Понеділок, 19 жовтня 2015 16:02

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 19.10.2015 року

 

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 10 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за жовтень Профінансовано за останній тиждень(з 12.10.15 по 16.10.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 705 796,00 5 620 390,00 4 999 337,69 961 743,61 158 562,94
2111 Заробітна плата 2 958 585,00 2 354 500,00 2 123 701,91 95 000,00 95 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 1 040 275,00 834 615,00 717 786,70 34 526,00 34 526,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 212 906,00 189 906,00 150 675,14 22 958,00 8 452,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 388 417,00 367 411,00 310 796,01 4 780,00 4 700,00
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 12 300,00 9 660,86 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 218 300,00 182 565,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 706,00 4 872,00 4 089,14 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 250,00 94 272,00 80 381,55 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 000,00 3 759,00 3 058,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 136 657,00 1 040 655,00 958 691,00 758 665,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 576 500,00 492 000,00 456 610,84 45 814,61 15 884,94
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 7 800,00 1 320,62 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 130 333 068,00 110 778 312,00 98 415 317,10 3 510 509,52 3 276 924,52
2111 Заробітна плата 71 963 230,00 62 935 820,00 55 735 096,73 2 427 429,20 2 424 065,00
2120 Нарахування на оплату праці 25 884 058,00 22 643 174,00 19 959 290,23 854 080,73 852 859,52
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 553 581,00 477 577,00 386 265,84 23 361,88 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 11 311,00 469,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 371 115,00 5 202 186,00 4 822 680,86 182 637,40 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 266 688,00 1 074 788,00 855 022,48 15 362,10 0,00
2250 Видатки на відрядження 320 195,00 213 471,00 162 013,81 1 328,01 0,00
2271 Оплата теплопостачання 12 153 535,00 8 281 920,00 8 078 118,40 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 736 866,00 637 651,57 1 402,90 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 276 485,00 3 886 917,00 3 368 100,42 4 907,30 0,00
2274 Оплата природного газу 4 905 208,00 3 712 644,00 3 545 256,12 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 109 715,00 950 736,00 357 576,86 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 52 400,00 42 084,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 192 089,00 176 577,00 133 555,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 421 925,00 421 925,00 332 135,78 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 86 349 456,00 75 999 626,00 66 231 344,34 3 041 404,29 2 478 654,43
2111 Заробітна плата 48 606 915,00 44 410 399,00 38 634 792,48 1 589 811,00 1 589 811,00
2120 Нарахування на оплату праці 16 561 892,00 15 130 432,00 13 145 329,17 541 979,00 541 979,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 770 056,00 630 690,00 630 493,35 69 358,50 69 337,50
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 374 870,00 1 840 656,00 1 585 124,77 168 169,23 72 890,61
2230 Продукти харчування 1 401 069,00 1 199 396,00 1 153 600,49 104 846,20 24 151,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 135 986,00 1 529 050,00 770 339,19 32 437,51 25 990,80
2250 Видатки на відрядження 199 191,00 199 191,00 193 569,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 933 720,00 1 852 632,00 1 703 739,66 19 200,00 19 200,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 809 013,00 550 230,00 498 421,93 39 721,28 39 721,28
2273 Оплата електроенергії 2 688 707,00 2 026 742,00 2 015 929,00 188 682,00 95 061,00
2274 Оплата природного газу 7 542 284,00 5 501 072,00 4 886 197,95 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 118 175,00 107 177,00 85 897,00 4 500,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 484 080,00 384 161,00 331 045,76 512,24 512,24
2730 Інші виплати населенню 275 000,00 201 962,00 165 416,76 7 210,87 0,00
2800 Інші поточні видатки 448 498,00 435 836,00 431 447,66 274 976,46 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 199 868 596,00 135 145 649,78 121 867 932,19 8 490 298,95 655 646,49
2111 Заробітна плата 10 420 462,00 9 148 704,00 8 297 567,00 429 037,25 429 037,25
2120 Нарахування на оплату праці 3 460 433,00 3 046 268,00 2 771 992,40 155 865,00 155 865,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352 649,00 340 278,00 304 087,66 10 106,32 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 466,00 17 700,00 16 492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 664 615,00 616 660,00 400 135,60 9 037,85 7 303,30
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 212 558,94 189 681,19 176 592,62 8 367,40 1 011,25
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 19 720,00 17 813,69 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 54 178,00 39 979,52 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 921 925,00 729 841,39 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 419 386,00 364 511,00 309 159,76 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 340,00 66 792,00 36 131,31 1 665,74 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 2 143 233,00 1 513 446,67 98 774,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 180 523 796,06 118 103 952,59 107 143 799,27 7 777 445,39 62 429,69
