність вищезазначених документів не є перешкодою для влаштування дитини до патронатних вихователів, оскільки документи можуть бути передані патронатним вихователям в процесі роботи.

ІV. Ведення справи дитини, влаштованої до патронатних вихователів
1. Спільним наказом служби у справах дітей Уманської міської ради та управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради створюється міждисциплінарна команда для кожного конкретного випадку, визначається її координатор, який відповідає за ведення справи дитини.
2.Основним завданням міждисциплінарної команди є:
1) розроблення індивідуального плану захисту дитини/ведення випадку дитини влаштованої до патронатних вихователів за участю причетних до ведення випадку спеціалістів (додаток 6 до Порядку);
2) створення сприятливих умов соціально-психологічної реабілітації дитини;
3) забезпечення, соціального супроводу біологічної сім’ї дитини з метою подолання або мінімізації складних життєвих обставин, які привели до розлучення з дитиною;
4) підготовка до здатності батьків опікуватись дитиною та самостійно долати труднощі;
5) в разі неможливості повернення дитини до біологічної родини - визначення форми сімейного виховання, яка найбільше відповідає потребам саме цієї дитини.
3.За екстреного влаштування дитини засідання міждисциплінарної команди проводиться протягом перших 10 днів перебування дитини під тимчасовим патронатом. В подальшому засідання міждисциплінарної команди відбуваються за потреби, однак не рідше одного разу в місяць, і особливо важливі є на етапі підготовки дитини до повернення у біологічну сім'ю чи влаштування до сімейних форм виховання.
Рішення міждисциплінарної команди оформляється протоколом, копія якого передається учасникам засідання.
4.Члени міждисциплінарної команди:
1) долучаються до вивчення потреб дитини та її сім'ї, аналізу соціальної історії цього випадку;
2) формують та забезпечують реалізацію індивідуального плану захисту дитини та плану соціального супроводу біологічної родини;
3) переглядають стан виконання індивідуального плану та вплив соціальних послуг на подолання складних життєвих обставин;
4) оцінюють стан дитини та готовність батьків опікуватися нею;
5) затверджують рекомендації щодо подальшого виховання та розвитку дитини у біологічній чи новій сім’ї;
6) ініціюють, у разі потреби, перегляд справи дитини на Комісії з питань захисту прав дитини;
7) звертаються до інших закладів, установ та організацій щодо захисту прав дитини, надання їй та її сім'ї соціальної підтримки, представлення інтересів;
8) надають підтримку патронатним вихователям у виконанні покладених на них обов'язків.
5.Міждисциплінарна команда зобов’язана забезпечити виконання індивідуального плану захисту дитини, проводити систематичний перегляд (моніторинг) досягнутих результатів. За потреби, індивідуальний план корегується або розробляється новий, у відповідності з нововиявленими фактами, змінами обставин чи прийнятими рішеннями.
6.Протягом всього періоду перебування дитини під тимчасовим патронатом ведеться журнал спостережень за дитиною (додаток 7 до Порядку), в якому щотижнево патронатні вихователі роблять записи важливої інформації щодо:
1) стану загального розвитку дитини на різних етапах її перебування;
2) впливу обставин на дитину та зміни, які відбуваються в процесі надання соціальних послуг;
3) впливу контактів дитини з її біологічними родичами чи потенційно майбутньою сім’єю;
4) опису процесу підготовки дитини до переміщення та надання рекомендацій біологічній або новій сім’ї та, за потреби, спеціалістам, дотичним до ведення випадку;
5) послуг, які надавались сім’ї після виходу дитини з патронату, очікувані та досягнуті результати.
Для ознайомлення, аналізу та врахування інформації при прийнятті рішень щодо дитини та її сім’ї, журнал спостережень патронатні вихователі надають міждисциплінарній команді, а після вибуття дитини - до служби у справах дітей Уманської міської ради та Центру соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради разом зі звітом про використання соціальної допомоги на утримання дитини (додаток 8 до Порядку).

V. Вибуття дитини від патронатного вихователя
1.Термін перебування дитини у патронатних вихователів визначається міждисциплінарною командою з ведення випадку, відповідно до потреб дитини та залежить від складності життєвих обставин, які спричинили її тимчасове влаштування до патронатного вихователя, але не має перевищувати 6 місяців. В окремих випадках, за потреби, рішенням органу опіки та піклування Уманської міської ради, термін перебування дитини у патронатних вихователів може бути подовжений на підставі перегляду її справи, аналізу індивідуального плану та досягнених результатів.
2. Вибуття дитини від патронатних вихователів здійснюється рішенням органу опіки та піклування Уманської міської ради або за рішенням суду на підставі висновку служби у справах дітей Уманської міської ради про доцільність повернення дитини до її законних представників у зв’язку з усуненням причин, які спонукали до розміщення дитини під патронат, яке погоджено з міждисциплінарною командою.
3.У разі неможливості повернення дитини до біологічної родини, її вибуття від патронатного вихователя та подальше влаштування забезпечується відповідно до чинного законодавства з визначенням форми її подальшого сімейного влаштування.
4.На етапі прийняття рішення про вихід дитини від патронатного вихователя міждисциплінарною командою в обов'язковому порядку розробляється відповідний план підготовки дитини та організації процесу повернення у біологічну сім'ю чи її влаштування до сімейних форм виховання.
5.При вибутті дитини з тимчасового патронату з нею передається:
1) медична картка з висновками лікаря-педіатра про стан здоров’я дитини на момент завершення перебування в патронаті;
2) рекомендації щодо особливостей догляду та виховання дитини у біологічній чи новій сім’ї у відповідності з досягнутими результатами та, за потреби, із висновками спеціалістів, закріплених за цим випадком;
3) особисті речі дитини, з якими вона прибула, чи які придбані в період перебування у патронатних вихователів.
6.Між влаштуваннями дитини до патронатних вихователів бажано витримувати період, який визначається індивідуально, але не перевищує 10 календарних днів для моніторингу випадку. Після виходу дитини від патронатного вихователя надавати її сім’ї підтримуючі послуги та час на відновлення ресурсу патронатним вихователям.

VI. Фінансування послуги
1.Заходи із запровадження в місті Умані інноваційної соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми протягом листопада – грудня 2015 року здійснюються за рахунок коштів, спрямованих МБО «Партнерство «Кожній дитині» в частині забезпечення підготовки сімей-кандидатів у патронатні вихователі, семінарів та тренінгів для спеціалістів-практиків, підтримуючих до запровадження цієї послуги та методичного супроводження процесу ведення влаштованих під тимчасовий патронат дітей.
2.Фінансування послуги тимчасового патронату над дітьми здійснюються з грудня 2015 року за рахунок коштів, спрямованих МБО «Партнерство «Кожній дитині» на оплату праці основному патронатному вихователю та винагороду помічнику патронатного вихователя, а також соціальну допомогу на утримання влаштованих під патронат дітей.
Рівень заробітної плати та винагороди патронатних вихователів включають податок на доходи фізичних осіб та інші, обов’язкові платежі, відповідно до чинного законодавства України. 

Прочитано 1615 разів