Понеділок, 10 серпня 2015 15:47

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 10.08.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 8 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за серпень Профінансовано за останній тиждень(з 03.08.15 по 08.08.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 5 374 039,00 3 827 334,00 3 319 984,34 127 012,46 127 012,46
2111 Заробітна плата 2 647 585,00 1 852 800,00 1 614 889,22 56 620,26 56 620,26
2120 Нарахування на оплату праці 937 575,00 642 070,00 544 464,73 18 545,00 18 545,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 205 506,00 146 487,00 108 285,14 10 524,00 10 524,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 388 417,00 325 405,00 279 403,74 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 10 700,00 8 908,74 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 192 630,00 182 565,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 740,00 4 072,00 3 268,46 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 216,00 74 230,00 66 253,91 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 000,00 3 059,00 3 058,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 241 100,00 185 981,00 165 252,30 8 610,00 8 610,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561 400,00 382 700,00 342 313,56 32 713,20 32 713,20
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 7 200,00 1 320,62 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 114 389 157,00 83 803 067,00 77 450 023,14 965 158,47 965 158,47
2111 Заробітна плата 60 816 280,00 47 082 830,00 43 676 673,01 4 219,34 4 219,34
2120 Нарахування на оплату праці 21 874 281,00 16 880 294,00 15 630 203,27 1 531,00 1 531,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 487 761,00 279 257,00 241 056,99 6 091,00 6 091,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 11 111,00 469,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 371 115,00 3 833 961,28 3 538 082,94 86 351,13 86 351,13
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 255 188,00 777 212,00 650 977,88 29 759,37 29 759,37
2250 Видатки на відрядження 317 515,00 157 237,00 130 546,42 1 000,00 1 000,00
2271 Оплата теплопостачання 11 723 838,00 6 959 762,16 6 525 705,27 99 265,00 99 265,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 530 815,00 505 680,15 41 152,06 41 152,06
2273 Оплата електроенергії 4 276 485,00 2 745 474,00 2 571 112,83 131 434,44 131 434,44
2274 Оплата природного газу 4 905 208,00 3 601 783,56 3 545 256,12 521 271,13 521 271,13
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 102 815,00 580 543,00 201 992,06 1 000,00 1 000,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 52 400,00 42 084,00 42 084,00 42 084,00
2730 Інші виплати населенню 184 905,00 172 985,00 123 749,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 158 522,00 137 402,00 66 434,20 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 73 399 359,00 53 869 195,00 48 568 452,59 996 394,65 996 394,65
2111 Заробітна плата 40 289 636,00 31 158 505,00 27 885 885,68 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 13 774 736,00 10 661 227,00 9 488 652,38 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 767 056,00 489 180,00 489 101,02 65 520,00 65 520,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 231 545,00 1 348 663,00 1 143 755,51 93 957,71 93 957,71
2230 Продукти харчування 1 364 359,00 832 394,00 693 877,93 79 850,68 79 850,68
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 589 720,00 849 803,00 620 286,75 90 578,96 90 578,96
2250 Видатки на відрядження 205 191,00 205 191,00 191 319,17 19 834,80 19 834,80
2271 Оплата теплопостачання 1 933 720,00 1 803 532,00 1 661 439,66 15 500,00 15 500,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 809 059,00 418 192,00 391 594,41 47 376,60 47 376,60
2273 Оплата електроенергії 2 685 313,00 1 424 734,00 1 410 146,00 203 761,00 203 761,00
2274 Оплата природного газу 6 865 697,00 4 164 781,00 4 152 557,86 351 788,82 351 788,82
2275 Оплата інших енергоносіїв 71 325,00 49 327,00 42 427,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 484 080,00 276 582,00 247 383,31 21 131,12 21 131,12
2730 Інші виплати населенню 275 000,00 145 162,00 119 989,45 7 094,96 7 094,96
2800 Інші поточні видатки 52 922,00 41 922,00 30 036,46 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 189 983 693,00 106 464 291,78 99 470 828,76 6 439 207,50 6 439 207,50
2111 Заробітна плата 9 201 638,00 7 016 300,00 6 099 980,05 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 3 085 257,00 2 326 694,00 2 028 348,18 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352 649,00 310 478,00 247 919,72 10 541,50 10 541,50
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 466,00 17 400,00 16 492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 664 615,00 568 270,00 348 227,28 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 209 129,94 165 931,19 142 158,91 628,52 628,52
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 17 180,00 13 562,05 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 43 788,00 32 781,40 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 817 125,00 646 816,79 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 419 386,00 325 911,00 309 159,76 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 540,00 47 460,00 30 434,09 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 1 761 839,00 1 202 346,19 97 682,00 97 682,00
