Субота, 14 лютого 2015 10:49

02 лютого 2015 р. № 11-р Про створення та затвердження складу інвентаризаційної комісії

02 лютого 2015 р.  № 11-р

a-rozporyadzennia
02 лютого 2015 р.  № 11-р

Про створення та затвердження
складу інвентаризаційної комісії

 

       Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про  інвентаризацію активів та   зобов’язань,  затверджене  наказом  Міністерства   фінансів   України   від

02.09. 2014 р.  № 879, з метою забезпечення своєчасного та повного проведення інвентаризації у визначених законодавством випадках,

1. Створити та затвердити склад   інвентаризаційної комісії у складі:

Клочко Сергій Леонтійович

-

перший заступник міського голови, голова комісії.

Члени комісії:

Вихренко Марина Іванівна      

-

 спеціаліст І категорії бухгалтерської служби    виконкому;

Кістол Оксана Степанівна

 

Саморуха Володимир  Олександрович

 -

головний спеціаліст організаційного відділу;

спеціаліст І категорії юридичного відділу

 

 

 

Філатова Людмила Вікторівна    

-

начальник бухгалтерської служби                  виконкому .

2. Покласти на інвентаризаційну комісію такі функції:

– розроблення порядку (періодичність, терміни, склад робочої комісії) та організація проведення інвентаризацій ; 

– здійснення інструктажу членів робочих інвентаризаційних комісій; 

–перевірка правильності визначення інвентаризаційних різниць, обґрунтованість пропозицій щодо заліків пересортиці цінностей в усіх місцях їх зберігання;

– здійснення контрольних перевірок правильності проведення інвентаризацій, а також вибіркових інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей у місцях зберігання;

– здійснення контролю за збереженням цінностей, дотриманням матеріально відповідальними особами правил їх зберігання та ведення первинного обліку;

– при встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації та в інших випадках проведення повторних суцільних інвентаризацій; 

– розгляд результатів інвентаризації з формуванням пропозицій щодо регулювання виявлених нестач і втрат від псування цінностей.

3. Розпорядження міського голови від 18.07.2014 року №61-р «Про  створення та затвердження складу постійно діючої інвентаризаційної комісії» вважати таким, що втратило чинність.

4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 

В. о.  міського голови,
секретар  міської ради                                                               О.В.Цебрій

 

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови                                     С.Л.Клочко

Секретар виконавчого комітету                                         Л.П.Плотнікова

Начальник загального відділу                                            Т.В.Лапіна

Начальник юридичного відділу                                         А.М.Гришак

Начальник бухгалтерської служби                      
виконавчого комітету                                                          Л.В.Філатова

 
ПІДГОТОВЛЕНО

Начальник бухгалтерської служби
виконавчого комітету                                                        Л.В.Філатова

Прочитано 1938 разів