Версія для друку
Понеділок, 08 червня 2015 13:46

Інформація про стан використання бюджетних коштів спеціального фонду Уманського міського бюджету станом на 05.06.2015 року


КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 6 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за червень Профінансовано за останній тиждень (з 01.06.15 по 05.06.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 1 771 917,00 1 162 547,00 388 785,36 24 375,71 24 375,71
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 335 553,00 203 283,00 38 777,61 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 4 617,00 4 617,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 149 391,00 134 391,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 46 650,00 46 650,00 30 290,00 24 375,71 24 375,71
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 689 706,00 386 106,00 319 717,75 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 279 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 250 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 7 278 127,00 4 380 432,00 1 139 736,32 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 322 710,00 161 355,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 116 050,00 58 025,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 333 650,00 166 825,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 3 238 500,00 1 619 250,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25 600,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 18 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 970,00 985,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6 800,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 81 710,00 40 855,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 29 500,00 14 750,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 91 900,00 45 950,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 546 256,00 546 256,00 388 256,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 182 913,00 182 913,00 182 912,32 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2 281 568,00 1 517 568,00 568 568,00 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 1 985 526,00 1 000 526,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 858 000,00 429 000,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 309 000,00 154 500,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 68 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 287 000,00 143 500,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 12 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 60 500,00 30 250,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 58 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 15 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 19 500,00 9 750,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 32 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 22 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 151 000,00 75 500,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 55 000,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 15 526,00 15 526,00 0,00 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 720 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 15 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 5 500,00 2 750,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139 500,00 69 750,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 134 500,00 67 250,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 56 500,00 28 250,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 16 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 340 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 785 480,00 392 740,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 481 640,00 240 820,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 173 749,00 86 874,50 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 946,00 10 973,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 36 765,00 18 382,50 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 300,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 34 045,00 17 022,50 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 420,00 710,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 155,00 3 077,50 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 2 400,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 020,00 1 010,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 22 540,00 11 270,00 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 8 838 556,00 5 712 864,00 1 944 178,87 319 788,02 319 788,02
2111 Заробітна плата 80 400,00 40 200,00 29 290,60 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 29 190,00 14 604,00 7 854,25 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 84 800,00 49 900,00 20 127,65 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 156 999,00 136 353,00 119 792,28 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 21 000,00 16 500,00 3 483,01 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 7 500,00 3 498,00 664,74 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 500,00 750,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 60 880,00 60 880,00 0,00 0,00 0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 955 103,00 1 496 167,00 620 592,03 319 788,02 319 788,02
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 3 858 934,00 2 311 862,00 133 424,35 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 628 050,00 628 050,00 608 949,96 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 954 000,00 954 000,00 400 000,00 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 7 842 283,00 4 812 464,00 3 211 513,15 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 1 559 462,00 613 209,00 427 342,22 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 3 172 780,00 2 434 780,00 1 856 520,30 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3 110 041,00 1 764 475,00 927 650,63 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00
Усього  29 376 889,00 17 976 573,00 6 799 213,70 344 163,73 344 163,73
Прочитано 1171 разів