2730 Інші виплати населенню 172 235 222,06 92 932 968,59 88 241 824,75 6 330 355,48 6 330 355,48
2800 Інші поточні видатки 4 743,00 4 743,00 2 573,31 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10 680 791,00 8 394 233,00 7 404 019,74 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 6 369 580,00 4 823 225,00 4 443 836,73 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 271 299,00 1 724 939,00 1 575 260,94 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112 434,00 105 734,00 45 853,70 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280 659,00 232 682,00 131 484,74 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 9 801,00 4 192,74 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 133 674,00 1 063 172,00 1 021 750,64 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 649,00 7 081,00 5 776,54 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 206 507,00 163 581,00 152 018,35 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 8 000,00 2 500,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69 495,00 56 415,00 16 415,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 7 914 287,00 5 663 372,00 4 140 678,27 160 942,08 160 942,08
2111 Заробітна плата 428 000,00 277 160,00 209 724,43 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 155 400,00 100 630,00 77 155,10 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 901,00 2 534,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 867 787,00 3 601 457,00 2 583 266,22 160 942,08 160 942,08
2250 Видатки на відрядження 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 68 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 792,00 357,17 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 864 000,00 567 800,00 288 879,27 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1 040 000,00 910 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123 200,00 95 248,00 69 114,64 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 74 400,00 55 900,00 46 886,13 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 27 010,00 20 293,00 17 019,67 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 11 775,00 1 588,90 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 2 395,00 2 395,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 134,00 106,99 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 1 191,00 765,30 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 27,48 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113 400,00 91 927,00 80 276,80 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 74 300,00 59 610,00 51 605,68 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 26 976,00 21 643,00 18 732,86 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 2 420,00 1 982,09 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 8 209,00 7 956,17 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 45,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 473 900,00 1 443 167,00 551 244,82 8 716,56 8 716,56
2111 Заробітна плата 150 800,00 127 740,00 116 036,91 6 395,13 6 395,13
2120 Нарахування на оплату праці 53 424,00 47 292,00 42 360,54 2 321,43 2 321,43
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 1 868,00 1 698,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 360,00 30,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 254,00 215,42 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 773,00 3 253,00 2 915,70 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11 100,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 250 000,00 1 250 000,00 375 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 258 783,00 171 982,70 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 170 532,00 103 980,00 54 863,01 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 37 747,00 17 323,56 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 9 000,00 8 673,70 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 28 022,00 24 015,30 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 1 850,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 147,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 4 448,00 2 892,35 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 73 469,00 63 762,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 120,00 19,10 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 062 900,00 807 130,00 667 337,19 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 760 000,00 576 178,00 480 933,06 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 241 540,00 184 632,00 155 389,43 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 000,00 3 600,00 3 211,15 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 12 000,00 6 966,87 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 30 000,00 22 100,00 15 943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 1 010,00 808,79 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 7 550,00 4 067,63 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 3 308 023,00 3 113 501,00 130 520,14 50 000,00 50 000,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160 000,00 160 000,00 130 520,14 50 000,00 50 000,00
9000 Нерозподілені видатки 3 148 023,00 2 953 501,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  408 217 649,00 267 831 248,78 242 024 463,13 8 747 431,72 8 747 431,72
Прочитано 1298 разів