Понеділок, 17 серпня 2015 16:00

Мобілізація коштів до міського бюджету станом на 17.08.2015 року

  План на рік План на 8 місяців Фактичне виконання  плану 8 місяців План на серпень Фактичне виконання за  Фактичні надходження за останній тиждень (з 10.08.2015 -14.08.2015)
16
днів серпня
  загальний фонд
Власні надходження 116 679,0 81 912,9 82 694,6 8 827,2 4 315,2 2 414,2
в тому числі:     0,0      
Податок та збір на доходи фізичних осіб 53 394,0 34 880,0 34 370,4 3 897,0 2 243,8 1 191,8
Акцизний податок 25 763,0 20 383,0 20 775,4 2 040,0 324,7 315,8
Плата за землю 15 444,0 10 046,0 9 464,6 1 119,0 350,2 155,6
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 16 800,6 12 482,6 12 678,6 1 589,0 1 106,3 617,4
Податок на майно відмінне від земельної ділянки 925,0 878,0 1 503,4 0,0 16,1 4,4
Державне мито 1 927,6 1 249,4 1 251,8 131,1 84,9 34,9
Адміністративні послуги 1 286,2 1 286,2 1 654,5 0,0 96,4 44,7
Трансферти 299 691,4 179 802,0 173 268,1 18 117,0 13 747,6 3 716,1
в тому числі:   0,0 0,0      
Базова дотація 10 020,9 6 680,8 6 124,1 835,1 278,4 278,4
Субвенції 289 670,5 173 121,2 167 144,0 17 281,9 13 469,2 3 437,7
      в тому числі:   0,0 0,0      
      освітня субвенція 57 793,7 39 545,7 39 545,7 2 158,6 2 158,6 1 079,3
      медична субвенція 56 074,8 37 379,3 37 379,3 4 666,2 4 666,2 2 333,1
      дитяча субвенція 77 648,0 54 361,1 0,0 7 300,7 6 329,7 0,0
      субвенція на ЖКП 91 764,5 37 499,2 0,0 2 653,9 0,0 0,0
Разом доходів загального фонду: 416 370,4 261 714,9 255 962,7 26 944,2 18 062,8 6 130,3
 спеціальний фонд
Власні надходження 15 909,3 14 439,3 17 358,5 240,0 63,5 37,1
      в тому числі:     0,0      
      кошти пайової участі у
      розвитку інфраструктури
      міста
1 200,0 800,0 773,8 100,0 31,1 25,6
      продаж землі 4 608,4 4 608,4 5 673,7 0,0 0,0 12 357,9
      надходження від відчуження
      майна комунальної
      власності
550,0 4 608,4 712,3 0,0 0,0 0,0
Трансферти 13 671,2 13 671,2 13 632,6 0,0 68,0 0,0
в тому числі:     0,0      
Субвенції 13 671,2 13 671,2 13 632,6 0,0 68,0 0,0
      в тому числі:     0,0      
      з державного бюджету 13 253,8 13 253,8 13 253,8 0,0 0,0 0,0
      з обласного бюджету 417,4 417,4 378,8 0,0 68,0 0,0
Разом доходів спеціального фонду: 29 580,5 28 110,5 30 991,1 240,0 131,5 37,1
ВСЬОГО: 445 950,9 289 825,4 286 953,8 27 184,2 18 194,3 6 167,4
Прочитано 1189 разів