2800 Інші поточні видатки 3 843,00 3 843,00 2 689,02 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 12 495 791,00 10 580 301,00 9 116 886,27 291 000,18 259 855,13
2111 Заробітна плата 7 562 580,00 6 221 310,00 5 638 415,81 190 649,40 190 649,40
2120 Нарахування на оплату праці 2 693 299,00 2 217 999,00 1 994 395,74 69 205,73 69 205,73
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 114 777,00 112 277,00 80 626,69 16 533,99 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280 659,00 258 785,00 158 684,99 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 10 491,00 6 182,25 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 308 674,00 1 262 036,00 1 021 750,64 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 849,00 9 144,00 7 553,79 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 231 307,00 212 684,00 170 819,94 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 8 000,00 3 500,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69 495,00 66 415,00 31 026,06 14 611,06 0,00
2730 Інші виплати населенню 557,00 557,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 8 131 033,00 7 159 385,00 5 550 763,33 318 935,87 148 211,68
2111 Заробітна плата 395 000,00 328 000,00 280 168,85 9 341,60 9 341,60
2120 Нарахування на оплату праці 143 400,00 119 076,00 103 404,73 3 272,08 3 272,08
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 901,00 3 901,00 3 505,41 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 228 533,00 4 718 513,00 3 704 548,54 306 322,19 135 598,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 68 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 996,00 449,58 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 765 000,00 616 900,00 347 390,14 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1 300 000,00 1 040 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 141 200,00 117 112,00 93 236,09 3 407,50 3 407,50
2111 Заробітна плата 87 606,00 71 200,00 64 333,57 2 500,00 2 500,00
2120 Нарахування на оплату праці 31 804,00 25 759,00 23 352,39 907,50 907,50
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 12 085,00 1 729,03 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 2 795,00 2 468,48 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 161,00 121,11 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 1 552,00 877,70 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 28,64 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 137 400,00 115 752,00 105 285,04 4 954,60 4 954,60
2111 Заробітна плата 91 908,00 76 500,00 69 282,50 3 635,07 3 635,07
2120 Нарахування на оплату праці 33 368,00 27 778,00 25 149,55 1 319,53 1 319,53
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 2 860,00 2 399,34 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 8 559,00 8 453,65 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 55,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 469 414,00 1 419 420,00 629 850,05 11 468,75 11 468,75
2111 Заробітна плата 200 800,00 163 740,00 154 610,73 8 414,34 8 414,34
2120 Нарахування на оплату праці 73 124,00 60 712,00 56 362,85 3 054,41 3 054,41
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 2 208,00 2 038,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 450,00 60,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 343,00 292,12 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 773,00 3 753,00 3 498,10 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11 100,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 175 814,00 1 175 814,00 400 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 320 656,00 214 033,53 4 497,90 4 497,90
2111 Заробітна плата 170 532,00 132 600,00 76 920,00 3 300,00 3 300,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 48 137,00 25 330,25 1 197,90 1 197,90
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 9 000,00 8 935,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 34 134,00 30 269,10 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 2 290,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 5 222,00 3 020,69 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 88 883,00 69 105,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 156,00 19,61 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 322 900,00 1 038 464,00 936 869,78 54 800,00 54 800,00
2111 Заробітна плата 940 000,00 739 178,00 678 525,42 40 800,00 40 800,00
2120 Нарахування на оплату праці 321 540,00 244 416,00 221 604,61 14 000,00 14 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 000,00 5 800,00 5 262,75 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 14 000,00 9 368,99 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 28 000,00 25 100,00 15 943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 1 160,00 1 034,75 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 8 750,00 5 113,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 3 308 023,00 3 158 749,00 130 520,14 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160 000,00 160 000,00 130 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 3 148 023,00 2 998 749,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  450 657 577,00 351 453 816,78 308 291 375,55 16 693 021,17 7 056 983,94
Прочитано 1147 разів