Понеділок, 10 серпня 2015 15:45

Мобілізація коштів до міського бюджету 10.08.2015 року

  План на рік План на 8 місяців Фактичне виконання  плану 8 місяців План на серпень Фактичне виконання за  Фактичні надходження за останній тиждень (з 03.08.2015 -07.08.2015)
9
днів серпня
  загальний фонд
Власні надходження 116 679,0 81 912,9 80 280,4 8 827,2 1 900,9 1 901,0
в тому числі:     0,0      
Податок та збір на доходи фізичних осіб 53 394,0 34 880,0 33 178,6 3 897,0 1 052,0 1 052,0
Акцизний податок 25 763,0 20 383,0 20 459,7 2 040,0 8,9 8,9
Плата за землю 15 444,0 10 046,0 9 309,1 1 119,0 194,6 194,7
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 16 800,6 12 482,6 12 061,2 1 589,0 488,8 488,8
Податок на майно відмінне від земельної ділянки 925,0 878,0 1 499,0 0,0 11,7 11,7
Державне мито 1 927,6 1 249,4 1 216,9 131,1 50,0 50,0
Адміністративні послуги 1 286,2 1 286,2 1 609,8 0,0 51,6 51,6
Трансферти 299 691,4 179 802,0 169 552,0 18 117,0 10 031,4 10 031,4
в тому числі:   0,0 0,0      
Базова дотація 10 020,9 6 680,8 5 845,7 835,1 0,0 0,0
Субвенції 289 670,5 173 121,2 163 706,3 17 281,9 10 031,4 10 031,4
      в тому числі:   0,0 0,0      
      освітня субвенція 57 793,7 39 545,7 38 466,4 2 158,6 1 079,3 1 079,3
      медична субвенція 56 074,8 37 379,3 35 046,2 4 666,2 2 333,1 2 333,1
      дитяча субвенція 77 648,0 54 361,1 0,0 7 300,7 6 329,7 6 329,7
      субвенція на ЖКП 91 764,5 37 499,2 0,0 2 653,9 0,0 0,0
Разом доходів загального фонду: 416 370,4 261 714,9 249 832,4 26 944,2 11 932,3 11 932,4
 спеціальний фонд
Власні надходження 15 909,3 14 439,3 17 321,4 240,0 103,4 103,4
      в тому числі:     0,0      
      кошти пайової участі у
      розвитку інфраструктури
      міста
1 200,0 800,0 748,3 100,0 5,5 5,5
      продаж землі 4 608,4 4 608,4 5 673,7 0,0 0,0 0,0
      надходження від відчуження
      майна комунальної
      власності
550,0 4 608,4 712,3 0,0 0,0 0,0
Трансферти 13 671,2 13 671,2 13 632,6 0,0 68,0 68,0
в тому числі:     0,0      
Субвенції 13 671,2 13 671,2 13 632,6 0,0 68,0 68,0
      в тому числі:     0,0      
      з державного бюджету 13 253,8 13 253,8 13 253,8 0,0 0,0 0,0
      з обласного бюджету 417,4 417,4 378,8 0,0 68,0 68,0
Разом доходів спеціального фонду: 29 580,5 28 110,5 30 954,0 240,0 171,4 171,4
ВСЬОГО: 445 950,9 289 825,4 280 786,4 27 184,2 12 103,7 12 103,8
Прочитано 1165 разів